[Event "Den Haag International"] [Site "Haag"] [Date "1921.11.04"] [Round "?"] [White "Alekhine, Alexander"] [Black "Rubinstein, Akiba"] [Result "1-0"] [ECO "D30"] [Annotator "Alechin,A;Kotov,A;Bilek,J"] [PlyCount "101"] [EventDate "1921.10.26"] [EventType "tourn"] [EventRounds "9"] [EventCountry "NED"] {[%evp 0,101,23,27,13,28,19,6,14,9,8,-6,14,-6,14,7,-1,-4,-4,0,19,18,41,36,82, 87,96,95,96,70,112,87,116,103,116,98,103,71,102,105,97,97,116,75,122,148,162, 115,135,152,137,138,145,82,89,37,47,64,74,76,76,59,88,92,82,94,126,133,123,123, 123,159,157,167,180,186,198,188,195,197,197,179,195,184,215,188,181,176,202, 200,246,263,336,382,506,519,531,592,587,633,29997,29998,29999,-30000]} { Bílek,J: V následující partii predáme hlavní slovo samotnému Alexandru Alexandrovici s jeho dobovými poznámkami. Ctenári je jiste zrejmé, že ve svetle silných enginu jsou urcité pozice hrány méne presne. Nezapomenme ovšem, že hlavním duvodem k zarazení této neobycejné tvurcí partie je pro nás funkce pešce 'h'! Presto jsem si dovolil do rozboru mj. i zahájení vstoupit a milého ctenáre poucit o soucasném vývoji a rozborech. Text a varianty, které n e j s o u tedy oznacené jménem, patrí samotnému Alechinovi dle knihy "Kompletní sebrané partie s autorskými komentári" DÍL 2; 1921-1925.} 1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 a6 { Kotov,A: Do této partie byl postup krajního pešce, doporucený D. Janovským, velmi populárním, Alechin se ovšem neprodlene stavel proti nemu, tvrdiv, že je pouhou ztrátou casu. Ale vždyt on sám vyvrací tento postup opakovanými tahy stejnými figurami i dlouhým pochodem krajního pešce!? Kam se tedy ztratila logika? Ukáže se, že nikam nezmizela! Alechin nevnímal ztrátu casu mechanickým scítáním vývinutých figur, nýbrž hodnocením toho ci jiného postupu v konkrétní pozici. Bílek,J: zde ovšem otevíráme v jistém smyslu pandorimu skrínku. Výhoda spocívající v náskoku ve vývinu objektivne existuje a mužeme ji zaradit mezi zobecnelé kategorie! Známe nejen názory 'prísného' Tarrasche, ale kupríkladu i Eduarda Gufelfa ci samotného Garriho Kasparova, kterí, jak se ve svých dílech obcas priznávají, hodnotili nekteré pozice práve dle této 'obecné šablony'. Problém spocívá spíše v tom (a tak ucím i svoje mladé sverence) kam danou figuru vyvineme a zda plní požadavek ideálního tahu. Ríkáme tomu 'tri mouchy jednou ranou' (i kdyz si opravdu nejsem jist, zda pohádky, v nichz rcení vzniklo, ješte dnes znají). Ideální tah, který ale zdaleka není proveditelný vzdy, spojuje tri komponenty: 1/ vlastní vývin, 2/ centralizaci a konecne 3/ profylaxi (tedy brání protivníku v jeho úmyslu, jenz by pro nás mohl mít nepríjemné dusledky). Uvedomuji si jistou dogmaticnost i takového podchodu, ale didaktika, podle mého hlubokého presvedcení, je proste nutným prostredkem dalšího vývoje nejen mladých adeptu naší krásné hry. K problému se ješte vrátíme za nekolik tahu, resp. v situaci kritického postavení.} 4. c5 {Ale nyní se milí ctenári radeji neceho podržte! Alechinuv postup, který nepostrádá rozhodne logiku, je dle CB online databáze až sedmým (!) nejhranejším tahem. Za prvné je treba ríci, že Janovského systém je dnes rehabilitován, za druhé se jej bílí snaží 'pozicne vyvracet' prímo výmenou na d5, kde se postup krajním pešcem ukazuje nejen ztrátou ztrátou casu, ale nekdy i oslabením dámského krídla. Nu, jaký se vlastne smysl Janovského nápadu? Chce v príhodný moment sebrat na c4 a gambitového pešce proste hájit. Stejne jako v poloslovanské obrane mívá bílý samozrejme k dispozici skromný tah e2-e3, rešící tento problém, tím ovšem zase zavírá vlastního strelce do klece...} (4. cxd5 exd5 5. Nc3 h6 $6 {Bílek,J: Nedá se ríci, že jde o oblíbené rozestavení mistra sveta Carlsena, o kterém treba Sergej Šipov uprímne prohlásil, ze by 'o nem' nemely menší deti zatím vubec vedet (tedy o rozestavení, nikoli mistru sveta, prestože o idol vhodný kopírování také zrovna nejde :-))! Našel jsem i video s jednou Carlsenovou partií, kde se oba glosárori mistr a mistryne pobavene uchechtávali. Jenomže mistr sveta tak hrál nanejvýše parkrát. Jeho opravdovým zastáncem je švedský velmistr Nils Grandelius. Co by asi rekl Alechin tomuhle?} ({Normální je} 5... c6 {, kde se nejlépe ukáze ona ztráta casu o které psával Alechin. Vec se má ovšem tak, že to bílí musejí dokazovat, že v nijak celkem bezzubé pozici karlovarské struktury, tedy pri polootevreném charakteru centra, mu ono vývinové tempo prinese neco reálného. Nu ano, je tomu ješte trochu jinak, ale neprehráváme si Alechinovu geniální tvorbu proto, abychom rozebírali 'jak a proc' v systému Davida Markelovice Janovského.} 6. Qb3 (6. Qc2) (6. Bf4)) 6. Bf4 $32 Nf6 7. e3 Bd6 {1/2 (42) Karjakin,S (2748) - Carlsen,M (2875) Záhreb 2019}) ( 4. Bg5 $5 Be7 5. Bxe7 Qxe7 6. Nbd2 Nf6 7. g3 O-O 8. Bg2 {1-0 (44) Grischuk,A (2777) - Vallejo Pons,F (2704) rapid (Wch) Moskva 2019}) 4... Nc6 {[%csl Ye5] Nyní se logicky zacne bojovat o klícové centrální pole e5.} ({ Znovuzrození Janovského patentu se opírá o velmi zajímavou myšlenku:} 4... b6 5. cxb6 {Jinak výstavba s pretazením ztrácí smysl.} c5 $1 $44 { [#]Skvelý gambit resp. docasnou obet pešce ovšem nevymyslel (alespon dle online CB databáze) nikdo jiný nežli...Alexader Alexandrovic! Použil jej totiž ve 14. partii druhého zápasu o titul mistra sveta v roce 1934 proti vyzývateli Jefimu Bogoljubovovi, a...vyhrál. Jak je videt, vše není tak jednoduché a Alexander Kotov, v knihách 'o svém hrdinovi', uvádeje i tuto skvostnou partii, jiste mel na tento zajímavý moment upozornit. Není vylouceno, že sám mistr sveta prišel pozdeji k záveru, že 4.c5 nemusí být nejoptimálnejší pokracování, možná ale také chtel Bogoljubova prekvapit. Nu, pojdme dále, za svým cílem, tedy klícovou pozicí z této partie, hrané o 13 let dríve!}) 5. Bf4 Nge7 6. Nc3 Ng6 7. Be3 $5 $146 {[#] "!" Tah v každém prípade nešablonotivý. Nedopouší e6-e5 a soucasne chrání strelce od výmeny... Kotov,A: Mohlo by se zdát, že Alechinovy tahy se vzpírají prosté logice: ztrácí tempo na tahy pešci, utratil cas na opakované tahy stejnou figurou. Ale prece jen, jak se ctenár brzy prevedcí, ruský velmistr se pridržuje vysoké šachové logiky. Bílek,J: Mj. profylaxe proti uvolnujícímu pešcovému postupu v centru skrze slabost pešce d5 je tedy profylaxí jdoucí proti vývinu. Jinými slovy: "Bílý zabíjí dve mouchy jednou ranou, ale ideálním jej nazvat nelze." Ctenár, který je tak ríkajíc v kurzu již jiste ví, co bude v nejbližších chvílích následovat...} ({Bílek,J: V partii Janovskij,D vs. Duras,O Praha 1908 (0-1; 73) pokracoval bílý už na první pohled logictejším} 7. Bg3 {; poté ovšem následovalo uvolnující} e5 $1 8. e3 ({Bílek,J: po} 8. dxe5 $6 {, tedy v momentu, kdy bílý dobere na e5 pešcem (at už s výmenou figur v centru nebo bez) následuje vždy} d4 $1 {s vetší ci menší predností cerného!} { Zde napríklad} 9. Ne4 Qd5 $17) {nyní by po} 8... Be6 $146 {melo bez dlouhého dumání následovat} (8... e4 $143 9. Nd2 {s intencí 10.f3 i 10.h4 a znacnou výhodou.} f5 $2 {[%mdl 24576] 0-1 (73) Janowski,D-Duras,O Praha 1908} 10. Qb3 $16 {/+-} Nge7 (10... Nce7 $2 11. h4 $1 $18 {'Vánoce'!}) 11. h4 $1) 9. h4 $1 $14 {[%csl Rg6][%CAl Rh4h5] Obcas se zdá, že postavení jezdce na g6 (g3) se stává nejštastnejším okamžikem v živote našeho hrdiny - pešce 'h' :-)}) ({Alechin,A;Kotov,A:...Je zajímavé, že Rubinstein v knize zahájení vydané ve Švédsku, bral v potaz pouze odpoved} 7. e3 { s vyrovnanou hrou.}) 7... b6 {Cerný, vzdav se nadeje na prulom v centru, likviduje pešce c5 a pocítá s tím, že se mu podarí získat náskok ve vývinu z duvodu nezvyklého umístení strelce na e3. Bílek,J: Cernému se není co divit. Chce více prostoru, zbavit se tedy pešce c5, strelce vyvést na d6 a dokoncit vývin figur.} (7... Be7 $142 $146 {xh4} 8. g3 b6 $1 ({Po} 8... O-O 9. h4 $1 $36 {[#] 'jsme doma'!}) 9. cxb6 ({Nebo} 9. b4 Bb7 10. Rb1 e5 $1) 9... cxb6 10. h4 $13 {/= Tu nejen kvuli postupu našeho hrdiny, ale i možnosti Se3-g5 s výmenou strukturálne horšího strelce za nejsilnejšího nižšího dustojníka cerného.}) 8. cxb6 cxb6 9. h4 $1 { [#]Jediný zpusob oslabit v protivníkove tábore cerná pole a zabepecit tak budoucnost pro svého strelce. Bílek,J: oznacit takový tah - byt velmi silný - za nový prístup rozhodne nemužeme. Postup pešce 'h', zejména do rošády a pri postavení neprátelského jezdce na g6, byl užíván coby celkem standardní strategický nástroj i dríve nežli pred sto lety, kdy se partie hrála. Moderní zpusob boje pripomíná ovšem cernopolný strelec postavený na e3 i strelec královský, jenž muže kolegovi ve zbrani pouze závidet...zatím. Predevším proto zde již vidíme paralelu s obema predchozími partiemi! Další prubeh stretu ovšem už nemuže v nikom vyvolat pochybnosti, že jde snad o neco jiného, nežli soucasný šach!} Bd6 ({Bílek,J:} 9... Be7 $142 10. h5 Nh4 11. Nxh4 Bxh4 12. Bf4 $14) ({Bílek,J:} 9... h6 $142 10. h5 Nge7 11. Bf4 Nf5 12. e3 Bd6 13. Bxd6 Qxd6 (13... Nxd6 $142 14. Bd3 $14) 14. Bd3 O-O 15. Bc2 $5 Z0 $140 16. g4 Nfe7 17. Qd3 f5 18. g5 $1 $40 {Jindy nepríjemných výpadu} Nb4 {by se tu bílý nemusel obávat, protože hlavním pozicním faktorem na desce je chorobná slabost komplexu cerných polí v cerném tábore. Proto je bílým výmena jednoho z posledních ochráncu práve cerných polí více než vítána!} 19. Qd2 Nxc2+ 20. Qxc2 Bd7 21. O-O-O $18 {s rozhodujícími dynamickými, ale i statickými prednostmi.}) ({Pokud} 9... h5 {, potom} 10. Bg5 ({Bílek,J:} 10. Rc1 Bb7 11. g3 $16) ({Bílek,J:} 10. g3 Bd6 11. Bh3 $5 $16) 10... f6 11. Qc2 {s následujícím Sd2, e2-e3, a2-a3 a Sd3 s lepší hrou bílého.}) 10. h5 Nge7 11. h6 $1 {[%csl Gh6] V tom tkví podstata manévru! Pokud cerný pešce vezme, oslabí svého pešce 'h', pokud pretáhne pešce 'g' bílý strelec ovládne diagonálu h4-d8 se silným tlakem.} g6 {[%csl Rf6,Rg7,Gh6,Yh7] [#]} 12. Bg5 $16 O-O ({ Opatrnejší bylo nejprve Besser war wahrscheinlich} 12... f5 {, pocemž by se cerný nemusel obávat matové hrozby na g7; ovšem i v tomto prípade by pozice bílého zasloužila prednost. , wonach Schwarz nicht unter Mattdrohung auf g7 stehen würde, aber die weiße Partie wäre jedenfalls schon besser.} {Bílek,J: Alechin uchopil zrejme problém z praktického hlediska ci ocekávaným vývojem partie. Objektivne je sice 12...f5 možná opatrnejší, ale jednoznacne slabší nežli Rubinsteinova snaha o dokoncení vývinu figur. Bílý jednoduše dokoncí vývin} 13. e3 O-O 14. Bd3 {s obrovskou pozicní výhodou. Problémem cerného by se v budoucnu mohla stát i sedmá rada, což je ovšem jeden z bežných príznaku práce vetrelce h6. V naší partii se budeme níže zabávat i tímto problémem!}) 13. Bf6 $1 {[#] Alechin pozdeji psal (parafráze): Po trinácti tazích dámského gambitu vzniklo velmi nezvyklé postavení. Z onech trinácti tahu ucinil bílý tri pešcem 'h' a ctyri strelcem, pocemž dosáhl pokud ne rovnou vyhraného postavení, potom tedy k vyhranému blízko. V souvislosti s originálne sehraným zahájením v této partii se hovorilo o 'hypermodernistické' technice, 'neoromantické' škole', atp. Ve skutecnosti je všechno mnohem jednodušší. Cerný ucinil v zahájení nekolik excentrických tahu (3...a6; 5...Jge7; 6...Jg6), které, pokud by na ne souper nereagoval správne (napríklad by pokracoval 7.e3 místo 7.Se3 nebo 9.g3 namísto 9.h4) by jej koneckoncu privedl k dobré pozici. Postoupil jsem svým krajním pešcem nikoli z rozmaru, ale pouze a pouze z nutnosti, abych cernému zabránil získat prevahu v centru. Experimentu v tomto duchu se ovšem jinak neúcastním, protože neodpovídají ani mému stylu, ani temperamentu, jak se ostatne každý ctenár muže z mých partií presvedcit. Poznámka Bílek,J: Moji cca 10 let starou poznámku se mne opravdu nechtelo mazat, váhal jsem. Nakonec jsem se rozhodl, že s ní milé ctenáre seznámím. Od té doby se sice neco zmenilo (nyní nemám na mysli 'jen' šach), ale obecne bych rekl, že spíše k horšímu. Tedy: "Alexader Alexandrovic tím podle mého chtel ríci, že zvolená strategie (jedine!) odpovídala duchu pozice, pod kurateleou zisku dobré hry cerného; ten sehrál zahájení extravagantne a Alechinova reakce byla tedy vlastne vynucená, logická a jedine správná! Dnes, kdy logika, fakta a objektivní dukazy ustupují do pozadí, jakoby loukovodici lidstva poupravili pravidla jejich zabavné hry v Matrix, meli by i nekterí šachisté tendenci vrátit se do romantické doby šachu. Dokonce i k tak vzdálené historii, kdy - rekneme - nestandardní hra a skvostná kombinace na jejím konci nebyla dle našich prapredku logickým završením pozicne silne vedené partie, nýbrž jen a jen vnuknutím génia - víteze. Ješte dodám, že podoba Alechinova strategie v zahájení je s dnešními (pocítacovými) postupy krajního pešce zcela evidentní a navíc korektní a správná, což ovšem nemužeme zdaleka ríci o jiných soucasných partiích. Postup pešce 'h' slouží dnes i psychologii, zastrašení protivníka, hledání novinek a muže být i na míle daleko od objektivní pravdy. Prináší sebou rizika, nejde-li rovnou o blufování. Na druhé strane existují v zahájení myšlenky postupu krajního pešce úplne nové, presto však mimorádne zajímavé i silné! Když jsem tuto partii videl poprvé ci podruhé, Alechinovo tvrzení 'vyhraná ci skoro vyhraná' ve mne vyvolávalo znacnou neduveru a Kotovovy poznámky zpusobovaly až husí kuži :-) 'Vyrostl jsem predevším na Nimcovicovi', který ovšem vývinová tempa obcas scítal, zavedl pojem 'beh na míste' a podobne. 'Takovýhle náskok ve vývinu, i pres nikoli zrovna ideální rozmístení sil, bílý král v centru...tam že by nebyla k dispozici žádná dynamika, tedy úspešná snaha otevrít stred šachovnice a trestat bílého, nežli stací za 2-3 tahy dokoncit vývin? Najít jsem ale (logicky) nemohl nic ve 13, 14 ani 16 letech. Nu, a tak se o to pokusím dnes, i když fungující dynamice cerného v této pozici již neverím. Ale znáte to - minulost je sice minulost, ale cervícek pochybností hlodá a hlodá!" :-) Eine gar nicht gewöhnliche Stellung nach so wenigen Zügen in einem Damengambit. Von den 13 ersten Zügen hat Weiß 3 Züge mit dem c-Bauern, 3 Züge mit dem h-Bauern und 4 Züge mit dem Läufer gemacht, wonach er eine Stellung erlangt hat, die wenn nicht gewonnen, so doch dem Gewinn nahe ist. Gerade in Zusammenhang mit der originellen Eröffnung dieser Partie ist sehr viel von der neuen" hypermodernen" Technik, der "neoromantischen Schule" und ähnlichem gesprochen worden. In Wirklichkeit ist aber alles viel einfacher. Schwarz hatte in der Eröffnung einige exzentrische Züge gemacht (4. ... a6, 5. ... Se7, 6. ... Se7-g6) , die ihm schließlich eine gute Partie gegeben hätten, wenn der Gegner auf sie nicht reagiert hätte (z.B. wenn er 7. e3 statt 7. Le3 oder 9. g3 statt 9. h4 gespielt hätte) und ich habe gar nicht freiwillig, sondern nur den Not gehorchend, meinen Bauern vorgeschoben, bloß um zu verhindern, dass Schwarz das Übergewicht im Zentrum erlangt. Aber in der Regel entsprechen solche Experimente in der Eröffnung weder meinem Temperament, noch meinem Stil, wie der Leser dieses Buches sich leicht überzeugen kann.} b5 {Bílek,J: který cerný by nebral alespon náznak nejaké aktivity, že? Moudrým sice takový postup nenazveš, na druhé strane logiku (nejen v psychologické rovine) neupreš.} ({Bílek,J: cerný se mel soustredit na body f6 a h6! Díky náskoku ve vývinu si mohl dovolit nekolikatahové presuny figur ku kontrole práve techto polí:} 13... Nb8 14. Qd2 Re8 { , jenže bílý, nikoli cerný, si již v tomto prípade mohl dovolit} ( 14... Nd7 15. Bg7) 15. e4 $1 $16) ({Bílek,J: hratelné, i když samozrejme též nedostatecné bylo} 13... Bb7 14. g4 $1 ({Možné je samozrejme banální} 14. e3 $16) 14... b5 ({nebo treba} 14... Nb8 15. Qd2 b5 16. Bg2 Qa5 17. Bg7 Re8 18. Ne5 Bxe5 19. Bxe5 Z0 $140 20. Qf4 $40) 15. Bg2 Na5 16. O-O Nc4 17. Qc1 Qc7 18. b3 Nb6 19. Qg5 $1 $16) ({Bílek,J: Problémy cerného, zároven však alespon náznak dynamické protihry (pravda, bílý by musel pomoci) dobre demonstrují následující nevynucené manévry:} 13... Qc7 $5 {královský jezdec nemuže zustat vázán, jenomže po} 14. Rc1 {, se ukáže, že ani na sloupci 'c' nedobude dáma klidu. Prece jen bylo ale duležitejší odpoutat královského jezdce.} Nf5 {Bílek,J: Strašlivý cernopolný strelec muže být 'vcas' likvidován nebo tedy vyhnán pouze a pouze výmenou za nejsilnejší a nejpotrebnejší cernou figuru - královského strelce. Cerný tu tedy ztrácí nejen (formálne) získaný cas, ale i 'dobrovolne' vydá ochránce slabých cerných polí. A pokud pujdeme do dusledku, potom najdeme i pravého viníka. Opet stejný škudce - pešec 'h'!} 15. e3 Be7 16. Bxe7 Qxe7 $5 {Cerný predstírá, že prehlíží malou kombinaci} (16... Nfxe7 17. Bd3) 17. Nxd5 $1 exd5 18. Rxc6 {, jenomže tak by dobyl pootevrení centra a trochy té žádoucí dynamiky. Pravda, aby vec fungovala, musel by bílý pomoci:} Bd7 19. Rc1 (19. Rc3 $1 {[%csl Gc3,Ye3] xe3} Rac8 20. Qb3) (19. Rxb6 $2 {[%mdl 8192]} Qd8 $1 20. Rb3 (20. Rb4 a5) (20. Rb7 Bc6 (20... Nd6)) 20... Ba4 21. Bd3 Bxb3 22. axb3 (22. Qxb3 $2 Qa5+) 22... Ne7 $11) 19... Rac8 20. Qd2 (20. Bxa6 $4 {[%mdl 8192] [#]} Nxe3 $1 $19 {Viz poznámka k 13. tahu bílého!}) 20... Nxe3 $1 ({Ke stejné pozici vede} 20... Rxc1+ $144) 21. fxe3 Rxc1+ 22. Qxc1 Rc8 23. Qd2 {Bílek,J: "Pro pána Jána, a kde se schovává glosátorem zmínená dynamika? Vždyt kompenzace za obetovanou figuru videt není!" Pravda, poctive skrytá je, ale pri pozorném pohledu ci poctivém hledání tahu kandidátu s následným dopocítáním zjistíme, že po} Bf5 $8 24. g4 $1 $11 (24. Z0 $140 Rc2 $19) (24. Nh4 $144 Be4) 24... Be4 (24... Bxg4 $4 25. Ne5 $18) 25. Qd1 Rc2 26. Be2 Rxb2 27. O-O (27. Kf2 Rxa2 $44) 27... Qd6 $44 {[%csl Rg1][%CAl Ra2h2,Rd6h2] muže být cerný spokojen.} (27... Qf8 $44)) 14. e3 Bd7 $6 { Bílek,J: presun dámského jezdce na d7 s kontrolou nad nejduležitejším (slabými - silnými) polícky na šachovnici, tedy f6 a e5, se nakonec jeví jako nezbytným. Z tohoto pohledu se zdá, že dámský strelec mel hrát 'za druhý tým' a ponechat bod d7 pro jezdce. Nyní již nelze s Alechinovým názorem o vyhrané ci témer vyhrané pozici již polemizovat ani v nejmenším.} (14... Nb8 $1 15. Ne5 Bb7 16. Bd3 Bxe5 17. Bxe5 Nd7 18. Bf4 Nc6 19. Rc1 $16) 15. Bd3 $18 Rc8 {[#]Cerný se obával neprodleného útoku na královském krídle (cestou Jg5 nebo Je5 s následujícím Df3) a rozhodl se pro plán protiútoku na krídle dámském (Da5, Sb4). Pri podobném vývoji partie by se prípravný tah Vc8 jevil jako prínosný. Bílý ovšem ve skutecnosti vubec není nucen k okamžitým razantním akcím na královském krídle, protože souper zatím nicím nehrozí... Bílek,J: sledujeme též jeden z typických znaku 'nasunutého' hrdiny - krajního pešce - až na h6. Bílý nemá kam spechat, a i prípadný prechod do koncovky logicky s aktivnejšími figurami muže znamenat stejne duležitý bod do turnaje. Pretažení h5-h6 tedy zdaleka nemusí být vždy svázáno s neprodleným náporem na královském krídle! Schwarz denkt nur an die Möglichkeit eines sofortigen Angriffs von Weiß auf dem Königsflügel (durch Sg5 oder Se5 in Verbindung mit Df3) und beschließt, dem einen Gegenangriff auf dem Damenflügel entgegenzusetzen. In diesem Falle wäre der Vorbereitungszug Tac8 dem Schwarzen sehr nützlich. Aber Weiß ist in der Wahl seines Planes keineswegs beschränkt, da der Gegner im Grunde einstweilen noch nicht droht (besser wäre für Schwarz 15. ... Sa5 in Verbindung mit 16. ... Sa5-c4, was Weiß gezwungen hätte, einige Schutzmaßnahmen zu treffen).} ({ Alechin,A: ...proto bylo lépe hrát} 15... Na5 {s následujícím 16...Jc4.} 16. O-O $1 Nc4 {Bílek,J: pocítac nesdílí Alechinuv názor a dokonce se mu více líbí postup cerného v partii. Bílý by situaci s forpostem Jc4 vyrešil proste} 17. Bxc4 {vázne} dxc4 $6 {kvuli napríklad na této efektní variante. (Ta se opet neobejde bez našeho hrdiny.)} (17... bxc4 18. Ne5 Bxe5 19. dxe5 {Ruznobarevné strelce na desce muže samozrejme vítat pouze bílý!} Bc6 20. Qg4 Re8 21. Qg5 Qc7 22. Ne2 $1) 18. Ne4 Bc7 (18... Qb6 19. Nxd6 Qxd6 20. e4 $1) 19. d5 $1 {Samozrejme, že nikoli jediné!} exd5 20. Qd4 $3 {[%mdl 640]} dxe4 21. Bxe7 Qxe7 22. Qg7#) ({Relativne nejlepším rešením bylo podle mého} 15... Qb8 {a 16...Ve8 se snahou o kontrolu duležitých centrálních polí, v první rade e5.}) 16. a4 $1 {Znak Alechina i Kotova. Alechin psal: Nyní bílý presune svojí pozornost na dámské krídlo, získá zde iniciativu a vynutí si ho blokovat. Poté prevede bez ztráty casu svého jezdce c3 na dominantní pozici. Bílek,J: ohledne vybraného plánu pocítac nesdílí Alechinuv optimismus, prestože i tak bílému zustane kolosální pozicní výhoda. Leitet einen Angriff auch auf dem Damenflügel ein, - was Schwarz zwingt, diesen zu blockieren, - und bringt den Springer ohne Zeitverlust auf einen wichtigen Punkt.} ({Bílek,J: Navzdory Alechinovu názoru, že jím zvolená profylaktická metoda odebírá cernému protihru, pocítac považuje za mnohem nejperspektivnejší} 16. Ne5 $1 Nxe5 ({Zkusme se podržet linie Alechinova komentáre, který píše, že pokud by býval reagoval jinak, Rubinstein by zahájil protihru na dámském krídle:} 16... Na5 17. Qg4 Nc4 18. Bxc4 bxc4 19. Qg5 Z0 $140 20. Ng4) 17. dxe5 Bb4 18. O-O $1 {a jestli} Bxc3 19. bxc3 Rxc3 {, potom proste} (19... Bc6 20. Qg4 Qd7 21. Qf4) 20. Qd2 Rc8 21. Rac1 $18 {, nacež cerný zhyne vinou absence ochráncu celého širokého komplexu cerných polí.} Qe8 22. Rxc8 Bxc8 23. Bg7) 16... b4 ({'?!' Bílek,J: Ac dávno poucen Poeovou povídkou 'Never Bet the Devil Your Head', tedy 'Nikdy se nesázej s certem o hlavu', zde bych se vsadil! Oc jde? Hraje Alechin cernými, uvedomil by si pozicní nepoživatelnost pozice a snažil by se ji oživit, i za cenu rizika, že protivník zápletky prohlédne - zvládne. Pokracoval by tedy beztak objektivne lepším} 16... bxa4 $142 { Glosy k partii této zajímavé možnosti - tedy vydatné, až již vynucené ci nevynucené manévry - zde nehodlám ješte více natahovat, a uvedu tedy jen nekolik málo variant, prokazujících, že nejaká ta protihra by se ješte našla, i když její expozice ponejvíce závisela na nepresnostech bílého.} 17. Bxa6 (17. Nxa4 $6 Nb4 $1 $132) (17. O-O $1) 17... Ra8 18. Bb7 Ra7 19. Bxc6 Bxc6 20. O-O) ({Bílek,J: po} 16... Nb4 $6 {mel bílý luxusní výber mezi} 17. Ne5 ({nebo} 17. Be2 bxa4 18. O-O $18) 17... bxa4 18. O-O $18) 17. Ne2 {[%csl Rc5,Re5,Rf6,Rg7,Rh6][%CAl Ge2c1,Gc1b3,Gb3c5] [#]Kotov,A: Marš bílého jezdce je ocividný: e2-c1-b3-c5. Bílek,J: Když jsem výše psal o své 'mladické neduvere' k Alechinove rozehrání partie a snažil jsem se najít zpusoby privolat k cernému madam Dynamiku, která by mohla využít náskok ve vývinu i krále v centru, nelíbil se mne hlavne Rubinstenuv pokus o protihru spojený s b7-b5. Další díra na cerném polícku! Poznámka: Dnes - treba když se stane, že v otevrené sicilské, resp. akcelerovaném drakovi k tahu g7-g6, pridají nezkušení malí sverenci ješte e7-e6 - za ne uciním ješte tah a7-a6 (díry na h6, f6, d6 a b6) a pripomenu jim neco z ríše tajemných tvoru! "Cerný strelec by se musel promenit v chobotníci s množstvím chapadel, aby se dokázal postarat o všechna ta oslabená cerná pole, která jste cernému vytvorili; nu a samozrejme - didaktické pravidlo názornosti - jsem si ihned stáhl a vytiskl nekolik pekných maluvek chobotnic :-)} Qb6 18. Nc1 $1 {Verhindert b3.} ({Bílek,J: analogicky 16. tahu, i zde se zdá silné} 18. Ne5 $142 $1) 18... Rc7 ({Bílek,J: opet. Domnívám se, že Alechin sám na míste cerného, s ním ale i šachisté podobného ražení, kterí prišli na scénu po nem: Tal, Kasparov, by myslím neváhali s pokusem pozmenit prubeh mizerne se vyvíjející partie. Prakticky více možností snad dávala obet pešce a zároven profylaxe} 18... b3 $5 19. Qxb3 (19. Nxb3 $142) 19... Qa5+ 20. Kf1 Rb8 {Cerné figury by alespon trochu ožily.}) 19. Nb3 Na5 {Príliš pozde! Zu spät!} 20. Nc5 $1 {Kotov,A: Výsledkem presného propoctu taktických možností zustane bílý jezdec ve vznešeném postavení. Auf diese Weise verwandelt Weiß seinen Positionsvorteil in materiellen Übergewicht.} ({Bílek,J: pocítac uvádí zcela pruhlednou variantu:} 20. Nxa5 $1 Qxa5 21. O-O Nc6 22. Ne5 Nxe5 23. Bxe5 Bxe5 24. dxe5 Rc6 25. Qf3 Qd8 26. Qf4 Qe7 27. Rfc1 Rxc1+ 28. Rxc1 Rc8 29. Rxc8+ Bxc8 30. a5 $1 {a cerný by se mohl s klidným svedomím vzdát.}) 20... Nc4 {Tento postup není lepší než ostatní a dává bílému k dispozici dve pokracování. Bílý si nevybírá nejlépe.} ({Tímto zpusobem bílý transformuje svojí pozicní výhodu v materiální. Cerný nemuže jezdce vzít. Napríklad:} 20... Bxc5 21. dxc5 Qxc5 22. Bd4 Qc6 23. Ne5 {[%csl Gd4, Ge5,Rg8,Gh6] [#]Bílek,J: tu by nemela šanci ani nejbystrejší a nejlépe prírodou vybavená... chobotnice... :-)} {nebo} Qb7 (23... Qd6 24. Ng4 $18) 24. Ng4 {s výhrou kvality usw. mit Qualitätsgewinn.}) ({Pokud} 20... Bc8 { , potom} 21. Ne5 {se shodnými variantami.}) 21. Bxc4 dxc4 22. Ne5 {Bílek,J: Jak Alexader Alexandrovic, tak samozrejmé následne i Kotov tento postup kritizovali. Pikantní na celé veci ovšem je, že situace se skutecnosti jeví zcela opacne. Bílý tu pokracoval správne, dokonce - dle pocítace ve znacné hloubce - objektivne daleko nejsilnejším zpusobem! Níže se ješte samozrejme v krátkosti podíváme, co se budoucímu mistru sveta na své minimálne opticky hezké centralizaci nelíbilo nebo tedy proc trval na oné 'druhé lepší možnosti'.} ({Alechin tedy psal: "Tah} 22. Ne4 $1 {vynucene získával kvalitu, pricemž díky dvema hrozbám 23.Jxd6 s následujícím 24.Se5 nebo 23.Sg7 a poté 24.Jf6#.} {Bílek,J: Jenže po} c3 $1 (22... Z0 23. Nxd6 $140 (23. Bg7 $140 {a} Z0 24. Nf6#) 23... Qxd6 24. Be5) 23. bxc3 Nd5 24. a5 Qb8 25. Nxd6 Nxf6 26. c4 Rc6 27. c5 Rxd6 $1 28. cxd6 Qxd6 29. O-O Ne4 {dobyl cerný sice objektivne nedostatecné, ale prece jen urcité praktické protihry.}) 22... Bxe5 { Bílek,J: dobrali byste nyní strelce e5 nebo jezdce e7?} 23. Bxe7 {Bílek,J: pokud už bychom pocitovali nutnost budoucího mistra sveta kritizovat, potom snad na tomto míste.} ({Bílek,J: Myšlenka Alechinem kritizovaného postupu 22.Je5 mela být práve oprena o jiný zpusob vedení útoku, i když i po tahu v partii stojí bílý stále na výhru.} 23. Bxe5 $1 { 'Cerná chobotnice' - tedy královský strelec - je duležitejší nežli kdejaká kvalita! Tohle by již nebylo možné ubránit. Melo se stát} Ra7 24. Bf6 $1 {Náš hrdina pešec 'h' tak zažíval pravé blaho. Po takovém tahu nejenže ví, že se na neho nezapomnelo, ale zkušenost jej dost možná už naucila, že spolu se strelcem (a ješte lépe dámou - viz varianta níže) na f6 ho sláva a povýšení nemine :-)} ({Snadno vyhrává i } 24. Bg7 Re8 25. Qe2 Bc6 26. e4 $1) ({Alechin uvádel} 24. Ne4 $5 Nd5 25. Bd6 $1 {"s výhrou kvality ve výhodnejší redakci nežli v partii."}) {Sen 'hácka' se splnil po} 24... Nd5 (24... Bc6 25. O-O $18 ({ci} 25. e4 $18)) 25. Qf3 $1 Nxf6 $4 26. Qxf6 {[#]}) 23... Bd6 $3 {[%mdl 544] Kotov,A (Alexander Alechin, Moskva 1973): Tu je jádro pudla! Obet kvality dává cernému možnost ješte protáhnout, pravda zbytecný, odpor. Kotov,A (Šachmatnoje nasledije Alechina, Moskva, 1982): Obetí kvality cerný ztežuje protivníku dosažení výhry. Zacíná dlouhý boj. Alechin psal zajímaveji (parafráze): "Rubinstein, díky své charakteristické intuici bezchybného pozicního hodnocení, rozpoznává, že obet kvality je jeho nejlepší šancí..." Dank seines ausgezeichneten Positionsgefühls entscheidet sich Rubinstein zu einem Qualitätsopfer, welches ihm einige Rettungsschancen verspricht.} 24. Bxf8 Bxf8 ({Bílek,J: strelec, kterým bílý pohrdl, mohl zustat ve službe - v centru.} 24... Kxf8 $142) 25. Nxd7 {Bílek,J: Realizace materiální výhody = výmeny, tak zní základní pravidlo - mužeme snad ríci - nejen šachové logiky. Jenže, jak se ríká 'výjimka potvrzuje pravidlo'.} ({Hrajíc se partie pocátkem 30. let, jsem presvedcen, že mistr sveta v tehdy vrcholné forme by volil objektivne silnejší a hlavne mnohem rychleji vedoucí k cíli} 25. Rc1 $142 $1 {, a pokud} Bxc5 26. dxc5 Qxc5 {, tedy} 27. Rh4 $1 {[%csl Rg8][%CAl Rh4d4,Rd1d8,Rh4c4] , nacež se cerný mohl s klidným svedomím vzdávat, protože se nezvratne blížila chvíle, kdy by nekterá z težkých figur vnikla na 8. radu! Co ješte dodat? Práve toto mela být hlavní pointa Alechinem zvoleného - správného 22.Je5! Bílý by využil dalších výhod raného postupu pešce 'h'. Pravdepodobne takový manévr by byl pred 100 lety zcela jiste novým strategickým prínosem. Král se nejcasteji schová na f1 a cinnost težkých figur se propojí po 3. ale i 4. rade s cílem vpadnout do protivníkova týlu a tam již spojit síly...} {Tu nemohu ctenáre ochudit o prekrásnou kombinaci s motivem slabé 8. rady:} c3 28. Qd4 Qxd4 (28... cxb2 $4 29. Qg7#) 29. Rxd4 cxb2 {[#]} 30. Rxc7 $3 b1=Q+ 31. Rd1 Qxd1+ 32. Kxd1 Bxa4+ 33. Kd2 Be8 34. Ra7) 25... Rxd7 26. a5 $1 {Celí upevnení pozice pešcu cerného po 26...a5. Verhindert a6-a5 und damit die Konsolidierung der schwarzen Bauernstellung.} ({Bílek,J:} 26. Rc1 $142 Rc7 27. d5 exd5 28. Qxd5 Rc5 29. Qe4 c3 30. bxc3 bxc3 31. Ke2) 26... Qc6 27. Qf3 Rd5 28. Rc1 $1 {"Tah vynucující postup pešce 'c', aby se vyjasnilo postavení na dámském krídle a bylo možné rozestavet figury nejlepším možným zpusobem." Provoziert das Vorrücken des c-Bauern, um die Lage auf dem Damenflügel zu klären.} Qc7 29. Qe2 c3 ({Bílek,J: pozice po} 29... Rxa5 30. Rxc4 (30. O-O $5) 30... Qxc4 (30... Ra1+ 31. Kd2 Qxc4 32. Rxa1 $1 (32. Qxc4 Rxh1 {viz 30...Dxc4})) 31. Qxc4 Ra1+ 32. Ke2 Rxh1 33. Qxa6 {má k pevnosti daleko, i když partie by se doopravdy protáhla, jak prorokoval Kotov.}) 30. bxc3 bxc3 31. Qxa6 Rxa5 32. Qd3 Ba3 $6 {Znak Bílek,J} ({Po Auf} 32... Ra3 { by bílý pokracoval hätte Weiß} 33. Ke2 {in Verbindung mit 34. Rhd1 usw. gespielt.} ({Bílek,J:} 33. O-O $5 Bxh6 34. Rc2 $16) {s následujícím} 33... Z0 $140 34. Rhd1) 33. Rc2 Bb2 34. Ke2 ({Nikoli Und nicht} 34. O-O $2 {skrze wegen} Rh5 {s pádem pešce h6 a dobrými šancemi na remízu. mit Gewinn des Bauern h6 und guten Remischancen.}) 34... Qc6 35. f3 f5 {Bílek,J: reší nejpalcivejší problémy slabé 8. rady, ale nové ši vytvárí na rade 7. Pravda, tu již nemusí jít prímo o maty, ale kupríkladu 'jen' vyhranou koncovku díky dostupu s pešci h7!} 36. Rb1 Qd6 ({Pokud Falls} 36... Qd5 {, tedy} 37. Kf2 {s hrozbou mit der Drohung:} Z0 $140 38. Rxc3 Bxc3 39. Qxc3 Ra8 40. Qc7 {[%csl Rg8,Gh6][%CAl Ra7h7] [#] Bílek,J: Viz i pracovní diagram v clánku výše! Opet máme možnost ocenit vzorného vojáka h6!}) 37. Qc4 Kf7 38. Qc8 {[%csl Rh7][%CAl Rc8h8]} Qa6+ $8 {Výmena dam je vynucena vinou hrozby 39.Dh8. Kotov,A: Musí menit, nepropustiv bílou dámu na h8! V koncovce již bude pro bílého jednodušší bojovat proti souperovým aktivním figurám. Bílek,J: Všimneme si dalšího typického momentu v partii. Podobné situace, v nichž se nekteré figure podarí spojit síly s ohromujícím pešcem h6 ješte z týlu, signalizují casto smutný konec trpící strany; mužeme ale smyšlený dej posunout: za situace, kdy se naše strana ocitne ve svízelné situaci, muže podobné duo partii treba jen zachránit. Jinými slovy je pešec h6 plnocenný bojovník, který zdaleka prevyšuje ostatní bílé pešce. Der Damentausch ist durch die Drohung 39. Dh8 usw. erzwungen.} 39. Qxa6 Rxa6 40. e4 g5 41. Kd3 Kg6 {[%csl Rg6,Yh6] [#]Bílek,J: Další duležité poucení pro naší lekci o rohovém pešci a jeho nových svetlých zítrcích! Podobný názor, který vyslovím níže jsem zaznamenal(nutno ríci, že zjednodušene a rychle, zato precizne formulovaný) od sympatické exmistryne sveta Alexandry Konstantinovny Kostenjukové. Vyslovila domnenku - pravidlo, že samozrejme se i pešec napasovaný na h6 muže stát slabým, ale k tomu, aby jej protivník likvidoval, musí decentralizovat nekteré své síly. A to stojí soucasne i cas! V daném prípade plní pešec 'h' vlastne stejnou (tzv. odlákávající) roli, jako v 'krátkononých' koncovkách vzdálený volný pešec. Král nebo jezdec se musí vzdálit z centra a strežit jej; i když, na druhé strane, takový vzdálený 'volnas' musí casto položit život.} 42. d5 $1 {Bílý získá volného pešce, což rozhodne partii v nekolika tazích. Pokusy cerného dosáhnout protihry na královském krídle pouze zavléknou jeho krále v matovou sít. Bildet einen Freibauern, was die Sache in wenigen Zügen entscheidet. Der Versuch des Schwarzen, auf dem Königsflügel Chancen zu erlangen, zieht seinen König nur noch in ein Mattnetz.} ({Bílek,J: nebo} 42. exf5+ {s dalším 43.Ve1.}) 42... fxe4+ 43. fxe4 exd5 ({Bílek,J:} 43... Kxh6 44. Kd4 ({nebo} 44. Rf1)) 44. exd5 Ra4 45. Rd1 {Zapezpecuje postup pešce. Bílek,J: Vzpomenme na záver Tarraschova príspevku o pešcích, kde zminuje hru jo jo :-) Unterstützt das Vorgehen des Bauern.} Kxh6 46. d6 Kh5 47. d7 Ra8 48. Ke4 Rd8 49. Kf5 Kh4 { Bílek,J: zkracuje utrpení.} 50. Rh1+ {Kommentar: A. Aljechin, "Meine besten Partien 1908-1923", 1983, S. 141-144; MDB 15: 29844} Kg3 51. Rh3# 1-0