[Event "GER/CCM-E/02-A (GER)"] [Site "ICCF"] [Date "2021.02.22"] [Round "?"] [White "Frerichs, Manfred"] [Black "Eklund, David C."] [Result "1-0"] [ECO "C18"] [WhiteElo "2287"] [BlackElo "2327"] [Annotator "Szabo,Kr"] [PlyCount "159"] [EventDate "2018.??.??"] {[%evp 0,159,20,8,38,28,28,43,43,22,22,14,21,21,14,11,58,62,70,70,70,70,70,70, 87,56,95,41,47,47,55,64,52,50,52,52,52,45,18,24,63,29,29,6,0,0,0,43,38,24,48, 29,38,14,30,15,36,46,48,31,64,-2,36,15,49,64,64,70,73,69,76,76,189,176,174,171, 174,176,169,158,163,156,157,151,157,152,149,141,149,153,157,138,153,157,182, 177,176,175,179,174,171,175,171,172,172,160,160,160,160,160,160,87,292,398,520, 662,735,784,784,960,992,1016,1016,1016,1022,1262,1305,1322,1312,28143,29953, 29954,29955,29956,29953,28069,29967,29968,29969,29948,29969,29970,29971,29970, 29971,29972,29985,29986,29987,29988,29989,29988,29989,29992,29993,29994,29995, 29996,29997,29998,29999,-30000]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. e5 c5 5. a3 Bxc3+ 6. bxc3 Ne7 7. Qg4 cxd4 8. Qxg7 Rg8 9. Qxh7 Qc7 10. Ne2 dxc3 11. f4 Nbc6 {The most fashionable move. This is one of the sharpest lines in the French Winawer.} 12. Qd3 (12. h4 {is the another main line.} Bd7 13. h5 O-O-O 14. Qd3 Nf5 15. Rb1 d4 16. Rg1 f6 17. g4 fxe5 18. gxf5 exf5 19. Rxg8 Rxg8 20. Rb5 Qd8 21. Qh3 e4 22. Rd5 Qf6 23. Ng3 Kc7 24. Rxd7+ Kxd7 25. Qxf5+ Qxf5 26. Nxf5 a6 27. h6 Rh8 28. Ng3 Rxh6 29. Nxe4 Rh2 30. Nf2 b5 31. Bd3 Rh5 32. Ke2 Ne7 33. Kf3 Kc7 34. a4 bxa4 35. Ba3 Nd5 36. Ke4 Kc6 37. Ng4 Nc7 38. Ne5+ Kb7 39. f5 Rh4+ 40. Kf3 Ne8 41. Be7 Rh1 42. Kf4 Re1 43. Bc5 Nf6 44. Nc4 Nd5+ {Stockfish 060614 64 SSE4.2:} 45. Kf3 Kc6 46. Bxd4 {Komodo 7a 64-bit:} Kd7 47. Be4 $3 Rd1 (47... Nc7 48. Nb6+ Ke7 49. Bxc3 Rf1+ 50. Ke2 Rf4 51. Kd3 Rh4 52. Nxa4 Rh3+ 53. Kd2 Rh4 54. Ke3 Nb5 55. Be5 Rh3+ 56. Kd2 Nd6 57. Bd3 {[%eval 218,17]}) 48. Be5 Ke7 {Stockfish 060614 64 SSE4.2:} 49. Ke2 a3 50. Kxd1 a2 51. Bxd5 a1=Q+ 52. Ke2 { Komodo 7a 64-bit:} Kd7 53. Ne3 Qa4 54. f6 Qb5+ 55. Kf3 Qc5 56. f7 Qf8 57. Ke4 Qh6 58. Nf5 Qh1+ 59. Kd4 Qg1+ 60. Ne3 Qf2 61. Kd3 Ke7 62. Bg7 Qd2+ 63. Ke4 Qf2 64. f8=Q+ Qxf8 65. Bxf8+ Kf6 66. Nc4 Kg5 67. Kd3 Kf5 68. Kxc3 Kg4 69. Bb7 Kf5 70. Bg7 Kg5 71. Bd5 Kg6 72. Bf8 Kh7 {[%eval 25000,32] 1-0 (72) Pirs,M-Galjé,H www.remoteschach.de 2014 [Iccf GM Matjaz Pirs]}) 12... d4 (12... Bd7 13. Qxc3 ( 13. Nxc3 a6 14. h4 (14. Ne2 Rc8 15. Rb1 Na7 16. Be3 Bb5 17. Qd2 Nac6 18. Ng3 Bxf1 19. Bb6 Qd7 20. Nh5 Rg6 21. Rxf1 d4 22. Nf6+ Rxf6 23. exf6 Nf5 24. Qd3 Qd5 25. Qf3 Qc4 26. Qb3 Qxb3 27. Rxb3 Kd7 28. Rf2 Rg8 29. h3 Ng3 30. Rff3 Ne4 31. g4 Nxf6 32. Bxd4 Nxd4 33. Rfd3 b5 34. Rxd4+ Kc6 35. Rc3+ Kb7 36. a4 Nd5 37. Rb3 Kb6 38. Kf2 Rc8 39. c4 Kc5 40. Rxd5+ exd5 41. cxb5 Rb8 42. bxa6 Ra8 43. Rb5+ Kc4 44. Rb6 d4 45. Ke2 Kc5 46. a5 {1-0 (46) Volokitin,A (2695)-Gdanski,J (2538) Warsaw 2011}) (14. Rb1 Rc8 (14... Nf5 15. Ne2 Na7 16. Qc3 Bc6 17. Nd4 Nxd4 18. Qxd4 Nb5 19. Qc5 d4 20. Rb3 Qd8 21. Rh3 Rc8 22. Rg1 Nc3 23. Bd3 Be4 24. Qd6 Qxd6 25. exd6 Kd7 26. Bb2 Bxg2 27. Rh7 Rcf8 28. Kf2 Bd5 29. Rxg8 Rxg8 30. Bxc3 Rg2+ 31. Kf1 dxc3 32. Rxf7+ Kxd6 33. h4 Rh2 34. Rh7 Kc5 35. h5 Kd4 36. Kg1 Rg2+ 37. Kf1 Ke3 38. f5 Rd2 39. Kg1 Rxd3 {0-1 (39) Ehlvest,J (2605)-Nikolic,P (2625) Reykjavik 1991 CBM 026 [Ftacnik,L]}) 15. h4 (15. Bd2 Na5 16. Ne2 Ba4 17. Nd4 Nac6 18. Nf3 Nf5 19. g3 Nce7 20. c3 b5 21. Bh3 Rh8 22. Bg2 Qc5 23. g4 Nh4 24. Nxh4 Rxh4 25. h3 Qxa3 26. O-O Qc5+ 27. Kh2 Kd7 28. f5 Rch8 29. fxe6+ fxe6 30. Rf4 Qc7 31. Re1 Bb3 32. Bc1 Bc4 33. Qe3 Kc8 34. Ba3 Ng6 35. Bd6 Qh7 36. Rxc4+ dxc4 37. Qc5+ Kd8 38. Qb6+ Ke8 39. Qb8+ Kf7 40. Rf1+ Kg7 41. Qa7+ Kg8 42. Qb8+ Kg7 43. Qb7+ Kh6 44. Rf7 Qg8 45. Qa7 Qd8 46. Bc5 Rxg4 47. Be3+ Rg5 48. Bc1 { 1-0 (48) Landa,K (2610)-Kalinitschew,S (2495) Cappelle-la-Grande 2001}) 15... Nf5 16. Rh3 Nce7 17. Bd2 Bc6 18. h5 Nh6 19. Rg3 Rxg3 20. Qxg3 Nef5 21. Qh3 d4 22. Nd1 Qd8 23. g4 Qh4+ 24. Nf2 Qxh3 25. Bxh3 Nh4 26. f5 Nf3+ 27. Ke2 Bd5 28. Rc1 Ng8 29. Bg2 Nxe5 30. Bxd5 exd5 31. h6 Nf6 32. g5 Nh5 33. Rg1 Kf8 34. Kd1 Kg8 35. Ng4 Nf3 36. Rh1 Ng3 37. Nf6+ Kf8 38. Bb4+ {1-0 (38) Kortschnoj,V (2640) -Nogueiras Santiago,J (2560) Brussels 1988}) 14... Nf5 15. Rh3 O-O-O 16. Rb1 Na5 17. Rb4 (17. h5 Nc4 18. h6 Rg6 19. h7 Rh8 20. Ne4 dxe4 21. Qxc4 Qxc4 22. Bxc4 Rxg2 23. Bxa6 bxa6 24. Rc3+ Bc6 25. Rxc6+ Kd7 26. Rxa6 Rxh7 27. Ra7+ Kc8 28. Ra8+ Kc7 29. Ra7+ Kc8 30. Ra8+ {1/2-1/2 (30) Becerra Rivero,J (2602)-Bhat, V (2498) ICC INT 2008}) 17... Nc4 18. h5 Qc5 19. Ne4 Qg1 20. Ng5 Bb5 21. Qe2 Qc5 22. Qf2 Qc7 23. h6 Rxg5 24. h7 Rgg8 25. hxg8=Q Rxg8 26. Bd3 Kb8 27. Rh7 Nxa3 28. Bxa3 Qc3+ 29. Qd2 Qxa3 30. Rxf7 Qa1+ 31. Qd1 Qc3+ 32. Qd2 Qa1+ 33. Qd1 Qc3+ 34. Qd2 Qa1+ {1/2-1/2 (34) Alekseev,E (2715)-Vitiugov,N (2638) Kallithea 2008 CBM 127 [Vitiugov,N]}) (13. Rb1 Rc8 14. h4 Nf5 15. h5 a6 16. h6 Rh8 17. h7 Na5 18. Nd4 Qc4 19. Nxf5 exf5 20. Rb6 Qxd3 21. Bxd3 Rc6 22. Be3 Rxb6 23. Bxb6 Nc6 24. Bc5 Be6 25. Kf2 Ne7 26. Ke3 Nc6 27. Rh5 Ne7 28. Kd4 Ng6 29. g3 Nf8 30. Kxc3 Nd7 31. Bd6 f6 32. exf6 Kf7 33. Rh6 d4+ 34. Kxd4 Nf8 35. Bxf8 Kxf8 36. Ke5 Kf7 37. Bxf5 {1-0 (37) Baklan,V (2609)-Kononenko,T (2371) Cappelle-la-Grande 2002}) 13... Nf5 (13... Rc8 14. Rb1 Nf5 15. Bd2 b6 16. Rg1 Qd8 17. Qh3 Qe7 18. Rb2 Qc5 19. g4 Nfd4 20. Rg3 Nxe2 21. Bxe2 Qd4 22. Ra2 Qe4 23. Kf2 Qd4+ 24. Be3 Qa4 25. Qh7 Ne7 26. Qd3 Rc4 27. Kg1 Ng6 28. Qb3 Rxf4 29. Bxf4 Qxf4 30. Qe3 Qxe5 31. Qxe5 Nxe5 32. Rb2 Ke7 33. g5 Rh8 34. Rb4 Nc6 35. Rf4 e5 36. Rf2 Nd4 37. Bg4 Bxg4 38. Rxg4 e4 39. c4 e3 40. Rxf7+ Kxf7 41. Rxd4 Rxh2 42. Rxd5 Rc2 43. Kf1 Kg6 44. a4 Rxc4 45. a5 {1/2-1/2 (45) Short,N (2630)-Timman,J (2675) Belfort 1988}) 14. Rb1 (14. Rg1 Rc8 15. Rb1 d4 (15... Qd8 16. Qd3 Qh4+ 17. g3 Qxh2 18. Rxb7 Ncd4 19. Rg2 Nxc2+ 20. Qxc2 Qxg2 21. Rc7 Rxc7 22. Qxc7 Qe4 23. Qb8+ Ke7 24. Qxg8 Nd4 25. Qb8 Nc2+ 26. Kf2 d4 27. f5 Qxf5+ 28. Bf4 Qh5 29. Nxd4 Qh2+ 30. Bg2 Nxd4 31. Bg5+ f6 32. Bxf6+ Kf7 33. Qxa7 {1-0 (33) Vallejo Pons,F (2674) -Kalinitschew,S (2471) Germany 2006 CBM 116 [Reeh,O]}) 16. Qd3 Nce7 17. g4 Qxc2 18. Qxc2 Rxc2 19. Bd2 Nh4 20. Nxd4 Ra2 21. Rg3 Nc6 22. Nb5 Rxg4 23. Nd6+ Ke7 24. Rxg4 Nf3+ 25. Kf2 Nxd2 26. Rxb7 Ne4+ 27. Kg1 Nc5 28. Rg7 Nxb7 29. Rxf7+ Kd8 30. Nxb7+ Ke8 31. Nd6+ Kd8 32. Bb5 Rxa3 33. Nb7+ Ke8 34. Nd6+ Kd8 35. h4 a6 36. Nb7+ Ke8 37. Nd6+ Kd8 38. Bxc6 Bxc6 39. h5 Rh3 40. Rh7 Bb5 41. h6 Bd3 42. f5 Bxf5 43. Nxf5 exf5 44. e6 Ke8 45. Rh8+ Ke7 46. h7 Kxe6 47. Re8+ Kd5 48. h8=Q Rxh8 49. Rxh8 {1-0 (49) Karjakin,S (2694)-Harikrishna,P (2668) Bilbao 2007}) 14... O-O-O 15. Rg1 d4 16. Qd3 Na5 (16... Kb8 17. g4 Nfe7 18. h4 Bc8 19. h5 Na5 20. h6 b6 21. h7 Rh8 22. Bg2 Nc4 23. a4 Nd5 24. Nxd4 Ba6 25. Rb5 Bxb5 26. axb5 Qc5 27. c3 Kc7 28. Bxd5 Rxd5 29. Ke2 Na3 30. Bxa3 Qxa3 31. Qc2 Qc5 32. Rd1 Qc4+ 33. Ke3 Qc5 34. g5 Qf8 35. g6 fxg6 36. Nxe6+ {1-0 (36) Tiemann,C (2611) -Laubert,J (2366) playchess.com INT 2011}) 17. Rb4 a6 18. g4 Ne3 19. Bxe3 Bb5 20. Qd2 dxe3 21. Qxe3 Qxc2 22. Qc3+ Qxc3+ 23. Nxc3 Bxf1 24. Kxf1 b5 25. Rg3 Nc4 26. Ne2 Rd1+ 27. Kf2 Rh1 28. Rh3 Kb7 29. g5 Rd8 30. Rbb3 {1/2-1/2 (30) Seia,J (2363)-Gleichmann,M (2540) ICCF 2011}) (12... b6 13. Nxc3 Nf5 14. Bb2 Ncd4 15. O-O-O Bb7 16. Rg1 Rc8 17. g4 Qc5 18. Bh3 Nf3 19. Rgf1 N5d4 20. Kb1 Rh8 21. Bg2 Nxh2 22. Rh1 Nc6 23. Nb5 Qf2 24. Nd6+ Kd7 25. Bxd5 exd5 26. Qf5+ Kd8 27. Qf6+ Kd7 28. Qxf7+ Ne7 29. Nxc8 Rxc8 30. e6+ Kd8 31. Qf8+ Kc7 32. Be5+ Kc6 33. Qxe7 {1-0 (33) Lutz,C (2610)-Blees,A (2431) Tel Aviv 1999 CBM 071 [Psakhis,L]}) 13. Nxd4 (13. Ng3 Bd7 14. Rb1 (14. Be2 O-O-O 15. O-O Qb6 (15... Nf5 16. Ne4 Nce7 17. Nf6 Rg6 18. Nxd7 Rxd7 19. Bf3 Nd5 20. Rb1 Kb8 21. Be4 Rg8 22. a4 Qc6 23. a5 Qa4 24. a6 b6 25. Rb3 Nde3 26. Ra3 Qb4 27. Rb3 Qa4 28. Ra3 Qb4 29. Rb3 Qe7 30. Bxe3 dxe3 31. Qxc3 e2 32. Re1 Rd1 33. Bxf5 Rc8 34. Qg3 Qc5+ 35. Kh1 exf5 36. Rb1 Qd5 37. h3 Rd8 38. Kh2 Qe4 39. Qh4 R8d7 40. Rb3 Rxe1 41. Qh8+ Kc7 42. Rc3+ Qc6 43. Rxc6+ Kxc6 44. Qc8+ Rc7 45. Qa8+ Kc5 46. Qb8 Rc6 47. Qxa7 Rd1 48. Qe7+ Kb5 {0-1 (48) Almasi,Z (2693)-So,W (2731) Havana 2014 CBM 161 [So,Wesley]}) 16. Ne4 Nd5 17. Nd6+ Kb8 18. Nxf7 Rdf8 19. Nd6 Nce7 20. Bf3 Bc6 21. a4 Nb4 22. a5 Qc5 23. Qh7 d3+ 24. Kh1 d2 25. Bxd2 cxd2 26. Qxe7 Rxf4 27. Rab1 Rgf8 28. c4 a6 29. h3 Ka8 30. Qg7 Qe3 31. Kh2 d1=Q 32. Rbxd1 {1-0 (32) Karjakin,S (2721) -Kamsky,G (2720) Nalchik 2009}) 14... O-O-O 15. Be2 Kb8 (15... Nf5 16. Kf2 Nce7 17. Ne4 Bc6 18. g4 Nh4 19. Rd1 Kb8 20. Rb4 Bxe4 21. Qxe4 Nc6 22. Rb1 Ka8 23. a4 a6 24. Ba3 Rd5 25. Qh7 Qd8 26. Qxf7 Rd7 27. Qf6 Qa5 28. Qxe6 Rgg7 29. Bd3 { 1-0 (29) Polgar,J (2677)-Schmidt,W (2446) Warsaw 2002 CBM 090 [Psakhis,L]}) 16. O-O Bc8 17. Ne4 Nf5 18. a4 Ka8 19. Bf3 Nh4 20. Ba3 Qa5 21. Bd6 Nxf3+ 22. Qxf3 b6 23. Bc7 Bb7 24. Bxd8 Nxd8 25. Rf2 Qxa4 26. Qd3 Qc6 27. Re1 Qd5 28. Ree2 Rh8 29. Nf6 Qc5 30. Re1 Nc6 31. Rd1 a5 32. Ne4 Qd5 33. Nd6 f5 34. Rb1 Nb4 35. Qg3 d3 36. cxd3 c2 37. Rc1 Nxd3 38. Rfxc2 Nxc1 39. Rxc1 Qd2 40. Rf1 Bd5 41. h3 a4 42. Kh2 Qb2 43. Rd1 Bc6 44. Rd3 Rb8 45. Rc3 Bd5 46. Rc7 Qd2 47. Nb5 Rh8 48. Ra7+ Kb8 49. Rxa4 Qe2 50. Nd6 Qc2 51. Ra3 Qc5 52. Ra1 Qd4 53. Rc1 Qd2 54. Rb1 Bxg2 55. Qxg2 Qxf4+ 56. Kh1 Rh7 57. Qg8+ Kc7 58. Qxh7+ Kc6 59. Qb7+ {1-0 (59) Karjakin,S (2756)-Nepomniachtchi,I (2721) Beijing 2013}) (13. h4 b6 (13... Bd7 14. h5 O-O-O 15. h6 Rg6 (15... Be8 16. h7 Rh8 17. Rh3 f6 18. exf6 Nd5 19. Nxd4 Nxd4 20. Qxd4 Rxh7 21. Qxa7 Rxh3 22. gxh3 Bc6 23. Be3 Qh7 24. O-O-O Qe4 25. f7 Rf8 26. Qa8+ Kd7 27. Qxf8 Qxe3+ 28. Kb1 Qb6+ 29. Qb4 Qxb4+ 30. axb4 Ke7 31. f5 Ne3 32. Re1 Nxf5 33. Rxe6+ Kxf7 34. Bc4 Kg7 35. b5 Bg2 36. Bd3 Bxh3 37. Rb6 { 1-0 (37) Navara,D (2718)-Petrik,T (2532) Hustopece 2010}) (15... Ng6 16. Rb1 $3 Kb8 (16... Be8 17. Qc4 Nf8 (17... f6)) 17. h7 Rg7 ({Komodo 9.3 64-bit:} 17... Rh8 18. g4 b6 19. Bg2 Bc8 20. Rh5 Bb7 21. Kf2 a5 22. Be4 Rd7 23. Kg1 Ka7 24. Rh3 Ba6 25. Qf3 Bb7 26. Rb3 Nce7 27. Rh6 Bxe4 28. Qxe4 Qb7 29. Qd3 Ka8 30. Kf2 Kb8 31. Rb5 Nd5 32. Rb1 Nde7 33. Rb3 Ka8 34. Rb5 Nd5 35. Rb1 {[%eval 87,27]}) { Komodo 9.3 64-bit:} 18. a4 $3 Rh8 (18... Qa5 19. Ba3 {[%eval 166,42]}) 19. Nxd4 Ncxe5 {Komodo 9.4 64-bit:} 20. fxe5 $3 Nxe5 21. Qe4 {[%eval 314,28]} Rg4 { Komodo 9.4 64-bit:} 22. Rxb7+ $3 Qxb7 (22... Ka8 23. Qxg4 {[%eval 1197,31]}) 23. Qxe5+ Qc7 24. Qxh8+ Kb7 25. Qf6 $3 {Komodo 9.4 64-bit:} Bb5 ({Komodo 9.4 64-bit:} 25... Qg3+ 26. Qf2 {[%eval 2279,22]}) 26. Qf3+ {[%eval 3939,20] 1-0 (26) OFBoy-elo3 [Huschenbeth]}) 16. h7 Rh8 17. g3 Nf5 18. Bg2 Nce7 19. Bf3 Bc6 20. Rh3 Ne3 21. Bxc6 Qxc6 22. Nxd4 Qg2 23. Bxe3 Qxh3 24. O-O-O Nd5 25. Nb5 Qxg3 26. Qc4+ Kb8 27. Bxa7+ Ka8 28. Bd4 Qxf4+ 29. Kb1 Nb6 30. Qxc3 Rg3 31. Qa5+ Kb8 32. Qa7+ Kc8 33. Nd6+ Kd8 34. Qxb7 Nd7 35. Qc8+ Ke7 36. Qxh8 Qf3 37. Qe8# { 1-0 (37) Andreikin,D (2725)-Tarlabasi,E (2301) Chess.com INT 2021}) 14. h5 (14. Nxd4 Nxd4 15. Qxd4 Nf5 16. Bb5+ Bd7 17. Qxd7+ Qxd7 18. Bxd7+ Kxd7 19. Kf2 (19. Rh2 Rg4 20. h5 Rag8 21. h6 Rh8 22. Kf2 Rg6 23. h7 Rg7 24. Be3 Rgxh7 25. Rd1+ Kc6 26. Rxh7 Rxh7 27. Rd3 Rg7 28. Rxc3+ Kd5 29. Bd2 b5 30. Rd3+ Ke4 31. Rb3 a6 32. a4 Nd4 33. Rb4 a5 34. Rb2 bxa4 35. Ra2 a3 36. Rxa3 Nxc2 37. Ra4+ Nb4 38. Bxb4 axb4 39. Rxb4+ Kf5 40. Kf3 Rg8 41. Rb6 Kg6 42. g4 Ra8 43. f5+ Kg5 44. fxe6 fxe6 45. Rxe6 Ra3+ 46. Ke4 Ra4+ 47. Kd5 Ra5+ 48. Kd6 Kxg4 49. Re8 Kf5 50. Rf8+ Kg6 {1/2-1/2 (50) Svetushkin,D (2621)-Giri,A (2714) Melilla 2011}) 19... Rg4 20. Be3 Rag8 21. Rag1 Nxh4 22. g3 Nf5 23. Rh3 Ke7 24. Kf3 Nxe3 25. Kxe3 Rd8 26. Rh2 Rgg8 27. g4 Rd2 28. Rxd2 cxd2 29. Kxd2 Rh8 30. f5 exf5 31. gxf5 Rh5 32. Rf1 Rh4 33. Ke3 Ra4 34. Rd1 Rxa3+ 35. Ke4 Ra4+ 36. Rd4 Rxd4+ 37. Kxd4 f6 38. e6 Kd6 39. Kc4 a6 40. Kb4 Kc6 {1/2-1/2 (40) Bologan,V (2692)-Kamsky,G (2695) Reggio Emilia 2010}) 14... Bb7 15. h6 O-O-O 16. h7 Rh8 17. Ng3 Nd5 18. Ne4 Kb8 19. Ng5 Qe7 20. Qh3 f6 21. exf6 Qxf6 22. Qh6 Qe7 23. Bd3 e5 24. Qe6 Qxe6 25. Nxe6 Rde8 26. Ng7 Re7 27. Nh5 e4 28. Bc4 Rexh7 29. Bxd5 Rxh5 30. Rxh5 Rxh5 31. Bxe4 Nb4 32. Bg6 Rh1+ 33. Ke2 Na2 34. Rxa2 Rxc1 35. Bf7 Be4 36. Bb3 Rg1 37. f5 Rxg2+ 38. Kf1 d3 39. cxd3 Rxa2 40. Bxa2 c2 {0-1 (40) Wang,H (2739)-Vitiugov,N (2703) St Petersburg 2012}) 13... Nxd4 14. Qxd4 Bd7 15. Rg1 (15. Rb1 Nf5 16. Qf2 Qc6 17. Rb4 (17. Rg1 Qe4+ 18. Qe2 Qd4 19. Rh1 Bc6 20. Rb4 Qd7 21. Kf2 O-O-O 22. Be3 Kb8 23. Rg1 Qe7 24. g3 Nxe3 25. Qxe3 Rd2+ 26. Be2 Rh8 27. h4 a5 28. Rb3 Rhd8 29. Rxc3 Bb5 30. Re1 Qd7 31. Kg1 Bxe2 32. Rxe2 Rd1+ 33. Kh2 Qd5 34. Qf3 Qb5 35. Rb3 Qa6 36. Kh3 Rc1 37. Rd3 Rc8 38. Red2 R1xc2 39. Rxc2 Rxc2 40. h5 Qb6 41. h6 { 1-0 (41) Postny,E (2605)-Ovchinnikov,V (2426) Chess.com INT 2020}) 17... Qd5 18. Rg1 Bc6 19. Rc4 O-O-O 20. Bd3 Kb8 21. Rxc3 Qa2 22. Be3 Nxe3 23. Qxe3 Rxg2 24. Rxg2 Bxg2 25. Kf2 Bc6 26. Be4 Bxe4 27. Qxe4 Qb1 28. Re3 Rc8 29. Re2 Rh8 30. Qg2 Qc1 31. Qg3 Qh1 32. Ke3 a6 33. Rd2 Qc1 34. Ke2 Qh1 35. Ke3 Qc1 36. Ke2 Qh1 {1/2-1/2 (36) Mamedyarov,S (2721)-Alekseev,E (2725) Ohrid 2009}) (15. Qd6 Qxd6 16. exd6 Nf5 17. Kf2 Bc6 18. Rg1 Nxd6 19. Bd3 Ne4+ 20. Bxe4 Bxe4 21. Be3 Rd8 22. Rab1 f5 23. Rb3 Rc8 24. Bd4 Kf7 25. Ke3 Rxg2 {1/2-1/2 (25) Kobalia,M (2627) -Studer,N (2479) Skopje 2019}) 15... Nf5 16. Qf2 Qc6 17. Bd3 {is far more common continuation, for example:} (17. g4 Qe4+ {1/2 Kokarev-Nepomniachtchi, Moscow 2013.} 18. Qe2 ({Of course} 18. Be2 $2 {is losing, as} Nd4 $19 {and Black is winning.}) 18... Qd5 (18... Qa4 19. Qf2 (19. Rb1 Bc6 (19... Nd4 20. Qd3 Bc6 21. Kf2 Nf3 22. Rg3 Rd8 23. Qxc3 Nxh2 24. Rb4 Nxf1 25. Rxa4 Nxg3 26. Kxg3 Bxa4 27. Qc7 Bc6 28. Be3 Rd7 29. Qb8+ Rd8 30. Qc7 Rd7 31. Qb8+ Rd8 32. Qxa7 Rd1 33. Qb8+ Rd8 34. Qc7 Rd7 35. Qc8+ Rd8 36. Qc7 Rd7 37. Qc8+ {1/2-1/2 (37) Alekseev,E (2670)-Gupta,A (2652) Moscow 2012}) 20. Kf2 Qd4+ 21. Be3 Nxe3 22. Qxe3 Qxe3+ 23. Kxe3 Rh8 24. h3 Rd8 25. Rb3 Rd1 26. Kf2 Rxf1+ 27. Rxf1 Rxh3 28. f5 Bd5 29. Rbb1 exf5 30. gxf5 b6 31. Rbe1 Ke7 32. Re3 Rh2+ 33. Kg3 Rxc2 34. Kf4 b5 35. e6 fxe6 36. Ke5 Rh2 37. f6+ Kf7 38. Rxc3 Bc4 39. Rf4 Rh5+ 40. Kd6 Rd5+ 41. Kc6 Bd3 42. Kb7 Bf5 43. Kxa7 Kxf6 44. Kb6 e5 45. Rc6+ Kg5 46. Rf2 Rd3 47. Rc5 Bg4 48. Rxe5+ Kh4 49. Ra2 Bd7 {1-0 (49) Volokitin,A (2677)-Cornette,M (2548) Aix les Bains 2011}) 19... Qe4+ 20. Qe2 Qa4 21. Qf2 Qe4+ {1/2 Kokarev-Nepomniachtchi, Moscow 2013.}) 19. Bg2 Qc5 20. Qf2 Nd4 21. Be4 { Now White is threatening Be3.} (21. Be3 $4 {wasn't possible immediately, because of} Nxc2+ $19) 21... O-O-O 22. Be3 Bc6 23. Bd3 $146 {The first novelty in the game.} (23. Rd1 Bxe4 24. Bxd4 Qxa3 25. Rg3 Qa5 26. Rxc3+ Bc6 27. h3 Rd7 28. Qd2 Qd5 29. Bg1 Qe4+ 30. Qe3 Rxd1+ 31. Kxd1 Qg2 32. Qf2 Rd8+ 33. Kc1 Qe4 $44 {Pheby-Anderson, corr 2011 with some compensation for the pawn.}) 23... Qd5 {Radjabov has centralised his Q, and got out of the pin, moreover he is threatening ...Nf3+.} ({Nevertheless the engine suggests} 23... Rd7 $5 24. h4 Rgd8 25. Rg3 (25. h5 Bb5 ({or even} 25... Qb6 {.})) 25... Qb6 {followed by ... Qb2 and White is a little bit uncomfortable.}) 24. Bxd4 {White has to simplify the position, otherwise he can't prevent ...Nf3+.} Qxd4 25. Qxd4 Rxd4 26. Rb1 { Vachier couldn't protect the f4-pawn, that's why he activates his rook.} Rxf4 27. Rb4 Rxb4 28. axb4 Rh8 29. b5 Be8 $6 {Too passive.} ({In the event of} 29... Bd5 $1 {probably Black worried about his f7-pawn after} 30. Rf1 {, but} Rxh2 ({ or} 30... Rh3 $5) 31. Rxf7 Rg2 32. Rg7 Rg3 $11 {should be a drawish endgame.}) 30. Rh1 Kc7 31. h4 {The most natural move, but this leads to a draw quickly, because Black wins the b5-pawn.} (31. Kf2 $1 {was more accurate} Kb6 (31... Rh3 32. Kg2 $16) 32. Kg3 $1 Bxb5 33. Rb1 a6 34. Rb3 $14 {and White has a slightly better R endgame.}) 31... Kb6 32. h5 (32. Kf2 Bxb5 33. Rb1 a6 $11 {is also a drawish endgame.}) 32... Bxb5 33. Ke2 Bxd3+ 34. Kxd3 Kc5 35. Rf1 Rg8 36. Rxf7 Rxg4 37. Kxc3 Kd5 {1/2-1/2 (37) Vachier Lagrave,M (2775)-Radjabov,T (2731) Tbilisi 2015 CBM 165 [Szabo,Kr]}) 17... Qd5 18. Rb1 (18. a4 Bc6 19. Ra3 Rh8 20. h3 Qa5 21. Bxf5 exf5 22. Qd4 Rd8 23. Qe3 a6 24. Kf2 Qb4 25. Rxc3 Qxa4 26. g4 fxg4 27. Rxg4 Qe4 28. Qxe4 Bxe4 29. Rc4 Bc6 30. h4 Rd1 31. Be3 Rd5 32. Kg3 a5 33. Bd4 a4 34. f5 a3 35. Rc3 Ra5 36. Rd3 a2 37. Ba1 Rb5 38. e6 Rf8 39. exf7+ Ke7 40. Re3+ Kd6 41. Rg6+ Kc7 42. Re7+ Kd8 43. f6 Rb1 44. Rg8 Rg1+ 45. Kf4 Rfxg8 46. fxg8=Q+ Rxg8 47. Rg7 Re8 48. h5 Re1 49. Bb2 Ba4 50. Rxb7 Rf1+ 51. Ke5 Ke8 52. h6 Bxc2 53. Ra7 Bg6 54. Bc3 {1-0 (54) Manso Gil,Á (2453)-Gleichmann,M (2540) ICCF 2011 [Iccf GM Matjaz Pirs]}) (18. Be3 Nxe3 19. Qxe3 Rxg2 20. Rxg2 Qxg2 21. Be4 Qxh2 22. O-O-O Bc6 (22... O-O-O 23. Qxc3+ Bc6 24. Bxc6 Rxd1+ 25. Kxd1 Qg1+ 26. Ke2 bxc6 27. Qxc6+ Kd8 28. Qd6+ Ke8 29. Qb8+ Ke7 30. Qb4+ Ke8 31. Kd2 Kd7 32. Kc3 Qe3+ 33. Kb2 Ke8 34. a4 Kd7 35. a5 Kc6 36. Qc4+ Kd7 37. Qd3+ Qxd3 38. cxd3 Kc6 39. d4 Kb5 40. d5 exd5 41. f5 Kc6 42. Kb3 d4 43. Kc4 d3 44. Kxd3 Kd5 45. e6 fxe6 46. f6 Kd6 47. Ke4 Kd7 48. Kf4 Ke8 49. Ke5 Kf7 50. a6 Kf8 51. Kxe6 Ke8 52. Kd6 Kf7 53. Kc6 {1-0 (53) Hovhannisyan,R (2619)-Zlatanovic,B (2402) Skopje 2017}) 23. Kb1 Rd8 24. Bxc6+ bxc6 25. Rg1 Kd7 26. Qxa7+ Kc8 27. Qb6 {1-0 (27) Kokarev,D (2628)-Prizant,J (2516) Voronezh 2014}) 18... Bc6 19. Rb3 (19. g4 Nd4 20. Rg3 Qh1+ 21. Bf1 O-O-O 22. Be3 Nf3+ 23. Rxf3 Bxf3 24. h3 Rd5 25. Qg1 Qxg1 26. Bxg1 Rd2 27. Bd3 Rh8 28. Rb3 Rd1+ 29. Kf2 Rxh3 30. Bf1 Rd2+ 31. Ke1 Rd1+ 32. Kf2 Rd2+ 33. Ke1 Bg2 34. Rxc3+ Rxc3 35. Kxd2 Rg3 36. Be2 Bf3 37. Bf2 Rg2 38. Bxf3 Rxf2+ 39. Ke3 Rxc2 40. g5 Rc3+ 41. Ke4 Rxa3 42. Bh5 Kd7 43. Bxf7 Ke7 44. g6 b5 45. Bxe6 Kxe6 46. f5+ Ke7 47. Kf4 Ra1 48. Kg5 Rg1+ 49. Kh6 b4 50. Kg7 b3 51. f6+ Kd7 52. f7 Rf1 53. f8=Q Rxf8 54. Kxf8 b2 55. e6+ Kd6 56. e7 b1=Q 57. e8=Q Qf5+ 58. Qf7 Qc8+ 59. Kg7 a5 60. Kh7 a4 61. g7 Qh3+ 62. Kg8 a3 63. Qf8+ Kd5 64. Qf7+ Kd6 65. Qf6+ Kd5 66. Qd8+ Kc4 67. Qc7+ Kb3 68. Kf8 Qf3+ 69. Qf7+ Qxf7+ 70. Kxf7 a2 71. g8=Q a1=Q 72. Kf8+ Kc2 73. Qf7 Qa3+ 74. Qe7 Qxe7+ 75. Kxe7 {1/2-1/2 (75) Saric,I (2646)-Grover,S (2504) chess.com INT 2020}) 19... O-O-O 20. Rxc3 Kb8 21. g4 (21. Rc4 Rh8 22. Rc5 {1/2-1/2 (22) David,A (2631)-Wirig,A (2491) Fourmies 2010}) (21. Rc5 Qa2 22. Rxc6 bxc6 23. Qc5 Rxd3 24. cxd3 Rxg2 25. Rxg2 Qxg2 26. Be3 Nxe3 27. Qxe3 Qh1+ 28. Ke2 Qxh2+ 29. Qf2 Qh1 30. Qd4 Qg2+ 31. Ke1 Kb7 32. a4 a5 33. Kd1 Qf1+ 34. Kd2 Qg2+ 35. Kc3 Qf1 36. Qd7+ Kb6 37. Qd8+ Kb7 38. Qd7+ Kb6 39. Qd8+ Kb7 40. Qd7+ {1/2-1/2 (40) Ganguly,S (2627)-Shulman,Y (2617) Ningbo 2011 CBM 144 [Kritz,L]}) 21... Nd4 22. Rg3 Qh1+ 23. Qf1 (23. Bf1 b6 24. Bb2 (24. a4 Qe4+ 25. Rge3 Qd5 26. Red3 Qa5 27. Ba3 Nb5 28. Qd2 Rxd3 29. Rxd3 Qxd2+ 30. Kxd2 Nxa3 31. Rxa3 Rxg4 32. Ke3 Rh4 33. h3 a5 34. Ra2 Kb7 35. Ra1 {1/2-1/2 (35) ZackS (2616)-Kreuzfahrtschiff (2667) playchess.com INT 2007}) 24... Be4 25. a4 Rd5 $132 {Leko-Caruana, Dortmund 2012 with a very unclear game.} 26. Ba3 Rc8 27. Bd6+ Kb7 28. Rxc8 Nf3+ 29. Ke2 Rd2+ 30. Ke3 Kxc8 31. Rg1 Nxg1 32. Kxd2 Nf3+ 33. Kc3 Nxh2 34. Be2 Qa1+ 35. Kd2 Qh1 36. Qg3 Nf1+ 37. Bxf1 Qxf1 38. Qe3 Qg2+ 39. Qe2 Qxe2+ 40. Kxe2 Bxc2 41. a5 bxa5 42. Kd2 Bg6 {1/2-1/2 (42) Leko,P (2730)-Caruana,F (2775) Dortmund 2012 CBM 150 [Kritz,L]}) 23... Qd5 24. h3 Qa5 25. Bd2 Qd5 26. Re3 Nf3+ 27. Rxf3 Qxf3 28. Qxf3 Bxf3 29. f5 Bc6 30. Bf4 Rh8 31. fxe6 fxe6 32. Bg5 Rd4 33. Be2 Re4 34. Bf6 Rc8 35. Kd2 Rxe2+ 36. Kxe2 Bb5+ 37. Kd2 Rxc3 38. Kxc3 Bf1 39. h4 Be2 40. g5 Bh5 41. Kd4 Kc7 42. Kc5 Kd7 43. c3 Bg6 44. a4 Bh5 45. Kb5 Bg6 46. a5 Kc7 47. Be7 Be8+ 48. Kc5 b6+ 49. axb6+ axb6+ 50. Kd4 Bg6 51. Bd6+ Kd7 52. c4 Bh5 53. Ke4 Kc6 54. Kf4 Kd7 55. g6 Bxg6 56. Kg5 Bd3 57. h5 Bxc4 58. Kf6 Bd3 59. Kg7 Be4 60. h6 Ke8 61. h7 Bxh7 62. Kxh7 Kf7 63. Bc7 b5 64. Bd6 Ke8 65. Kg6 Kd8 66. Kf6 Kd7 67. Ba3 Kc8 68. Kxe6 Kc7 69. Kf6 b4 70. Bxb4 Kc6 71. e6 Kb5 72. Bd6 Kc6 73. Ke5 Kb5 74. Kd5 Ka4 75. e7 Kb3 76. e8=Q Kc2 77. Qe2+ Kc3 78. Ba3 Kb3 79. Qb2+ Ka4 80. Qb4# 1-0
Embed code:
Game Url: