[Event "Chessable Masters Final"] [Site "?"] [Date "2020.06.30"] [Round "10.2"] [White "Nepomniachtchi, I."] [Black "Giri, A."] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A28"] [WhiteElo "2784"] [BlackElo "2764"] [Annotator "Bilek,J;Glejzerov,J"] [PlyCount "77"] [EventDate "2020.??.??"] [EventType "rapid"] {[%evp 0,77,19,-12,-27,-33,-27,-19,-14,-2,-22,-14,-21,-49,-15,9,20,8,19,31,18, -2,-2,-54,-19,-26,37,28,0,-66,-86,-118,-130,-148,-173,-203,-207,-221,-233,-235, -255,-258,-276,-242,-204,-232,-108,-108,-98,-100,-114,-115,-114,-121,-69,-232, -206,-196,-152,-152,-152,-151,-138,-407,-265,-265,-255,-255,-216,-419,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0]} 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. d4 {Starické pojetí anglické hry. Vzpomínám si, že jsem si ješte v detském veku prehrával z knihy Panova a Estrina 'Kurz debjutov' práve tento systém, který byl tehdy povazován za hlavní. Dnes daleko zaostává za 4.g3, aby jej ješte - tempem behu na sto metru v Boltove podání :-) - dohánelo 4.e4} exd4 5. Nxd4 Bb4 6. g3 {Malý test pro ctenáre: všímejte si prosím následujích tahu bílého (od nynejšího 6. tahu do 15.)!} Bxc3+ 7. bxc3 { Naše stat není primárne zamerena na rozbory nejruznejších roztodivností anglické hry 4 jezdcu v modifikaci e7-e5, proto se tu, navzdory svému zvyku neco vždy k systému ríci ze statistik, oblíbenosti a historie varianty a navešených ukázek, zreknu. Nu, a ctenár? Necht šetrí silami!...} Na5 ({Zde jen dodejme, že mnohem oblíbenejší je skok do centra} 7... Ne5 {, pocemž muže bílý reagovat principiálne} 8. e4 { což, se ovšem hrálo ješte v partii Takács,S vs Colle,E Hastings 1929 (!). Zkušenejší z obou hrácu v partii obetovaného centrálního pešce neprijal.} {Ale co by se vlastne stalo po} Nxe4 {?} 9. Qe2 d5 10. cxd5 Qxd5 11. Bg2 f5 12. O-O O-O $8 13. Nb5 $44 {se složitými zápletkami, a zrejme i rovnováhou postavení, jak ukázala jediná partie (online CB databáze k 9/ 2022) Girard,E (2442) - Hegoburu,P (2394) ICCF email 2017 1/2-1/2 (28).}) 8. e4 O-O 9. f3 d6 $13 {Pozice pred námi signalizuje zásadní souboj mezi dynamickými faktory reprezentované cerným (náskok ve vývinu) a statikou bílého (dvojice strelcu, prostor). Situace je o poznání složitejší vinou izolovaného dvojpešce na sloupci 'c', tím bychom ovšem ctenárum obecný pohled na šachovnici a na další dení ponekud zatemnili. Podle mého mínení je nyní správným rešením bílého pokracovat - tedy snad lépe zacít vyvíjet svoje síly - a zabránit v té samé chvíli vývinu figur + príchodu rezerv do hry protivníku i otevrení stredu šachovnice. Možná by tak leckterá partie i pokracovala, nikoli však Jan Alexandrovic, který se po první celkem neštastné prohre v krátkém rapid zápasu chtel revanšovat. Následující nejbližší prubeh partie mj. objasnuje, proc jsem zvolil ponekud podivný a provokativní název lekce :-)} 10. h4 $146 {[#] Na cím dál ranejší postupy pešce 'h' si postupne zvykáme; tedy revoluce v pohledu na cerstvou strategickou koncepci probíhá tak nejak v klidu, oponentu se moc nevyskytuje. (Na druhé strane evolucí bych tedy 'ožití' pešce "h" rozhodne nenazval). Podle mého je toto ovšem zaprícineno faktem, že cím dál tím méne hrácu prochází klasickým šachovým vzdeláním, tedy ruskou ci sovetskou šachovou školou, nebo si proste neuvedomují, že táhnout pešcem 'h' za dokonceného ci témer zakonceného vývinu protivníkových figur není zdaleka totéž, nežli to, co uvidíme za okamžik! Zrovna tak se mnozí mýlí, když ozacují casté výpady pešcem 'h' za 'vynález' pocítacu, konkrétne (podle mého) v ohlášené podobe nikdy neexistujícího Alpha Zero. Pocítace skutecne mají zvýšený sklon doporucovat h2-h4-h5 ci tedy h7-h5-h4, ale - jak uvidíme níže - jde pouze o cetnost, nikoli o samotný celkový univerzální nápad. Nu, abychom ctenáre nevycerpali úvahami o krajním pešci hned na zacátku zajímavé, dramatické a obsažné partie, posunme se dále.} ({Jedenkrát se v této situaci hrálo} 10. Nb3 {...a to je vše!} Nc6 11. c5 $6 {[%mdl 16384]} d5 $1 {Otevrení centra by mohlo mít pro bílého fatální následky. Osobne bych zde veril v náskok ve vývinu a mnozství slabých bodu, které bílí strelci sotva dokáží vykrývat.} {Po} 12. exd5 Nxd5 13. Kf2 {1/2 (53) Maljutin,E (2420) - Arbakov,V (2490) (ch) Moskva 1997, bych ale neztrácel cas braním pešce c3, nýbrž pokracoval ve vývinu.} { Prímo se nabízí} Be6 $1 $17 {[%mdl 8]}) 10... Be6 {Nemuže být špatné, cerný má urcitou prednost na své strane, ale...} ({...podle mého se snaha o pozicní vyvrácení zurivé a nepripravené akce mela opírat o obsazení otevrené linie 'e'! (Povinnost co nejrychlejšího vývinu je nasnade, když cerný potom v rade variant ke zdvojení težkých figur muže pristoupit i pomocí taktických operací v centru: Ve8, Jxe4, Sxg4, jak uvidíme níže v ilustracních variantách.) Zkusme tedy} 10... Qe7 11. h5 Re8 $1 {[#]} ({Razantní protiúder v centru} 11... Nxe4 $2 {[%mdl 8192] konkrétne tu vázne na taktickém prostredku vazby po} 12. Qe2 $16 {, to je pro nás však duležitá informace pro další, jiný pokus o vylepšení protihry!}) 12. Kf2 (12. g4 $2 {[%mdl 24576]} Bxg4 $1 $19) (12. h6 $2 {[%mdl 16384]} c5 13. Nb3 Nxb3 14. axb3 Nxe4 $1 $19) ({Nebo} 12. Be2 h6 $1 {a Se6.}) 12... h6 $1 ({Mimorádne zajímavé a nestandardní rešení nabízelo} 12... Kh8 $5 13. h6 g5 $3 14. Bxg5 Nxe4+ $1 $13) {Soustredme se nyní na situaci, jestliže by bílý reagoval analogickým pokusem o smršt na královském krídle. Správnou odpovedí je spojovat profylaktické postupy s vývinem, pricemž musí být též cerný prichytán potrestat protivníka (proti)úderem v centru. Taková strategie mu zajistí tu menší, obcas ale i znacnou pozicní prednost!} 13. g4 ({Solidnejší je vrátit se na zem a pokracovat napríklad} 13. Bf4) 13... Bd7 14. Bd3 ({Jen ne} 14. g5 $2 {[%mdl 24576]} hxg5 15. h6 g6 16. Bxg5 Nxe4+ $1 $19) 14... Nc6 15. Bf4 Ne5 16. Qd2 Rad8 $1 17. Rag1 ({Opet} 17. g5 $2 {[%mdl 24576]} hxg5 18. Bxg5 Nxd3+ 19. Qxd3 Nxe4+ $1 $19) 17... Nh7 $1 $17 {[#]'Útok' bílého skoncil dríve nežli zacal.}) ({Úcelou profylaxí se jeví} 10... Qe8 $5 {, tedy postup, jenž nás napadne poté, co objevíme, že po prirozenejším 10... De7 kombinacní úder 11...Jxe4 nehrozí a bílý se tedy muže venovat svému.}) ({Nejprirozenejší se ovšem zdá} 10... Re8) 11. h5 {Bílý má pro strach udeláno :-) Ale vážne: takový prímocarý postup, navíc ješte spojený s tahem následujícím, mužeme celkem s jistotou v soucasnosti ocekávat zrejme pouze od jednoho šachisty absolutní svetové špicky! Nakonec ale, co poradit jiného? Cerný již napadl centrálního a muže být i duležitého pešce c4; 'kdo rekne A, musí ríci B', a mohli bychom pokracovat. Pred cerným ted stojí opravdu závažný problém. Jaký má výber? Nejprve trochu dedukce: 1/ užít profylaxi a radikálne bránit dalšímu postupu pešce 'h'; 2/ zvažovat konzumaci pešce c4 (s nezbytným propoctem konkrétních variant) a konecne 3/ ignorovat postup pešce až na h6 (který ve svých dusledcích povede k dalšímu oslabení cerných polí, pricemž absence cernopolného strelce k tomu samozrejme významne prispívá), ale pokracovat ve vývinu figur nebo zlepšit jejich postavení, když kupríkladu jezdci se pekná centrální polícka prímo nabízejí. Ani tu není težké dle stylu a šachové filozofie cerného odhadnout, a to s pravdepodobností rovnající se jistote, jaký zpusob z výše nacrtnutých zvolí!} h6 $1 $15 ({První pikožroutskou možnost zavrhneme díky následující (ovšem nevynucené) variante} 11... Bxc4 $143 12. h6 g6 13. Bg5 Re8 14. Qd2 Qe7 15. O-O-O Bxf1 16. Rdxf1 $44 {s plnou náhradou za obetovaného pešce.}) (11... c5 {(k nekterým postupum níže tu zámerne nepridávám hodnotící znak; jde o jistou formu testu pro ctenáre)} 12. Nxe6 fxe6 13. h6 {[%csl Ra5,Yc1,Rd8,Rg8,Yh1,Gh6][%CAl Rf1h3, Rh3c8,Rc1g5,Rg5d8] [#]Ucinte si milí ctenári na pozici diagramu nejprve vlastní názor. Poté ukažte pozici svým nejbližším šachovým prátelum. Jsem na 95% presvedcen, že se v hodnocení situace neshodnete. Ale neklesejte na mysli, že máte dost možná více názoru (bílý lépe, cerný lépe, rovná hra, nejasné, dokonce snad rozhodnuté pro jednu ze stran, atp.), domnívám se, že podobne by dopadl TEST i mezi opravdovými mistry (tedy z dob, než pocala hyperinflace nebo spíše hyperdeflace - výroba a obchod - titulu FIDE). Jisté neshody by jiste panovaly i zde. "Jak mužete prosím pekne tvrdit, že bílý stojí lépe bez jediné vyvinuté figury?!" mohl by zaznít argument. "Fakt, že bílé figury stojí všechny na první rade ješte nemusí znamenat, že se neúcastní boje!" mohla by ovšem zaznít odpoved. Inu, at již dopadne váš TEST jakkoli, objektivní výhoda na šachovnici patrí...bílému! Ostatne, neco podobného ovšem v 'korektním' balení, nikoli tedy tak vyostrenou, ale presto velmi poucnou situaci uvidíme níže, v historické partii Alechin vs. Rubinstein 1921!} g6 ({Urcitou protihru dává} 13... Rf7 $5) 14. Bh3 Qe7 ({nebo} 14... Qd7 15. Qd3 Rae8 16. O-O Z0 $140 17. Bg5) 15. Bg5 $1 {'Z vazby do vazby', cerný si nevybere. Bílí tzv. Horwitzovi strelci jsou takoví pracanti, že možná zacnou príznivce cerných v jejich názorech i nahlodávat?!...} Nxc4 16. O-O $18 {s de facto vyhranou partií, v níž strelci cernou pozici díky množství slabých polí obou barev dostova trhají na kusy!}) ({Jak by vypadala situce, pokud by Giri prece jen zvolil principiální tretí možnost?} 11... Nd7 {[%CAl Rd7c5,Rd7b6,Rd7e5]} 12. h6 g6 13. Nxe6 fxe6 14. Be2 Nc5 (14... Qf6 15. Qd4 Nc5 16. Be3 $13) (14... Qe7 15. f4 Nb6 16. c5 $1 dxc5 17. O-O $13) 15. Be3 Qe7 16. O-O Rf7 $13) 12. g4 Nd7 ({ Podívejme se, co vyprodukovaly ve velkých hloubkách pocítace:} 12... Nh7 $1 13. Nxe6 fxe6 14. f4 {[#]Pro šachisty, kterí prošli klasickým vzdeláním, kam samozrejme patrí historie: Z následujícího souboje by mel jiste radost Michail Ivanovic Cigorin! Jeho oblíbení jezdci by v dalším boji dominovali nad dvojicí zde celkem neškodných strelcu!} { Dále napríklad:} b6 15. Be3 e5 16. f5 Ng5 $1 17. Bf2 Kh8 18. Bd3 Nb7 19. Qe2 Nc5 20. O-O-O Qf6 {[%csl Gc5,Gf6,Gg5] [#]}) ({Jediná ztráta casu cerného mohla mít ovšem fatální následky:} 12... Bxc4 $2 {[%mdl 16384] To je totiž presne to, oc bílému šlo: "Co kdybys ztratil nejaké to tempícko?! Bude se mne lépe matit!"} 13. g5 $1 $40 hxg5 $2 14. Bxg5 Z0 $140 15. h6 g6 16. h7+ Kh8 17. Qd2 $18 {s hrozbou} Z0 $140 18. Qf4) 13. g5 $2 { [%csl Ra1,Yd4,Re1,Rf1,Yg8][%CAl Yd7c5,Yd7e5,Ye6c4,Ya5c4] [#] Až nyní bílý prepíná strunu! Jak znám Jana Aleksandrovice, z nejvetší pravdepodobností tento tah 'vypálil' bez dlouhých úvah. Vubec, je známé, že holandsko-rusko-nepálský supervelmistr se (relativne) zle orientuje v ostrých propoctových pozicích. Psychologický prínos rychle provedeného útocného tahu se muže projevit hned v nekolika rovinách: ztáta casu protivníka, nejistota...'Scetniky' (šachista, který se v úvahách opírá v první rade o propocty) jako Firouzja ci Caruana by se možná nad tímto postupem pouze ušklíbli a...vyvrátili jej. Poznámka: viz minulý clánek o stylu šachistu 'Carlsenovská intuice nebo matematika'.} ({Nikterak zle nebylo po} 13. Kf2 $1 {a dále napríklad} Nc5 14. Rg1 Qh4+ 15. Rg3 Rae8 16. Kg2 Qe7 17. g5 Kh8 18. Be2 Rg8 19. Bf4 hxg5 20. Bxg5 f6 21. Be3 Bd7 22. Bf2 Nc6 23. Qd2 $13) 13... hxg5 14. h6 ({Nebo} 14. Qd2 {, pocemž mohlo následovat} c5 15. Nxe6 fxe6 16. Qxg5 Ne5 17. Qxd8 Nxf3+ 18. Ke2 Raxd8 19. Bh3 Rde8 20. Rf1 Ne5 {s mimorádne nepríjemnou koncovkou bílého.}) 14... g6 $8 {Jen nekterým málo zkušeným šachistum muže problesknout hlavou jinak zcela nelogická myšlenka: Jestliže disponuju v pozici jediným správným tahem (a tím spíše nekolikrát po sobe), moje pozice je v ohrožení. I tuto naprosto nelogickou úvahu, která vlastne visí ve vzduchu, aniž by se mohla oprít o jakékoli rácio, jsem již v našem svete 64 polí slyšel...:-)} 15. h7+ {Tím se bílý pravdepodobne zapisuje do Guinessovy knihy rekordu. Podarilo se mu táhnout DESEKTRÁT po sobe pouze pešci, pricemž samozrejme zvláštní uznání zasluhuje náš hrdinný pešec 'h'. Práve on se svými ctyrmi tahy vede peloton pešcového 'prevratu' na šachovnici.} Kh8 {[%csl Rh7,Yh8] Hyperaktivní pešec muže nyní vypadat, jakoby se nechal obalamutit. Stal se snad 'poctivým podpindosnikem cerného krále'! :-) Vždyt v tuto chvíli se stal spolehlivejším ochranným krytem, nežli kdejaký pešák narozený v líhni armády cerného! Mohlo by se ted i zdát, že bílému 'chování' krajního pešce melo prohrát partii, avšak ve skutecnosti jde o... klasického dvojitého agenta! V samotné partii sice nepredvede, co by dokázal, kdyby byl vudce bílých v kritický okamžik rozhodnejší, ale i když na konci partie neobdrží rád nejvyšší, krásné varianty, které zustaly za kulisami nejspíše vinou casových potíží bílého, nás presvedcí o jakého mimorádne schopného bojovníka se jedná!...} 16. Qc2 {"Konecne si bílý uvedomil, že krom pešcu existují i figury a... !" mohli bychom jedovate ríci, kdyby partii nehrála v té dobe svetová ratingová ctyrka... :-) Mužeme si tedy myslet, že bílý (v 16. tahu!) zapocne konecne uvádet do hry svoje dustojnictvo. Opak je však pravdou. Ani Jan Alexandrovic tu sice nemohl videt, jak konkrétne pokracovat v agresi proti králi, to mu však nikterak nebrání prevést neprodlene na královské krídlo i nejsilnejší figuru. Z praktického pohledu jde, jak uvidíme, o nejnadejnejší rešení.} c5 {"!" Protože výmena na e6 se pojí s vetou 'bílý se vzdal', šance blufovat dává pouze ústup jezdce (nu, není treba mnoho fantazie, aby clovek pocítal i s tím, že geniální Rus obetuje i jedinou svojí normálne vyvinutou centralizovanou figuru :-)). To ovšem znací, že subjektivne je tento postup možná nesprávnejší. Nechránená prekážka na otevreném sloupci 'd' (tedy pešec d6) rozhodne o osudu partie nerozhodne :-)} (16... Qe7 $19) (16... Nc5 $19) (16... Ne5 $6 {[%mdl 16384]} 17. Qg2 $1 g4 18. Bh6) 17. Nb3 ({Jiste ne} 17. Nxe6 fxe6 18. Qg2 Qf6 19. Rb1 Qxf3 (19... Nxc4 $5) 20. Qxf3 Rxf3 21. Bxg5 Rf7) 17... Nxc4 18. Qg2 $1 {[#] Cerný má na šachovnici rozhodující prevahu ve všech parametrech, které nás napadnou: ovládání centra, náskok ve vývinu, a - vypadá to, že i zabezpecenejší král. Nepomnjašcij ovšem - dá se ríci - 'má zároven to co chtel'. V rapid partiích proti Girimu je pro neho duležité získat nejostrejší a 'nejnestandardnejší' možné pozice s nejistým králem, v nichž se musí predevším pocítat, pocítat a pocítat. Protoze algoritmus rychlosti a presnosti propoctu má Nepo dost možná nastavený na v soucasné dobe nejvyšším možném levelu, ale pozice pred námi je pro bílého objektivne beznadejná, jbyly podle mého šance v partii s omezeným casem na premýšlení približne 'fifty fifty' :-)} ({Žádný kouzelník by nedokázal blufovat v prípade} 18. Bxc4 Bxc4 19. Nd2 Ne5 20. Nxc4 Nxc4 21. O-O f6 22. Qd3 Ne5) 18... Qf6 {'?!' Další zostrení pozice v blížící se casové tísni není tedy, s takovým propoctovým gigantem jako je Nepo, dobrým nápadem. Druhá vec je, že zvolené rešení cerného není nejlepší ani objektivne, i když rozhodující výhodu zdaleka nevypouští. } (18... Z0 $140 {Bílému zbylo strelivo pouze na} 19. Bxg5 $11 {(idea 18. tahu), dokonce s...vyrovnanými šancemi, jak ukazuje zevrubný rozbor. Potom již o zabezpeceném cerném králi mluvit nelze, jestliže by jeden z ruky Giriho vypustený tah mohl znamenat prehlédnutí matu.}) ({Bílý by ovšem zustal bez šancí prorazit ochrannou bariéru po} 18... f6 $1 { [%csl Gf6,Gg5,Gg6][%CAl Rd7e5]}) ({Pokud by Anish Giri trochu více kamarádil s taktikou, našel by} 18... Nce5 $5 {eliminující} 19. Bxg5 {skrze} Qxg5 $1 20. Qxg5 Nxf3+) 19. Bxc4 Bxc4 20. Bxg5 Qxc3+ 21. Bd2 Qf6 {[%CAl Ra1h8] Jak byste nyní pokracovali? Co významného se v pozici behem posledních tahu zmenilo? Ano, nejdelší úhloprícka je komplet vycistena, což si dost možná holandský velmistr, konzumuje pešce c3, neuvedomil. Další postup bílého již dává prece jen tušit, že se partie zacne otácet. Jinými slovy: pravdepodobnost vzniku hrubé chyby cerného stoupá, pricemž viníkem zdaleka není pouze zbesile ubíhající cas na hodinách!} 22. Rc1 $1 Ne5 $6 ({Hrozí nejen} 22... Z0 $140 23. Rxc4 ({, ale i } 23. Bc3 $140 Ne5 24. Qg3 $18 {a} Z0 25. f4)) ({Našel-li by cerný metodické a hlavne velmi silné} 22... d5 $1 {[%mdl 32] (protiúder v centru jako nejlepší reakce proti krídelním náporum)} 23. exd5 ({po} 23. Bg5 { ustoupí cerný s jistotou treba} Qe6) 23... Rae8+ 24. Kd1 Be2+ 25. Kc2 Bxf3 {bylo by brzy po partii.}) 23. Bc3 {[%csl Gh7][%CAl Ra1h8] [#]Nejméne od této chvíle se probouzí spící dvojitý agent pešec h7. Spolu se sloupcem 'h' a nyní i diagonálou a1-h8 predstavuje opravdu velmi vážné nebezpecí. Cerný stojí objektivne stále na výhru, ale nároky na presnost jeho hry dále strme stoupají!} Bxb3 $6 ({Pripadne vám, milí ctenári, složité najít i tu radikální} 23... d5 $1 {[%mdl 32]} 24. Nxc5 (24. exd5 Rae8) 24... Rad8 25. Qg3 d4 $1 {, tedy obet zabetonovat nejdelší diagonálu?}) 24. axb3 {Pokud se vám dosavadní vývoj partie líbil nebo vám pripadal zajímavý, výborne, pokud ne ci se ke zpusobu hry i 'estetice' ci psychologickým aspektum stavíte negativne, nyní vás ctení ctenári 'probereme'. I neozrojeným okem je sice videt, že bílý má již reálné šance na zvrat, ale k tomu musí protivník 'stále' neprve vážneji pochybit. Nu, a jak již nejaký ten rok pozoruji hru tak trochu prechytralého a narcistního mladého muze a jeho taktické schopnosti, zdálo se mi zde v casové tísni (tu ješte nikoli vrcholné, pravda) obou protivníku, že 1/ hrubka proste musí následovat, 2/ pozici pokazí cerný! Poznámka: nu a ješte jednu praktickou radu k podobným pozicím a situacím s nedostatkem casu: a/ obzvášte tu si po každém tahu dusledne v duchu rikejte 'co hrozí' ci si hlídejte, dle Smyslovovy rady, vidlicky, vazby a šachy, b/ všímejte si nekrytých figur (nejen souperových, ale i vlastních)!} g5 $2 $11 {[%mdl 8192] Upevnit forpost Je5 a celou radu ostatních cerných polí pomocí této - rekneme - dvojsecné profylaxe se nezdarí. Nepomnajšcij se ocitá ve svém živlu, tím spíše (troufám si odhadovat), že propocítal nebo proste cítil, že karta se zacíná obracet.} ({Všeho dobrého do tretice.} 24... d5 $1 { , dále} 25. exd5 (25. O-O d4) 25... Qf4 $1 26. Kf2 f6 $1) 25. Rd1 $1 {[%csl Rd6,Ye5,Yf6,Rg5,Yh8][%CAl Ga1h8] [#] "Zlikvidujeme všechno, co stojí v ceste otevrení nejdelší úhloprícky a brání nám vtržení težkých figur po otevreném sloupci 'g'."} Qe7 $4 {[%CAl Rf7f6][%mdl 8192] Tak by snad pokracoval každý druhý gramotný šachista. Diagonálu a1-h8 je treba zacementovat, prekrýt forpost Je5, a ochranu potrebuje - jak jsme psali výše - pešec g5! Cerný proto chystá logické f7-f6. Jenomže v šachu naštestí existuje komponenta, která se nazývá CAS! Chyby chodí v párech. Pravda, v tuto chvíli již stojí na výhru bílý, jenže promyslet správne celou útocnou operaci by vyžadovalo alespon o trochu více casu, nežli Jan disponoval. Pokud se chce ctenár prozkoušet z nárocného propoctu, resp, vedení matového útoku, tu má jedinecnou prílezitost! Napovím pouze, že klícem k úspechu je spojit veže po první rade, cemuž stále brání nešika - Jeho velicenstvo.} ({Bílý hrozí} 25... Z0 $140 26. Rh5 $1 $18 {, protože i pešec g5 se samozrejme podílí na budování 'diagonální zdi'!}) ({Vyrovnání zabezpecovalo} 25... b5) ({nebo} 25... Rae8) (25... Qf4 $6 26. Ke2 {s myšlenkou nejen 27.Vh5, ale i 27.Sd2.}) 26. f4 $3 $18 {[%csl Gh7,Rh8][%CAl Rg1g8][%mdl 640]} gxf4 $2 { [%mdl 24576] [#] Giri již úplne ztratil kontrolu nad tím, co se na desce deje. I pocítac ukazuje nejdríve hodnocení v prospech bílého o celý rád vyšší (sic), nežli uvádel v predchozím prubehu, pozdeji již hlásí vynucený mat! Bílý mohl dokonce vyhrát hned dvema zpusoby, avšak jejich jádro je shodné. Pokud nás tedy napadne myšlenka, kterak zesílit útok pomocí jednoho z nich, musí nás nutne napadnout i druhý vyhrávající postup. Touto prostou logikou dojdeme s ctenárem i ke správnému plánu. Ano, jde tedy o spojení veží na první rade, tedy prípravu smrtelného obsazení sloupce 'g' dámskou vezí (královská vež uciní nejlépe, bude-li dohlížet na dvojitého agenta!). V takovém prípade - jak uvidíme, žel pouze ve variantách - muže cerný delat co chce, ale konecné hrozbe obeti dámy se soucasným vtržením na g8 nemuže 'nikdo nikdy' celit.} 27. Rg1 $2 $11 {[%mdl 24576] Opet v nové situaci se pozice ocitá v naprosté dynamické rovnováze, pricemž stejne tomu bude na konci partie, když oba protivníci ješte - eufemisticky receno - škobrtnou. Jde nejen o duležitý moment partie, ale zároven kritický zlom celého semifinále! Když - alespon doufám - šachista s kritickým myšlením a zároven klasickým vzdeláním porovná pozice pocátku zbesilého pešcového 'náporu' bílého v zahájení s touhle pozicí, mohou jej - podle mne - nejpravdepodobneji napadnout dve veci. První se týká 'neumetelství' cerného, druhé potom zcela zrejmé geniality ruského velmistra. Ale ono, prátelé, zde, zdá se, funguje obojí. Jakou merou, o tom se již opravdu mužeme dohadovat. V pozici diagramu se tedy cerný zachranuje, ovšem k cíli by jej dovedl pouze jediný tah. Najdete jak mel cerný pokracovat, aby odvrátil stále hrozive vypadající útok?} ({V hloubce pres 100 polotahu hlásí pocítac mat nejpozdeji v 17. tahu po} 27. Kf2 $1 Qf6 (27... Z0 $140 { s hrozbou na prvním míste dvojtažky po} 28. Rdg1) 28. Rdg1 {[#]} Qg6 29. Bxe5+ ({K výhre pohodlne stacilo i} 29. Qxg6 $144 fxg6 30. Rxg6) 29... dxe5 30. Qh3 {...}) ({Dodejme pro úplnost, že analogicky vyhrávalo i} 27. Kd2) ({ Jen ne} 27. Ke2 $4 {[%mdl 8192] Po hrubce by vyhrál cerný, ale...nikoli tak, jak se domnivají nekterí ctenári:} f3+ $2 ({správné je jedine} 27... f6 $1 $19) 28. Qxf3 f6 $8 $11) 27... f6 $2 {[%mdl 8192] Intuitivne - tak jak premýšlí skoro výlucne holandský velmistr - vyrešit správne tento druh pozic nelze. Je jasné, že zabetovonání nejdelší úhloprícky je stále 'úkolem dne' a vypadá to, že díky pešci f6 by mohl útok bílého dokonce brzy skoncit, ale není tomu tak. Vsadil bych se, ze následující Nepomnjašcim pripravenou kombinaci cerný vubec nevidel. (Nu, a cástecne se tak vysvetluje, proc ponechal dámskou vež na linii 'd'. Proste videl jinou metodu útoku a šel v jejích šlépejích.) Pravdou ovšem na druhé strane je, že najít vyhrávající pokracování je již mnohonásobne težší, nežli celkem jasne a pruhledne vedený útok v predchozím prubehu.} ({Rovnováhu udrzovalo pouze} 27... Qh4+ $8 $11 { Giri by ovšem sotva zvádl nalézt i další jediné tahy, pokud by bílý pokracoval záludným} 28. Kf1 $3 ({Méne nárocné k nalezení správných postupu bylo} 28. Ke2 {(navíc se domnívám, ze tak by Jan Alexandrovic skoro jiste nehrál)}) ({Ovšem i po na oko méne logickém} 28. Kd2 $5 { zbyla cernému jediná - i kdyz logická - obrana} Qg3 $8) 28... Qg3 $8 $11 29. Rxd6 $1 Qxg2+ $4 (29... f6 $8) 30. Rxg2 f6 {[#]} (30... Rae8) 31. Rxf6 $3 Rxf6 32. Bxe5 Raf8 33. Rh2 $3 $18 {a dále napríklad (jiz nevynucená varianta)} ({'Studie' má zel 'opet' duální rešení, které by zvolil praktik:} 33. Rg6 Kxh7 34. Rxf6 Re8 35. Rf5 $18) 33... f3 34. Rh6 Kg7 35. Rxf6 Rxf6 36. Kf2) 28. Rxd6 $2 $11 {[%mdl 8192]} ({[#]Paradox! Výmena strašlivého strelce a snížení poctu útocníku byly ve skutecnosti zdaleka nepresnejším postupem a bílý by rychle vyhrál.} 28. Bxe5 $3 $18 f3 $1 ({Po} 28... fxe5 {jiste ctenár objevil smysl výmeny lehkých figur, jestliže bílý snadno presune poslední rezervu na královské krídlo po tretí rade} 29. Rd3 {s vynuceným matem}) ({Žádnou zmenu útocného plánu nevyzaduje} 28... dxe5 29. Rd3) 29. Qg4 $8 f2+ $1 (29... fxe5 30. Kf2 $1 Z0 $140 31. Rg3 Z0 $140 32. Rh1 {[#] Znáte Lloydem propagovanou hru 14-15, kterou obalamutil celý 'divoký západ'? Presouvání težkých figur - v každé variante trochu jinak, ji pripomíná! Pokud ctenár neví oc jde, mohu uvést príklad Rubikovy kostky :-)}) ({Po} 29... dxe5 {je ovšem nejjednodušší} 30. Rd7 {s rychlým matem.}) 30. Kxf2 fxe5+ 31. Ke2 {s hrozbami} Z0 $140 32. Rxd6 (32. Rg3 $140 Z0 $140 33. Rh1) ({a samozrejme i} 32. Rg2 $140)) 28... Nf3+ $8 {Girimu zde byla naklonená samotná Caissa. Šach jezdcem je totiž jediný, jestliže jiné varianty koncí bud jednotahovým matem, rychlým matem nebo rozhodujícím ziskem.} ({Hrozí} 28... Z0 $140 29. Bxe5) (28... Qxd6 $4 29. Qg7#) (28... f3 $4 29. Qg3) 29. Qxf3 Qxd6 30. Qg4 $138 Qe7 $138 {Dáma musí krýt bod g7 i pešce f6, jiné obrany není, ale opet: vylucovací metodou jej najdeme za nekolik sekund bez ohledu na skutecné hodnocení pozice. To cerného v této chvíli proste nemusí zajímat. Bílému práve došlo strelivo k rozhodujícímu náporu, k udržení dynamické rovnováhy však stací. Na desce se pomalu obnovuje normálne fungující absolutní hodnota figur s výjimkou fantasticky aktivního strelce + samozrejme nejvetšího hrdiny v partii - dvojitého agenta pešce h7!} {Následovalo} 31. e5 $4 $19 {Celý Nepo. Remíza mu nevoní, a tak hazarduje dál. Blufování je na tomto míste krajne sporné, protože výsledek remíza-prohra neznamenal v druhé partii krátkého zápasu zdaleka totéž! Pocítac ted hlásí celkem 2 zpusoby výhry cerného, a to prosím jde o absolutne logická pokracování založená na protiútoku proti bílému králi!} (31. Qxf4 $11 Rae8 {a nyní stvrzuje dynamickou rovnováhu napríklad prímocaré} ({s hrozbou} 31... Z0 $140 32. Rg6 $1) 32. Rg8+ Rxg8 33. Bxf6+ Rg7 $8 (33... Qxf6 $4 34. hxg8=Q+) 34. Bxe7 Rgxe7 35. Qf6+ Kxh7 36. Qf5+ Kg7 37. Qg5+ {s vecným šachem}) (31. Qf5 $11) (31. Kf2 $11) 31... fxe5 $2 $11 ({Tentokrate opravdu podle všech strategických kánonu zformulovaných snad ješte Steinitzem vyhrával 'protiúder v centru'. Ukázalo by se, ze konkrétne po} 31... Rad8 $1 $19 { je bílý král slabší a cerný by vyhrál:}) ({Vyhrávalo i} 31... Rae8 $5 $19) ({ale tretí tah v poradí vedl již jen k remíze} 31... Qxh7 $2 $11 32. exf6 Rf7 33. Qxf4 Re8+ 34. Kd2 Qh3 35. Rg3 Qh1 36. Rd3 {a dále napríklad:} Rg8 (36... Z0 $140 37. Qf5 Qe1+ 38. Kc2 Qe4 39. Qh5+ Qh7 40. Qd5 Re2+ 41. Kc1 $11) 37. Kc2 $8 Rg2+ 38. Bd2 Qh7 39. Qb8+ Rg8 40. Qd6 Qf5 41. Qh2+ Rh7 42. Qd6) 32. Qh5 Rae8 33. Rg5 (33. Kf2 $144 $11) 33... Qxh7 ({Jevgenij Glejzerov ve svých komentárích v Šachmatnom obozreniji 7/2020) uvádí ješte strašlivou a nelidskou lécku, 'cistou kompovštinu', jíž by jiste doporucil k zarazení do kartotéky "propocet-fantazie" Mark Dvoreckij.} 33... Qd7 $3 {[#]} 34. Rxe5 $4 (34. Qg6 $11) (34. Rg6 $11) 34... Qd3 $3 $19 {Zde již ponechám rozbor na samotném ctenári!}) 34. Qg4 $8 { V záveru partie se bílý sice opet ocitá v situaci dynamické rovnováhy postavení, ale je na nem, aby hledal jediné tahy vedoucí k remíze, zatímco cerný se nyní prakticky splést nemuze. Remis skoro po každém gramotném tahu. Mnohokrát jsem si již všiml, že tyto do jisté míry psychologické fenomény (i když treba mistra sveta ci cínskou šachovou školu podezírám, že si v pripravených zahájení vybírají práve takové situace!) mají na svedomí ruzné nevyhnutelné karamboly. Zkuste najít treba pet jediných správných a pritom neocividných tahu po sobe! Giri zde tedy prakticky i bez propoctu 'dokáže' najít vynucenou remízu. Vybrat si jeden z peti (sic) vhodných tahu...} Qb1+ ({Remizovalo} 34... Rg8 35. Rxg8+ Qxg8 36. Qh5+ Kg7 37. Bxe5+ Rxe5+ 38. Qxe5+ Kg6 $11) (34... Qh1+ 35. Kd2 Rd8+ 36. Kc2 Qd1+ 37. Qxd1 Rxd1 38. Kxd1 f3 39. Rxe5 Kh7 $11) ( 34... Rf6 35. Rh5 Rh6 36. Rxe5 Qb1+ 37. Kd2 Qa2+ 38. Kd3 Qa6+ 39. Ke4 Rxe5+ 40. Bxe5+ Rf6 41. Qxf4 Qe2+ 42. Kd5 Qg2+ 43. Kxc5 Qc6+ 44. Kb4 Kg7 $11) ({a samozrejme ocividné} 34... Qe4+ 35. Kd2 Rf7 36. Qh5+ Qh7 37. Rxe5 Rxe5 38. Qxe5+ Kg8 39. Qg5+ Rg7 40. Qd8+ Kf7 41. Qd7+ Kg6 42. Qg4+ Kf7 43. Qd7+ $11) 35. Kf2 $8 Qc2+ $8 36. Kg1 $8 Qb1+ (36... Qc1+ $144) 37. Kf2 Qc2+ 38. Kg1 Qb1+ 39. Kf2 {Nesmírne obsažná a typická 'moderní' partie, jejíž linka vede k roku 2033 :-) Poznámka: Nu, a nyní si predstavte situaci, v níž byste byli povinni tuhle partii oglosovat - rozebrat pred 40 lety, a porovnejte obe cinnosti. Zatímco bez pocítace byste se - ješte bez záruky závažných analytických omylu - dobrali výsledku nejméne po mnoha hodinách analýzy, dnes mužete pustit keramického prítele, který vám minimálne záver partie propocítá zcela bezchybne. (Pro 'železo' jde o pouhou jakousi nižší formu presné matematické rovnice - tedy snadno rešitelné!) V jiných cláncích nikoli zrídka uvádím jako hlavní duvod faktu, že se dnes šach hraje na nižší nikoli vyšší úrovni, jak se mnozí domnívají, proste proto, že šachisté zpohodlneli a de facto skutecná analýza již témer vymrela. Šachisté 'zapomneli' analyzovat sami! Zde jsme videli názorný príklad...je snad zbytecné tvrdit, že 1/ takhle zle by se hazardnímu náporu bílého v zahájení nebránil ješte pred 50, ale i 80 lety ani hrác ligové úrovne v Ceskoslovensku; 2/ málokoho by nenapadlo spojit v kritický moment záveru partie veže po první rade a dámskou postavit na sloupec 'g'. Pravda, je tu ješte otázka spotreby casu, únavy, ale hodiny i únava se prece nevylíhly pres noc, že?...} 1/2-1/2