[Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Szinavel, Zsolt"] [Black "Gyurkovics, Bence Dr"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2088"] [BlackElo "2269"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "95"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "SBE Kisbér-Ászár"] [BlackTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] {[%evp 9,95,-19,-5,-8,-5,-6,-7,-8,-9,-6,0,0,9,0,0,-13,-8,-12,-13,-21,-16,-22, -19,-26,-26,-31,-30,-29,-9,-16,-18,-28,-32,-28,-29,-36,-34,-45,-37,-34,-31,-31, -31,-32,-31,-33,-30,-32,-31,-32,-29,-38,-35,-35,-35,-36,-36,-38,-38,-54,-44, -43,-35,-44,-33,-10,0,-34,-31,-36,0,-39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] A45: Trompowsky Attack} 1. d4 Nf6 2. e3 e6 3. Bd3 c5 4. f4 Nc6 5. c3 cxd4 6. exd4 g6 (6... Be7 7. Nf3 d6 (7... b6 8. O-O Bb7 9. Qe2 O-O 10. Nbd2 Qc7 11. Ne4 Na5 12. Nxf6+ Bxf6 13. Ne5 g6 14. Be3 Nc6 15. Ng4 Bg7 16. Qf2 f5 17. Ne5 d6 18. Nf3 e5 19. dxe5 dxe5 20. Bc4+ Kh8 21. Ng5 Nd8 22. Bb3 {Bull,P (1997)-Valentine,B (1954) England 2019 1-0 (38)}) 8. O-O O-O 9. Re1 a6 10. Nbd2 b5 11. b4 Bb7 12. a4 Qb6 13. Nb3 Rfc8 14. axb5 axb5 15. Rxa8 Bxa8 16. Qe2 Nd8 17. Bd2 Bd5 18. Na5 Nb7 19. Nxb7 Qxb7 20. Bxb5 Ne4 21. Ba6 {Milin,D (2079)-Cukic,G (2029) Belgrade 2005 1-0}) 7. Nf3 Bg7 8. O-O $146 (8. Ne5 O-O 9. Nd2 d6 10. Nxc6 bxc6 11. O-O Qb6 12. Nc4 Qc7 13. Be3 Nd5 14. Qe2 a5 15. g4 Ba6 16. Rae1 Rab8 17. Rf2 Rfe8 18. Bc1 c5 19. dxc5 Qxc5 20. Ne3 Bxd3 21. Qxd3 Nxe3 22. Bxe3 Qc6 {Piquemal, C-Fournier,P Urcuit 1989 1/2 (42)}) 8... O-O 9. Nbd2 d6 10. Ne4 Re8 11. Qe1 b6 12. Nfg5 {Black should prevent Nxf6+.} Nxe4 13. Bxe4 Bb7 14. Qf2 Na5 {[%CAl Bc6a5,Ba5b7,Bb7d6,Bd6f5][%mdl 32]} 15. Bxb7 Nxb7 16. Qf3 d5 17. Qh3 h6 18. Nf3 Qf6 19. Ne5 h5 20. Bd2 Nd6 21. Be1 Qf5 22. Qe3 Qe4 23. Qg3 Nf5 (23... Rac8 { keeps more tension.} 24. a4 Bf6 25. Rf3 Qc2 26. Rf2 Qf5) 24. Qd3 Qxd3 (24... Rac8 {is more complex.} 25. Bd2 Nd6 26. Be3 Qf5 27. Qe2 Rc7) 25. Nxd3 Bf6 26. g3 Kg7 27. Bf2 Nd6 28. Kg2 Ne4 29. Be3 Be7 30. Rae1 Rec8 31. h3 b5 32. a3 a5 33. Rc1 Rab8 34. g4 hxg4 35. hxg4 Rh8 36. Rh1 Rxh1 37. Rxh1 Bd6 38. Nf2 Nxf2 39. Kxf2 $15 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} Rc8 40. Ke2 b4 41. axb4 {The position is equal.} axb4 42. Kd3 bxc3 43. bxc3 Ra8 44. Bd2 Ra2 45. Rb1 Kf6 46. Rb7 Ra1 47. Rd7 Bf8 48. g5+ {Weighted Error Value: White=0.05/Black=0.04} 1/2-1/2 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Egri, Laszlo Jr"] [Black "Sarok, Peter"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A39"] [WhiteElo "2239"] [BlackElo "2106"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "116"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] [BlackTeam "SBE Kisbér-Ászár"] {[%evp 19,116,27,39,40,40,46,51,48,55,53,63,59,61,56,62,56,54,39,50,17,19,4,57, 0,-8,0,0,0,0,0,0,41,44,30,8,0,0,6,48,35,38,26,22,18,69,35,64,84,66,31,42,19,5, 0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0] A39: Symmetrical English vs ...g6: 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 Nf6 6 0-0 0-0 7 d4} 1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. O-O Nc6 6. d4 cxd4 7. Nxd4 O-O 8. Nc3 Nxd4 9. Qxd4 d6 10. Qd3 Rb8 11. Bf4 Nd7 (11... b6 12. Rac1 Bb7 13. e4 a6 14. Rfd1 Nd7 15. Qd2 b5 16. cxb5 axb5 17. Nxb5 Bxe4 18. Bxe4 Rxb5 19. b4 Qb8 20. Bc6 Ne5 21. Bxe5 Rxe5 22. a4 Qc8 23. b5 Qg4 24. a5 Qh5 25. Qd3 f5 26. Bf3 {Greenfeld,A (2513)-Aizenberg,B (2156) Netanya 2019 1-0 (33)}) (11... Bf5 12. e4 Be6 13. Rfd1 Nd7 14. b3 a6 15. Rac1 Qa5 16. Bd2 Ne5 17. Qe2 Nc6 18. Na4 Nd4 19. Qd3 Qh5 20. f3 f5 21. Re1 fxe4 22. Qxe4 d5 23. Qe3 Rxf3 24. Qg5 Qxg5 25. Bxg5 dxc4 26. Bf4 {Egri,L (2257)-Markocic,T (2073) Prague 2016 1/2}) 12. Qd2 Ne5 13. b3 {White is slightly better.} Re8 14. Nd5 $146 (14. Rac1 b6 15. Bg5 Ng4 16. h3 Nf6 17. Rfd1 Bb7 18. e4 a6 19. Qe2 Nd7 20. Nd5 Rc8 21. Qd2 b5 22. cxb5 axb5 23. Rxc8 Bxc8 24. Qc2 f6 25. Be3 Bb7 26. Nc7 Rf8 27. Ne6 Qc8 28. Qe2 Rf7 {Arvola,B (2510)-Unhjem,B (1835) Hell 2019 1-0 (42)}) 14... Bd7 15. Rac1 Bc6 16. Rfd1 Qd7 17. h3 b6 18. Kh2 Qb7 19. Bg5 f6 20. Bf4 Nf7 {[%eval 57, 24]} (20... e6 $11 {[%eval 4,23]}) 21. e4 {[%eval -8,24]} ({Better is} 21. b4 $14 {[%eval 57,24]}) 21... e6 $1 $11 {[%CAl Re6d5]} 22. Nc3 f5 23. Nb5 ({ Don't blunder} 23. Bxd6 $2 Rbd8 $19) 23... Rbd8 24. Nxd6 {[%eval 41,21]} (24. Qe2 $11 {[%eval 0,22]}) 24... Nxd6 $14 25. Bxd6 Bxe4 26. Bxe4 Qxe4 27. Qf4 Qxf4 28. Bxf4 e5 {[%eval 48,27]} (28... Kf7 $11 {[%eval 6,24]}) 29. Bg5 $1 {[%CAl Rg5d8]} Rd4 30. Be3 Rxd1 31. Rxd1 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} Re7 { [%eval 69,23]} (31... Bf6 $11 {[%eval 18,23]}) 32. c5 bxc5 33. Bxc5 Rc7 34. b4 Kf7 35. Rd8 Bf6 $1 {[%CAl Rf6d8] The position is equal.} 36. Ra8 Be7 37. Bxa7 Bxb4 38. a4 Bc5 39. Bxc5 Rxc5 {KR-KR} 40. Ra7+ Kf6 41. a5 e4 42. a6 Rc2 43. Kg1 ({Don't play} 43. Rxh7 Rxf2+ 44. Kg1 Ra2 $19) 43... Ra2 44. h4 g5 45. Rxh7 gxh4 46. gxh4 Kg6 47. Ra7 f4 48. Ra8 e3 49. fxe3 fxe3 {[#] aiming for ...Ra1+.} 50. Kf1 Kh7 51. Ke1 {Threatens to win with a7.} Kg7 (51... Kg6 {with more complications.} 52. Rg8+ Kf5 53. Rg5+ Ke4 54. Rg6 Ra1+) 52. h5 Kh7 53. Ra7+ Kh6 54. Ra8 Kh7 55. a7 {[#] Hoping for h6.} Kg7 56. h6+ Kh7 57. Kd1 {And now Ke1 would win.} Rd2+ 58. Kc1 {Threatening mate with Rh8+!} Ra2 {Weighted Error Value: White=0.06/Black=0.07} 1/2-1/2 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Erdei, Lajos Jr"] [Black "Molnar, Erno"] [Result "0-1"] [ECO "D01"] [WhiteElo "1935"] [BlackElo "2240"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "12"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "SBE Kisbér-Ászár"] [BlackTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] {[%evp 9,12,-87,-90,-146,-151] D01: Veresov Opening} 1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bg5 c6 4. Qd3 Qa5 5. O-O-O $146 (5. f3 e6 (5... Nbd7 6. Bd2 Qc7 7. e4 e5 8. exd5 exd4 9. dxc6 bxc6 10. Qxd4 Bc5 11. Qc4 Rb8 12. Bf4 Bd6 13. Bxd6 Qxd6 14. Rd1 Qe5+ 15. Kd2 O-O 16. Kc1 Qe3+ 17. Kb1 Ba6 18. Qxa6 Qxc3 19. b3 Nd5 20. Bd3 { Miasoedov,G-Rabinovich,I Leningrad 1932 0-1}) 6. Bd2 Na6 7. Nd1 Qb6 8. c3 c5 9. e3 Bd7 10. Ne2 (10. Nh3 Bd6 11. f4 Ne4 12. Nhf2 Nxf2 13. Kxf2 O-O-O 14. b4 c4 15. Qc2 f5 16. a4 Nc7 17. Nb2 Ne8 18. Be2 Nf6 19. Rhb1 g5 20. b5 gxf4 21. exf4 Ne4+ 22. Ke1 Rdg8 23. g3 h5 24. Bf3 h4 {Pimenov,S-Moiseev,O Yerevan 1954 0-1 (33)}) 10... Bd6 11. f4 Bb5 12. Qb1 Ne4 13. Ng3 Nxd2 14. Kxd2 O-O 15. Bxb5 Qxb5 16. Qd3 Qa5 17. Ke2 cxd4 18. cxd4 Nb4 19. Qd2 f6 {Biolek,R (2406)-Zpevak,P (2398) Czech Republic 2008 0-1}) (5. Bd2 Qb6 6. O-O-O Nbd7 7. Nf3 e6 8. e4 Be7 9. h4 h6 10. Rg1 Bb4 11. e5 Ng4 12. Qe2 h5 13. a3 Bf8 14. g3 Qa6 15. Qe1 b5 16. Ng5 Qb6 17. Ne2 a5 18. f3 Nh6 19. g4 c5 {Govedarica,R (2420)-Sahovic,D (2485) Skender Vakuf (Knezevo) 1980 0-1 (42)}) (5. a3 Nbd7 6. Nf3 e6 7. Bd2 Qc7 8. e4 a6 9. g3 b5 10. Bg2 Bb7 11. Bf4 Qb6 12. Ne5 Be7 13. O-O dxe4 14. Nxd7 Nxd7 15. Nxe4 O-O-O 16. Bd6 Rhe8 17. Qe3 f5 18. Bxe7 Rxe7 19. Nd6+ Kb8 {Aranda Marin,C (2350)-Ronce,N (2122) Escaldes 2016 1-0 (43)}) 5... Ne4 6. Nxe4 {[%eval -146, 23]} (6. Bh4 $142 {[%eval -90,21]}) 6... dxe4 {Not enough moves} 0-1 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Takacs, Laszlo"] [Black "Somody, Robert"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B12"] [WhiteElo "2150"] [BlackElo "2000"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "94"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] [BlackTeam "SBE Kisbér-Ászár"] {[%evp 9,94,-1,-4,-63,-60,-57,15,12,39,36,32,29,36,24,32,21,21,16,14,22,26,13, 39,29,29,9,-11,-2,47,47,21,22,26,20,35,13,18,-36,-35,0,104,113,93,93,100,104, 135,157,256,236,289,292,286,158,149,154,154,134,152,153,191,183,184,189,215, 194,214,92,80,77,88,80,83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] B12: Caro-Kann: Advance Variation} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 h5 5. Bg5 Qb6 6. Bd3 {[%eval -63, 23]} ({Better is} 6. b3 $11 {[%eval -4,20]}) 6... Bxd3 $15 7. Qxd3 e6 {[%eval 15,21]} (7... Qxb2 $15 {[%eval -57,23]} 8. Qc3 Qxc3+ 9. Nxc3 e6) 8. Nd2 Qa6 9. Qxa6 Nxa6 10. c3 c5 (10... Ne7 11. Bxe7 Bxe7 12. Ngf3 c5 13. a3 Rc8 14. Ke2 O-O 15. Rac1 Rc7 16. g3 Rfc8 17. dxc5 Nxc5 18. Nd4 a6 19. f3 Na4 20. Rb1 b5 21. Nf1 Bxa3 {0-1 (21) Funderburg,J (2100)-Senthil,M (2220) Chess.com INT 2021}) 11. Ne2 Ne7 12. O-O $146 (12. Bxe7 Bxe7 13. g3 cxd4 14. cxd4 Nb4 15. O-O Kd7 16. a3 Nd3 17. Nc3 b6 18. Rfb1 Rhc8 19. Nd1 Rc2 20. Nf1 Rac8 21. Nfe3 Rd2 22. b4 g5 23. hxg5 Bxg5 24. Nf1 Re2 25. Rb3 Nc1 26. Rf3 Ke7 {Djokic,M (2274)-Olsen,F (2528) Chess.com INT 2020 0-1 (39)}) 12... cxd4 13. Nxd4 Nc6 14. N2f3 Rc8 15. Rac1 Bc5 16. Nb5 Nc7 17. a4 Nxb5 18. axb5 Nb8 {[%eval 47,24]} (18... Ne7 $11 { [%eval -2,25] should be considered.}) 19. c4 $14 dxc4 20. Nd2 O-O 21. Nxc4 f6 22. Bf4 Nd7 23. Nd6 {[%eval -36,25]} (23. exf6 $11 {[%eval 18,25]} Nxf6 24. Nd6 Bxd6 25. Bxd6 Rxc1 26. Rxc1) 23... Bxd6 $15 24. exd6 Ne5 {[%eval 104,25]} ( 24... Nb6 $11 {[%eval 0,22]}) 25. Bxe5 $16 fxe5 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRR} 26. d7 Rcd8 27. Rc7 Rf7 28. Rd1 (28. Rxb7 $6 Rfxd7 29. Rxd7 Rxd7 $11) 28... a6 {[%eval 256,26] [#]} (28... Kf8 $16 {[%eval 157,25]} 29. g3 (29. Rxb7 Rf4 $16) 29... a6 30. Rxb7 axb5 31. Rxb5 Rfxd7 32. Rxd7 Rxd7) 29. b6 $1 $18 ({Don't play } 29. Rxb7 $6 axb5 30. Rd6 b4 $16) 29... Kf8 30. Rxb7 Rf4 31. g3 {[%eval 158, 28]} (31. Ra7 $18 {[%eval 286,27]} Rb4 32. b7 (32. Rxa6 Ke7 $16)) 31... Rb4 $16 32. Rd2 Ke7 33. Kf1 g6 34. Ke2 Rb3 35. Kd1 Rb5 36. Kc2 Rd5 37. Rxd5 exd5 $18 { KR-KR} 38. Ra7 {[%eval 92,25]} (38. Kc3 $18 {[%eval 214,27]}) 38... Rb8 $16 39. Rxa6 {Ra5 is the strong threat.} Kxd7 40. Ra7+ Kc6 41. Rg7 {[%eval 0,25]} (41. Re7 $16 {[%eval 83,27]}) 41... Kxb6 $11 {The position is equal.} 42. Rxg6+ Kc5 43. Rf6 Kd4 44. Rf5 Rc8+ 45. Kd2 Rb8 46. Kc2 Rc8+ 47. Kd2 Rb8 {Weighted Error Value: White=0.15/Black=0.17} 1/2-1/2 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Gonczol, Gabor"] [Black "Voros, Gellert"] [Result "0-1"] [ECO "A30"] [WhiteElo "1983"] [BlackElo "2166"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "86"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "SBE Kisbér-Ászár"] [BlackTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] {[%evp 18,86,39,43,59,42,166,47,48,49,54,48,53,46,51,46,46,46,50,0,0,0,-3,0,0, 0,0,60,0,-40,-31,-91,-97,-148,-144,-151,-149,-177,-167,-150,-156,-167,-175, -188,-154,-250,-236,-235,-226,-340,-332,-390,-263,-1352,-1391,-1410,-1517, -1461,-501,-1641,-1483,-29996,-438,-29998,-2382,-2393,-2125,-1674,-512,-29996, -29997] A30: Symmetrical English: Double Fianchetto and Hedgehog} 1. Nf3 e6 2. d4 b6 3. g3 Bb7 4. Bg2 c5 5. O-O cxd4 6. Nxd4 Bxg2 7. Kxg2 Nf6 8. c4 Be7 9. Nc3 O-O 10. e4 d6 11. Qf3 (11. Qe2 a6 12. Rd1 Qc7 13. Be3 Nbd7 14. Rac1 Qb7 15. f3 Rac8 16. b3 Rfe8 17. Qf2 h6 18. a4 Rcd8 19. Nde2 Rc8 20. Bf4 Nc5 21. Rb1 Red8 22. b4 Ncd7 23. Bxd6 Bxd6 24. Rxd6 Rxc4 25. b5 axb5 {Arabidze,M (2379)-Gunina, V (2525) Doha 2016 0-1 (42)}) 11... a6 {[%eval 166,22]} (11... Qc8 $14 { [%eval 42,21]}) (11... e5 12. Nf5 Nc6 13. Rd1 a6 14. Bg5 Ne8 15. Nxe7+ Nxe7 16. h4 h6 17. Be3 f5 18. exf5 Nxf5 19. Qd5+ Kh8 20. Bd2 Nd4 21. f4 Nf6 22. Qb7 Rb8 23. Qxa6 Ra8 24. Qb7 Rb8 25. Qa7 Ra8 26. Qb7 {Zupanic,M (1763)-Rozmanec,P (1543) Slovenia 2018 1/2}) 12. b3 {[%eval 47,22]} ({White has to play} 12. e5 $1 $18 {[%eval 166,22][%CAl Re5f6]} dxe5 13. Nxe6 $1 {[%mdl 512]} fxe6 14. Qxa8 ) 12... Ra7 $146 {White is slightly better.} (12... Qc7 13. e5 dxe5 14. Nxe6 e4 15. Nxc7 exf3+ 16. Kxf3 Ra7 17. N7d5 Bd8 18. Be3 Nbd7 19. Rad1 Rb7 20. Nxf6+ Nxf6 21. Nd5 Nd7 22. Bf4 f6 23. Bd6 Re8 24. Rfe1 Rxe1 25. Rxe1 Kf7 26. Kg2 Nf8 27. f4 {Colomer Camarasa,J (1921)-Salagran Ferragut,G (1825) Girona 2011 1/2 (36)}) 13. Bb2 Rc7 14. Rfd1 Nbd7 15. Qe2 Qa8 16. f3 Rfc8 17. Rd2 Bf8 18. Rad1 { [%eval -3,21]} ({White should try} 18. Qe3 $14 {[%eval 50,20]}) 18... b5 $1 $11 19. cxb5 Rxc3 20. Bxc3 Rxc3 21. bxa6 d5 $1 {[%CAl Rd5e4]} 22. e5 Ne8 23. Nb5 Rc6 24. a7 {[%eval -91,23] [#]} (24. Rb2 $15 {[%eval -31,21]}) 24... Nc7 $1 $17 25. a4 {[%eval -148,23]} (25. Nd4 $142 {[%eval -97,22]} Rc3 26. Rc2 Rxc2 27. Qxc2 Qxa7 28. f4) 25... Nxb5 26. axb5 Rc7 27. Ra1 Rxa7 28. Rxa7 Qxa7 29. Ra2 Qb8 30. f4 Qb7 31. Kh3 {[%eval -250,24]} (31. f5 $17 {[%eval -154,20]}) 31... Nc5 $19 32. b4 Ne4 {...Nc3 is the strong threat.} 33. Ra5 {[%eval -340,25]} ( 33. Rb2 {[%eval -226,21] is a better defense.}) 33... Bxb4 34. Ra1 {If White can now play Qc2 this consolidates a bit.} Bc5 35. Qb2 $2 {[%eval -1352,22]} ( 35. b6 {[%eval -263,22]} h5 36. Qa6 Qxb6 37. Qxb6 Bxb6 38. Ra8+ Kh7 39. Rb8) 35... Nf2+ 36. Kg2 d4+ 37. Kxf2 {[%mdl 4096] Endgame KQR-KQB} d3+ 38. Ke1 Qe4+ 39. Kd1 Qf3+ {[%eval -438,27]} (39... Be3 $142 {[%eval -32759,10]} 40. Qd2 Qh1+ 41. Qe1 Qf3+ 42. Qe2 Qxe2#) 40. Ke1 {[%eval -32763,6] [#]} (40. Kc1 $19 { [%eval -438,27]} Qh1+ 41. Kd2) 40... g6 {[%eval -2382,26]} (40... Bb4+ $142 $1 {[%eval -32763,6][%mdl 512]} 41. Qxb4 Qe2#) 41. Ra2 Qe4+ 42. Kd1 Bb4 {[%CAl Re4h1]} 43. Ra8+ {[%eval -32759,10]} (43. Qxb4 $19 {[%eval -512,5]} Qxb4 44. h4 ) 43... Kg7 {Weighted Error Value: White=1.10/Black=0.48} 0-1 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Csidey, Csongor"] [Black "Dekany, Lajos"] [Result "1-0"] [ECO "B22"] [WhiteElo "1988"] [BlackElo "2020"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "113"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] [BlackTeam "SBE Kisbér-Ászár"] {[%evp 10,113,24,23,49,29,23,16,41,-36,-65,-42,-73,-74,-43,-38,-64,-46,-35,-56, -7,-42,62,0,0,-84,-93,-119,142,150,148,137,166,119,150,170,250,260,343,198,193, 193,197,147,174,159,166,184,213,174,223,218,239,244,255,272,282,280,245,212, 233,207,430,291,299,282,426,407,394,367,426,406,399,409,401,392,374,376,605, 571,557,519,925,658,740,699,681,572,947,973,1058,1014,1080,1016,1032,1015,901, 761,1136,1063,1485,2120,29985,3231,29986,29985] B22: Sicilian: 2 c3} 1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Nf3 e6 5. Bc4 Nb6 6. Bb3 d6 7. d4 dxe5 8. Nxe5 N8d7 { The position is equal.} (8... Nc6 9. O-O cxd4 10. Nxc6 bxc6 11. cxd4 Ba6 12. Re1 Be7 13. Nc3 O-O 14. Ne4 Bc4 15. Bxc4 Nxc4 16. b3 Nd6 17. Bb2 Nf5 18. Rc1 Qd5 19. Rc4 Rfd8 20. Qc2 Rac8 21. Rc1 h6 22. h3 Rc7 23. Rxc6 {Gontcharov,S (1875)-Cabral,D (1618) Hamilton 2018 1/2 (52)}) 9. Bxe6 $146 {[%eval -36,24]} ( 9. Qe2 Nxe5 10. dxe5 Bd7 11. O-O Qc7 (11... Bc6 12. Nd2 Qh4 13. f4 Be7 14. Nf3 Qg4 15. h3 Qg3 16. Ng5 Rd8 17. Bc2 Nd5 18. Ne4 Qh4 19. Kh2 Bf8 20. f5 exf5 21. Bg5 {1-0 (21) Potkin,V (2552)-Kostin,A (2388) Sochi 2005}) 12. c4 Be7 13. Nc3 a6 14. f4 O-O-O 15. Bd2 Kb8 16. f5 Ka8 17. a4 Rhf8 18. a5 Nc8 19. Bc2 Na7 20. fxe6 Bxe6 21. Be4 Nc6 22. Bf4 Nd4 23. Qd3 Nb3 {Estrada Nieto,J (2420)-Koc,P (2245) Koszalin 1997 1/2 (34)}) (9. Nf3 Be7 10. O-O O-O 11. Qe2 cxd4 12. cxd4 Nf6 13. Nc3 Bd7 14. Ne5 Bc6 15. Nxc6 bxc6 16. Be3 Nbd5 17. Na4 Re8 18. Rfd1 Bd6 19. Rac1 Rc8 20. Qf3 h6 21. Bd2 Nh7 22. Nc5 Nhf6 23. g3 Qe7 {Zhang,S (2170) -Peng,X (2187) Zhongshan 2015 0-1 (78)}) 9... fxe6 $15 10. Qh5+ g6 11. Nxg6 { [#]} Nf6 $1 12. Qh4 Rg8 13. Nxf8 Kxf8 14. Bg5 Nbd7 {[%eval -7,23]} (14... Rg6 $15 {[%eval -56,24]} 15. dxc5 Nbd7) 15. Nd2 $11 Kf7 {[%eval 62,21]} (15... Rg6 $1 $15 {[%eval -42,21]} 16. Ne4 Kg7) 16. Ne4 {[%eval 0,22]} (16. Nc4 $14 { [%eval 62,21]}) 16... h6 17. Bxf6 {[%eval -84,22]} (17. Qxh6 $11 {[%eval 0,22]} cxd4 18. Nd6+ Ke7 19. Ne4) 17... Nxf6 $17 18. Qxh6 Rg6 $2 {[%eval 142,22][%mdl 8192]} ({Reject} 18... Rxg2 $6 19. Ng5+ Rxg5 20. Qxg5 $11) (18... cxd4 $17 { [%eval -119,23] stays on course.} 19. O-O-O Nxe4 20. Qh7+ Rg7 21. Qxe4 Qg5+ 22. f4 Qf5) 19. Ng5+ $16 Rxg5 20. Qxg5 Bd7 21. O-O-O {[%eval 119,21][%CAl Ba1d1, Bd1d4,Bd4d6][%mdl 32]} ({But not} 21. dxc5 Bb5 $16) (21. Qxc5 $18 {[%eval 166, 22]} Bc6 22. Qe5) 21... Qg8 22. h4 cxd4 {[%eval 250,23]} (22... c4 $142 { [%eval 170,21]} 23. Rde1 Re8) 23. Rxd4 $18 Qg6 24. Qxg6+ {[%eval 198,21]} (24. Rf4 $142 {[%eval 343,24]}) 24... Kxg6 25. g4 Bc6 26. Rg1 {[%eval 147,23]} (26. Re1 $18 {[%eval 197,24]}) 26... e5 27. Rd6 {And now g5 would win.} Kf7 28. g5 Ne4 29. Rh6 Rg8 {[%eval 223,22]} (29... Kg7 $142 {[%eval 174,22]} 30. Rd1 Nxf2) 30. Re1 {aiming for Rxc6!} Rg6 31. f3 Rxh6 32. gxh6 Nf6 33. Rxe5 Kg6 34. Re6 Kf7 35. Rd6 Ke7 $2 {[%eval 430,28]} (35... Ne8 {[%eval 207,24]} 36. h7 Kg7) 36. Rd3 Kf7 37. Kd2 Kg6 {[%eval 426,24]} (37... Ne8 $142 {[%eval 282,25]} 38. f4 Kg6) 38. Rd6 Kf7 39. Ke2 Ne8 {[#]} 40. h7 $1 {[%mdl 512]} Kg7 {[#]} 41. Rh6 { [%mdl 512]} Kh8 42. c4 Ng7 43. b4 Nf5 $2 {[%eval 605,25]} (43... Bd7 {[%eval 376,25]} 44. Kd3 Bc6) 44. Rf6 Ng7 45. Rf7 b5 {[%eval 925,25]} (45... a6 $142 { [%eval 519,21]} 46. a4 Bxa4 47. Rxb7 Bb3) 46. Rc7 Be8 47. c5 Kxh7 48. Rxa7 Kg6 49. c6 Nf5 50. c7 Ne7 51. f4 Kf6 52. Ra8 Bd7 53. Kf2 Ke6 54. h5 {Strongly threatening h6.} Kd6 55. h6 Kxc7 56. h7 {Ra7+ would kill now.} Ng6 57. Rg8 { Weighted Error Value: White=0.31/Black=0.53} 1-0 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Brayer, Janos"] [Black "Molnar, Gabor"] [Result "0-1"] [ECO "D12"] [WhiteElo "1940"] [BlackElo "1997"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "92"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "SBE Kisbér-Ászár"] [BlackTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] {[%evp 9,92,1,1,-5,-9,2,-6,-6,23,39,22,29,44,-18,27,14,13,-11,-27,-9,-16,-51, -7,0,0,0,0,-35,0,-84,-75,-75,152,-99,0,-166,-158,-145,-112,-215,-59,-50,-43, -49,-41,-60,-53,-102,-70,-70,-72,-72,-30,-29,0,0,0,0,12,0,0,-8,-17,-147,-160, -147,-148,-143,-146,-152,-138,-489,-16,-525,-193,-505,-396,-577,-555,-567,-577, -577,-577,-577,-547] D12: Slav Defence: 3 Nf3 Nf6 4 e3 Bf5} 1. d4 Nf6 2. Nf3 c6 3. Nbd2 d5 4. e3 Bf5 5. c4 e6 6. Ne5 (6. Qb3 Qb6 7. c5 Qc7 8. Bd3 Bxd3 9. Qxd3 Nbd7 10. e4 dxe4 11. Nxe4 Nxe4 12. Qxe4 Nf6 13. Qe2 Be7 14. O-O O-O 15. Re1 Rad8 16. b3 Rd5 17. Bb2 Rfd8 18. Rad1 Nh5 19. g3 Nf6 20. Ne5 Bf8 {Volkov,Y (2323)-Skatchkov,P (2506) Playchess.com INT 2007 0-1 (58)}) (6. Nh4 Be4 7. Nxe4 Nxe4 8. Nf3 Nd7 9. a3 Bd6 10. Bd3 Ndf6 11. O-O O-O 12. Qe2 a5 13. b3 Nd7 14. Bb2 f5 15. g3 Qf6 16. Nd2 Qh6 17. f3 Nxd2 18. Qxd2 Nf6 19. Rae1 g5 20. Qc2 Qh3 {Antonova,N (1877)-Mihailova,A (1741) Lichess.org INT 2020 1/2 (49)}) 6... Nbd7 7. g4 Nxe5 $146 (7... Bg6 8. Nxg6 hxg6 9. g5 Ng8 10. Qg4 Bb4 11. Bd3 Qa5 12. Ke2 Ne7 13. Nb3 Qd8 14. a3 dxc4 15. Bxc4 Bd6 16. h4 Rh5 17. e4 Nb6 18. Bd3 Nd7 19. Be3 e5 20. Rad1 Nc8 21. Rhf1 Qe7 22. f4 {Smits,O (1900)-Hein,M (2142) Bad Woerishofen 2007 1/2 (77)}) 8. gxf5 {The position is equal.} Ned7 9. fxe6 fxe6 10. Bh3 Qe7 11. Qa4 {[%eval -18,18]} (11. O-O $14 {[%eval 44,17]}) 11... e5 { [%eval 27,21]} (11... Qf7 $142 {[%eval -18,18]}) 12. cxd5 Nxd5 13. Bxd7+ Kxd7 14. dxe5 Qxe5 15. a3 Bc5 {[%eval -7,21]} (15... g6 $15 {[%eval -51,21]}) 16. Qg4+ $11 Kc7 17. Nc4 Qf6 18. Bd2 b5 19. Ba5+ {[%eval -84,23]} (19. Na5 $11 { [%eval 0,23] keeps the balance.} Raf8 20. O-O-O) 19... Kb7 $1 $17 20. Nd2 { Strongly threatening Qd7+.} (20. Qd7+ $2 Ka6 $17) 20... Ka6 $2 {[%eval 152,24] [#]} (20... Qxb2 $6 21. Qd7+ Kb8 22. Rb1 $14) (20... Bb6 $17 {[%eval -75,22]} 21. Bxb6 axb6) 21. Bb4 {[%eval -99,23] [#]} (21. a4 $1 $16 {[%eval 152,24] [%CAl Ra4b5] stays on course.} Kxa5 22. Nb3+ Kb6 23. a5+ Kc7 24. Nxc5) 21... Bxe3 {[%eval 0,24]} (21... Qxb2 $6 22. Rb1 $11) (21... Bxb4 $1 $17 {[%eval -99, 23]} 22. axb4+ Kb6) 22. O-O $2 {[%eval -166,23] [#]} (22. fxe3 $11 {[%eval 0, 24] and White stays safe.} Nxe3 23. Qf3 (23. Qe4 $2 Rhe8 $19) 23... Qxf3 24. Nxf3) 22... h5 $1 $19 23. Qe2 Bd4 (23... Qg5+ 24. Kh1 $15) 24. Nb3 {[%eval -215,23]} (24. Kh1 $17 {[%eval -112,23]}) 24... Nf4 $2 {[%eval -59,25]} ({ Don't go for} 24... Bxb2 $2 25. Nc5+ Kb6 26. Nd7+ Kb7 27. Nxf6 $18) (24... Qg5+ 25. Kh1 $15) (24... Bb6 $19 {[%eval -215,23] Threatens to win with ...Rhe8.} 25. Qd3 Rhd8 26. Nc5+ Bxc5 27. Bxc5 Nf4) 25. Qf3 $15 {Rfc1 is the strong threat.} Rae8 ({Avoid the trap} 25... Bxb2 $2 26. Nc5+ Kb6 27. Nd7+ Kb7 28. Nxf6 $18) 26. Kh1 {Black must now prevent Bc3.} Nd5 ({Wrong is} 26... Bxb2 $2 27. Nc5+ Kb6 28. Nd7+ Kb7 29. Nxf6 $18) 27. Nxd4 Qxd4 28. Rfc1 {[%eval -102,25] } (28. Bc3 $15 {[%eval -53,22] might be stronger.} Qg4 29. Qxg4 hxg4 30. Bxg7) 28... Re6 (28... Rh6 {is more complex.} 29. Bc5 Qxb2 30. a4 b4 31. Qd3+ Kb7) 29. Bc5 $1 {[%CAl Rc5d4]} Qf6 30. Qxf6 Nxf6 {[%eval -30,24]} (30... gxf6 $17 { [%eval -72,24]} 31. b4 Kb7) 31. a4 Nd7 $36 {[%eval 12,22][%mdl 2048] Black fights for an advantage.} (31... b4 {[%eval -29,25] feels stronger.}) 32. axb5+ $11 Kxb5 33. Bd4 a5 34. Ra3 c5 35. Rb3+ Ka6 36. Bxc5 {[%eval -147,27] [#]} (36. Bxg7 $11 {[%eval -17,22] remains equal.} Rg8 37. Rg3) 36... Rc8 $1 $17 { [%CAl Rc8c5]} 37. Rbc3 Nxc5 38. Rxc5 Rxc5 39. Rxc5 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR} Re2 40. Rxh5 $2 {[%eval -489,26][%mdl 8192]} (40. Rc6+ $17 {[%eval -138,24] is more resistant.} Kb7 41. Rc5) 40... Rxf2 $2 {[%eval -16,27]} ({Better is} 40... Rxb2 $19 {[%eval -489,26] aiming for ...a4.} 41. Rh3 a4) 41. Rg5 $2 {[%eval -525,32][%mdl 8192]} (41. Rh8 $11 {[%eval -16,27]}) 41... Rxb2 $2 {[%eval -193, 28]} (41... a4 {[%eval -525,32]} 42. Rxg7 Rxb2) 42. Rxg7 $2 {[%eval -505,29]} ( 42. Rg6+ {[%eval -193,28] was the crucial defense.} Kb5 43. Rxg7) 42... a4 $19 {[%CAl Ba5a4,Ba4a3,Ba3a2][%mdl 32]} 43. Rg8 {[%eval -577,30]} (43. Rg3 $142 { [%eval -396,30]} Rd2 44. Rg8) 43... Ka5 {Black is clearly winning.} 44. Ra8+ Kb4 45. h4 {If White can now play h5 this consolidates a bit.} a3 46. h5 { intending h6.} a2 {Weighted Error Value: White=0.71/Black=0.55} 0-1 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Csontos, Aron"] [Black "Farkas, Ferenc"] [Result "1-0"] [ECO "B02"] [WhiteElo "1903"] [BlackElo "1809"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "91"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] [BlackTeam "SBE Kisbér-Ászár"] {[%evp 13,91,44,34,-6,10,0,0,-9,-13,-22,-15,-18,0,-12,0,0,0,0,7,0,18,12,28,20, 33,-1,6,-13,-15,-18,-15,-23,-20,-31,-6,-11,-15,-24,-68,-27,-16,-23,12,6,22,27, 27,0,5,10,21,30,169,141,132,135,170,138,146,163,242,177,607,589,1015,1319,2261, 2199,2215,1992,29977,29978,29978,29979,29979,1458,29980,29981,29981,29981] B02: Alekhine's Defence: Chase Variation and lines with early Nc3} 1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4. c5 Nd5 5. Nc3 Nxc3 6. dxc3 d6 7. cxd6 exd6 8. exd6 (8. Bc4 Be7 9. Bf4 dxe5 10. Bxe5 O-O 11. Qxd8 Bxd8 12. Nf3 Bg4 13. O-O-O Nd7 14. Bf4 Nb6 15. Bb3 a5 16. Rxd8 Raxd8 17. Bxc7 Bxf3 18. gxf3 Na8 19. Bxd8 Rxd8 20. Rd1 Rxd1+ 21. Kxd1 Nc7 22. Kd2 Kf8 {Krogius,N (2575)-Zaitsev,A (2530) Rostov on Don 1971 1-0 (51)}) (8. Nf3 Bg4 9. Bc4 Be7 10. Qb3 O-O 11. Qxb7 Nd7 12. exd6 Bxd6 13. O-O Bxf3 14. Qxf3 Qh4 15. Bxf7+ Kh8 16. Qh5 Bxh2+ 17. Kh1 Qxh5 18. Bxh5 Bf4 19. Bf3 Rab8 20. Bxf4 Rxf4 21. b3 Ne5 22. Be2 Rbf8 {Lianeris,A (1537) -Konstantinomanolakis,S (1518) Heraklion 2017 1-0 (34)}) 8... Bxd6 9. Nf3 O-O 10. Be2 {The position is equal.} h6 $146 (10... Nc6 11. O-O Bg4 12. Bg5 Qd7 13. Nd2 Bxe2 14. Qxe2 Qf5 15. Be3 Rfe8 16. Nc4 Be7 17. Qd1 b5 18. Nd2 Ne5 19. Qb1 Qh5 20. Qd1 Qg6 21. Nf3 Ng4 22. Bf4 Bc5 23. Bxc7 Rac8 24. Bg3 Rcd8 25. Qb3 { Yano,W (2146)-Araujo,R (2078) Sao Paulo 2006 1/2 (61)}) 11. O-O Nc6 12. Re1 Qf6 13. Be3 Bg4 14. Nd4 Bxe2 15. Qxe2 Nxd4 16. Bxd4 Qg5 (16... Qf5 {feels hotter.} 17. g3 Rad8 18. Rad1 b6 19. a3 c5) 17. Rad1 a6 18. Qe4 Rab8 19. Be3 Qh5 20. h3 Rfe8 21. Qg4 Qxg4 22. hxg4 Re6 23. Bd2 Rbe8 (23... Rg6 {with more complications.} 24. Re4 Rd8 25. Rde1 Bh2+ 26. Kxh2 Rxd2 27. R4e2 Rgd6) 24. Rxe6 Rxe6 25. Re1 Rxe1+ 26. Bxe1 $11 {[%mdl 4096] Endgame KB-KB} Bf4 27. Kf1 g6 28. Ke2 Kg7 29. Kf3 Bc1 30. b3 Kf6 31. Ke4 Kg5 32. f3 f5+ {[%eval 169,28]} (32... c6 $11 {[%eval 30,26]}) 33. gxf5 $18 gxf5+ 34. Ke5 Bf4+ {[#]} 35. Ke6 $1 h5 36. c4 Bd6 {[%eval 242,28]} (36... b6 $142 {[%eval 163,26]} 37. a4 Bd6) 37. Bf2 b6 $2 {[%eval 607,27] [#]} (37... Bh2 {[%eval 177,28]} 38. c5 a5) 38. Bxb6 $1 { [%mdl 512]} cxb6 (38... Bf4 39. Ba5) 39. Kxd6 {KP-KP} Kf4 40. b4 Kg3 41. c5 bxc5 42. bxc5 Kxg2 43. c6 h4 44. c7 {[%eval 1458,24]} (44. f4 $142 {[%eval 32726,26]} h3 45. c7 h2 46. c8=Q Kf2 47. Qc6 Kg1 48. Qf3 h1=Q 49. Qxh1+ Kxh1 50. Ke5) 44... h3 45. c8=Q h2 46. f4 {Weighted Error Value: White=0.08/Black=0. 61} 1-0 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Vinkovits, Laszlo"] [Black "Szabo, Laszlo"] [Result "0-1"] [ECO "E91"] [WhiteElo "1529"] [BlackElo "1976"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "98"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "SBE Kisbér-Ászár"] [BlackTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] {[%evp 13,97,58,82,51,59,22,63,27,62,30,37,10,10,18,21,-2,28,24,29,16,13,16,13, -129,-126,-141,-141,-150,-155,-155,-154,-157,-120,-148,-163,-122,-138,-163, -149,-200,-167,-200,-147,-159,-181,-172,-174,-189,-190,-244,-242,-223,-222, -434,-408,-449,-444,-473,-464,-469,-457,-445,-441,-567,-561,-563,-556,-767, -637,-825,-762,-1074,-1013,-1617,-1325,-1169,-1378,-1400,-1390,-1348,-1399, -2309,-1864,-29998,-29999,-29999] E91: King's Indian: Classical: 6 Be2, unusual replies including 6...c5 and 6...Bg4} 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 c5 4. d5 d6 5. Nc3 Bg7 6. e4 O-O 7. Be2 Na6 8. a3 Nc7 9. Rb1 (9. O-O e5 10. Ne1 a6 11. Kh1 b5 12. b3 b4 13. axb4 cxb4 14. Na2 a5 15. Bd3 Na6 16. Be3 Qc7 17. Bc2 Bd7 18. Nc1 Ng4 19. Bg5 h6 20. Bh4 f5 21. h3 Nf6 22. f3 Nc5 23. Bxf6 Bxf6 { Froewis,A (2107)-Schwabeneder,F (2438) Graz 2021 0-1 (46)}) 9... Bd7 $146 { [%eval 63,19]} (9... e6 $11 {[%eval 22,22]} 10. O-O exd5 11. exd5 Re8 12. Bd3 ( 12. h3 Bf5 13. Bd3 Qd7 14. Bf4 Bxd3 15. Qxd3 a5 16. a4 h6 17. Rbe1 Rxe1 18. Rxe1 Re8 19. Rxe8+ Nfxe8 20. b3 Qe7 21. Ne4 b6 22. g4 Na6 23. Kg2 Nb8 24. Qe3 Bf8 25. Nfd2 Kh7 26. Nf3 Qd8 {Santos da Costa,J-Matoewi,R (2121) Tromsoe 2014 1/2 (77)}) 12... Rb8 13. Bd2 b5 14. b3 Ba6 15. Qc2 Qd7 16. h3 Bb7 17. a4 a6 18. axb5 axb5 19. Nh2 b4 20. Ne2 Ra8 21. f4 Re7 22. Ng3 Qe8 23. Nf3 Nd7 24. Ne4 Ra6 {Dougherty,M-Frilles,R Toronto 1993 1/2 (42)}) 10. b4 {White is slightly better.} b6 11. b5 a6 12. a4 axb5 13. axb5 Ng4 14. Na4 Ne8 {[%CAl Bc7e8,Be8d6, Bd6c4][%mdl 32]} 15. h3 Ne5 16. Nxe5 dxe5 17. Nc3 Nd6 18. Bf3 {[%eval -129,22]} (18. O-O $11 {[%eval 13,24]}) 18... Nxc4 $17 19. Qd3 Nd6 20. Qe2 Ra5 21. Bd2 Qe8 22. O-O Nxb5 {Hoping for ...Nd4.} 23. Qd1 Nxc3 24. Bxc3 Ra6 25. Ra1 Qa8 26. Qb1 {[%eval -200,23]} (26. Qc2 $17 {[%eval -149,23] keeps fighting.}) 26... b5 27. Be2 Rb8 28. Qb2 f6 29. Rfb1 Bh6 30. Qb3 Kg7 31. Qb2 {[%eval -244,25]} (31. Bb2 {[%eval -190,22] was worth a try.}) 31... Rxa1 $19 32. Rxa1 Qb7 33. Bxe5 $2 {[%eval -434,23] [#]} (33. Qc2 {[%eval -222,23]}) 33... fxe5 34. Qxe5+ Kf7 35. d6 exd6 36. Qxd6 Bf8 37. Qf4+ Kg8 38. Bf3 Qb6 39. Rd1 Be6 40. Rd2 Rd8 41. Rb2 c4 42. Be2 b4 {[#] Strongly threatening ...c3.} 43. e5 Qd4 44. Qf6 Re8 ({ Inferior is} 44... Qxb2 45. Qxe6+ Kg7 46. Qf6+ Kh6 47. Qxd8 $11) 45. Rb1 Bg7 46. Qf3 Rf8 47. Qc6 Bd5 48. Rd1 Qxf2+ 49. Kh1 Qxg2# {Weighted Error Value: White=0.68/Black=0.13} 0-1 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Horvath, Laszlo"] [Black "Feher, Lajos"] [Result "1-0"] [ECO "C77"] [WhiteElo "1907"] [BlackElo "1492"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "75"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] [BlackTeam "SBE Kisbér-Ászár"] {[%evp 11,75,49,49,46,100,104,80,86,109,101,95,100,143,136,171,117,239,200,347, 326,331,262,343,333,436,307,316,316,329,340,326,321,356,334,368,330,338,342, 413,412,610,569,1120,697,698,649,787,247,254,0,274,454,591,569,509,469,590,283, 1063,896,1302,879,2519,2678,2540,29980] C77: Ruy Lopez: 3...a6 4 Ba4 Nf6, unusual lines} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 b5 5. Bb3 Nf6 6. d4 d6 7. dxe5 Nxe5 {[%eval 100,19]} (7... dxe5 $14 {[%eval 46,23]} 8. Qxd8+ Nxd8) 8. Nxe5 $16 dxe5 {[#]} 9. Bxf7+ $1 {White is better.} Ke7 {Hoping for ...Qxd1+.} ( 9... Kxf7 10. Qxd8) 10. Bd5 $146 (10. Qxd8+ Kxd8 11. f3 (11. O-O Bd6 12. Bg5 Bb7 13. Bd5 Bxd5 14. exd5 h6 15. Bxf6+ gxf6 16. Nd2 Ke7 17. Rfe1 Kf7 18. Rad1 Rhg8 19. Ne4 Rg7 20. Rd3 f5 21. Nxd6+ cxd6 22. Rc3 Ra7 23. Rc6 Ke7 24. h3 f4 25. Rd1 Rg8 {Dobes,M-Gajdosik,M Slovakia 2002 1-0 (44)}) (11. Bg5 Ke7 12. Bd5 Ra7 13. Be3 Nxd5 14. Bxa7 Nb4 15. Bc5+ Ke6 16. Bxb4 Bxb4+ 17. Nd2 Bb7 18. f3 c5 19. O-O-O c4 20. c3 Bc5 21. Rhe1 a5 22. Nf1 b4 23. cxb4 axb4 24. Ne3 Rc8 25. Nxc4 Bf2 {Cruanas Ruart,J (2075)-Perez Pinazo,R (2025) Barcelona 2001 1-0 (40)} ) 11... Bc5 (11... Bb4+ 12. Bd2 Bxd2+ 13. Nxd2 Ke7 14. Bb3 Bb7 15. a4 Rhd8 16. axb5 axb5 17. Ke2 Nh5 18. g3 Nf6 19. c3 Nd7 20. Bc2 Nc5 21. b4 Na4 22. Ra3 Nb6 23. Rxa8 Rxa8 24. Bb3 Ra3 25. Kd3 Nd7 26. Kc2 {Barrientos Chavarriaga,S (2490) -Romero C.,J (1759) Chess.com INT 2021 1/2 (62)}) 12. Nc3 c6 13. Bd2 a5 14. a4 Ke7 15. Bb3 b4 16. Ne2 Rb8 17. O-O-O Be6 18. Bxe6 Kxe6 19. b3 Rbd8 20. Ng3 g6 21. Nf1 Rd7 22. Be3 Rxd1+ 23. Kxd1 Nd7 24. Ke2 Bxe3 {Persowski,S (2240) -Rutkowski,J Bielsko Biala 1991 1-0 (60)}) 10... Nxd5 11. exd5 {Strongly threatening Bg5+.} h6 {[%eval 143,19]} ({Black should try} 11... Kf7 {[%eval 100,21]}) 12. Nc3 Bf5 13. Qe2 {[%eval 117,20]} (13. Qf3 $18 {[%eval 171,21]} Bg6 14. O-O) 13... Kd6 {[%eval 239,21]} (13... Kf7 $16 {[%eval 117,20] might work better.}) 14. O-O $18 Qh4 {[%eval 347,23]} (14... Kd7 {[%eval 200,21] was necessary.} 15. a4 (15. Qxe5 Qf6 $16) 15... b4) 15. f4 e4 16. Nxe4+ Bxe4 17. Qxe4 {[#] Qe6+ would kill now.} Qf6 18. f5 Kd7 19. Qe6+ Qxe6 20. fxe6+ ({ But not} 20. dxe6+ Kc6) 20... Ke8 21. Be3 Be7 22. a4 {axb5 is the strong threat.} b4 23. c4 bxc3 24. bxc3 Rd8 25. c4 {[%CAl Bc3c4,Bc4c5][%mdl 32]} Rb8 { [%eval 610,22]} (25... Rf8 $142 {[%eval 412,23]} 26. Rxf8+ Bxf8) 26. Rab1 Rb4 27. Rxb4 Bxb4 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} 28. c5 Rf8 29. Rd1 {[%eval 247,23]} (29. Rxf8+ {[%eval 787,28]} Kxf8 30. Kf2) 29... Ke7 30. Rf1 $2 {[%eval 0,23]} ( {White should play} 30. g3 $18 {[%eval 254,24]}) 30... Rxf1+ $4 {[%eval 274,5] [%mdl 8192]} (30... Ke8 $11 {[%eval 0,23] and Black is okay.} 31. Rxf8+ Kxf8) 31. Kxf1 $11 {KB-KB} c6 32. dxc6 {And now c7 would win.} Kxe6 33. Ke2 Ba5 { and the idea ...Kd5 leaves Black hopeful.} 34. Bf4 g5 $2 {[%eval 1063,34]} ( 34... h5 {[%eval 283,28]} 35. Bd6 g6) 35. Bg3 {White is clearly winning.} Bb4 36. Bd6 {aiming for c7.} Ba3 37. c7 Kd7 38. c6+ {Weighted Error Value: White=0. 64/Black=0.69} 1-0 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Kanya, Nimrod"] [Black "Kocsis, Tihamer"] [Result "0-1"] [ECO "B30"] [BlackElo "1873"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "62"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "SBE Kisbér-Ászár"] [BlackTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] {[%evp 11,61,0,0,0,2,-129,-135,-265,-284,-269,-276,-273,-276,-280,-265,-355, -349,-348,-336,-401,-382,-406,-358,-713,-708,-704,-698,-849,-834,-954,-937, -956,-876,-869,-861,-863,-863,-864,-853,-885,-876,-873,-859,-1092,-1100,-1184, -1149,-29990,-2568,-29997,-29998,-29999] B30: Sicilian: 2...Nc6 3 Bb5, lines without ...g6} 1. e4 c5 2. Bc4 e6 3. Nf3 Nc6 4. O-O g6 5. d3 Bg7 6. Nc3 Nge7 7. Re1 O-O 8. Be3 $146 {[%eval -129,22]} (8. Bb3 $11 {[%eval 2,20] keeps the balance.}) (8. Bg5 Re8 9. Qd2 Qc7 10. Bh6 Ne5 11. Nxe5 Qxe5 12. Rad1 Nc6 13. Bxg7 Kxg7 14. Na4 b6 15. c3 Qh5 16. d4 d6 17. d5 Ne5 18. h3 Nxc4 19. Qe2 Qxe2 20. Rxe2 b5 21. b3 Ne5 22. Nb2 exd5 {Miolane,L (1160)-Hedjazian,F (1510) Montigny le Bretonneux 2003 0-1 (53)}) (8. Bf4 b6 (8... d5 9. Bb5 d4 10. Ne2 e5 11. Bxc6 Nxc6 12. Bg5 Qd6 13. c4 Bg4 14. Ng3 f6 15. Bd2 f5 16. Bg5 f4 17. Nf1 h6 18. Bxh6 Bxh6 19. Qb3 Bxf3 20. Qxb7 Nb4 21. a3 Rfb8 22. Qxb4 cxb4 23. axb4 { Gukasyan,A-Kobylyansky,V (1492) Sochi 2019 0-1}) 9. Qd2 d5 10. exd5 Nxd5 11. Nxd5 exd5 12. Bb5 Bb7 13. Bh6 Bxb2 14. Bxf8 Bxa1 15. Bxc5 bxc5 16. Rxa1 Qf6 17. Re1 Rd8 18. h3 Qb2 19. Ba4 Qxa2 20. Bb3 Qb2 21. Qg5 Qg7 22. Bxd5 Qf8 {Russell, L-Eustace,S Australia 2006 1-0 (50)}) 8... d5 $17 9. Bb3 {[%eval -265,23]} (9. Nxd5 $17 {[%eval -135,23]} exd5 10. exd5 Nxd5 11. Bxc5) 9... d4 $19 10. Bd2 dxc3 11. Bxc3 Nd4 12. Nxd4 Bxd4 13. Bd2 Bxb2 14. Rb1 Bg7 15. e5 Nc6 16. f4 Na5 17. Ba4 $2 {[%eval -713,23] [#]} (17. Qe2 {[%eval -358,19]}) 17... Qd4+ 18. Be3 Qxa4 19. Rf1 b6 20. d4 cxd4 21. Qxd4 Qxd4 22. Bxd4 Ba6 23. Rfd1 Rac8 24. c3 Rfd8 25. h3 Bf8 26. Kf2 Bc5 27. Ke3 Bxd4+ 28. cxd4 Rc2 {[#] White must now prevent ...Rdc8.} 29. a3 Rdc8 {( -> ...R8c3+)} 30. Rb4 R8c3+ 31. Ke4 Re2# { Weighted Error Value: White=0.71/Black=0.10} 0-1 [Event "NB2 - Szechenyi-csoport"] [Site "?"] [Date "2021.10.10"] [Round "1.5"] [White "Horvath, Zoltan"] [Black "Ferenczi, Gabor Csongor"] [Result "1-0"] [ECO "C28"] [WhiteElo "1886"] [Annotator "Tactical Analysis 4.1 (15s)"] [PlyCount "67"] [EventDate "2021.10.10"] [WhiteTeam "Széchenyi ESE-Gyor"] [BlackTeam "SBE Kisbér-Ászár"] {[%evp 9,66,10,24,21,21,10,5,10,17,17,43,37,63,27,59,63,466,470,480,368,361, 361,374,387,436,391,471,457,524,522,514,516,512,512,628,620,603,595,675,650, 828,797,848,816,29992,2093,29994,1845,29995,29994,29998,1842,29997,1784,29997, 2093,29997,29998,29999] C28: Vienna Game: 2...Nf6 3 Bc4 Nc6} 1. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. Be3 d6 6. Bxc5 dxc5 7. Nge2 O-O 8. O-O {The position is equal.} (8. Qd2 Nd4 9. f4 exf4 10. Nxf4 c6 11. O-O b5 12. Bb3 c4 13. e5 Ne8 14. Ne4 cxb3 15. axb3 Nc7 16. Nh5 Kh8 17. Nxg7 Kxg7 18. Rf6 Nce6 19. Raf1 a5 20. c3 Ra7 21. Nd6 Qb6 22. Kh1 Kg8 {Bortnyk,O (3030)-Abdumalik,Z (2697) Chess.com INT 2020 1-0 (35)}) 8... Bg4 9. f3 Bh5 10. Qd2 $146 (10. Ng3 Bg6 11. f4 h6 12. Bb5 Nd4 13. fxe5 Nxb5 14. Nxb5 Nd7 15. Nf5 Nxe5 16. Qe1 c6 17. Nc3 c4 18. d4 Bxf5 19. dxe5 Qd4+ 20. Kh1 Bg6 21. Qg3 Rfe8 22. Rad1 Qxe5 23. Qxe5 Rxe5 24. Rd7 b5 {Kazhibadze,G (1435)-Schoenberger,K Berlin 2002 0-1 (38)}) 10... h6 11. Ng3 Na5 12. Nd5 c6 $2 {[%eval 466,23][%mdl 8192] [#]} (12... Nxc4 $14 { [%eval 63,23]} 13. dxc4 Nxd5 14. Qxd5 (14. Nxh5 Nb6 $11) 14... Qxd5 15. cxd5 Bg6) 13. Nxf6+ $18 Qxf6 14. Nxh5 Qd8 15. Qc3 Re8 16. Kh1 b6 17. Ng3 b5 18. Bb3 b4 19. Qxc5 Qb6 20. Qf2 Qxf2 21. Rxf2 c5 22. Bd5 Rac8 23. f4 exf4 24. Rxf4 Kh8 25. Rxf7 a6 26. Nh5 Kg8 27. Raf1 Rf8 28. Rxf8+ Kh7 29. Bg8+ Kg6 30. Nf4+ { [%eval 1842,5]} (30. R1f5 $142 {[%eval 32764,8]} Rxf8 31. Nf4#) 30... Kg5 31. Ne6+ {[%eval 1784,5]} (31. Rf5+ $142 {[%eval 32762,9]} Kg4 {[#]} 32. Ng6 $1 Rxg8 33. R1f4#) 31... Kg6 32. Rxc8 {[%eval 2093,5]} (32. R1f5 $142 {[%eval 32762,8]} h5 33. Bf7+ Kh7 34. Rxh5#) 32... Nb7 33. Rf5 {[%CAl Re6f8]} Nd6 34. Nf4# {Weighted Error Value: White=0.13/Black=1.16} 1-0