[Event "68th ch-HUN Prelim 2019"] [Site "Budapest HUN"] [Date "2019.12.05"] [Round "1.6"] [White "Medvegy, Z."] [Black "Kaczur, F."] [Result "0-1"] [ECO "A13"] [WhiteElo "2533"] [BlackElo "2478"] [Annotator "Tactical Analysis 2.20 (15s)"] [PlyCount "125"] [EventDate "2019.12.04"] [EventType "k.o."] [EventRounds "1"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,26,25,28,30,6,1,-19,-17,-7,-1,-1,21,6,11,10,2,11,12,6,-4,-17,-14,-11, 0,-29,-1,-26,28]} 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Qa4+ c6 6. Qxc4 b5 7. Qb3 ({Relevant:} 7. Qc2 Bb7 8. O-O Nbd7 9. Nc3 Rc8 10. Rd1 a6 11. a4 Be7 12. d3 O-O 13. e4 a5 14. h3 b4 15. Nb1 c5 16. Nbd2 Nb8 17. Nb3 Nc6 18. Be3 Nd7 19. Qe2 Ba6 20. Rac1 Qb6 21. Nfd2 Bf6 22. Nc4 Bxc4 23. Rxc4 Nd4 24. Bxd4 Bxd4 25. Kh2 Ne5 26. Rc2 Rcd8 27. f4 Nc6 28. Rdc1 e5 29. f5 Rd6 30. h4 Qd8 31. Nxc5 Bxc5 32. Rxc5 Nd4 33. Qd1 b3 34. R1c3 Re8 35. Qd2 h6 36. R3c4 Nc2 {Aronian,L (2758)-Papaioannou,I (2645) Batumi 2019 1-0}) 7... Bb7 8. O-O Nbd7 9. Nc3 a6 10. a4 Be7 11. d3 O-O 12. Be3 Rc8 13. Rfc1 {} Ng4 ({Predecessor:} 13... b4 14. Nd1 c5 15. Qc2 Nb6 16. a5 Nbd5 17. Bd2 Nc7 18. Ne3 Nb5 19. Qd1 Nd7 20. Nc4 Bf6 21. e4 Nd4 22. Nd6 Nxf3+ 23. Bxf3 Bxb2 24. Nxb7 Qc7 25. Nxc5 Nxc5 26. Bxb4 Bxa1 27. Bxc5 Bd4 28. Ba3 Qxa5 29. Bxf8 Rxf8 30. Rc4 Rd8 31. Kg2 g6 32. Qa4 Qb6 33. Rb4 Qa7 34. Qa2 Rc8 35. Bg4 Rd8 36. h4 h5 37. Bxe6 fxe6 38. f4 Qd7 39. Qxa6 Bc3 40. Rb7 Qxd3 {0-1 (40) Popov,V (2565)-Riazantsev,A (2679) Olginka 2011}) 14. axb5 cxb5 15. Nd1 Nxe3 16. Nxe3 Qb6 17. Qa2 h6 18. Ne1 Bxg2 19. Rxc8 Rxc8 20. Kxg2 Qb7+ 21. Nf3 Rc6 22. Kg1 Bf6 23. Rb1 Ne5 24. Nxe5 Bxe5 25. b4 Bd4 26. Nc2 Bf6 27. Ne3 Bd4 28. Nc2 Bf6 29. Ne1 Qc7 30. Qb3 Rc3 31. Qd1 Be7 32. Qd2 Rc6 33. e3 e5 34. Nf3 Rc2 35. Qd1 Bd6 36. d4 Rc4 37. Nxe5 Bxe5 38. dxe5 Qxe5 39. Qd8+ Kh7 40. Qd7 Qe6 41. Qxe6 fxe6 42. Ra1 Rc6 43. Kg2 {} Kg6 44. h3 Kf5 45. Rd1 g5 46. Rd4 Kf6 47. f4 Rc4 48. Rd6 Rxb4 49. Rxa6 Rb3 50. Kf3 gxf4 51. gxf4 Rb1 52. Rb6 Rb2 53. Ke4 Rb4+ 54. Kd3 Rb1 55. Ke4 Rb4+ 56. Kf3 Rb1 57. e4 Kf7 58. Rb7+ Kf6 59. Rb6 {Strongly threatening f5.} Kf7 60. Rb7+ Kg6 61. Rb6 Kf7 62. e5 h5 63. Kg3 0-1 [Event "68th ch-HUN Prelim 2019"] [Site "Budapest HUN"] [Date "2019.12.05"] [Round "1.7"] [White "Kantor, G."] [Black "Nemeth, Mi1"] [Result "0-1"] [ECO "E20"] [WhiteElo "2541"] [BlackElo "2496"] [Annotator "Tactical Analysis 2.20 (15s)"] [PlyCount "106"] [EventDate "2019.12.04"] [EventType "k.o."] [EventRounds "1"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] {[%evp 14,105,52,10,90,32,143,37,125,21,112,62,87,56,103,48,97,-13,0,-38,0,-50, 24,-11,41,-3,35,3,34,0,30,0,64,0,57,0,29,0,61,-16,29,-34,24,-16,-14,-198,-172, -160,-157,-179,-165,-185,-176,-288,-113,-142,-99,-291,-287,-309,-299,-293,-248, -483,-478,-470,-459,-491,-443,-578,-327,-600,-577,-548,-533,-811,-750,-739, -744,-724,-722,-724,-691,-29974,-807,-650,-631,-29978,-29977,-6471,-937,-29996, -29997,-29999]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. f3 d5 5. a3 Be7 6. e4 dxe4 7. fxe4 e5 8. d5 c6 (8... O-O 9. Nf3 Bg4 10. h3 Bxf3 11. Qxf3 Nbd7 12. Be3 Bc5 13. O-O-O a5 14. Bd3 Ne8 15. Na4 Bxe3+ 16. Qxe3 b6 17. Kb1 Nd6 {1-0 (51) Kravtsiv,M (2654)-Zhigalko,S (2616) Ankara 2018}) 9. Nf3 Bg4 10. h3 ({ Predecessor:} 10. Be3 cxd5 11. cxd5 O-O 12. Be2 Bxf3 13. Bxf3 Ne8 14. O-O Nd6 15. Qe2 Nd7 16. Nb5 {1/2-1/2 (41) Grachev,B (2268)-Kholmov,R (2489) Moscow 2000}) 10... Bh5 (10... Bxf3 11. Qxf3 (11. gxf3 Bc5) 11... Bc5) 11. Bd3 (11. Be3) 11... Qc7 (11... O-O) 12. Be3 (12. O-O) 12... Nbd7 13. O-O O-O 14. Rc1 (14. Kh2) 14... a5 15. Ne2 (15. g4 Bg6 16. Bf2) 15... Bc5 16. Bxc5 Nxc5 17. Ng3 (17. Qc2) 17... Bg6 ({Black should play} 17... Qb6 18. Rf2 a4) 18. Qe2 a4 (18... Qb6 19. Kh2 Nh5 20. Nxh5 (20. Nxe5 Nxg3 21. Kxg3 Qc7) 20... Bxh5) 19. Bb1 (19. Qe3 Nfd7 20. Bc2) 19... Nh5 20. Nxh5 Bxh5 21. g4 Bg6 22. Qe3 b6 (22... Nb3) 23. Rcd1 (23. h4) 23... Rad8 (23... Qe7) 24. h4 (24. Kg2) 24... f6 25. h5 Be8 26. Nh4 ({White should try} 26. h6) 26... Nb3 (26... Bd7) 27. Ba2 (27. Rf2) 27... Nd4 (27... cxd5 28. cxd5 Qc5 29. Qxc5 Nxc5) 28. c5 {Black must now prevent d6+.} Bf7 {[%CAl Rc6d5]} 29. d6 (29. cxb6 { and White has nothing to worry.} Qxb6 30. h6 cxd5 31. Nf5) 29... Qd7 30. Bxf7+ Rxf7 31. Nf5 bxc5 32. Kh2 Qb7 33. g5 (33. Rf2) 33... Nxf5 (33... Qxb2+ $19 34. Rd2 Qb3) 34. Rxf5 Qxb2+ 35. Rf2 (35. Rd2 {was the only defense.} Qc1 36. Rf3) 35... Qb3 36. Rd3 Qe6 37. g6 Rfd7 38. gxh7+ (38. Qh3 Qxh3+ 39. Kxh3) 38... Kxh7 39. Qg3 {intending Qg6+.} Qf7 40. h6 gxh6 41. Rdf3 Rxd6 {} 42. Qh3 (42. Qxe5 {[%mdl 512]} fxe5 43. Rxf7+ Kg6 44. Re7 ) 42... Rd2 43. Qf5+ Kh8 44. Rh3 Qg7 {( -> ...Rg8!)} 45. Rg3 Rxf2+ 46. Qxf2 { [%mdl 4096] Endgame KQR-KQR} Qf7 47. Qe3 Kh7 48. Rh3 Qg6 (48... Qa2+ 49. Kg3 Rg8+ 50. Kh4 {} f5 {[%mdl 512]} 51. Qf3 Rg4+ 52. Qxg4 fxg4 53. Kxg4 Qe2+ 54. Kh4 Qxe4+ 55. Kg3 c4 56. Kf2 Qc2+ 57. Kg1 c3 58. Rf3 Qd1+ 59. Kg2 c2 60. Rf7+ Kg6 61. Rf1 Qe2+ 62. Rf2 Qe4+ 63. Kh2 c1=Q 64. Rg2+ Kh5 65. Rg8 Qeh1+ 66. Kg3 Qcg1#) 49. Rg3 Qf7 50. Qxc5 Rd2+ 51. Kg1 Qd7 {Strongly threatening ... Rb2.} 52. Qf8 Qd4+ {[%mdl 64] Double Attack} 53. Kf1 Qa1# {Accuracy: White = 21% (7/7/35), Black = 41% (16/9/38).} 0-1 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.12.01"] [Round "3.3"] [White "Banusz, T."] [Black "Palac, M."] [Result "1-0"] [ECO "D02"] [WhiteElo "2620"] [BlackElo "2550"] [Annotator "Tactical Analysis 2.20 (15s)"] [PlyCount "73"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "Tungsram Aquaprofit NSK I"] [BlackTeam "HVSE-Infraplan I."] {[%evp 9,73,-25,37,-48,7,-60,56,7,36,2,27,-5,-9,-9,0,-14,0,-35,0,-55,9,-42,1,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9,0,0,0,-15,0,-45,-9,-17,0,-2,0,-9,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,39, 18,729,721,662,690,29987,29988,29988,29989]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. g3 c5 4. Bg2 cxd4 5. O-O Bd7 6. b3 (6. Nxd4 e5 7. Nb3 Be6 8. Bg5 Nbd7 9. Nc3 Be7 10. Qd3 O-O 11. Rad1 d4 12. Bxf6 Nxf6 13. Ne4 Qc7 14. Nxf6+ Bxf6 15. c3 dxc3 16. Qxc3 Qxc3 17. bxc3 {0-1 (61) So,W (2760)-Nakamura,H (2741) Kolkata 2019}) 6... Nc6 $15 7. Nxd4 Rc8 ({Better is Predecessor:} 7... e5 8. Nxc6 Bxc6 9. Bb2 Qc7 10. e3 Bc5 11. Nd2 O-O {1/2-1/2 (11) Iliaguev,N (2338)-Baron,T (2532) Maalot Tarshiha 2018}) 8. Bb2 (8. c4 {should be considered.}) 8... e6 9. Nxc6 Bxc6 10. c4 dxc4 11. Qxd8+ Kxd8 12. Rd1+ Nd7 13. bxc4 Bxg2 14. Kxg2 f6 ( 14... Rxc4 15. Rd3 Kc7) 15. Nd2 (15. Nc3) 15... Bb4 (15... e5) 16. Rab1 Bxd2 17. Rxd2 Rc7 18. Bd4 b6 19. c5 bxc5 20. Bc3 { Rb8+ is the strong threat.} Ke7 21. Ba5 {[%CAl Ra5c7]} Nb6 22. Bxb6 axb6 23. Rxb6 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRR} Ra8 24. Kf3 (24. f4) 24... Ra3+ 25. e3 c4 26. Rc2 Kf7 27. g4 Rca7 28. Rxc4 Rxa2 29. Rcc6 Rd2 30. Kg3 e5 31. h4 Kg6 32. h5+ Kg5 33. Rc5 Raa2 {[%mdl 8192] } (33... g6) 34. Rxe5+ {[%mdl 512]} Kh6 (34... fxe5 35. f4+ exf4+ 36. exf4#) 35. Rf5 {White wants to mate with g5+. } Rd1 36. g5+ {[%mdl 64] Double Attack} Kxh5 37. gxf6+ {[%mdl 64] Discovered Attack. Accuracy: White = 77% (18/8/32), Black = 59% (13/11/30).} 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.12.01"] [Round "3.5"] [White "Ivanisevic, I."] [Black "Kovacs, Ga2"] [Result "1-0"] [ECO "D31"] [WhiteElo "2598"] [BlackElo "2457"] [Annotator "Tactical Analysis 2.20 (15s)"] [PlyCount "75"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "Tungsram Aquaprofit NSK I"] [BlackTeam "HVSE-Infraplan I."] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 4. cxd5 exd5 5. Bf4 c6 6. e3 Bd6 7. Qf3 Ne7 8. Bd3 Bf5 9. Bxd6 Bxd3 10. Ba3 Nd7 11. Nh3 Nf6 12. Nf4 Be4 13. Qe2 g5 14. Nh5 Nxh5 15. Qxh5 h6 16. h4 Ng6 (16... Bg6 17. Qf3) 17. f3 (17. Nxe4 dxe4 18. O-O-O) 17... Bf5 {[%CAl Rg6h4]} 18. hxg5 Qxg5 19. Kf2 O-O-O 20. g4 Be6 21. Rag1 (21. Rac1) 21... Qf6 {} 22. Qh2 (22. b4) 22... b6 23. Qg3 Kb7 24. Rh5 Bc8 25. Rgh1 (25. f4) 25... Rhe8 (25... Ka8) 26. Re1 ({Much worse is} 26. Rxh6 c5) (26. b3) 26... Qg7 27. f4 (27. Bd6) 27... f6 {} (27... Ne7) 28. Reh1 Rh8 29. f5 Nf8 ( 29... Rde8 30. Bd6 (30. fxg6 Qxg6 31. R1h4 Qc2+ 32. Kf3 Rhg8) 30... Ne7 ) 30. Qf4 Rg8 31. R1h4 Nh7 32. Qxh6 ({Don't take} 32. Rxh6 Ng5) 32... Ng5 {Black wants to play ...Qf7.} 33. Qxg7+ Rxg7 34. Rh6 Rf7 35. Rg6 Bd7 (35... c5 36. dxc5 d4 37. exd4 Rxd4) 36. Rhh6 Nh7 37. Ne2 Be8 38. Ng3 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.12.01"] [Round "3.3"] [White "Sedlak, N."] [Black "Sulypa, A."] [Result "1-0"] [ECO "D11"] [WhiteElo "2557"] [BlackElo "2466"] [PlyCount "62"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "ASE Paks"] [BlackTeam "MTK Budapest I."] {[%evp 0,62,28,30,30,29,29,25,61,31,64,41,51,39,39,41,43,29,29,35,45,36,28,30, 35,34,48,42,40,50,71,20,27,49,47,44,56,52,61,52,43,40,59,42,74,53,61,54,53,66, 60,72,66,72,66,65,130,67,109,99,209,216,236,140,188]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c6 4. e3 Bg4 5. c4 Nbd7 6. Nc3 e6 7. Qb3 Bxf3 ({Relevant:} 7... Qc8 8. Rc1 Bxf3 9. gxf3 Be7 10. cxd5 exd5 11. Bh3 O-O 12. Bg3 Re8 13. O-O Bf8 14. Kg2 g6 15. Bh4 Qb8 16. Rfe1 Be7 17. Bg3 Bd6 18. Ne2 Bxg3 19. hxg3 Nb6 20. Qd3 Nc4 21. b3 Nd6 22. Nc3 Qd8 23. e4 dxe4 24. fxe4 Nh5 25. e5 Nc8 26. Ne4 Nb6 27. Bg4 Rxe5 28. Qf3 Qxd4 29. Rcd1 Qb2 30. Bxh5 gxh5 31. Rd2 Rxe4 32. Rxb2 Rxe1 33. Qxh5 Re6 34. Rd2 Nd5 35. Rd4 Rg6 36. Qe5 Rd8 37. Qf5 {Demidov,M (2557)-Riazantsev,A (2645) Moscow 2019 1-0}) 8. gxf3 Nh5 9. Bg3 Nxg3 10. hxg3 Qb6 11. f4 ({ Predecessor:} 11. Qc2 Bb4 12. Be2 h6 13. Kf1 Nf6 14. Rc1 Bxc3 15. bxc3 Qc7 16. cxd5 cxd5 17. Qa4+ Nd7 18. Qa3 Nb6 19. Bb5+ Kd8 20. Kg2 Nc4 21. Bxc4 Qxc4 22. e4 dxe4 23. fxe4 Kd7 24. Rb1 b6 25. Rb4 Qd3 26. d5 e5 27. Qa4+ Ke7 28. Rd1 Qe2 29. d6+ Kf6 30. Qd7 {1-0 (30) Zhang,Z (2641)-Deepan Chakkravarthy,J (2483) Dubai 2017}) 11... Nf6 12. f3 dxc4 13. Bxc4 Qxb3 14. Bxb3 Nd5 15. Nd1 O-O-O 16. Ke2 Be7 17. Nf2 h6 18. Nd3 f6 19. g4 Rhe8 20. Rad1 Bf8 21. a3 Nc7 22. Kf2 Nd5 23. Rhe1 Nc7 24. f5 e5 25. dxe5 fxe5 26. Bf7 Re7 27. Bg6 Rd5 28. Rh1 a5 29. Ke2 Rd8 30. Nc5 Rd5 31. f6 gxf6 1-0 [Event "68th ch-HUN Prelim 2019"] [Site "Budapest HUN"] [Date "2019.12.05"] [Round "1.2"] [White "Kantor, G."] [Black "Nemeth, Mi1"] [Result "1-0"] [ECO "A05"] [WhiteElo "2541"] [BlackElo "2496"] [PlyCount "67"] [EventDate "2019.12.04"] [EventType "k.o."] [EventRounds "1"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,67,29,25,29,-18,32,16,13,22,15,4,14,-11,2,9,3,8,7,9,14,17,23,-8,-8,0, 13,0,0,-14,9,10,3,8,30,28,22,21,-1,23,23,-5,1,0,55,34,72,68,83,54,67,50,54,69, 68,33,146,152,235,269,315,322,709,735,736,588,998,1008,29995,29996]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. Bg2 Bb7 4. O-O e6 5. d3 d5 6. Nbd2 Be7 7. e4 dxe4 8. dxe4 O-O ({ Relevant:} 8... Nc6 9. a3 a5 10. e5 Nd7 11. Re1 Nc5 12. Qe2 O-O 13. h4 h6 14. Nf1 a4 15. N1h2 Qc8 16. Ng4 Rd8 17. Nxh6+ gxh6 18. Bxh6 f5 19. exf6 Bxf6 20. Ng5 Qd7 21. Qg4 Bg7 22. Rad1 Qe7 23. Rxd8+ Rxd8 24. Nxe6 Rd4 25. Qxg7+ Qxg7 26. Nxg7 {1-0 (26) Nakamura,H (2785)-Bacrot,E (2708) Paris 2017}) 9. Qe2 Qc8 10. e5 Nfd7 11. Ne4 Nc6 12. Bf4 a5 ({Predecessor:} 12... Nc5 13. Nxc5 Bxc5 14. Ng5 Be7 15. Ne4 Nd4 16. Qh5 g6 17. Qd1 Rd8 18. c3 Nf5 19. Qa4 c6 20. Bg5 Bxg5 21. Nxg5 Qc7 22. Qf4 h6 23. Ne4 Ba6 24. Rfe1 g5 25. Nf6+ Kf8 26. Qf3 Rac8 27. h4 gxh4 28. g4 Ne7 29. Qf4 Ng8 30. Nxg8 Kxg8 31. Qxh6 Bd3 32. Qxh4 Bg6 33. Qg5 Rd7 34. Re2 c5 35. Rae1 Qd8 36. Qf4 Kg7 37. Re3 Rd1 38. Bf3 Rd2 39. Bb7 { 1-0 (39) Tischbierek,R (2544)-Lehner,O (2401) Austria 1999}) 13. h4 a4 14. h5 Ra5 15. h6 g6 16. Ned2 Nb4 17. a3 Nd5 18. Bg5 Qd8 19. Bxe7 Nxe7 20. Rfd1 Nf5 21. Ne4 Rd5 22. Nc3 Rxd1+ 23. Rxd1 Qc8 24. Nh2 Bxg2 25. Kxg2 f6 26. Ng4 fxe5 27. Nxe5 Qa8+ 28. Kg1 Nf6 29. Nd7 Rf7 30. Qxe6 Nxd7 31. Rxd7 Nxh6 32. Ne4 Qc8 33. Nf6+ Kh8 34. Rxf7 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.12.01"] [Round "3.1"] [White "Erdos, V."] [Black "Stankovic, Milo"] [Result "1-0"] [ECO "A16"] [WhiteElo "2613"] [BlackElo "2468"] [PlyCount "55"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "Aquarena Kobanya SC"] [BlackTeam "Maroczy SE I"] {[%evp 0,28,29,25,25,4,36,40,73,51,46,38,42,24,59,10,5,14,27,0,6,1,48,58,63,39, 51,62,57,59,53]} 1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. h4 Bg7 ({ Relevant:} 5... Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. h5 c5 8. Rb1 b6 9. e4 O-O 10. hxg6 hxg6 11. d4 Bb7 12. Ng5 cxd4 13. Qg4 Nd7 14. Qh3 Nf6 15. e5 Nh5 16. e6 Qd5 17. exf7+ Rxf7 18. Bd3 Qe5+ 19. Kd1 dxc3 20. Nxf7 Kxf7 21. Re1 c2+ 22. Bxc2 Rd8+ 23. Bd2 Qd6 24. Qe3 Nf4 25. Kc1 Bh6 26. Kb2 Rc8 27. Rbc1 e6 28. Kb1 Bxg2 29. Bb3 Rxc1+ 30. Bxc1 Bh3 31. Bb2 Bf5+ 32. Ka1 Bg7 33. Bxg7 Kxg7 34. Rd1 Nd3 35. Bc4 { Carlsen,M (2875)-Mamedyarov,S (2774) Zagreb 2019 1/2-1/2}) 6. e4 Nxc3 7. dxc3 Qxd1+ 8. Kxd1 Nd7 9. Nd4 Nc5 10. f3 c6 ({Predecessor:} 10... Bd7 11. Be3 O-O-O 12. Kc2 a6 13. Bc4 e5 14. Nb3 Nxb3 15. axb3 b5 16. Bxf7 Rdf8 17. Bd5 c6 18. Rxa6 cxd5 19. Ra8+ Kc7 20. Ra7+ Kc8 21. exd5 Rf7 22. Kd2 Bf8 23. Ra8+ Kc7 24. Rha1 h5 25. R1a6 Rfh7 26. Rb6 Bc5 27. Rxh8 Bxe3+ 28. Kxe3 Rxh8 29. Rxg6 Ra8 30. g4 hxg4 31. fxg4 Ra2 32. c4 Rxb2 33. cxb5 Bxb5 34. Re6 Rxb3+ 35. Ke4 Rb4+ 36. Kxe5 Rxg4 37. Re7+ Bd7 38. Rh7 Rg1 39. h5 Rg5+ 40. Kf6 {Khairullin,I (2614) -Mikhalevski,V (2547) Antalya 2017 1/2-1/2}) 11. Be3 Ne6 12. Nb3 h5 {} 13. a4 Be5 14. a5 O-O 15. Kc2 Rd8 16. Bc4 Bg3 17. Rad1 Rd6 18. Bxe6 Bxe6 19. Nd4 Bc8 20. c4 f5 21. c5 Rd8 22. a6 bxa6 23. Nxc6 Re8 24. Bg5 e6 25. e5 a5 26. Rd2 Bb7 27. Ne7+ Kf8 28. Rd7 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.11.17"] [Round "2.1"] [White "Mihok, O."] [Black "Vovk, A."] [Result "1-0"] [ECO "B67"] [WhiteElo "2559"] [BlackElo "2607"] [PlyCount "57"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "Duocor-Makoi SVSE"] [BlackTeam "Aquarena Kobanya SC"] {[%evp 0,12,31,23,48,48,67,56,49,27,27,21,33,44,64]} 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8. O-O-O Bd7 9. f4 b5 10. Bxf6 gxf6 11. Kb1 Qb6 12. Nxc6 Bxc6 13. f5 Qc5 ({Relevant:} 13... h5 14. fxe6 fxe6 15. Bd3 O-O-O 16. Ne2 Qc5 17. Rhf1 Qe5 18. Qe3 Kb7 19. Nd4 Bd7 20. c3 Be7 21. Bc2 a5 22. g3 Rc8 23. Qf2 Rc7 24. Rfe1 Rhc8 25. Bb3 Bf8 26. a3 a4 27. Ba2 Re8 28. Ka1 Bh6 29. Nc2 Bg7 30. Nb4 Qc5 31. Qf3 Ka7 32. Nd3 Qb6 33. Qxh5 Rec8 34. Qg4 Bh8 35. Bxe6 f5 36. exf5 d5 37. Bxd7 Rxd7 38. Re6 Qc7 39. f6 d4 40. Ne5 Rd5 41. Re7 {1-0 (41) Anand,V (2764)-Caruana,F (2819) Paris 2019}) 14. Bd3 h5 15. fxe6 fxe6 16. Rhf1 b4 17. Ne2 Bh6 18. Qe1 Kf7 19. b3 ({Predecessor:} 19. Nf4 Bxf4 20. Rxf4 Qe5 21. Qh4 Rh6 22. Bc4 Ke7 23. Qg3 Rh7 24. b3 a5 25. Rdf1 Rf8 26. Qf2 Bd7 27. Re1 Rg7 28. g3 Rg5 29. h4 Rg6 30. Rf5 Qxg3 31. Qxg3 Rxg3 32. Rxh5 a4 33. bxa4 Bxa4 34. Ra5 Bd7 35. Ra7 Rb8 36. Rh1 Rg4 37. Bb3 Rg7 38. h5 Rh7 39. h6 d5 40. exd5 e5 41. d6+ Kd8 42. Rg1 Rh8 43. Rg8+ Rxg8 44. Bxg8 e4 45. h7 {1-0 (45) Villanueva,M (2425)-Vovk,A (2633) chess.com INT 2017}) 19... Ke7 20. g3 a5 21. Bc4 Bb5 22. Bxb5 Qxb5 23. Nd4 Qc5 {} 24. e5 fxe5 25. Qe4 Bf4 26. Rxf4 exf4 27. Qxe6+ Kd8 28. Qf6+ Kd7 29. Qg7+ 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.11.16"] [Round "1.2"] [White "Brkic, A."] [Black "Kovacevic, A."] [Result "1-0"] [ECO "C11"] [WhiteElo "2587"] [BlackElo "2476"] [PlyCount "111"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "Morihana PSE I"] [BlackTeam "Duocor-Makoi SVSE"] {[%evp 0,18,29,37,36,40,48,31,31,16,38,2,10,1,23,21,27,26,32,4,4]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Nf3 Nc6 7. Be3 Be7 8. Qd2 a6 9. dxc5 Bxc5 ({Relevant:} 9... Nxc5 10. O-O-O Qa5 11. Kb1 b5 12. h4 Bd7 13. g4 b4 14. Ne2 Ne4 15. Qe1 Rb8 16. Nc1 Nc3+ 17. bxc3 bxc3+ 18. Nb3 Rxb3+ 19. axb3 Ba3 20. Bb6 Qxb6 21. Qxc3 O-O 22. Ng5 Rc8 23. Qd3 g6 24. Rh2 Be7 25. Qxa6 Qc7 26. Qa1 Qb6 27. h5 Qg1 28. Nf3 Qxg4 29. Be2 Qxf4 30. hxg6 fxg6 31. Rdh1 h5 32. Rg1 Be8 33. Qa6 Rc7 34. Rxh5 Kg7 35. Qb6 Bd8 36. Rh4 Qf7 37. Rhg4 Qf5 38. Qe3 d4 39. Qd2 {Najer,E (2679)-Korobov,A (2695) Poikovsky 2017 1-0 (96)}) 10. O-O-O b5 11. h4 Qb6 ({Predecessor:} 11... O-O 12. Rh3 Qb6 13. Bxc5 Nxc5 14. h5 b4 15. Nb1 Ne4 16. Qe1 Nf2 17. Rg3 Nxd1 18. Kxd1 Ne7 19. Bd3 a5 20. Rg5 Ba6 21. Qg3 Bxd3 22. Rxg7+ Kh8 23. cxd3 Nf5 24. Qg5 Nxg7 25. h6 Rg8 26. Qf6 Qd8 27. Ng5 Qxf6 28. exf6 Ra7 29. hxg7+ Rxg7 30. fxg7+ Kxg7 31. Nd2 Kg6 32. Ndf3 Kf5 33. g3 h6 34. Nh7 Kg4 35. Ke2 Kxg3 36. Ke3 Kg4 37. Nf6+ Kf5 38. Ne8 Rd7 39. Ne5 Rd8 40. Ng7+ Kf6 41. Nh5+ {Zhou,S (1967)-Tereick,B (2362) playchess.com INT 2007 1/ 2-1/2}) 12. Nd4 Nxd4 13. Bxd4 Bxd4 14. Qxd4 Qxd4 15. Rxd4 Nb8 16. h5 h6 17. Rh3 Bd7 18. Ne2 Nc6 19. Rd1 Ke7 20. Nd4 g5 21. Nxc6+ Bxc6 22. fxg5 Rag8 23. Rg3 Rxg5 24. Rxg5 hxg5 25. Be2 f6 26. exf6+ Kxf6 27. Rf1+ Ke7 28. Kd2 Bd7 29. Bg4 b4 30. Ke3 Bb5 31. Rh1 e5 {} 32. c3 bxc3 33. bxc3 Rh6 34. Bf5 Bc6 35. Rh2 g4 36. Bxg4 Kf6 37. Bf3 Kg5 38. Rh3 a5 39. Kd2 Kf4 40. Rh4+ Kf5 41. Rh1 Kf4 42. Rh4+ Kg3 43. Rg4+ Kf2 44. Rg6 Rxg6 45. hxg6 Be8 46. g7 Bf7 47. c4 dxc4 48. Kc3 Ke3 49. Bc6 e4 50. Bb5 Kf2 51. Bxc4 e3 52. Bxf7 e2 53. g8=Q e1=Q+ 54. Kd4 Qd2+ 55. Kc5 Qc3+ 56. Bc4 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.11.17"] [Round "2.2"] [White "Volokitin, And"] [Black "Stankovic, Milo"] [Result "1-0"] [ECO "C11"] [WhiteElo "2633"] [BlackElo "2468"] [PlyCount "77"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "Tungsram Aquaprofit NSK I"] [BlackTeam "Maroczy SE I"] {[%evp 0,15,25,13,36,48,43,16,38,38,38,23,22,21,24,0,26,30]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Nf3 Nc6 7. Be3 Be7 8. Qd2 O-O 9. dxc5 Qa5 ({ Relevant:} 9... Nxc5 10. O-O-O a6 11. h4 Qc7 12. Bd3 Nb4 13. Kb1 Nbxd3 14. cxd3 Bd7 15. Rc1 Qb6 16. f5 Rfc8 17. Bg5 Qd8 18. f6 gxf6 19. exf6 Bd6 20. Bf4 Bf8 21. Be5 Bb5 22. Nxb5 axb5 23. Rh3 h6 24. Rg3+ Kh8 25. Bf4 Qa5 26. Qxa5 Rxa5 27. d4 Ra4 28. b3 Rxa2 29. Kxa2 Ra8+ 30. Kb1 Nd3 31. Ne5 Nxc1 32. Bxc1 Kh7 33. Rc3 Bd6 34. Nxf7 Bb4 35. Rg3 Bf8 36. Ne5 Rc8 37. f7 Bd6 38. Rg8 Rxg8 39. fxg8=Q+ { Shankland,S (2713)-Cori,J (2686) Biel 2019 1-0}) 10. O-O-O b6 11. Bb5 Nb4 12. a3 bxc5 13. Kb1 Rb8 14. axb4 cxb4 15. Nxd5 exd5 16. Bxd7 Bxd7 17. Qxd5 Qxd5 18. Rxd5 Bc6 19. Ra5 Rfc8 20. b3 Be4 {} 21. Rc1 ({Predecessor:} 21. Nd4 g6 22. Re1 Bxg2 23. Nf5 Bf8 24. Bxa7 Ra8 25. Nd6 Rc6 26. Rd1 f6 27. Nc4 Be4 28. Bb6 Rac8 29. Rd8 fxe5 30. Rxe5 Rxd8 31. Bxd8 Bf5 32. Be7 Bh6 33. Bd6 Rc8 34. Rb5 Re8 35. Be5 Bf8 36. Ne3 Bd7 37. Rb7 Bc6 38. Rc7 Bf3 39. Rd7 Bc6 40. Rd2 Kf7 41. Nc4 Ke6 42. Bd6 Bh6 43. Rf2 Bb5 44. Bxb4 Bxc4 45. bxc4 Rc8 46. Re2+ Kf5 47. Re5+ Kg4 48. h3+ Kxh3 49. Re7 Bxf4 50. Rxh7+ Kg4 {Santos Latasa,J (2591) -Paehtz,E (2479) Linares 2019 1/2-1/2}) 21... Rc3 22. Bxa7 Rbc8 23. Nd4 Bxg2 24. Re1 g6 25. Re2 Bh3 26. Nb5 Rf3 27. Rf2 Rxf2 28. Bxf2 Bf5 29. Nd6 Bxc2+ 30. Kb2 Rc6 31. Be1 Bd3 32. Ra8+ Kg7 33. Bxb4 Rc2+ 34. Ka3 Rc1 35. Ne8+ Kh6 36. Bxe7 Ra1+ 37. Kb4 Rxa8 38. Bg5+ Kh5 39. Nf6# 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.11.16"] [Round "1.3"] [White "Kravtsiv, M."] [Black "Hera, I."] [Result "0-1"] [ECO "C24"] [WhiteElo "2635"] [BlackElo "2614"] [PlyCount "140"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "DVTK"] [BlackTeam "HVSE-Infraplan I."] {[%evp 0,13,25,13,13,-1,-3,-10,-10,24,29,28,32,18,12,13]} 1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 c6 4. Nf3 d6 5. O-O Be7 6. Re1 O-O 7. a4 ({Relevant:} 7. Nbd2 Nbd7 8. a3 Nc5 9. Ba2 Be6 10. Nc4 b5 11. Ne3 Bxa2 12. Rxa2 g6 13. Bd2 Re8 14. b4 Na4 15. c4 Bf8 16. Qb3 a6 17. Rc2 Ra7 18. cxb5 cxb5 19. Nd5 Nxd5 20. Qxd5 Qa8 21. Rc6 Rc8 22. Rec1 Rxc6 23. Rxc6 Rd7 24. Nxe5 Nb6 25. Rxb6 Qxd5 26. exd5 dxe5 27. Rxa6 Rxd5 28. Kf1 e4 29. Ra8 g5 30. d4 Kg7 31. Bc3 Be7 32. a4 bxa4 33. Rxa4 Bd8 34. Ra6 f5 35. Ke2 Kf7 36. f3 exf3+ {Grischuk,A (2792)-Aronian,L (2815) Flor & Fjaere 2014 1/2-1/2}) 7... Nbd7 8. Nc3 h6 9. d4 Re8 10. Ba2 ({Predecessor: } 10. h3 Bf8 11. dxe5 dxe5 12. Be3 Qc7 13. Qe2 Nc5 14. Nd2 Ne6 15. Nb3 Bb4 16. Bd3 a5 17. Qf3 Nf4 18. Bf1 Nh7 19. Bxf4 exf4 20. e5 Rxe5 21. Qxf4 Re7 22. Qxc7 Rxc7 23. Re8+ Bf8 24. Rd1 Nf6 25. Red8 b6 26. Nd4 g6 27. Nf3 Kg7 28. Bc4 Be7 29. R8d4 Bd7 30. Ne4 c5 31. R4d2 Bxa4 32. Nd6 Bxd6 33. Rxd6 Bxc2 34. Rc1 Be4 35. Rxb6 Nd7 36. Rb5 a4 37. b4 Bxf3 38. gxf3 cxb4 39. Rxb4 Ne5 {Pass,D (1920) -Cornette,D (2419) Espalion 2017 0-1}) 10... Qc7 11. h3 Nf8 12. d5 Ng6 13. Be3 c5 14. Bc4 Rf8 15. a5 Nh5 16. a6 Nhf4 17. axb7 Qxb7 18. b3 a6 19. Ne2 Bg5 20. Ng3 Qd7 21. Bf1 Qd8 22. Nf5 Ne7 23. Nxg5 hxg5 24. g3 Nxf5 25. exf5 Bxf5 {} 26. gxf4 gxf4 27. Bc1 Qh4 28. Qf3 Bxc2 29. Rxa6 Rxa6 30. Bxa6 f5 31. Bf1 Rf6 32. Bg2 Rg6 33. Kh2 Qg5 34. Bxf4 exf4 35. Re8+ Kf7 36. Re6 Be4 37. Rxe4 fxe4 38. Qxe4 Qe5 39. Qf3 Kg8 40. Bf1 Qg5 41. Bg2 Qe5 42. Bf1 Rg5 43. Bd3 g6 44. h4 Rh5 45. Qg4 Qf6 46. Kh3 Kg7 47. Be4 Kh6 48. Bf3 Qf5 49. Qxf5 Rxf5 50. Kg4 Kg7 51. Be4 Rh5 52. Bf3 Kf6 53. Be4 Rh8 54. Bd3 Rh6 55. Bc2 Rh5 56. Be4 Kg7 57. Bf3 Kh6 58. Be4 Re5 59. Kxf4 Kh5 60. f3 Kxh4 61. Bxg6 Rxd5 62. Bf7 Rd4+ 63. Ke3 Kg5 64. Bg8 Kf5 65. Bh7+ Ke5 66. Be4 Rb4 67. f4+ Ke6 68. Bc2 Kd5 69. Bd1 Re4+ 70. Kf3 Kd4 0-1 [Event "68th ch-HUN Prelim 2019"] [Site "Budapest HUN"] [Date "2019.12.04"] [Round "1.1"] [White "Nemeth, Mi1"] [Black "Kantor, G."] [Result "1-0"] [ECO "C44"] [WhiteElo "2496"] [BlackElo "2541"] [PlyCount "91"] [EventDate "2019.12.04"] [EventType "k.o."] [EventRounds "1"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,15,25,15,15,15,21,-40,-36,-22,8,-17,15,-17,5,-8,-24,-28]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4. d3 g6 5. Be2 Bg7 6. O-O O-O 7. a4 ({Relevant:} 7. b4 a6 8. Nbd2 Re8 9. Bb2 d5 10. a4 Bg4 11. b5 Na5 12. h3 Bxf3 13. Bxf3 dxe4 14. dxe4 Bh6 15. Bc1 Qd7 16. Qe2 Red8 17. Nc4 Bxc1 18. Nxa5 axb5 19. Nxb7 Rdb8 20. Nc5 Qe7 21. Nb3 Bh6 22. axb5 Ra3 23. Rxa3 Qxa3 24. Qc4 Bf8 25. g3 Nd7 26. Rd1 Nc5 27. Nxc5 Qxc5 28. Be2 Ra8 29. Rd7 Be7 30. Qxc5 Bxc5 31. Rxc7 Bb6 32. Rb7 Bc5 33. Bc4 Ra3 34. Bxf7+ Kh8 35. Bd5 Rxc3 36. g4 g5 {Movsesian,S (2653)-Wang, Y (2718) Huaian 2016 1/2-1/2 (74)}) 7... d5 8. Qc2 a5 9. Na3 h6 10. Nb5 Be6 11. Be3 Qe7 12. Nd2 Rad8 13. Rad1 Ng4 14. Bxg4 Bxg4 15. f3 Be6 16. Rfe1 f5 17. exd5 Rxd5 18. f4 g5 19. fxe5 f4 20. Bf2 Nxe5 21. d4 c6 22. c4 Rdd8 23. dxe5 cxb5 24. cxb5 Rc8 25. Qe4 g4 {} 26. Nf1 Rf5 27. Qd4 Qg5 28. Qb6 Re8 {} 29. Re4 Rxe5 30. Rxe5 Bxe5 31. Qxb7 g3 32. hxg3 fxg3 33. Be3 Qh5 34. Qc6 Bb3 35. Rd3 Rf8 36. Qxh6 Qe2 37. Qg6+ Bg7 38. Nxg3 Qe1+ 39. Kh2 Bf7 40. Qg4 Be8 41. Bh6 Rf7 42. Re3 Bd7 43. Qg6 Qb4 44. Ne4 Qxb2 45. Ng5 Rf2 46. Qh7+ 1-0 [Event "68th ch-HUN Prelim 2019"] [Site "Budapest HUN"] [Date "2019.12.05"] [Round "1.4"] [White "Nemeth, Mi1"] [Black "Kantor, G."] [Result "1-0"] [ECO "C44"] [WhiteElo "2496"] [BlackElo "2541"] [PlyCount "81"] [EventDate "2019.12.04"] [EventType "k.o."] [EventRounds "1"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] {[%evp 0,23,25,15,15,21,14,-40,-39,-55,-46,-46,-49,-68,-32,-23,-23,-23,-25,-26, -26,-33,-37,-26,-17,-24]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4. Qc2 d5 5. d3 a5 6. a4 ({Relevant:} 6. Be2 Bc5 7. O-O O-O 8. a4 h6 9. Na3 Re8 10. h3 Be6 11. Re1 Qd7 12. Bf1 Rad8 13. Nb5 Bb6 14. Be3 Bxe3 15. Rxe3 Qe7 16. Ree1 dxe4 17. dxe4 Rd7 18. Rad1 Red8 19. Rxd7 Rxd7 20. Na3 Rd8 21. Bb5 Qc5 22. Qe2 Ne8 23. Bc4 Bxc4 24. Nxc4 Nd6 25. Na3 b6 26. h4 Nb7 27. Qa6 Nd6 28. Qe2 Nb7 29. Nb5 Qe7 30. Rd1 Nc5 31. Rd5 Rxd5 32. exd5 Nb8 33. b4 axb4 34. cxb4 Ncd7 35. Qe4 Na6 { Jobava,B (2713)-Matlakov,M (2714) Minsk 2017 1/2-1/2}) 6... g6 7. Be2 Bg7 8. O-O O-O 9. Na3 h6 10. Re1 ({Predecessor:} 10. Nb5 Be6 11. Rd1 d4 12. cxd4 exd4 13. Bd2 Nd7 14. Rdc1 Ndb8 15. Bf4 Na6 16. Qd2 Kh7 17. h4 Qd7 18. h5 g5 19. Bg3 Rac8 20. Ne1 b6 21. Rxc6 Qxc6 22. Na7 Qc5 23. Nxc8 Rxc8 24. Rc1 Qe7 25. Bd1 Nc5 26. b4 axb4 27. Qxb4 Ra8 28. Nf3 Qd7 29. Qb1 f5 30. Ne5 Qe8 31. exf5 Bxf5 32. Bf3 Ra5 33. Re1 Qxa4 34. Bg4 Bxg4 35. Nxg4 Qd7 36. Qd1 Ra8 37. Be5 Rf8 38. Bxg7 Kxg7 39. Qe2 Qd5 {Strikovic,A (2550)-Marinkovic,I (2505) Cacak 1996 1/2-1/ 2}) 10... Re8 11. Nb5 Be6 12. h3 g5 13. Nh2 Qd7 14. Be3 Ne7 15. Rad1 c6 16. Na3 Ng6 17. exd5 Nxd5 18. d4 e4 19. c4 Ndf4 20. Bf1 f5 21. d5 Bf7 22. dxc6 Qxc6 23. c5 Red8 24. Nb5 Nd5 25. Bd4 Rac8 {} 26. Na7 Qc7 27. Nxc8 Rxc8 28. Bc4 Bf8 29. Nf1 Ndf4 30. Ne3 Nh4 31. Qb3 {} Nd3 32. Rxd3 exd3 33. Nd5 Qc6 34. Ne7+ Bxe7 35. Bxf7+ Kf8 36. Bd5 d2 37. Bg7+ Kxg7 38. Rxe7+ Kf8 39. Rf7+ Ke8 40. Bxc6+ Rxc6 41. Rh7 1-0 [Event "TCh-HUN 2019-20"] [Site "Hungary HUN"] [Date "2019.12.01"] [Round "3.2"] [White "Hera, I."] [Black "Volokitin, And"] [Result "0-1"] [ECO "E11"] [WhiteElo "2614"] [BlackElo "2633"] [PlyCount "104"] [EventDate "2019.11.16"] [EventType "team"] [EventRounds "9"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] [WhiteTeam "HVSE-Infraplan I."] [BlackTeam "Tungsram Aquaprofit NSK I"] {[%evp 0,20,25,25,25,25,22,4,6,-21,6,21,5,-8,33,15,15,17,33,2,-3,-24,32]} 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 c6 7. Qc2 O-O 8. O-O b6 9. Rd1 Nbd7 10. b3 a5 11. Bc3 Bb7 12. Nbd2 c5 ({Relevant:} 12... Qc7 13. e4 Nxe4 14. Nxe4 dxe4 15. Qxe4 c5 16. d5 Bf6 17. Bxf6 Nxf6 18. Qe5 Qxe5 19. Nxe5 exd5 20. cxd5 Rad8 21. Rd2 Rfe8 22. f4 Nd7 23. Nc6 Ra8 24. g4 a4 25. Rb1 axb3 26. Rxb3 Ra4 27. Ne5 Rxf4 28. Nxd7 Re1+ 29. Bf1 Rfxf1+ 30. Kg2 Rg1+ 31. Kf2 Ref1+ 32. Ke3 Re1+ 33. Kf2 Rgf1+ 34. Kg2 Rg1+ {1/2-1/2 (34) Harikrishna,P (2748)-Sarana,A (2655) Douglas 2019}) 13. Rac1 Qc7 {} 14. Qb1 ({ Predecessor:} 14. dxc5 Bxc5 15. Qb2 Rfd8 16. a3 dxc4 17. Nxc4 Bd5 18. Nfe5 Bxg2 19. Kxg2 Ne8 20. f3 Nxe5 21. Bxe5 Qe7 22. a4 Rd5 23. Bd4 Qd8 24. Bxc5 Rxd1 25. Bxb6 Qd5 26. Rxd1 Qxd1 27. Bxa5 Rb8 28. Bb6 Nf6 29. Ne3 Qd6 30. a5 Nd7 31. Nc4 Qb4 32. Qd4 Nxb6 33. axb6 Qxb3 34. Qd6 Rf8 35. Ne5 Qe3 36. b7 Qxe2+ 37. Kh3 Qf1+ 38. Kh4 g5+ 39. Kg4 h5+ 40. Kxg5 f6+ 41. Kh6 {1-0 (41) Banikas,H (2597) -Meier,G (2628) Batumi 2019}) 14... Rac8 15. cxd5 Bxd5 16. e4 Bb7 17. Bb2 Qb8 18. e5 Nd5 19. Nc4 h6 20. Re1 cxd4 21. Bxd4 Nb4 {} 22. Nd6 Bxd6 23. exd6 Qxd6 24. Rcd1 Bd5 25. Bb2 Rfd8 {White has little to show for the pawn} 26. Rd2 Nc5 27. Ne5 Qc7 28. Bxd5 Rxd5 29. Rxd5 Nxd5 30. Qd1 Nb4 31. Qg4 f6 32. Ng6 Qf7 33. Rd1 Ncd3 34. Bd4 f5 35. Qh5 e5 36. Bxb6 Rc6 37. Qxf5 Rxg6 38. Qxf7+ Kxf7 39. Bxa5 Ra6 40. Bxb4 Nxb4 41. Rd7+ Kf6 42. a4 Nc2 43. Rb7 Nd4 44. Kg2 g5 45. Rb8 Kf5 46. Rb7 Ke4 47. Rb8 Kd3 48. Rb7 Ke2 49. Re7 Nf3 50. Rf7 g4 51. Rg7 h5 52. h3 Ne1+ 0-1 [Event "68th ch-HUN Prelim 2019"] [Site "Budapest HUN"] [Date "2019.12.05"] [Round "1.2"] [White "Aczel, G."] [Black "Csonka, B."] [Result "1-0"] [ECO "E46"] [WhiteElo "2523"] [BlackElo "2479"] [PlyCount "133"] [EventDate "2019.12.04"] [EventType "k.o."] [EventRounds "1"] [EventCountry "HUN"] [SourceTitle "TWIC 1309"] [Source "Mark Crowther"] [SourceDate "2019.12.10"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2019.12.10"] [SourceQuality "2"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd2 c5 6. a3 Bxc3 7. Bxc3 Ne4 8. Ne2 d6 9. Qd3 ({Relevant:} 9. dxc5 dxc5 10. Qc2 Nxc3 11. Nxc3 Qe7 12. Bd3 h6 13. O-O-O Bd7 14. f4 Bc6 15. Rhg1 Nd7 16. g4 Rfd8 17. g5 h5 18. Be4 Bxe4 19. Nxe4 f5 20. gxf6 Nxf6 21. Nxf6+ Qxf6 22. Rg5 Rxd1+ 23. Qxd1 Rd8 24. Qxh5 b6 25. Qg4 Qf7 26. Rg6 Re8 27. h4 Qd7 28. Qg5 Kf8 29. Qh5 Qd3 30. Qh8+ Ke7 31. Rxe6+ Kxe6 32. Qxe8+ Kf5 33. Qh5+ Ke4 34. Qe5+ Kf3 35. Qxg7 Qxe3+ 36. Kc2 Qxf4 37. Qh8 Qe4+ 38. Kb3 Qd4 {Bluebaum,M (2619)-Duda,J (2730) Katowice 2019 1/2-1/2}) 9... Nxc3 10. Nxc3 cxd4 11. Qxd4 Nc6 12. Qd2 Qe7 13. Be2 b6 14. O-O Bb7 15. Rfd1 Rfd8 16. b3 a6 17. e4 {After some delay, White has a bind structure and must prevent ..d5/..b5 freeing breaks that are typical for this structure} Rab8 18. Qe3 Ba8 19. Rac1 h6 20. b4 {Taking useful extra space} e5 {/\..Nd4 but conceding d5 is commital structural decision} 21. Bf1 a5 22. Nd5 Qg5 {} 23. bxa5 Nxa5 24. Qxg5 hxg5 {} 25. Rb1 {Both sides have a couple of semi-open files to work with} Bxd5 26. cxd5 Rdc8 (26... Nb7 {sending the knight to c5 is more stubborn} 27. Rxb6 Nc5 28. Rxb8 Rxb8 29. Ra1 (29. f3 Rb2 30. Ra1 Nb3 31. Rd1 Ra2) 29... Na4 (29... Ra8 30. f3 Ra5 31. Kf2 Kf8 32. Kg3) 30. Be2 Rb2 31. Bd1 Nc3 32. f3 Nxd1 33. Rxd1 Ra2 34. Rb1 Rxa3 35. Rb8+ Kh7 36. Rb6 {The d-pawn should be enough to win this ending} f6 37. Rxd6 $18) 27. Rb4 Rc3 28. a4 Rb3 {} 29. Rb1 Rxb4 30. Rxb4 {The pressure on b6 remains} Kf8 31. g3 Ke7 32. Rb1 Kd8 33. Kg2 Kc7 34. Rc1+ Kb7 35. Rc3 Rh8 36. h3 {Useful to prevent ..g4 which would fix the kingside pawns} Kb8 37. Kf3 Rc8 38. Rxc8+ Kxc8 39. Kg4 {White has the better king but the bishop will be the inferior minor piece should Black be able to stabilize the position} Nb3 (39... f6 40. Kf5 {The g7-pawn falls soon}) 40. Bd3 Kd8 41. Kxg5 {Wins a pawn and White dominates with the potential to create a passed h-pawn} Ke7 42. h4 Nd4 43. f4 Nf3+ 44. Kg4 Ne1 45. Be2 Kf6 46. Bd1 Nd3 47. Kf3 g6 48. Ke3 Nc5 49. Bc2 Na6 50. Bd3 Nc5 51. Bc2 Na6 52. Kd3 Nb4+ {} 53. Kc4 {Offering the bishop to get a passed a-pawn is a flashy but flawed idea} (53. Kc3 {Normal play wins easily} Na6 54. Kb3 Nc7 55. Kc4 {Black has no good moves} Kg7 (55... Na6 56. Kb5 Nc5 57. Kxb6) 56. fxe5 dxe5 57. d6 Ne6 58. Kb5) ({or} 53. Kd2) 53... Nxc2 54. Kb5 Ne3 {Justifies the sacrifice} (54... Ke7 {Draws but is hard to calculate} 55. fxe5 dxe5 56. Kxb6 f5 57. a5 fxe4 58. a6 e3 59. a7 e2 60. a8=Q e1=Q 61. Qb7+ Kf6 62. Qc6+ Kg7 63. Qxc2 Qb4+ 64. Kc6 e4 { Black has enough counterplay to hold the queen ending}) 55. Kxb6 Nxd5+ 56. exd5 e4 57. a5 e3 58. a6 e2 59. a7 e1=Q 60. a8=Q Qxg3 61. Qd8+ Kg7 62. Qxd6 Qb3+ 63. Kc7 Qc4+ 64. Kd8 Kg8 65. Qe5 Qb4 66. d6 Qb8+ 67. Ke7 1-0
Embed code:
Game Url: