[Event "FIDE Chesscom Grand Swiss 2021"] [Site "Riga"] [Date "2021.10.29"] [Round "3.41"] [White "Sadhwani, Raunak"] [Black "Van Foreest, Jorden"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E04"] [WhiteElo "2609"] [BlackElo "2691"] [Annotator "TA"] [PlyCount "98"] [EventDate "2021.10.27"] [EventType "swiss"] [EventCountry "LAT"] [Tiebreak "Cut1 Buchholz+Sonneborn-Berger (Swiss)"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 13,98,15,10,0,12,0,10,12,22,0,0,0,0,-14,0,0,10,0,0,0,17,14,42,34,46,52, 80,72,75,27,30,6,7,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,27,0,159,37,37,37,37,37,49, 46,120,108,139,138,113,113,163,167,162,105,114,94,90,23,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Nf3 Nc6 6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Nd5 8. Qb5 {E04: Open Catalan: 5 Nf3.} Bxd2+ 9. Nbxd2 c3 10. bxc3 Nxc3 11. Qb3 $1 {[%mdl 4] now scores much better than the old 11.Qd3.} (11. Qb2 {feels hotter.} Na4 12. Qc2 Nb6 13. Nb3 O-O 14. O-O) 11... Nd5 12. O-O O-O 13. Rfc1 { [#]} h6 $146 ({Predecessor:} 13... Nce7 14. Qc2 c6 15. Ne5 f6 16. Nd3 b6 17. Nf3 Ba6 18. e4 Bxd3 19. Qxd3 Nc7 {1-0 (37) Piorun,K (2634)-Sanikidze,T (2507) St Petersburg 2018}) 14. e3 a5 15. Rc5 a4 16. Qb2 a3 17. Qb3 Bd7 18. Qxb7 Ncb4 {Threatening ...Qe7.} 19. Ne5 Ba4 $1 20. Bxd5 Nxd5 21. Nc6 Qd7 22. Rb1 Bxc6 23. Rxc6 Rab8 $1 {[%CAl Rb8b7]} 24. Qxb8 Qxc6 25. Qb3 Nc3 26. Re1 Ra8 27. Nc4 Ne4 28. Ne5 Qc3 29. Rb1 Qd2 30. Qb7 $1 {[%CAl Rb7a8][%mdl 64] Double Attack} Qxf2+ 31. Kh1 Nxg3+ (31... Ra5 {keeps more tension.} 32. Qxe4 Rb5 33. Rg1 Qxa2 34. Qa8+ Kh7) 32. hxg3 Rf8 33. Qg2 Qxe3 34. Nc6 f5 35. Rf1 $36 {[%mdl 2048] White is more active.} Kh7 {[#]} ({Black should try} 35... Qc3 $14) 36. Qf3 $1 $16 { [%CAl Rf3e3]} Qd2 37. Rf2 Qc1+ 38. Kh2 Rf6 39. Ne5 Rf8 40. Qb3 (40. d5 $18 exd5 41. Nd7 (41. Qxd5 Qg5 $16)) 40... Qe1 41. Rg2 Qe4 {[#]} 42. Qxa3 (42. Nd7 $1 $16 {[%CAl Rd7f8]} Re8 43. Qc3 (43. Qxa3 Qxd4 44. Nf8+ Kg8 $14)) 42... Rd8 $11 {[%CAl Rd8d4]} 43. Qe7 Rxd4 {The position is equal.} 44. Nd7 {Black must now prevent Nf6+.} Qf3 $1 {[%CAl Rf3h5] And now ...Qh5+ would win.} 45. Nf6+ { [%mdl 64] Discovered Attack} ({Much worse is} 45. Qxe6 Qh5+ 46. Kg1 Qd1+ 47. Kh2 Qh5+ 48. Kg1 Qd1+ 49. Kh2 Qh5+ $17) 45... Kg6 46. Ne8 Qh5+ 47. Kg1 { [%csl Ge8][%CAl Re7g7]} Qd1+ 48. Kh2 Qh5+ 49. Kg1 {[%csl Ge8][%CAl Re7g7]} Qd1+ {Weighted Error Value: White=0.08/Black=0.11} 1/2-1/2 [Event "FIDE Chesscom Grand Swiss 2021"] [Site "Riga"] [Date "2021.10.29"] [Round "3.26"] [White "Erigaisi Arjun"] [Black "Mamedov, Rauf"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D32"] [WhiteElo "2634"] [BlackElo "2673"] [Annotator "TA"] [PlyCount "60"] [EventDate "2021.10.27"] [EventType "swiss"] [EventCountry "LAT"] [Tiebreak "Cut1 Buchholz+Sonneborn-Berger (Swiss)"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 12,60,41,55,47,64,54,48,18,19,19,14,35,34,28,39,48,47,57,52,56,43,56,21, 67,31,37,35,41,43,52,18,16,16,17,25,22,13,13,12,12,0,0,0,0,0,0,-8,0,0,0]} 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. dxc5 d4 7. Na4 Bxc5 {[%mdl 64] [#] Decoy. D32: Tarrasch Defence: Sidelines and lines without g3.} 8. Nxc5 { Hoping for Nb3.} Qa5+ 9. Bd2 Qxc5 {White is slightly better.} 10. Rc1 Qb6 11. e3 dxe3 12. Bxe3 Qb4+ 13. Bd2 Qe7+ 14. Be2 {0-0 is the strong threat.} Nf6 15. O-O {Black must now prevent Bf4.} O-O 16. Re1 Qd6 {[#]} 17. Bb5 $146 ({ Predecessor:} 17. Qa4 Be6 18. Bf4 Qb4 19. Qxb4 Nxb4 20. a3 Nbd5 21. Bg3 Rac8 22. Nd4 a6 23. Nxe6 fxe6 {1/2-1/2 (36) Pisk,P (2389)-Orsag,M (2393) Czech Republic 2013}) 17... Bg4 18. Bc3 (18. Bxc6 $5 bxc6 19. Bg5 Qxd1 20. Rexd1 $14 (20. Rcxd1 Nd5 $11)) 18... Qxd1 19. Rexd1 Ne4 20. Bxc6 bxc6 21. Bd4 Rfd8 22. Be3 Rxd1+ 23. Rxd1 c5 24. Rc1 {The position is equal.} Be6 $1 25. b3 a5 26. Bxc5 Nxc5 27. Rxc5 a4 28. bxa4 Rxa4 29. Rc2 Rxa2 30. Rxa2 Bxa2 {Weighted Error Value: White=0.08/Black=0.04} 1/2-1/2 [Event "FIDE Chesscom Grand Swiss 2021"] [Site "Riga"] [Date "2021.10.29"] [Round "3.15"] [White "Praggnanandhaa R"] [Black "Howell, David W L"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C55"] [WhiteElo "2618"] [BlackElo "2658"] [Annotator "TA"] [PlyCount "91"] [EventDate "2021.10.27"] [EventType "swiss"] [EventCountry "LAT"] [Tiebreak "Cut1 Buchholz+Sonneborn-Berger (Swiss)"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 12,91,8,9,20,21,15,10,27,26,30,15,22,13,13,13,16,10,14,13,25,16,22,12, 26,31,30,28,30,35,22,29,33,21,28,1,14,17,23,10,23,-44,-36,-75,-79,-67,-67,-68, -72,-75,-75,-76,-55,-55,-55,-55,0,0,0,-55,-16,-26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,95,10,4, 0,0,0,17,0,0,0]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Be7 5. Nc3 d6 6. a3 O-O 7. O-O h6 {C55: Two Knights: 4 d3, 4 d4 exd4 5 e5 and Max Lange Attack.} 8. h3 Be6 $1 {8...Be6 scores better than 8...a6.} 9. Nd5 Qd7 10. Re1 Rae8 {[#]} 11. b4 $146 ({Predecessor:} 11. c3 Bd8 12. Ba2 Bxd5 13. exd5 Ne7 14. c4 Nf5 15. b4 e4 16. dxe4 Nxe4 17. Bb2 {1/2-1/2 (29) Hoynck van Papendrecht,F (2120)-Sanchez Romero,M ICCF email 2016}) 11... Bd8 12. Nxf6+ Bxf6 13. Bxe6 Rxe6 14. c4 a6 15. Bb2 g6 16. Rc1 Bg7 17. b5 axb5 18. cxb5 Nd8 {[%CAl Bc6d8,Bd8e6,Be6c5][%mdl 32]} 19. a4 Re7 20. d4 exd4 21. Bxd4 Ne6 22. Bxg7 Kxg7 23. Qd5 Nc5 24. e5 b6 25. Red1 Rd8 26. exd6 (26. Qa2 $11) 26... Qxd6 $15 27. Qc4 Qxd1+ 28. Rxd1 Rxd1+ 29. Kh2 Ne4 $1 {[%CAl Re4f2]} 30. Qb4 Rd6 31. Qb2+ Kh7 32. Nd4 {[#]} Nd2 $1 33. Qc3 {[#]} Nb1 ({Black should play} 33... h5 $1 $15) 34. Qb2 $11 Nd2 35. Qc3 $1 $15 ({But not} 35. Qxd2 Red7 $17) 35... Red7 36. Nc6 Nf1+ 37. Kg1 Rd1 38. g4 Ng3+ ( 38... R7d3 $5 39. Qf6 $8 Nd2+ 40. Kg2 Nf3 41. Qxf7+ {[%mdl 64] Double Attack} Kh8 42. Qf6+ Kh7 43. Qf7+ Kh8 44. Qf8+ Kh7 45. Qf7+ $11) 39. Kg2 $1 Ne4 40. Qe5 Ng5 {aiming for ...Rg1+!} 41. Qe8 {Ne5 is the strong threat.} Ne6 (41... Kg7 $1 $11) 42. Ne5 (42. Ne7 $16 Rxe7 43. Qxe7) 42... Ng7 $11 {The position is equal.} 43. Qf8 Ne6 44. Qe8 Ng7 45. Qf8 Ne6 46. Qe8 {Weighted Error Value: White=0.11/ Black=0.09} 1/2-1/2 [Event "FIDE Chesscom Grand Swiss 2021"] [Site "Riga"] [Date "2021.10.29"] [Round "3.8"] [White "Gukesh D"] [Black "Artemiev, Vladislav"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D27"] [WhiteElo "2640"] [BlackElo "2699"] [Annotator "TA"] [PlyCount "60"] [EventDate "2021.10.27"] [EventType "swiss"] [EventCountry "LAT"] [Tiebreak "Cut1 Buchholz+Sonneborn-Berger (Swiss)"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,60,12,10,25,32,53,32,24,0,0,6,8,16,10,6,13,11,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,14, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 Nf6 4. Bxc4 e6 5. Nf3 c5 6. O-O a6 7. b3 cxd4 8. Nxd4 Be7 9. Bb2 O-O {D27: Queen's Gambit Accepted: Classical main line: 7 e4!? and 7 a4.} 10. Be2 b5 11. Nd2 Bb7 { White is slightly better.} 12. a4 Nc6 {The position is equal.} 13. Bf3 Nd5 14. axb5 Nxd4 15. Bxd4 {White wants to play b6.} axb5 16. Ne4 Nb4 {[#]} 17. Qe2 $146 ({Predecessor:} 17. Rc1 Rc8 18. Qe2 Qd7 19. h3 Bd5 20. Nc3 Bxb3 21. Qxb5 Qxb5 22. Nxb5 Bc2 23. Ra1 Nc6 24. Rfc1 {1/2-1/2 (24) Zemlyanov,S (2382)-Ilyin, P (2386) ICCF email 2017}) 17... Bd5 18. Qxb5 Rb8 19. Qe2 Nc6 20. Bc3 Rxb3 { [#] White must now prevent ...f5.} 21. Rfc1 h6 22. Nd2 Rxc3 23. Rxc3 Bf6 24. Rca3 {Strongly threatening Rb1.} Bxa1 25. Rxa1 Ne5 26. Bxd5 Qxd5 27. Nf3 Nxf3+ 28. Qxf3 Qxf3 29. gxf3 g5 30. Ra4 Kg7 {Weighted Error Value: White=0.05/ Black=0.02} 1/2-1/2 [Event "FIDE Chesscom Grand Swiss 2021"] [Site "Riga"] [Date "2021.10.29"] [Round "3.7"] [White "Sasikiran, Krishnan"] [Black "Maghsoodloo, Parham"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C92"] [WhiteElo "2640"] [BlackElo "2701"] [Annotator "TA"] [PlyCount "66"] [EventDate "2021.10.27"] [EventType "swiss"] [EventCountry "LAT"] [Tiebreak "Cut1 Buchholz+Sonneborn-Berger (Swiss)"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 25,66,23,24,27,22,29,31,35,37,27,32,34,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,60, 62,27,27,0,62,63,55,56,192,93,65,0,168,0,78,0,156]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Bb7 10. d4 Re8 11. Nbd2 Bf8 12. a3 $1 {[%mdl 4] is now more promising than 12.a4.} h6 13. Bc2 d5 14. dxe5 {C93: Closed Ruy Lopez: Smyslov Variation.} Nxe5 15. Nxe5 Rxe5 16. Nf3 {White is slightly better.} Re8 {[%CAl Rf6e4]} 17. e5 {[%CAl Re5f6]} Ne4 18. Bf4 c5 19. Qe2 {was the old line (19.a4).} f5 {[#]} 20. h4 $146 ({Predecessor: } 20. Rad1 g5 21. Bh2 Qb6 22. Nd2 c4 23. Nf3 Bg7 24. h4 g4 25. Nd4 Qg6 26. a4 bxa4 27. Bxa4 {1/2-1/2 (34) Schoen,W (2482)-Hirsch,H (2206) Remote email 2014}) 20... Be7 21. h5 Qb6 22. a4 Rad8 23. axb5 axb5 24. Red1 b4 (24... Ra8 $11) 25. cxb4 $14 Qxb4 26. Bd2 Nxd2 27. Rxd2 Bc8 ({Better is} 27... Rf8 $11) 28. Ba4 $1 {[%CAl Ra4e8]} Rf8 29. Bb5 {Threatens to win with Ra4.} Qe4 ({Black should try } 29... c4 $14 30. Nd4 Bg5) 30. Qd1 (30. Ra7 $18 Rf7 31. Qd1) 30... Qb4 $16 31. Qe2 (31. Bc6 $1 $14) 31... Qe4 $1 $18 32. Qd1 (32. Ra7 $18 {and White stays clearly on top.} Bg5 33. Nxg5 hxg5 34. h6) 32... Qb4 $1 $16 {[%CAl Rb4b5] [#]} 33. Qe2 (33. Bc6 $142 $1) 33... Qe4 $1 {Weighted Error Value: White=0.31/ Black=0.19} 1/2-1/2