[Event "Norimberg"] [Site "?"] [Date "1896.??.??"] [Round "?"] [White "Lasker"] [Black "Showalter"] [Result "1-0"] [ECO "C42"] [PlyCount "127"] [EventDate "1896.??.??"] [EventRounds "18"] [EventCountry "GER"] [Source "ChessBase"] [SourceVersion "2"] [SourceVersionDate "2003.03.04"] [SourceQuality "1"] {[%evp 0,127,28,21,14,14,29,25,38,34,35,-11,29,-13,-13,10,15,11,32,34,40,18,28,13,13,17,30,49,41,27,23,14,9,12,8,-2,6,-13,0,-47,-13,-16,29,-4,10,-6,32,39,39,50,48,38,38,31,50,56,47,6,39,-15,49,-18,19,25,65,41,36,75,63,25,9,21,43,43,43,25,43,0,13,3,29,25,38,42,42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,18,-23,-66,-77,-39,-141,-141,-143,-46,-19,502,415,521,554,551,543]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 d5 6. Bd3 Nc6 7. Nbd2 {Tato novinka není tak dobrá, jako 7.0-0 s dalším Vf1-e1, nebot i pokud bude cerný jezdec e4 odehnán zpet, tak pozice bílého jezdce na d2 je pro bílého nevýhodná. Hra se velmi záhy vyrovná.} ({Jedna z klasických partií probíhala takto:} 7. O-O Be7 8. Re1 Bg4 9. c3 f5 10. Qb3 O-O 11. Nbd2 Kh8 12. Qxb7 Rf6 13. Qb3 Rb8 14. Qc2 Rg6 15. Be2 Bd6 {s mocným tlakem cerného, partie skoncila jeho výhrou až ve 111. tahu! Lipschuetz - Showalter, New York, 1895.}) 7... Nd6 8. O-O Be7 9. c3 Bf5 10. Qc2 {Modernejší eventuality jsou} (10. Nb3 Bxd3 11. Qxd3 O-O 12. Bf4 Nc4 13. Nbd2 Nxd2 14. Bxd2 Qd7 15. Bf4 f6 16. Rae1 Bd6 17. Bxd6 Qxd6 18. Re2 {bílá pozice je príjemnejší, ale asi jen remízová, 1/2 v 34. tahu Adams - Sadler, ICCF email 2017.}) (10. Bxf5 Nxf5 11. Qb3 b6 12. Re1 Qd7 13. Nf1 f6 14. Qc2 O-O 15. Bf4 {= a 1/2 v 32. tahu, Vachier Lagrave - Yu, Caleta 2017.}) 10... Bxd3 11. Qxd3 O-O 12. Ne5 $11 Nxe5 ({A jedna ukázka ze 70. let a našeho století:} 12... Nb8 13. Re1 c6 14. Nf1 f6 15. Nf3 Nd7 16. Ng3 Re8 17. Bf4 Nf7 18. Nf5 Bf8 19. Rxe8 Qxe8 20. Re1 Qd8 21. h4 {a bílý vyhrál v 51. tahu, Savon - Bronštejn, Odesa 1976.}) (12... Re8 13. Nxc6 bxc6 14. Nf3 Bf6 15. Bf4 Rb8 16. b3 Ne4 17. Ne5 Bxe5 18. Bxe5 {s malou výhodou bílého. Nakonec vyhrál po 44. tahu, Mammadzada - Vetryansky, Moskva 2017.}) 13. dxe5 Ne8 {? Špatnou pozici nezaujal jezdec náhodou. Cerný má pešcovou prevahu na dámském krídle a význam této prevahy se skvele projeví následne.} 14. Nf3 c5 15. Bf4 Qd7 16. Rad1 Nc7 17. Rfe1 Ne6 {Toto vynikající postavení zaujímá cerný jezdec témer po celou dobu partie.} 18. Bg3 Rad8 19. c4 {Aby získal pro svého jezdce pole e4, dává bílý cernému možnost vytvorit volného pešce.} d4 20. Nd2 a6 $2 {Namísto tohoto tahu bylo nutné zahrát 20. …f7-f5, protože nyní hrozí bílý postupem f pešce.} 21. Ne4 Ng5 ({Nyní by již} 21... f5 {nebylo pro cerného bezpecné, protože by mohlo prijít} 22. exf6 Bxf6 23. Bd6 Be7 24. Bxe7 Qxe7 25. Nxc5 {a bílý získává pešce. Na druhé strane ale po tahu cerného v partii by mohl bílý získat výbornou hru, po výmene jezdcu ve 22. tahu a pak zahrát f2-f4-f5. Bílí pešci e a f by v tom prípade meli vetší význam, než cerní pešci c a d.}) 22. Nc3 f5 23. Nd5 {Tímto tahem získává cerný pomerne nadejnou hru v centru s šancemi na útok na dámském krídle; krome toho, bílý jezdec d5 je odríznutý od všech ústupu, takže od nynejšího okamžiku se pozice bílého stává stále více a více nepríznivou. Bílý mel brát pešce f en passant a až potom hrát Jd5.} Ne6 24. f4 Rb8 25. Re2 b5 {[#]} 26. b3 {Velmi závažná chyba. Tah pešcem oslabuje dámské krídlo a vytvárí body pro útok prostrednictvím postupu pešce a6. Takovým zpusobem se stane možným obchvat pozice bílého pres krajní sloupec a a bílý pešec b zustane nadlouho bez krytí. Na tomto základe se domnívám, že správnou obranou bylo 26.Jxe7+ s dalším Vd1-c1. Na druhé strane mel cerný pokud možno co nejdríve jít strelcem na d8, aby predešel výmene strelcu.} Rb7 {Zde a v následujících tazích vykazuje cerný urcitou nervozitu, v dusledku cehož ztratí nekolik temp.} 27. h3 Kh8 28. Bh2 Bd8 29. g4 Qf7 30. Qf3 Ra7 31. g5 {Bílý se nemuže probít pres královské krídlo a proto jej zamyká. Zdá se mne, nicméne, že mel dát prednost uchování své útocné pozice v nezmeneném stavu, protože touto cestou by prinutil soupere držet svou obrannou pozici a zabránil by mu v soustredení všech svých sil na dámském krídle.} b4 32. Bg3 a5 33. h4 a4 {? Je evidentní, že bez tahu b2-b3 by se útok cerného na dámském krídle ukázal být stejne bezcílným, jako útok bílého na královském krídle, pro jehož úspech scházel analogický tah …g7-g6.} 34. Rg2 axb3 35. axb3 Ra3 36. Bf2 Qa7 37. Rd3 Ra1+ 38. Kh2 Rb1 39. Rd1 Rb2 40. Be1 Qa2 41. Rxb2 Qxb2+ 42. Kg3 Rf7 43. Qd3 {Bílý se mistrne brání a nutí soupere ponekud oslabit jeho královské krídlo, aby dostal možnost operovat veží f7.} g6 44. Rd2 Qa1 45. Rd1 Qb2 46. Rd2 Qa1 47. Rd1 Qb2 48. Rd2 Qc1 49. Rd1 Qb2 50. Rd2 Qc1 51. Rd1 Qb2 52. Rd2 Qa1 53. Rd1 Qa2 54. Rd2 Qa1 55. Rd1 Qa8 {American chce víc než remízu.} 56. Bf2 Ra7 57. Qf3 {? Lasker skvele využívá všechny své šance. Tímto tahem hrozí vniknout do souperova tábora, zatímco cerná vež a dáma se ocitly v tábore bílého.} Ra2 58. Rd3 $2 Rb2 59. Bg1 Qa1 60. Bf2 Rb1 {Cerný má strategicky vyhranou pozici, ale dopouští se vážné taktické chyby, kterou prichází o výhru a predává ji do rukou soupere. Nikoli težkopádná vež mela zahájit útok, ale elastická dáma a nikoliv první souperova rada mela vytvorit operacní základnu, ale druhá. Následující plán by vedl k výhre cerného: 1) hrát …Da1-c1-c2 v dusledku cehož jsou všechny bílé figury svázány; potom 2) hrát …Dc2-e2 s cílem vynutit výmenu dam; 3) po této výmene se cerná vež vrací zpet na b2; 4) poté prijde …Kh8-g8-f7 a konecne 5) obnovený útok na pešce b3 prostrednictvím …Je6-f8-d7-b8-c6-a5. Pokud behem toho pujde bílý jezdec d5 na f6, jednoduše jej bere cerný strelec d8. Proti tomu by nemel bílý co vymyslet, pokud by pokracoval držet se v mezích samoobrany (pricemž, po …Da1-c1-c2, pri svázání bílých figur, má cerný možnost taktéž i dalších, složitejších pokracování). Bude-li bílý podnikat nejaké pokusy protiútoku, tak prijde následující:} (60... Qc1 61. Nf6 Qc2 62. Bg1 Qg2+ $2 {(Stockfish toto vyvrací, Nutno} (62... Rb1 63. Bf2 Rf1 64. h5 Rxf2 $19 {)}) 63. Qxg2 Rxg2+ 64. Kxg2 Nxf4+ {s dalším …Jxd3 a cerný vyhrává.} {(Stockfish:} 65. Kf3 Nxd3 66. e6 h6 (66... Nc1 67. Bh2 $11) 67. Nd5 hxg5 68. e7 Bxe7 69. Nxe7 g4+ {a je otázkou, zda by cerný v podmínkách turnajové partie vyhrál. Výhoda cerného je minimální.}) 61. Nf6 Rh1 $4 (61... Qa7) 62. Qb7 $18 Ng7 ({Cerný prohrává také po} 62... Rh3+ 63. Kxh3 Qf1+ 64. Kg3 Qxd3+ 65. Kh2) 63. Qf7 Rg1+ 64. Kf3 {Velmi težká, zajímavá a poucná partie} 1-0 [Event "Norimberg"] [Site "?"] [Date "1896.??.??"] [Round "?"] [White "Lasker"] [Black "Showalter"] [Result "1-0"] [ECO "C42"] [SetUp "1"] [FEN "3b1r1k/r4qpp/p3n3/2pNPpP1/1pPp1P2/1P3QBP/P3R3/3R2K1 b - - 0 32"] [PlyCount "44"] [EventDate "1896.??.??"] [EventRounds "18"] [EventCountry "GER"] [Source "ChessBase"] [SourceVersion "2"] [SourceVersionDate "2003.03.04"] [SourceQuality "1"] {[%evp 0,44,70,59,66,54,15,17,34,50,32,48,31,48,22,3,12,25,25,28,22,15,7,0,0,0,0,0,0,0,-3,15,-72,-67,-75,2,-142,-152,-123,-39,-39,123,381,389,493,496,509] [#]} {Stalo se to z tohoto postavení:} 32... a5 {Zahájení obchvatného postupu.} 33. h4 a4 34. Rg2 axb3 35. axb3 Ra3 36. Bf2 Qa7 37. Rd3 Ra1+ 38. Kh2 Rb1 39. Rd1 Rb2 40. Be1 Qa2 41. Rxb2 Qxb2+ 42. Kg3 Rf7 43. Qd3 g6 44. Rd2 Qa1 45. Rd1 Qa8 ({Zde je partie uzpusobena historce. Ve skutecnosti se nekolikráte opakovaly tahy, zrejme pro získání casu.} 45... Qb2 46. Rd2 Qa1 47. Rd1 Qb2 48. Rd2 Qc1 49. Rd1 Qb2 50. Rd2 Qc1 51. Rd1 Qb2 52. Rd2 Qa1 53. Rd1 Qa2 54. Rd2 Qa1 55. Rd1 Qa8 56. Bf2 Ra7 {a jsme ve stejné pozici.}) 46. Bf2 Ra7 {Zatímco Rusové pokracovali v obchvatném manévru, stál Napoleon, jak uvádí jeden historik, na kopci naproti Pratecké výšiny. Náhle mlha zmizela. Náhle se objevil zárivý úsvit „ee brilliant soleil d'Austerlitz“ a výhled z protejšího kopce od Pratecké výšiny byl jasný. Jeden z pobocníku ukázal na neprátelský pochodový svaz a zakricel: „Tady jsou Rusové! Jdou do údolí!“ Napoleon uprel oci na protivníka, pokynul maršálovi Soultovi:} 47. Qf3 {a zeptal se: „Jak dlouho ti bude trvat, než dosáhneš té výšiny?" Ukázal na Pratecké výšiny. „Méne než dvacet minut, Sirre," odpovedel maršál. „Dobre, tak pockáme trochu déle.“} Ra2 48. Rd3 Rb2 49. Bg1 Qa1 50. Bf2 Rb1 {Obchvat je dokoncen.} 51. Nf6 Rh1 52. Qb7 {Rozhodující protiútok ve správný cas!} Ng7 53. Qf7 Rg1+ 54. Kf3 1-0
Embed code:
Game Url: