[Event "Stockholm"] [Site "?"] [Date "1920.??.??"] [Round "?"] [White "Bogoljubov"] [Black "Rubinstein"] [Result "1-0"] [ECO "C48"] [PlyCount "21"] [EventDate "1920.01.08"] [EventType "match"] [EventRounds "12"] [EventCountry "SWE"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 {Made in Rubinstein (Marshall).} 5. Nxe5 Qe7 6. f4 Nxb5 7. Nxb5 d6 8. Nf3 Qxe4+ 9. Kf2 Ng4+ 10. Kg3 {Riskantní tah kterého cíl je využití sloupce e.} (10. Kg1 Qc6 11. Qe2+ Be7 12. h3 Qb6+ 13. d4 Nf6 14. Kh2 Bd7 15. Re1 O-O {a cerný stojí o neco lépe.}) 10... Kd8 {Asi nejlepší. Špatné by bylo} (10... Qc6 11. Re1+ Be7 12. Qe2 Qd7 13. Qxe7+ Qxe7 14. Nxc7+ {atd.}) ({Na druhou stranu dokázal Spielmann že} 10... Qg6 {? je velmi slibné a zaslouží si pozornost.} 11. Nh4 Qh5 12. Nxc7+ Kd8 13. Nxa8 g5 $1 ({Ne} 13... Be7 $2 14. Nf3 Qg6 15. Qe2 Re8 16. Qb5 {a vyhrává bílý - uvedl R. Herzog.}) 14. fxg5 Qxg5 15. Nf3 Qg7 {a cerný vyhraje.}) ({Pokud chce bílý dostat tyto zápletky z cesty, muže na} 10... Qg6 {hrát} 11. Qe2+ Kd8 12. Re1 {atd.}) 11. h3 $16 {a bílý vyhrál v 31. tahu.} 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "Analýza Bogoljubova"] [Black "?"] [Result "*"] [ECO "C48"] [PlyCount "56"] [EventDate "1923.??.??"] {[%evp 0,56,19,31,45,45,22,17,11,12,12,10,55,-54,-54,-12,-12,-7,-12,8,15,-30,-24,-16,80,80,80,-40,-40,-99,-99,-99,-112,-112,-540,-29985,-29986,-29987,-29988,-29989,-252,-109,-109,-109,-101,1,-63,-82,-82,-81,-81,-118,-126,-120,-62,-62,-62,-62,-62]} 1. e4 {Renaud Khan Kde?} e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 {Tento Marshalluv tah byl podrobne prostudován Rubinsteinem a použit s velkým úspechem v nekterých duležitých turnajových hrách. I když se muže zdát zvláštní, že stejná figura hraje dvakrát v pocátecní fázi zahájení, zatím nebylo nalezeno vyvrácení. Pokud cerný hraje správne, bílý jen steží získá výhodu.} 5. Nxe5 $6 {Pocínaje tímto tahem sleduje bílý cíl, který je ovšem v základe nesprávný. Lepší zde asi bylo} (5. Ba4) ({Pokracování} 5. O-O Nxb5 6. Nxb5 c6 7. Nc3 d6 8. d4 Qc7 {atd. nedá bílému žádnou výhodu.}) ({Také nic nedosáhne po} 5. Nxd4 exd4 6. e5 dxc3 7. exf6 Qxf6 (7... cxd2+ {není dobré}) 8. dxc3 {atd. s rovnou hrou.}) 5... Qe7 $1 6. f4 Nxb5 7. Nxb5 d6 8. Nf3 Qxe4+ 9. Kf2 Ng4+ 10. Kg3 $2 {Velmi riskantní tah, jehož cílem bylo využití sloupce e. Bylo ale nutno hrát} (10. Kg1 Qc6 11. Qe2+ Be7 12. h3 Qb6+ 13. d4 Nf6 14. Kh2 Bd7 15. Re1 O-O {a cerný stojí o neco lépe.}) 10... Qg6 {Silný tah ukázaný Spielmannem.} 11. Nh4 Qh5 ({Levenfiš ukázal, že nejsilnejším je} 11... Qf6 $1 {s hrozbou g7-g5.} {Ale naopak bílý odpoví} 12. Nf3 {a cerný se musí asi nejlépe vrátit dámou na g6.}) 12. Nxc7+ $2 {Nesprávný propocet. Mel hrát} (12. f5 g5 13. Nf3 Kd8 14. d3 Bxf5 15. h3 Nf6 16. Bxg5 {s približne rovnou hrou.}) 12... Kd8 13. h3 (13. Nxa8 $2 g5 $1 {a cerný získá silný útok.}) 13... Nf6 14. Nxa8 {?} ({V tomto poucném postavení bílý, maje o vež a pešce více by se nemusel bát pokracování} 14. Nxa8 Ne4+ 15. Kh2 Qxh4 16. Qf3 b6 17. d3 {atd, jak jsem dokázal analýzou, která byla publikovaná v Tijdskrift för Schack. Teprve po nekolika letech hamburgský mistr Wagner mne sdelil, že cerný má ve své moci silnejší tah než Je4+.}) 14... Qxh4+ $3 {Tato neocekávaná obet dámy ruší všechny iluze bílého! Také likviduje hlavní variantu mé analýzy a utvrdila mne v tom, že hledat vyvrácení tahu 4...Jc6-d4 pri pokracování 5.Jxe4 je zbytecné.} 15. Kxh4 Ne4 $1 16. Qg4 ({Ne} 16. g4 {pro} Be7+ 17. g5 h6 {s matem.}) 16... Be7+ 17. Qg5 Bxg5+ 18. fxg5 h6 {Opet tento nepríjemný tah! Bílý má vež a pešce navíc než cerný, ale zachránit se už zrejme nemuže.} 19. g6 fxg6 20. Rf1 ({Vynuceno, nebot na} 20. d3 {jde} g5+ 21. Kh5 Bf5 {s neodvratitelným matem.}) 20... g5+ 21. Kh5 Ng3+ 22. Kg6 Nxf1 {a cerný má vyhrané postavení, napr.:} 23. Kxg7 Re8 24. d3 Be6 25. Bxg5+ (25. Kxh6 Kd7 26. Bxg5 Ng3) 25... hxg5 26. Rxf1 Kd7 27. Rf8 Rxf8 28. Kxf8 Bxa2 $19 {a vyhraje.} * [Event "Stockholm"] [Site "?"] [Date "1925.??.??"] [Round "?"] [White "Bogoljubov"] [Black "Rubinstein"] [Result "0-1"] [ECO "C48"] [PlyCount "47"] [EventDate "1925.04.16"] [EventType "tourn"] [EventRounds "20"] [EventCountry "GER"] {[%evp 0,47,41,41,41,41,29,17,17,16,16,9,40,-7,-21,-21,-21,-21,-19,-19,-19,-50,-69,-10,59,62,47,47,191,191,50,46,21,41,21,2,-71,-78,-77,-83,0,-93,-99,-92,-105,-92,-101,-108,-90,-114]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 {Výchozí pozice hry ctyr jezdcu. Toto otevrení má zcela zasloužene povest klidného pozicního otevrení. Víme však, že nápady na gambit lze nalézt v každém zahájení.} Nd4 {Je snadné si predstavit reakci ctenáre nezkušeného v moderní teorii zahájení. Druhý tah v rade jezdcem v prvních ctyrech tazích, a to i v otevreném otevrení. Navíc byl pešec e5 pod útokem. Zároven je vhodné pripomenout, že varianta nese jméno jednoho ze šachových klasiku – Akiby Rubinsteina. Zde jsou slova ctvrtého mistra sveta Alexandra Alekhina o tomto gambitu: „Zavedení do praxe a zduvodnení tohoto kroku, který byl dlouhou dobu považován za nedostatecný, je jednou z nejvetších Rubinsteinových zásluh na poli teorie zahájení.“ Historie šachových myšlenek však není jen o vítezstvích a odhaleních. Cesta pruzkumníka je trnitá. „Kdo hledá, vždy bloudí“rádek z „Fausta“ muže posloužit jako epigraf k historii šachových myšlenek. Dnes mužete v príruckách o zahájení najít jasné analýzy 4..Jd4. "Ale abychom dospeli k takto zhuštené verzi, bylo zapotrebí úsilí rady šachistu“ (D. Bronštejn). Varianta A. Rubinsteina se zpocátku vyvíjela dobre, ale pak zápas s E. Bogoljubovem (Stockholm - Göteborg, 1920) zamíchal všemi kartami. V tomto zápase Efim Bogoljubov, známý svým optimismem, trikrát úspešne využil prímocaré pokracování} 5. Nxe5 {Nemecký mistr G. Wagner však v roce 1923 s pomocí R. Teichmanna završil úsilí mnoha slavných šachistu. Následne se nikomu nepodarilo otrást výsledky této vynikající analýzy. A nyní je cas vrátit se na šachovnici.} Qe7 $1 6. f4 ({Prosté} 6. Nf3 {vedlo jen ke zjednodušení} Nxb5 7. Nxb5 Qxe4+ 8. Qe2 Qxe2+ 9. Kxe2 Nd5) 6... Nxb5 7. Nxb5 d6 8. Nf3 Qxe4+ 9. Kf2 Ng4+ 10. Kg3 ({Méne principielní bylo} 10. Kg1 {Cerný hraje proste} Qc6 {s dobrou hrou.} ({Milovníci dobrodružství by dali prednost} 10... Qc4 {což je méne jasné, ale možné.})) 10... Qg6 $1 ({Slabší je} 10... Kd8 $2 {což se hrálo ve 3. partii výše upomenutého zápasu Bogoljubov - Rubinstein.}) 11. Nh4 ({Hraje se i} 11. Qe2+ {Tak napr. v partii Spielmann - Rubinstein (Baden-Baden 1925), kde bylo dále} Kd8 12. Re1 Bd7 13. Nbd4 Ne3+ 14. Kf2 Nxc2 {s prevahou cerného.}) 11... Qh5 12. Nxc7+ Kd8 13. h3 ({Silný útok získá cerný po} 13. Nxa8 g5 14. fxg5 Qxg5 15. Nf3 Qg7 {a nyní jsou možné dve cesty vývoje} 16. Qe1 (16. Qg1 d5 17. d4 Bd6+ 18. Bf4 Qf6 19. Be5 Rg8 {s vyhrávajícím útokem.}) 16... d5 17. d4 Bd6+ 18. Bf4 Rg8 19. Qa5+ b6 20. Qxd5 Nf6+ {a výhoda cerného je ocividná.}) 13... Nf6 14. Nxa8 {Malebné postavení. Bogoljubov zde zkoumal ?} (14. Nxa8 Ne4+ 15. Kh2 Qxh4 16. Qf3 d5 17. d3 {s prevahou bílého. Ale pozdeji G. Wagner ukázal neobycejnou cestu vývoje útoku:}) 14... Qxh4+ $3 15. Kxh4 Ne4 $1 16. Qg4 {Vynuceno.} ({Samozrejmé} 16. g4 $2 {vede k rychlému matu po} Be7+ 17. g5 h6) (16. Qh5 Be7+ {vede ke stejnému postavení}) 16... Be7+ 17. Qg5 Bxg5+ 18. fxg5 h6 19. g6 fxg6 20. Rf1 {Jediný tah, po} (20. d3 {je bílý král v matové síti.} g5+ 21. Kh5 Bf5) 20... g5+ 21. Kh5 Ng3+ 22. Kg6 Nxf1 {Konecné postavení Wagner a Teichmann ocenili ve prospech cerného a lze videt, že správne. I když soucasné pocítacové programy jsou skeptické k takovému kategorickému ocenení. V každém prípade po} 23. Kxg7 Re8 24. g4 {lze s analýzou pokracovat.} 0-1 [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "Rubinsteinova varianta"] [Black "?"] [Result "*"] [ECO "C48"] [PlyCount "73"] [EventDate "1923.??.??"] {[%evp 0,73,19,31,34,19,13,24,13,26,24,39,64,-30,-39,-31,-18,-25,-17,-22,6,-55,-59,-82,47,44,69,61,174,183,334,334,114,41,41,41,23,0,-43,-54,-53,-75,-82,-95,-91,-76,-80,-72,-72,-74,42,13,31,35,15,0,0,0,13,0,38,48,156,153,140,147,157,135,166,175,183,183,214,219,232,209]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Nd4 {Rubinstein je možná nejlepší metodou jak bojovat o vyrovnání.} (4... Bb4 {je klasickou variantou.}) 5. Nxe5 $6 (5. Ba4 {je nyní velmi moderním pokracováním.}) 5... Qe7 $1 (5... Nxb5 $2 {dobré není, jak ukázala uvedená partie VIZ Short - L'Ami.}) 6. f4 (6. Nf3 Nxb5 7. Nxb5 Qxe4+ 8. Qe2 Qxe2+ 9. Kxe2 Nd5 $11) 6... Nxb5 7. Nxb5 d6 8. Nf3 ({Po} 8. Nd3 $4 Bg4 {0-1 je necekane chycena dáma, Brujic - Jankovic, Novi Sad 1989.}) 8... Qxe4+ 9. Kf2 (9. Qe2 Qxe2+ 10. Kxe2 Nd5 {si cerný nemuže stežovat, zejména pro dvojku strelcu.}) 9... Ng4+ 10. Kg3 (10. Kg1 Qc6 $11 {dle Bogoljubova.} 11. a4 a6 12. Nbd4 Qd7 13. h3 Nf6 14. Kh2 Be7 $11) 10... Qg6 {V puvodní partii se hrálo:} (10... Kd8 {viz Bogoljubov - Rubinstein, Stockholm 1920.}) 11. Nh4 $5 {Tah v textu vyhlíží ambiciózneji než slabší} (11. Qe2+ {což bylo hráno v následující partii autora varianty:} Kd8 12. Re1 Bd7 13. Nbd4 Ne3+ 14. Kf2 Nxc2 15. Nxc2 Qxc2 16. b4 a5 17. Ba3 axb4 18. Bxb4 Qf5 {se skvelou hrou cerného.} 19. Qe3 h6 20. Rac1 Rg8 21. Kg1 g5 22. Qc3 Rc8 23. fxg5 hxg5 24. Kh1 g4 25. Nd4 Qd5 26. Qe3 g3 27. Bc3 Ra8 28. Nf3 gxh2 29. Bf6+ Kc8 30. Qc3 Qc5 31. Qd3 Qh5 32. Ne5 Rxg2 33. Kxg2 dxe5 34. Rxe5 Qg4+ 35. Qg3 Qxg3+ 36. Kxg3 Bd6 37. Kxh2 Rxa2 38. Kg1 Rxd2 39. Rh5 b6 40. Be5 Bc5+ 41. Kf1 Kb7 42. Bg3 Bb5+ 43. Ke1 Re2+ 44. Kd1 Rg2 45. Rc3 Be2+ {0-1 Spielmann - Rubinstein, Baden-Baden 1925.}) 11... Qh5 $1 ({Možné je i} 11... Qf6 12. h3 (12. Nxc7+ $2 Kd8 13. Nxa8 g5 $1 {s mohutnou prevahou cerného.}) 12... g5 13. Qe2+ Ne5 $1 {opet s dobrým postavením cerného. Napr.} 14. Nf3 ({Slabší je} 14. d4 gxf4+ 15. Kh2 Qxh4 16. dxe5 Qg3+ 17. Kg1 f3 $2 (17... Kd8 $1 {-+ 2,0}) 18. Qxf3 Qxf3 19. gxf3 Kd7 20. exd6 Bxd6 21. Nxd6 Kxd6 {1/2 Popov - Svidler, Aix-les-Bains 2011.}) 14... gxf4+ 15. Kh2 Kd8 16. d4 Nxf3+ (16... Ng6 $1) 17. Qxf3 Bh6 18. Bd2 $2 (18. Rf1 $1) 18... a6 $2 (18... Qg5 $1 $17) 19. Nc3 Qxd4 20. Rhd1 {cerný má stále malou výhodu, ale bílý vyhrál v 50. tahu dle Vandenbussche - Hebden, Amsterdam OLA 2012.}) 12. Nxc7+ {Kdyby bílý vedel, co ho ceká, vzdal by se tohoto obžerství. Dal by prednost 12.h3, ale i v tomto prípade nabízí pokracování skvelé príležitosti pro cerné.V databankách ješte naleznete toto pokracování:} (12. h3 Qxb5 13. hxg4 $2 (13. a4 Qd5 14. hxg4 h5 15. Qf3 Qxf3+ 16. gxf3 Bd7 17. Re1+ Kd8 18. d3 $11 {vyanalyzoval Obodcuk v citované knize.}) 13... g5 14. fxg5 Qe5+ 15. Kh3 Qxg5 16. d4 Qh5 17. g3 $2 (17. Kg3 Rg8 18. g5) 17... Rg8 18. Kh2 Bxg4 19. Re1+ Be7 20. Qd2 Kd7 21. Qh6 {a cerný vyhrál v 32. tahu, Lundin - Michel, Buenos Aires 1939.}) (12. Re1+ $4 Kd8 (12... Be7 $1) 13. Qe2 Bd7 14. Nc3 g5 $19 {Zvedeniouk - Wallis, Perth 2004.}) 12... Kd8 13. h3 (13. Nxa8 $2 {Materializmus dobrý není.} g5 $1 $19 14. fxg5 Qxg5 ({Lze i} 14... d5) 15. Nf3 (15. d4 $4 Ne3+ $19 {Walica - Koutník, Brno 1954.}) 15... Qg7 $19 16. Qg1 d5 $1 17. d3 Bd6+ 18. Kh4 Ne3 {s matem, Wallhorn - Rautenberg, Nemecko 1958.}) 13... Nf6 $1 {Patrne nejlepší.} (13... Qc5 $2 14. hxg4 Qxc7 15. d4 g5 $6 16. fxg5 d5+ 17. Bf4 Bd6 18. Qf3 {a bílý se ubránil a vyhrál dle Volkmann - Schachinger, Rakousko 2008.}) 14. Nxa8 {Viz poslední diagram!} Qxh4+ $3 {Jediný tah, který udržuje výhodu cernému. Pocítace ho vidí a hodnotí v rozmezí -0,8 - 2,0 (kolem 30ti polotahu).} 15. Kxh4 Ne4 {Toto odríznutí krále je jediné. Bílý král nyní uvázl na h sloupci, bílý musí vrátit materiál.} 16. Qg4 {Po jiných tazích (vyjma následujícího) dostane bílý mat.} (16. Qh5 Be7+ 17. Qg5 {vede ke stejnému postavení.}) {Následující tahy jsou oboustranne vynuceny.} 16... Be7+ 17. Qg5 Bxg5+ 18. fxg5 h6 {Jediné!} 19. g6 {Také jediný tah.} fxg6 {[#]} 20. Rf1 {Ostatní tahy vedou rychle k matu, jak se o tom presvedcilo pár hrácu.} (20. Re1 g5+ 21. Kh5 Bf5 {0-1 Klír - Cucka, Ceská Trebová 1954.}) (20. g4 Bd7 {0-1 Gelenczei - Alföldy, Budapes 1952.} 21. d3 g5+ 22. Kh5 Be8# {Madhurima - Narenthran, Chennai 2011.}) 20... g5+ 21. Kh5 Ng3+ 22. Kg6 Nxf1 {a cerný má dle Razuvajeva výhodu a tak potvrdil dávný vývod Teichmanna a Wagnera. Následující partie (kde se hráci rozhodli analýzu proverit, ve ctyrech vyhrál cerný, ale možná vudci bílých kamenu meli nekde nadeje na záchranu partie) pokracovaly:} 23. Kxg7 Re8 24. Kxh6 (24. d3 Ng3 ({Slabší je} 24... Be6 25. Bxg5+ (25. Kxh6 Kd7 26. Bxg5 Ng3 $19) 25... hxg5 26. Rxf1 Kd7 27. Rf8 Rxf8 28. Kxf8 Bxa2 {a vyhraje. (Nejštadt)}) 25. Bd2 Be6 26. Ba5+ b6 27. Bxb6+ axb6 28. Nxb6 Ke7 29. Re1 Nf5+ 30. Kh7 Kf7 31. g4 Re7 {a bílý se po 10ti tazích vzdal. Jeho král je neštastne umísten. Hansen - Siebel, Nemecko email 2014.}) (24. g4 Be6 25. d3 Kd7 26. Kxh6 Rxa8 27. Bxg5 {a Jakov Nejštadt považuje ve své knize Vyigryvajte uže v debjute (Moskva 2015) postavení cerného za obtížne vyhrané pro nestandardní materiál. Stockfish 15 hodnotí -+ 2,0 až -+ 2,5.}) 24... g4 $2 ({Lépe} 24... Ng3 25. Kxg5 Be6 {s výhodou, cerný dobude zatoulaného bílého jezdce.}) (24... Be6 25. g4 Kd7 26. d3 Rxa8 27. Bxg5 Rf8 28. Kg6 (28. Kg7 Rf7+ 29. Kg6 Rf3 30. c4 (30. Re1 Nh2 31. Re3 Rf2 32. c4 Rxb2 33. a4 Rf2 34. a5 Nf3 35. Bf6 Ng1 {a cerný má stále výhodu, ale již není tak zrejmá jako u jiných ukázek, bílý nakonec (71. tah) udržel remízu. Speisser - Armani, ICCF email 2016.}) 30... Ne3 31. Re1 Nc2 32. Re2 Nb4 33. Re3 Nxd3 34. Rxf3 Ne5+ 35. Kf6 (35. Kh5 {Je o chlup slabší} Nxf3 36. b3 b5 37. cxb5 d5 {a 0-1 v 61. tahu, Habes - Bogomolov, LSS email 2014}) 35... Nxf3 36. b3 Nxg5 37. Kxg5 Ke7 38. h4 a5 39. h5 Kf7 40. a3 a4 41. bxa4 b6 {0-1 Firnhaber - Rulfs, BdF-Schachserver 2010.}) 28... Rf2 29. Rc1 Nh2 30. Be3 Rf3 31. Bxa7 Rxh3 32. g5 Rg3 33. Bd4 Bxa2 34. Bf6 (34. b3 Nf3 35. Bf6 Rg1 $1) 34... Be6 35. d4 Bd5 36. Re1 Rg2 37. Re7+ Kc8 38. Re8+ Kc7 39. Re7+ Kb6 40. Rd7 $2 Kc6 41. Rd8 Be4+ 42. Kh5 Ng4 43. c3 Bf5 {0-1 Zakharov - Rebrikov, Rusko 1998.}) (24... Re1 $2 {Nejslabší.} 25. b3 b5 26. Bb2 Rxa1 27. Bxa1 Bb7 28. Bf6+ Kd7 29. Bxg5 Bxg2 30. h4 Ng3 {a postavení je hodnoceno jako rovné. 1/2 v 72. tahu, Ravichandran - Babujian, Chennai 2013.}) 25. d3 Ne3 $2 (25... Ng3 $1) 26. Bxe3 Rxe3 27. hxg4 Bxg4 28. Kg5 Be6 29. Kf6 Kd7 30. Rh1 Bd5 $2 {Cerný výhodu již promarnil a nyní speje k prohre.} 31. Rh7+ Kd8 32. g4 Re6+ 33. Kg5 Re7 $2 34. Rxe7 Kxe7 35. c4 Bf3 36. Nc7 a6 37. d4 {1-0 Sanfilippo - Pratt, CCCA 2004.} * [Event "Wijk aan Zee"] [Site "?"] [Date "2009.??.??"] [Round "?"] [White "Short"] [Black "L'Ami"] [Result "1-0"] [ECO "C48"] [PlyCount "37"] [EventDate "2009.01.17"] [EventRounds "13"] [EventCountry "NED"] [EventCategory "16"] {[%evp 0,37,19,31,31,38,8,9,8,21,13,7,27,42,42,38,71,64,108,94,103,117,135,143,160,130,130,132,174,168,220,155,163,182,218,149,277,276,276,277]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. Bb5 Nd4 5. Nxe5 Nxb5 $2 {Moc casto nevidíme hráce 2600+, který by udelal chybu v pátém tahu.} ({Hlavní pokracování je} 5... Qe7 $1) 6. Nxb5 c6 7. Nc3 Qe7 8. Nf3 (8. d4) 8... Nxe4 9. O-O {Vývin bílého je ohromující a cerný zde již zažívá vážné problémy.} Nxc3 10. dxc3 d5 {Zkoušelo se i} (10... Qc5) (10... Qd8) 11. Bg5 $1 Qd6 ({Ani jiné ústupy cerného již nezachrání.} 11... Qc5 12. Re1+ Be6 13. Nd4 Kd7 14. Qf3 $1 Be7 $2 15. b4 $1 {1-0 Campora - Aguilera, Osuna 1991.}) (11... Qc7 12. Re1+ Be6 13. Nd4 Bd6 14. Nxe6 fxe6 15. Qh5+ Kd7 16. Qf7+ Kc8 17. Qxe6+ Qd7 $18) 12. Re1+ Be6 13. Nd4 c5 $6 {Toto je jeden z prípadu, kdy jsou všechny tahy špatné ve špatné pozici.} (13... Be7 14. Nf5 $1) 14. Nxe6 fxe6 {[#]} 15. Qh5+ $1 {Pred útokem na pešce e6 oslabuje Short pole f6.} g6 16. Qg4 Kf7 17. c4 $1 {Pozice cerného se rozpadá.} d4 {Zde nemá smysl cerného kritizovat. Pravdepodobne už byl rád, že tuto hru dokoncí co nejdríve.} 18. Qf3+ Kg8 19. Bf6 $1 (19. Bf6 $1 Bg7 20. Qxb7 $1 $18 {Vzácná úvodní katastrofa hráce na této úrovni. Cerný musí hrát 5...De7 s dobrou pozicí.}) 1-0
Embed code:
Game Url: