[Event "Zlata Praha 1888"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "Palkoska, Emil"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5B2/8/1n1pp3/3N1B2/1Ppk2NP/2p2K2/2p5/8 w - - 0 1"] [PlyCount "5"] {[%evp 0,5,942,29996,29997,29998,29999,-30000] #3} 1. Ne5 {Hrozí 2.Jc6+ Kxd5 3.Se4mat} dxe5 (1... Kxe5 2. Bg7+ Kxf5 (2... Kxd5 3. Be4#) 3. Ne7#) (1... Kxd5 2. Be4+ Kxe5 3. Bg7#) (1... exf5 2. Nf4 Kxe5 3. Bg7#) 2. Bc5+ Kxd5 3. Be4# * [Event "Skakbladet I. cena"] [Site "?"] [Date "1907.??.??"] [Round "?"] [White "Palkoska, E."] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5K2/1pQp4/4k2P/6p1/BPPr2N1/3P1nPP/8 w - - 0 1"] [PlyCount "5"] {[%evp 0,5,29991,29996,29997,29998,29999,-30000] [#]} 1. Bc1 {Skakbladet 1907-7 císlo 12 str. 71, rešení 1907-08 c.1 str.12} b5 {Ve3 jakk 2.De8+} (1... Rxg3 2. d4+ Kf5 3. Qd5#) (1... Kf4 2. Qxd6+ Rxd6 3. d4#) (1... Re3 2. Qe8+ Kd5 3. Qb5#) (1... Rf3+ 2. gxf3) (1... Rxc3 2. Qb5+) 2. Qxb5+ Rd5 3. d4# * [Event "Šachm. obozrenie 1893"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "Galickij, A.V.."] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4b3/6p1/8/1P1kpQK1/3p4/B1p2P2/4P3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "5"] [EventDate "2000.??.??"] {[%evp 0,5,29995,29996,29997,29998,29999,-30000]} 1. Qf8 {Bílá dáma bude dávat cernému králi 5 matu po diagonále a2-g8, a každý z jiného pole!} Z0 (1... Ke6 2. Qd6+ Kf7 3. Qd5#) (1... Kc4 2. Qb4+ Kd5 3. Qb3#) (1... Bxb5 2. Qd6+ Kc4 3. Qe6#) (1... Bd7 2. Qc5+ Ke6 3. Qc4#) (1... e4 2. Qc5+ Ke6 3. Qf5#) 2. Qg8+ Bf7 3. Qxf7# {Všechny maty jsou cisté a v nekterých hraje blokování pole cerným strelcem duležitou roli.} *
Embed code:
Game Url: