[Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.09"] [Round "2"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B67"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "101"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 Nc6 7. Qd2 e6 8. O-O-O Bd7 9. f4 h6 10. Bh4 g5 11. fxg5 Ng4 12. Nf3 (12. Nxc6 Bxc6 13. Be2) 12... hxg5 13. Bg3 (13. Bxg5 $4 f6 14. Bf4 e5 15. Bg3 Bh6 $19) 13... Be7 14. Be2 (14. Kb1 $14 {ECO}) 14... Nge5 15. Kb1 (15. Rhf1 Qa5 (15... b5 16. Nxe5 Nxe5 17. Bxe5 dxe5 18. Bg4 $5 Bb4 $2 {Lerner-Kupreichik/URS/1974/} (18... Qc8 19. Nd5 $6 exd5 20. Qxd5 Be6 $1 21. Bxe6 fxe6 22. Qxe5 Rf8) 19. Qf2 $1 Qe7 20. Rxd7 $3 Qxd7 21. Nd5 Be7 22. Qxf7+ $16) 16. Kb1 f6 $13) 15... b5 $1 (15... f6 16. h4 $1 {Mokry,K-Banas,J/Trnava/1986/}) 16. Rdf1 $5 (16. a3 Rb8 17. Na2 a5 18. Nc1 Nxf3 (18... b4 $5 19. a4 Nxf3) 19. gxf3 $5 e5 $6 (19... Ne5 $1 $13) 20. Bf2 Be6 21. Be3 $14 {Riemersma,L-Rodriguez,Am/Dieren/1987/}) (16. Bd3 Rc8 17. Rdf1 Qa5 18. Be1 Nxd3 19. Qxd3 b4 20. Ne2 Ne5 21. Nxe5 dxe5 $13 {Tischbierek, R-Van der Wiel,J/Baden Baden II/1992/}) 16... Rc8 17. Nxe5 Nxe5 18. Rf2 f6 19. Rhf1 (19. h4 $6 Bc6) 19... Bc6 20. a3 Bb7 21. h3 $6 (21. Qd1 $5 {/\ Bh5->}) 21... Nc4 (21... Rc5 $5) 22. Bxc4 Rxc4 23. Qd3 e5 24. Re2 (24. Nd5 $5) 24... Qc8 25. Rf5 (25. Bf2 f5 $5 26. exf5 Bxg2) 25... Rxc3 (25... Bxe4 $4 26. Nxe4 Qxf5 27. Nxd6+ $18) 26. bxc3 Qe6 $6 (26... Qc5 27. Kb2 d5 28. exd5 Bxd5 $40) 27. Kb2 Kd7 28. Rf1 Qc4 $2 (28... Bc6 $1 {/\ a5}) 29. Qxc4 bxc4 30. Ka2 $1 Bc6 31. Rb1 $1 Bd8 $2 (31... a5) 32. Rb8 $1 Re8 33. Bf2 Ba5 34. Rxe8 Kxe8 35. Kb2 Kf7 36. Ba7 Ke6 37. g4 $2 (37. g3 $5 d5 38. exd5+ Bxd5 39. h4 gxh4 40. gxh4 Bf3 41. Rh2 Bh5 42. Rg2 $36) 37... Bd8 38. Kc1 Be7 39. Re3 d5 40. exd5+ Kxd5 41. Kb2 Ke6 $2 (41... a5 {/\ a4}) 42. Bb6 Bd6 43. h4 gxh4 44. Rh3 e4 45. Rxh4 Bf4 46. Rh3 Bg5 47. Bd4 a5 48. Rh2 a4 49. Rh1 Bd7 50. Rh2 Kd5 51. Rh5 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.23"] [Round "8"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B86"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "82"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Nbd7 8. f4 Nc5 9. e5 dxe5 10. fxe5 Nfd7 (10... Nxb3 11. axb3 Bc5 12. Be3 Nd5 $2 (12... Bxd4 13. Bxd4 Nd5) 13. Nxe6 $1 Bxe6 14. Bxc5 Qg5 15. Qd4 $1 Nxc3 (15... Nf4 16. g3 Ng6 17. Bd6) (15... Qxg2 16. O-O-O O-O-O 17. Ne4 $16) 16. bxc3 Rd8 17. Bd6 f6 18. O-O $1 fxe5 19. Qc5 Rc8 20. Qf2 Rxc3 21. Rae1 {1-0/Pugatchev-Boger/URS/ 1991/}) 11. Bf4 (11. Qe2 $5 Nxb3 12. axb3 Bc5 13. Nf3) 11... b5 (11... Nxb3 12. axb3 Bc5 13. Ne4 (13. Qd3 $5 { 0-0-0}) 13... O-O 14. Qd3 (14. Nxc5 Nxc5 15. b4 Ne4 16. Qd3 f5 (16... Qd5 $2 17. c4 $18) 17. exf6 Nxf6 18. O-O-O Qd5 $132) 14... Qh4+ (14... Bb4+ 15. c3 Nc5 16. Qe3 { 0-0-0>>} (16. Nxc5 Bxc5 17. O-O-O Bxd4 18. Qxd4 Qxd4 19. Rxd4 b5)) 15. Bg3 Qh5 (15... Qg4 $5) 16. Nxc5 (16. Nf3 $5 b5 17. O-O-O Bb7 18. Neg5 Bd5 $13) 16... Nxc5 17. Qe3 f5 (17... b6 $142) 18. exf6 Rxf6 19. Nf3 (19. Qe5 Qxe5+ 20. Bxe5 $14) 19... Nd7 (19... b6 $5) 20. O-O-O h6 21. Rhe1 a5 22. Rd4 Qb5 23. Ne5 Nxe5 24. Bxe5 {Mikhalchishin,A-Stangl, M/Dortmund-B (4)/1991/1-0 (40)}) (11... Nb6 12. Be3 (12. Qd2 Be7 13. O-O-O O-O 14. h4 Bd7 15. Qe2 Kh8 16. Ne4 Nxe4 17. Qxe4 Qc8 18. c3 Bc6 19. Nxc6 Qxc6 20. Bc2 Qxe4 21. Bxe4 Rab8 22. Be3 Nc4 23. Ba7 Ra8 24. Bd4 {Yagupov,I-Tataev,M/ Moscow Tal/1992/1-0 (42)}) 12... Nxb3 13. axb3 Nd5 14. Bf2 Nxc3 15. bxc3 Be7 16. O-O O-O 17. Qf3 Qc7 18. Rfe1 Bd7 19. Re3 f5 20. exf6 Bxf6 21. Qe4 Rae8 22. Bg3 Qb6 23. Be5 Bxe5 24. Qxe5 {Magomedov,M-Bukic,E/Ljubljana Iskra/1992/0.5 (47)}) (11... g5 12. Nxe6 (12. Bg3 h5 13. h3 Qc7 14. Qe2 b5) 12... Nxe6 13. Bxe6 gxf4 14. Bxf7+ (14. Qh5 Nxe5 $1 15. Qxe5 Bxe6 16. Qxh8 f3 $17) 14... Kxf7 15. Qh5+ Kg7 (15... Kg8 16. Qg4+ Bg7 17. Qe6+ Kf8 18. Qf5+ Nf6 19. Qxf4 $44) 16. Qg4+ Kh6 17. h4 (17. O-O-O Qg5 $19) (17. O-O Nxe5 18. Qxf4+ Qg5 $19) 17... Nxe5 (17... Be7 $5) 18. Qxf4+ Kg7 (18... Kg6 19. h5+) 19. Qxe5+ Qf6 20. Qg3+ Qg6 21. Qe5+ Qf6 22. Qg3+ {Sokolov,A-Har Zvi,R/Biel op (03)/1992/0.5 (22)}) ( 11... Be7 12. Qh5 (12. Qg4 g5 $1 13. Bg3 h5 14. Qe2 h4 15. Bf2 Qc7 $13) 12... O-O 13. O-O-O Qc7 14. Rhf1 (14. Rhe1 b5 15. Qg4 Re8 16. Re3 Nf8 17. h4 Ng6 18. Bg3 Bf8 19. Rf1 Bb7 20. h5 Ne7 21. Rxf7 Nxb3+ 22. axb3 Qb6 23. Rf4 Nd5 24. Nxd5 {Vavra,P-Chloupek,S/CSR-chT/1992/1-0 (27)}) 14... b5 15. Bd5 b4 16. Bxa8 bxc3 17. Nc6 Nb6 18. Nxe7+ Qxe7 19. Bg5 Qc7 20. Bf6 gxf6 21. exf6 Kh8 22. Rd4 cxb2+ 23. Kb1 Nba4 24. Rf3 {Jaracz,P-Liiva,R/Duisburg WchJM-U18 (05)/1992/1-0 (25)}) (11... g6 12. O-O Bg7 13. Qe2 O-O 14. Kh1 $16) 12. Qg4 (12. Qe2 Bb7 13. O-O-O ( 13. O-O b4 14. Na4 Nxb3 15. axb3 Nc5 16. Rad1 Nxa4 17. bxa4 Bc5 18. Be3 $2 (18. Kh1 $1 $13) 18... Qc7 $1 $15 {Zapolskis,A-Slekys,E/Mariampole/1992/}) 13... Qa5 (13... b4 14. Na4 Nxb3+ 15. axb3 Qc7 16. Rhf1 Nc5 17. Nf5 (17. Kb1 Nxa4 18. bxa4 Bc5 19. Qg4 O-O-O 20. Bg3 g6 21. Bh4 Rd5 22. Bf6 Re8 23. Nb3 Bf8 24. g3 { Riegler,P-Osterman,R/SLO-ch/1992/0-1 (35)}) 17... exf5 18. e6 Nxb3+ 19. Kb1 Qc6 20. Nb6 Qxe6 21. Rfe1 Nc5 22. Nxa8 Qxe2 23. Rxe2+ Ne4 24. Nc7+ {Emms, J-Petrosian,A/London LB (08)/1991/1-0 (65)}) 14. Rhf1 (14. Rhe1 Rc8 15. Qg4 b4 16. Na4 Nxa4 17. Nxe6 Nac5 18. Nxg7+ Bxg7 19. Qxg7 Nxb3+ 20. Kb1 Nd4 21. e6 Bd5 {Morawietz,D-Ottens,S/NWL-II 9192/1992/1-0 (22)}) 14... Nxb3+ 15. Nxb3 Qc7 16. Nd4 Nc5 17. a3 Be7 18. Qg4 O-O 19. Rde1 Rfd8 20. Bh6 Bf8 21. Bg5 Rd7 22. Re3 Rc8 23. Bf6 Ne4 24. Rxe4 {Motwani,P-Pigott,J/BCF-ch/1989/0-1 (40)}) 12... h5 ( 12... Nb6 13. O-O-O Bd7 14. Rhf1 h5 15. Qf3 Rc8 16. Kb1 Nc4 17. Bxc4 bxc4 18. Bg5 $1 {Zapolskis,A-Tataev,M/Stare Mesto 57/(242)/1992/1-0 (18)}) (12... Nf6 $1 13. exf6 Qxd4 $13 {Zapolskis,A}) 13. Qg3 h4 14. Qg4 g5 $6 (14... h3 $5) 15. O-O-O Qe7 (15... gxf4 16. Nxe6 $1 (16. Bxe6 Nxe5 17. Qe2 Ned3+ $1) 16... Nxe6 17. Bxe6 Rh6 (17... fxe6 18. Qg6+ Ke7 $13) (17... Qe7 18. Bxd7+ Bxd7 19. Qf3 Rc8 20. Nd5 Bc6 21. Nf6+ Qxf6 22. exf6 Bxf3 23. Rhe1+ $18) 18. Bf5 $1 Ra7 ( 18... Qe7 19. Nd5 Nxe5 20. Rhe1 $1 Nxg4 21. Nc7#) 19. e6 $40) 16. Nc6 $1 Nxb3+ 17. axb3 Qc5 18. Ne4 $1 Qxc6 19. Bxg5 Bb7 (19... Rg8 20. Nf6+ $1 (20. Rxd7 Kxd7 21. Nf6+ $18) 20... Nxf6 21. Bxf6 $18) 20. Rd6 $3 Bxd6 (20... Qxe4 21. Rxe6+ $18) 21. Nxd6+ Kf8 22. Rf1 Nxe5 (22... Rh7 $2 23. Qxe6 Nxe5 24. Qxe5 $18) ( 22... f5 23. Rxf5+ $18) 23. Qxe6 Qd5 24. Rxf7+ $3 (24. Qf6 Rh7 25. Rf5 Qxg2 $13 ) (24. Bh6+ Kg8 25. Rxf7 Qxe6 26. Rg7+ Kf8 27. Rf7+ Kg8 28. Rg7+ $10) 24... Nxf7 (24... Kg8 25. Rg7+ Kxg7 (25... Kf8 26. Qe7#) 26. Nf5+ Kh7 27. Qh6+ Kg8 28. Qg7#) 25. Be7+ Kg7 $8 (25... Kg8 26. Qg6#) 26. Qf6+ Kh7 27. Nxf7 (27. Nf5 Rag8) 27... Qh5 $8 28. Ng5+ Kg8 29. Qe6+ Kg7 30. Qf6+ Kg8 31. Qe6+ Kg7 32. Bf6+ Kh6 33. Nf7+ Kh7 34. Ng5+ (34. Nxh8 Rxh8 35. Qe7+ Kg6 36. Bxh8 Qg5+ $1) 34... Kh6 35. Bxh8+ (35. Nf7+ Kh7 36. Nxh8 Qh6+ 37. Kb1 Rf8 38. Qf5+ Kg8 39. Ng6 $16) (35. Qe7 $5 Rag8 (35... Qg6 36. Nf7+ Kh5 37. Qe5+ Kg4 38. h3#) (35... Qe8 36. Qg7+ Kh5 37. Ne6 Qg6 38. Nf4+ Kg4 39. Qxg6+ Kxf4 40. Qg5+ Ke4 41. Qe5#) 36. Nf7+ Kg6 37. Nxh8+ Rxh8 38. Bxh8 Qg5+ $1 39. Qxg5+ Kxg5 40. g3 hxg3 41. hxg3 Kg4 42. Be5 Bd5 $3 43. Kd2 Kf3 44. Kc3 Be4 $10) 35... Qg6 (35... Kxg5 36. Qe5+ Kg6 (36... Kg4 37. h3#) 37. Qf6+ Kh7 38. Qg7#) 36. Nf7+ Kh7 37. Qe7 Qxg2 $2 ( 37... Kg8 $3 38. Qxb7 (38. Ne5 Qh7 $1) 38... Rf8 39. Ne5 (39. Bd4 Qxf7 $15) 39... Rf1+ 40. Kd2 Qd6+ $10) 38. Be5 $2 (38. Bd4 $1 Qh1+ (38... Qf1+ 39. Kd2 Qf4+ (39... Qg2+ 40. Kc3) 40. Be3 $1 (40. Kd3 Qf3+) (40. Kc3 Rc8+) 40... Qxh2+ 41. Kc3 Rc8+ 42. Kb4 Rc7 43. Ng5+ Kg6 44. Qe8+ Kg7 45. Ne6+ Kf6 46. Bg5+ Kf5 47. Bf4 $18) 39. Kd2 Qxh2+ (39... Qg2+ 40. Kc3 Qc6+ 41. Kb4 a5+ (41... Re8 42. Qxh4+ $18) 42. Ka3 b4+ 43. Ka2 $18) 40. Kc3 Rc8+ 41. Kb4 Qd2+ (41... Rc7 42. Qf6 $18) (41... Qc7 42. Qf6 a5+ 43. Ka3 b4+ 44. Ka2 Qg3 45. Qh6+ (45. Ng5+ $18) 45... Kg8 46. Nd6) 42. c3 $18) 38... Qf1+ $10 39. Kd2 Qf2+ 40. Kd3 Qf3+ 41. Kd2 Qf2+ 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.18"] [Round "6"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B86"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "62"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Nbd7 8. f4 Nc5 9. f5 Be7 10. Qf3 O-O 11. Be3 e5 12. Nde2 b5 (12... Nxb3 13. axb3 d5 (13... b5 14. Bg5 (14. O-O-O b4 (14... Bb7 15. b4 $2 a5 $1 $17) 15. Na4 Bb7 16. Ng3 Bc6 17. Nb6 Rb8 18. Nd5 Bxd5 19. exd5 a5 20. Ne4 a4 21. bxa4 b3 22. c3 Qa5 23. Nxf6+ Bxf6 24. Qe4 {Schuh,F-Malisauskas,V/Debrecen EU-chT (1) OST-LIT/1992/0-1 (56)}) (14. Nxb5 $2 d5 $1 $44 {<=>} 15. exd5 Nxd5 16. Ng3 $8 (16. Nbc3 Nxe3 17. Qxe3 Bxf5 $17) (16. O-O Bb7 17. Na3 $8 Qc7 $1) 16... Bb7 17. Nc3 Nxe3 18. Qxe3 Rc8 (18... Bxg2 $2 19. Rg1 Bb7 20. Rd1 $1) 19. Rd1 $6 (19. Ra4 Bc5) (19. f6 $1 Bxf6 20. O-O $15) 19... Qa5 20. Rd7 Qb4 $1 (20... Qa1+ $2 21. Kd2 $1 Qxb2 22. Rb1 $8 Bg5 $8 23. Rxb2 Bxe3+ 24. Kxe3 Rxc3+ 25. Kd2 Bc8 26. Rd5 $16) 21. Nh5 $2 (21. f6 $1 Bxf6 22. O-O $15) 21... Bh4+ $1 $19 {Akopian,V-Anastasian,A/ Tbilisi/1989/0-1 (23)}) (14. O-O Bb7) (14. Rd1 $5 Bb7 (14... b4 $5 15. Nd5 Nxd5 16. Rxd5 (16. exd5 $13) 16... Bb7 17. Rd2 Bh4+ $5 18. g3 Be7 $13) 15. Ng3 (15. O-O Rc8 16. Rd2 b4 (16... Qa5 17. Ng3) 17. Nd5 Nxd5 (17... Bxd5) 18. exd5 Bg5 19. Ng3 Bxe3+ 20. Qxe3 Qa5 21. f6 $5 Qc5 $8 22. Qxc5 Rxc5 23. fxg7 Kxg7 24. Nf5+ {Golubev,M-Ginsburg,G/Ukrajina (ch)/1992/}) 15... b4 16. Na4 Qc7 17. Rd2 Bc6 18. Nb6 Qb7 $1 19. Nd5 (19. Nxa8 Rxa8 20. O-O Nxe4 21. Nxe4 Bxe4) 19... Bxd5 20. exd5 a5 21. O-O a4 22. bxa4 Rxa4 23. b3 Ra5 24. Rfd1 {Kuczynski, R-Stempin,P/Leba/1989/}) (14. g4 $5 b4 15. Na4 Bb7 16. Ng3 d5 (16... Qc7 $5) 17. O-O-O d4 (17... dxe4 18. Qe2 Qa5 19. g5 Nd5 20. f6 $1 $16 {/^}) (17... Nxe4 $5 18. Nxe4 dxe4 19. Qh3 Qc7 20. g5 $44 {/^}) 18. Bd2 (18. g5 $2 Nxe4 $1 19. Nxe4 Qd5 $19) 18... Rc8 19. Kb1 (19. g5 $2 Qc7 20. Qd3 Nxe4 $1 21. Nxe4 Qxc2+ $1 22. Qxc2 Rxc2+ 23. Kxc2 Bxe4+ 24. Kc1 Rc8+ $19) 19... Nd7 20. g5 $2 (20. h4 $6 Bc6 21. g5 Bxa4 22. bxa4 Nb6 23. f6 Nxa4 $5 24. fxe7 Qxe7 $44) (20. Rhg1 $1 Bc6 (20... h6 21. g5 $40) 21. g5 Bxa4 22. f6 $1 Bc6 23. Nf5 $3 Bc5 24. fxg7 Re8 25. Rg3 $18) 20... Bxg5 21. Bxb4 Re8 22. Rhg1 $6 Be3 23. Rg2 {Winants, L-Ftacnik,L/Tilburg/1992/}) 14... Bb7 (14... b4 15. Bxf6 bxc3 16. Bxe7 cxb2 17. Rb1 Qxe7 18. O-O a5 19. Rxb2 Ba6 20. Ra1 Bxe2 21. Qxe2 Rfc8 22. Rba2 Qc7 23. Qd2 Qc6 24. Qd3 {Fiorito,F-Sunye Neto,J/Bogota(2) Final Latin Cup/1991/0.5 (39) }) 15. Bxf6 (15. Qd3 Rc8) 15... Bxf6 16. O-O-O b4 17. Nd5 a5 18. Kb1 a4 19. Nc1 a3 20. Nxb4 Qa5 21. c3 axb2 22. Ncd3 Rfc8 23. Kxb2 d5 24. Ra1 {Kruppa, Y-Anastasian,A/Podolsk GMA-qual/1989/0-1 (29)}) 14. exd5 e4 15. Qh3 b5 {N} 16. Rd1 $5 Qc7 17. O-O Bb7 18. Qg3 $1 Bd6 19. Bf4 $1 Rad8 20. Bxd6 Rxd6 21. Rd4 $1 Re8 22. Rfd1 Qb6 23. Kh1 Rdd8 {Yakovich,Y-Vaulin,A/USSR/1987/}) 13. Bd5 Rb8 14. b4 $5 Ncd7 (14... Na4 15. Nxa4 bxa4 16. a3 $14) 15. O-O Nxd5 16. Nxd5 Bb7 17. Nec3 Nf6 18. Rad1 Nxd5 19. Nxd5 Bxd5 20. Rxd5 Rc8 $2 (20... Qc7 $1 21. Qg4 f6 22. Rf3 Qxc2 23. Rh3 Rf7 24. Qh5 h6 25. Qg6 Qxe4 26. Rd1 Kf8 27. Bxh6 gxh6 28. Rxh6 Ke8 29. Rh7 Qc4 $17) 21. Qg4 f6 22. Rf3 Rxc2 23. Rh3 Rf7 24. Qh5 h6 25. Qg6 Kf8 26. Bxh6 $2 (26. Qh7 $1 Ke8 27. Qg8+ Rf8 $1 (27... Bf8 $2 28. Bc5 $1 Qc7 29. Rhd3 dxc5 30. Rd8+ Qxd8 31. Rxd8+ Kxd8 32. Qxf7 $16) 28. Qxg7 Qc7 $132) 26... gxh6 27. Rxh6 Qb6+ 28. Rc5 $8 (28. Kh1 $2 Rc1+) 28... Bd8 29. Rh8+ Ke7 30. Rh7 (30. Qg8 $2 dxc5 31. Qe8+ Kd6 $19) 30... Rxh7 31. Qxh7+ Kf8 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.10.21"] [Round "20"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B87"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "71"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 b5 8. O-O Be7 9. Qf3 Qc7 10. Qg3 O-O 11. Bh6 Ne8 12. Rad1 Bd7 13. a3 (13. f4 Nc6 14. Nxc6 Bxc6 15. f5 Kh8 16. Be3 b4 $1 17. Na4 {Sokolov,A-Gelfand,B/URS-ch/1989/} Nf6 $1 18. fxe6 fxe6 19. Qh3 Nxe4 20. Qxe6 Bf6 $13) 13... Nc6 14. Nxc6 Bxc6 15. Bf4 ( 15. f4 Bf6 16. f5 Qe7 17. Qg4 Kh8 18. Bd2 Bxc3 19. Bxc3 e5 20. Rfe1 Nf6 21. Qh4 Rad8 22. Rd3 $14 {Stirenkov,V-Vaulin,A/Budapest/1991/}) 15... Qb7 16. Rfe1 a5 ( 16... b4 17. axb4 Qxb4 18. e5 $14) 17. e5 (17. Nd5 $5 Bd8 $1 (17... exd5 18. exd5 $16)) 17... dxe5 (17... d5 18. Ne2 b4 19. axb4 a4 20. Ba2 Qxb4 21. Nd4 Bb7 22. Bc1 $14) (17... b4 18. exd6 Nxd6 19. Bxd6 Bxd6 20. Rxd6 bxc3 21. bxc3 $16) 18. Bxe5 Bf6 (18... b4 19. axb4 axb4 20. Ne2 Bf6 21. Nd4 $14) (18... Nf6 19. Rd4 Rad8 20. Rh4 $13) 19. Rd4 Rd8 (19... b4 20. axb4 axb4 21. Na2 $1 $16 (21. Ne4 Bxe5 22. Qxe5 $14)) (19... Bxe5 20. Qxe5 $14 (20. Rxe5 $2 b4 21. axb4 axb4 22. Na2 $1 Rxa2 23. Bxa2 Qa7 $17)) 20. Rxd8 Bxd8 21. Ne2 a4 22. Ba2 b4 23. axb4 (23. Nd4 Bd5 24. Bxd5 Qxd5 25. axb4 $140 $2 f6 26. c4 Qxc4 $19) 23... Qxb4 24. Bc3 Qb7 (24... Qh4 $2 25. Qxh4 Bxh4 26. Bb4 $18) 25. Nd4 Nf6 $1 (25... Bd5 26. Nf5 $1 f6 (26... exf5 27. Rxe8 $18) (26... Bxa2 27. Bxg7 h5 28. Bxf8+ Kxf8 29. Qa3+ $18) 27. Bxd5 Qxd5 28. Nh6+ Kh8 29. Bb4 Bc7 (29... Ba5 30. Bxf8 Bxe1 31. Bxg7+ Nxg7 32. Qb8+ Ne8 33. Qxe8+ Kg7 34. Ng4 Bb4 35. Ne3 $16) 30. Qh3 Ba5 31. c4 Qxc4 32. Bxa5 gxh6 33. Qxe6 $16) (25... Bf6 26. Nxc6 Qxc6 27. Bb4 Qxc2 28. Bb1 $1 (28. Bxf8 $2 Kxf8 $44) 28... Qxb2 29. Bxh7+ Kxh7 30. Bxf8 $16) (25... Be4 26. Bxe6 $1 fxe6 27. Nxe6 Be7 28. Nxg7 Bg6 29. Nxe8 Rxe8 30. Qe5 Bf8 31. Qh8+ Kf7 32. Qf6+ Kg8 33. Rxe8 Bxe8 34. Qh8+ Kf7 35. Qxh7+ $18) 26. Nxc6 (26. Rxe6 $6 fxe6 27. Nxe6 Qf7 (27... Bd5 28. Bxd5 Nxd5 29. Bxg7 Bh4 $17) 28. Nxg7 Qxa2 29. Nf5+ Kf7 30. Qg7+ Ke6 31. Nd4+ Kd5 $19) (26. Bxe6 $5 fxe6 27. Nxe6 Qf7 (27... Re8 $2 28. Nxd8 Rxe1+ 29. Bxe1 Qe7 30. Ba5 $1) 28. Nxf8 Qxf8 $10) 26... Qxc6 27. Rd1 Be7 (27... Bc7 28. Qd3 Rd8 (28... Ne4 29. Be1 (29. Bb4 Rb8 30. Be7 Bb6 31. Bh4) (29. Qf3 Bb6 30. Bd4 Rd8 31. Bxb6 Rxd1+ 32. Qxd1 Qxb6) 29... Rb8 30. b4 axb3 31. Bxb3 $14) 29. Qxd8+ Bxd8 30. Rxd8+ Ne8 31. Bc4 h6 32. Bd3 f5 33. Rb8 Qd7 $1) 28. h3 Ra8 (28... Rd8 $2 29. Rxd8+ Bxd8 30. Qb8 Qc7 31. Qa8 $16 ) 29. Rd4 Ne8 (29... a3 30. bxa3 (30. b4 $5 $14) 30... Rxa3 31. Bb3 $14) 30. Qd3 Bf6 31. Rc4 Qa6 32. Bxf6 Nxf6 33. Qd2 (33. b4 axb3 34. Bxb3 Qa1+ 35. Kh2 Qe1 $132) 33... h6 (33... g6 $10) 34. Rd4 Qb6 35. c3 (35. b4 axb3 36. Bxb3 Ra1+ 37. Kh2 Qc7+ 38. g3 Qc6 $17) 35... a3 36. bxa3 (36. bxa3 Rxa3 37. Rd8+ (37. Rb4 Qc7 38. c4 Ne4 $10) 37... Kh7 38. Qc2+ g6 39. Rd2 $10) (36. b4 Rb8 37. Qc1 Qa7 $132) 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.10.12"] [Round "16"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1-0"] [ECO "B87"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "75"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 {Tisdall} c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 b5 8. O-O Be7 9. Qf3 Qc7 10. Qg3 Nc6 11. Nxc6 Qxc6 12. Re1 Bb7 13. a3 (13. Qxg7 Rg8 14. Qh6 O-O-O 15. Qh3 (15. f3 Rg6 16. Qh4 Rdg8 17. Re2 Bd8 18. Qe1 Bb6+ 19. Kh1 Bd4 20. Bf4 Nh5 21. Be3 Bxe3 22. Rxe3 Qc5 23. Nd5 exd5 24. Rc3 $16 { Krason,J-Schurade,M/Olomouc/1989/1-0 (107)}) 15... Kb8 16. a3 (16. f3 Rg6 17. Be3 Rdg8 18. Re2 Nd7 19. Nd5 exd5 20. Bxd5 Qc7 21. Bxf7 Bf6 22. Rd1 Bxb2 23. c4 Ba3 24. cxb5 $14 {Ivanchuk,V-Polugaevsky,L/Monaco blind (01)/1993/1-0 (35)}) 16... Rg6 17. Re2 Rdg8 18. f4 $2 (18. f3 h5 $13) 18... d5 $1 $17 { Drozdov-Schnaider,A/URS/1987/}) (13. f3 O-O 14. Bh6 Ne8 15. Rad1 Rd8 (15... Bf6 16. Bg5 Bxc3 17. bxc3 a5 18. a4 bxa4 19. Ba2 Qxc3 20. Be7 Qxc2 21. Qf2 Rc8 22. Rd2 Qc7 23. Bxf8 Kxf8 24. Bb1 $14 {Hernandez,Y-Martin del Campo/Capablanca Memorial III (10)/1993/0.5 (60)}) (15... b4 $6 16. Ne2 $6 Qc5+ 17. Kh1 Bf6 $10 {Rublevsky,S-Magerramov,E/USSR-ch/1991/}) 16. Kh1 (16. Rd3 Kh8 17. Be3 Nf6 18. Red1 Qc7 19. Bd4 Bc6 20. a3 Qb7 21. Bxf6 gxf6 22. Ne2 Rg8 23. Qf2 a5 24. c3 { Prasad,D-Shneider,A/Calcutta/1991/0.5 (25)}) 16... Kh8 17. Bg5 Bxg5 18. Qxg5 Nf6 19. a4 $6 h6 $1 20. Qd2 b4 21. Na2 a5 22. c3 bxc3 23. Nxc3 $13 {Magomedov, M-Magerramov,E/USSR/1991/}) (13. Bg5 O-O 14. Bh6 Ne8 15. Rad1 Kh8 16. Bg5 Bxg5 17. Qxg5 Nf6 18. Rd3 b4 19. Rf3 bxc3 20. Rxf6 cxb2 21. Rf3 Qxe4 22. Qd2 a5 23. Rxe4 Bxe4 24. Qd1 $13 {Moutousis,K-Cvetkovic,S/Vrnjacka Banja (7)/1990/0-1 (46) }) (13. a4 b4 14. a5 O-O 15. Na2 Nxe4 16. Qg4 f5 17. Bxe6+ Kh8 18. Qe2 d5 { Vavra,P-Vokac,M/Prague Bohemians (04)/1991/0-1 (18)}) 13... Rd8 $1 (13... O-O 14. Bh6 Ne8 15. Rad1 a5 (15... Rd8 16. Rd3 Kh8 17. Bg5 Bxg5 18. Qxg5 Nf6 19. Qd2 Rd7 20. f3 Rc8 21. Rd1 Ne8 22. Qf2 Qc5 23. Qxc5 Rxc5 24. Ne2 $10 {Dolmatov, S-Polugaevsky,L/Moscov TV/1987/0.5 (40)}) (15... Kh8 16. Bg5 Bxg5 17. Qxg5 Nf6 18. Rd3 h6 19. Qd2 Rfd8 20. f3 Rd7 21. Rd1 Rad8 22. Qf2 Qc5 23. Ne2 Kg8 24. Nd4 $10 {Vujadinovic,G-Cvetkovic,S/Vrnjacka Banja (13)/1990/0.5 (49)}) 16. a4 b4 17. Nb5 Qc5 18. e5 dxe5 19. Rxe5 Qc6 20. Rh5 Qe4 21. Re5 Qc6 22. Rh5 Rd8 23. Rxd8 Bxd8 24. Be3 $13 {De la Riva,J-Lesiege,A/WchJ-16/1991/0-1 (74)}) 14. f3 ( 14. Qxg7 $2 Rg8 15. Qh6 d5 $1 16. exd5 Nxd5 17. Bxd5 Rxd5 18. Ne4 Rd1 $1 19. Rxd1 Qxe4 20. f3 Rxg2+ 21. Kxg2 Qxf3+ 22. Kg1 Qg2#) (14. Nd5 $2 exd5 15. exd5 Nxd5 16. Qxg7 Kd7 17. Qg4+ (17. Qxf7 {Tisdall} Rde8 18. Bg5 Rhg8 $1 19. Bxe7 Rxg2+ $3 {which was spotted with remarkable speed by Fritz2, even though it did not see all the way to the end on its first search. It did 'see' that the sac was correct, and fleshed out the variations after longer 'thought'.} 20. Kxg2 Ne3+ 21. Kg3 Qg2+ 22. Kf4 Qe4+ 23. Kg5 (23. Kg3 Qg4#) 23... h6+ $1 24. Kxh6 (24. Kh5 Qg4+ 25. Kxh6 Rh8+ 26. Qh7 Nf5#) (24. Kf6 Qe5+ 25. Kg6 Be4+ { also mates quickly.}) 24... Rh8+ 25. Kg7 Qh7+ 26. Kf6 Qh4+ 27. Kg7 Qh6#) 17... Kc7 18. Bxd5 Qxd5 19. Rxe7+ Kb8 $132) 14... O-O 15. Bh6 Ne8 (15... Ne8 $10 { Stirenkov,V-Magerramov,E/Smolensk/1991/}) 16. Kh1 Kh8 17. Bg5 Bxg5 18. Qxg5 Nf6 19. Rad1 Rd7 20. Rd3 Rfd8 21. Red1 Qc5 22. Qe3 (22. Qxc5 $6 dxc5 23. Rxd7 Rxd7 24. Rxd7 Nxd7 25. Kg1 c4 $15) 22... Kg8 23. Kg1 Kf8 $6 (23... Qxe3+ 24. Rxe3 d5 25. exd5 Nxd5 26. Red3 Nf6 $10) 24. Qf2 Ba8 25. Ne2 g6 $2 (25... Qxf2+ 26. Kxf2 Ke7 $10) 26. Nd4 Qe5 (26... e5 27. Rc3 Qa7 (27... Qb6 $4 28. Ne6+ $18) 28. Nc6 Qxf2+ 29. Kxf2 Rc8 (29... Bxc6 30. Rxc6 $16) 30. Nxe5 $1 $18) 27. Re1 g5 (27... Kg8 28. c3 {/\ Bc2} (28. f4 Qc5 $13)) 28. c3 Kg7 29. Bc2 Rg8 30. Nb3 Kf8 31. Rd4 Ke7 32. a4 $1 h5 33. axb5 axb5 34. Rb4 (34. h4 gxh4 $140 35. f4 $18) 34... h4 35. Nd4 g4 (35... Rb8 36. Ba4 $1 $18) 36. Rxb5 d5 (36... Qxh2+ 37. Kxh2 g3+ 38. Kg1 gxf2+ 39. Kxf2 $16) 37. Qxh4 Qh5 (37... gxf3 38. exd5 $1 (38. Nf5+ $2 exf5 39. exf5 Rxg2+ 40. Kf1 Re2 $19) (38. Nxf3 Qh5 $16) 38... Rxg2+ 39. Kf1 Qxh2 (39... Rxh2 40. Nf5+ Qxf5 41. Qb4+ $18) 40. Nf5+ Kf8 41. Qxh2 Rxh2 42. Rb8+ Ne8 43. Ba4 $18) 38. Nf5+ $1 (38. Nf5+ $1 exf5 39. exf5+ Kf8 40. Qxf6 $18) 1-0 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.14"] [Round "4"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "0-1"] [ECO "B97"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "80"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Qb6 8. Qd2 Qxb2 9. Nb3 Qa3 10. Bxf6 gxf6 11. Be2 Nc6 12. O-O Bd7 13. Kh1 (13. Bh5) 13... h5 (13... Rc8 14. Bh5 Bg7 15. Rf3 O-O 16. Rd1 f5 17. exf5 exf5 $13 {Rodriguez, Am-Vera/Havana/1978/}) (13... Be7 14. Nb1 Qb4 15. Qe3 Bd8 16. N1d2 Qb6 17. Qg3 $16) 14. Nd1 (14. Nb1 Qb4 (14... Qb2 $5 15. a3 (15. a4 f5 $13) 15... Rc8 $1 16. Rf3 e5 $1 17. Nc3 Nd4) (14... Qa4 15. c4) 15. Qe3 d5 $2 (15... Ne7 16. c4 f5 17. a3 Qa4 18. Nc3 Qc6 19. Nd4 Qc5 20. exf5 Bg7 21. fxe6 fxe6 22. Rad1 Bxd4 23. Qxd4 Qxd4 24. Rxd4 Nf5 25. Rd2 Rc8 26. Rf3 Ke7 $17 {Jingxuan-Karpov,An/ Hannover/1983/}) 16. exd5 Ne7 17. c4 $1 Nf5 18. Qd3 h4 $2 19. Bg4 Nd6 20. N1d2 f5 $2 21. a3 $1 Qb6 22. c5 $1 Qb5 23. Qc3 fxg4 24. a4 $1 h3 25. axb5 hxg2+ 26. Kxg2 Rh3 27. Qf6 Nf5 28. c6 Bc8 29. dxe6 fxe6 30. Rfe1 Be7 31. Rxe6 {1-0/ Spassky,B-Fischer,R/Reykjavik/1972/}) (14. Qe3 $5 Rc8 (14... Na5 15. Nd5 $1 exd5 16. exd5+ Be7 17. Rfe1 $1 Nxb3 18. Bd3 $40) 15. Nb1 Qa4 (15... Qb2 $2 16. N1d2 b5 17. a3) 16. c4 Na5 17. Qc3 (17. Nc3 $2 Qb4 18. Rab1 Nxc4 19. Qd4 Qb6 $1 20. Qxf6 Rh6) 17... Nxc4 18. Qxf6 Rh6 19. Qd4 Rh7 20. f5 $40 {Tal,M-Byrne,R/ Leningrad izt/1973/}) 14... Rc8 (14... Qb4 15. Qe3 Ne7 16. a3 Qa4 17. f5 e5 $13 {Platonov-Buhover/URS/1963/}) 15. Ne3 (15. Rf3 Qb4 16. Qe3 Qa3 17. Qb6 Qb4 18. Qf2 Qxe4 19. Bd3 Qa4 20. Nb2 Qa3 21. Nc4 Qb4 22. a3 Qc3 23. Bf1 $18) 15... Qb4 16. c3 Qxe4 (16... Qb6 17. Nc4 Qc7 18. Rad1 (18. Rfd1 h4 $5)) 17. Bd3 (17. Nc4 Nd8 18. Bd3 (18. Nb6 Qc6 19. Nxc8 Qxc8 $13) (18. Nd4 Rc7) 18... Rxc4 $5 19. Bxe4 Rxe4 $13) 17... Qa4 18. Nc4 Rc7 (18... Rd8) 19. Nb6 Qa3 20. Rae1 $2 (20. Qe3 Kd8 $6 21. Na8 d5 22. Qb6 Qd6 $44) 20... Ne7 (20... Kd8 21. Qf2 (21. f5) ( 21. Nc4 Qa4 22. Re4 $6 d5 $1)) 21. Nc4 (21. f5 e5 22. Be4 Bh6 23. Qd3 $13) (21. c4 f5 (21... Bc6 22. Be4 Bxe4 23. Rxe4 Rc6 24. c5 $18) 22. c5 d5 23. Bxf5 Nxf5 24. Nxd5 Kd8 $17) 21... Rxc4 (21... Qa4 22. Nxd6+ Kd8 23. Nxf7+) 22. Bxc4 h4 23. Bd3 $2 (23. Rf3 $5) (23. Be2 $1 Bg7) 23... f5 24. Be2 Bg7 25. c4 (25. Bf3 b5 (25... d5 $2 26. c4 $1 dxc4 27. Rd1)) 25... h3 26. g3 d5 27. Bf3 $2 (27. cxd5 Nxd5 28. Bf3 O-O 29. Bxd5 exd5 $17) 27... dxc4 28. Re3 (28. Rd1 Nd5 29. Bxd5 exd5 30. Nd4 (30. Qxd5 Bc6 (30... Qe7 $1 $17) 31. Rfe1+ Be5 $1 (31... Kf8 $2 32. Qxc6 bxc6 33. Rd8#) 32. Rxe5+ Kf8 $19) (30. Rfe1+ Kf8 31. Nd4 Rh6) 30... Be6 31. Rfe1 Kd7 32. g4 $5) 28... c3 (28... cxb3 29. Rxb3 {/\ Rb7}) 29. Rxc3 Bxc3 30. Qxc3 O-O 31. Rg1 (31. g4 Rc8 32. Qf6) 31... Rc8 32. Qf6 Bc6 33. Bxc6 Rxc6 34. g4 Ng6 35. gxf5 exf5 36. Qxf5 Qxa2 37. Qxh3 Qc2 38. f5 Rc3 $1 (38... Qe4+ 39. Qg2 Qxg2+ 40. Rxg2 Rc3 41. Na5 Rc1+ 42. Rg1 Rxg1+ 43. Kxg1 b6 44. fxg6 bxa5 $19) 39. Qg4 $2 (39. Nd4 Qe4+ 40. Qg2 Qxg2+ 41. Kxg2 Ne5 $19) 39... Rxb3 40. fxg6 Qc6+ (40... Qc6+ 41. Qg2 Qxg2+ 42. Kxg2 fxg6 $19) 0-1 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.10.02"] [Round "12"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B88"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "80"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Nc6 8. f4 Be7 9. Be3 O-O 10. Qf3 Nxd4 11. Bxd4 b5 12. Bxf6 (12. e5 dxe5 13. Bxe5 Ra7 $1 14. O-O Rd7 15. Rad1 Qb6+ 16. Kh1 Bb7 $10 {Soerensen-Sher/Hastings/1989-90/}) 12... Bxf6 13. e5 Bh4+ 14. g3 Rb8 (14... Qb6 15. gxh4 dxe5 16. fxe5 Bb7 17. Qf2 Qc7 18. Rf1 Qxe5+ 19. Qe2 Qd4 20. Qf2 Qe5+ 21. Qe2 Qd4 {Michalek,J-Bagaturov,G/ Brno/Morava-C (02)/1991/0.5 (22)}) 15. gxh4 (15. O-O-O Bb7 16. Ne4 Be7 (16... Bxe4 17. Qxe4 d5 18. Qd3 Be7 19. h4 Qa5 (19... a5 20. c3 b4 21. Bc2 g6 22. h5 bxc3 23. hxg6 hxg6 24. Rh6 $16) 20. f5 b4 21. Qf3 Kh8 22. f6 $16 { Morozevich-Mitenkov/Moscow/1991/}) 17. exd6 Bxd6 18. Rhe1 a5 19. Bxe6 fxe6 20. Qg4 Bd5 21. Ng5 Rb6 22. Kb1 Qc8 23. h4 Bc5 24. Qe2 {Hmadi,S-De Firmian,N/Tunis izt/1985/0-1 (27)}) 15... Bb7 16. Ne4 dxe5 (16... Qxh4+ 17. Qg3 Qxg3+ 18. Nxg3 Bxh1 19. Nxh1 dxe5 20. fxe5 Rfd8 21. Nf2 $1 (21. Rd1 $2 Rxd1+ 22. Kxd1 Rd8+ 23. Ke2 Rd4 24. Nf2 Rh4 25. h3 Rh5) 21... Rd4 22. a4 $1 bxa4 23. Bxa4 Rh4 (23... Rxb2 24. Bb3) 24. Bb3 $16) 17. Rg1 g6 (17... Qxh4+ 18. Qg3 Qxg3+ (18... Qh6 19. Ng5 exf4 20. Qxf4 $16) 19. Nxg3 exf4 20. Nh5 $16) (17... Qd4 18. Nf6+ Kh8 19. Qg3 g6 20. fxe5 Qxb2 (20... Bf3 21. Kf1 $1 Qxb2 22. Re1 $16) 21. Rd1 $16) 18. Rd1 (18. fxe5 $2 Qxh4+) 18... Bxe4 (18... Qxh4+ 19. Qf2 (19. Qg3 Qxg3+ 20. Nxg3 exf4 21. Nh5 Bf3 22. Nxf4 Bxd1 23. Kxd1 $13) 19... Qxf2+ 20. Nxf2 exf4 21. Nd3 $16) 19. Qxe4 Qxh4+ 20. Ke2 (20. Kf1 Rfd8 $1 21. Rxd8+ $140 Rxd8 22. Qxe5 Rd1+ $19) 20... Qxh2+ (20... Rbd8 $1 21. c3 Rxd1 22. Bxd1 Rd8 $13) 21. Rg2 (21. Kf3 Qh3+ 22. Kf2 Qh4+) 21... Qxf4 22. Qxf4 exf4 23. Kf3 Rfd8 (23... e5 $2 24. Rg5 Rbe8 25. Re1 $16) (23... a5 24. c3) 24. Rxd8+ (24. Rgd2 Rxd2 25. Rxd2 g5 26. Kg4 h6 $13) 24... Rxd8 25. Kxf4 Kf8 (25... h5 26. Ke3 Kg7 27. Rd2 $14) 26. Ke3 (26. Re2 $5 Ke7 27. c4 bxc4 28. Bxc4 Rd4+ 29. Re4) 26... Ke7 27. c4 (27. Rd2 Rc8 28. a4 h5 $132) 27... h5 (27... b4 28. c5 h5 29. c6 $14) 28. a4 (28. cxb5 axb5 29. a4 bxa4 30. Bxa4 Rb8 $10) (28. c5 h4) 28... bxa4 $1 (28... bxc4 29. Bxc4 a5 30. Rg5 Ra8 31. Rb5 $16) (28... b4 29. c5 h4 $140 30. Rg4 Rh8 31. Kf2 $14) 29. Bxa4 h4 30. c5 (30. Rg4 $5 Rh8 31. Kf2 h3 (31... Rh6 $6 32. c5 f5 33. Rd4 g5 (33... h3 34. Kg1 g5 35. Rd7+ Kf6 36. c6 Rh4 37. c7 (37. b3 h2+ 38. Kh1 Rh3 39. c7 Rc3 40. Kxh2 $16) 37... Rc4) 34. Rd7+ Kf6 35. c6 Rh8 36. c7 Rc8 37. Bc6 $18) 32. Kg1 Rd8 33. b3 Rd2 34. Rg3 $14) (30. b4 Rh8 31. Bc6 $14) 30... Rh8 31. Rc2 (31. Kf2 h3 32. Rh2 Rh4 33. b3 f5 34. Kg3 g5 35. Rxh3 Rxh3+ 36. Kxh3 a5 37. Bb5 Kd8 38. Bc4 Kd7 39. c6+ Kxc6 40. Bxe6 Kc5 41. Bd7 Kb4 42. Ba4 Kc3 $10) 31... h3 32. Bc6 e5 33. Kf2 (33. Bb7 h2 34. Rc1 $140 f5 35. Rh1 a5 $13) 33... h2 34. Rc1 (34. Bh1 f5 35. Kg3 e4 36. Rxh2 f4+ 37. Kg2 f3+ 38. Kg3 Rxh2 39. Kxh2 Kd7 $17) 34... a5 $1 35. Bd5 (35. Bb7 f5) 35... Rd8 (35... f5 36. c6 Kd6 37. Bg2 e4) 36. Bg2 (36. Bb7 Rd2+ 37. Ke3 Rxb2 38. c6 Rc2 39. Rxc2 h1=Q 40. c7 Qe1+ 41. Kd3 Qd1+) 36... Rd2+ 37. Kg3 Kd7 (37... Rxb2 38. c6 Kd8 39. c7+ Kc8 40. Bd5 h1=Q 41. Bxh1 $18) 38. Ra1 (38. c6+ Kc7 39. Rc5 f5 $1 40. Rxe5 f4+ 41. Kh3 f3 42. Bxf3 Rd3 43. Re7+ Kc8 44. Kxh2 Rxf3 $10) 38... f5 39. Kxh2 (39. Rxa5 e4 40. b4 f4+ 41. Kh3 f3 42. Bh1 f2 43. Ra1 e3 $19) 39... Rxb2 40. Rxa5 e4 ( 40... e4 41. Ra6 Rc2 42. Rxg6 Rxc5 $10) 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.10.16"] [Round "18"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B87"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "66"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 b5 8. O-O Be7 9. Qf3 Qc7 10. Qg3 O-O 11. Bh6 Ne8 12. Rad1 Bd7 13. Nf3 $1 (13. f4 b4 ( 13... Nc6 14. Nxc6 Bxc6 15. f5 Kh8 16. Be3 b4 17. Na4 Nf6 (17... Rb8 $6 18. fxe6 fxe6 19. Rxf8+ Bxf8 20. Rf1 Qe7 $8 21. e5 Bxa4 22. Bg5 Qa7+ 23. Be3 Qe7 24. Bxa4 $36 {Sokolov,A-Gelfand,B/USSR-ch/1989/1-0 (64)}) 18. fxe6 Nxe4 19. Qh3 fxe6 20. Qxe6 Bf6 21. Qc4 Qb7 22. Nb6 Rae8 23. Qxb4 Bxb2 24. Bd5 $13 {Damaso, R-Arnason,J/Novi Sad olm (12)/1990/0.5 (61)}) (13... Kh8 14. Bg5 Bxg5 (14... Nc6 15. Bxe7 Nxe7 16. f5 e5 17. Ne6 fxe6 18. fxe6 Rxf1+ 19. Rxf1 Nf6 20. exd7 Qxd7 21. Qd3 Rd8 22. g3 h6 {Tischbierek,R-Gruenberg,H/DDR-ch Zittau/1989/0.5 (23)}) 15. Qxg5 Nc6 16. Nxc6 Bxc6 17. f5 Nf6 18. fxe6 fxe6 19. Bxe6 Qa7+ 20. Kh1 Nxe4 21. Nxe4 Bxe4 22. c3 Rf2 23. Rxf2 Qxf2 24. Bd5 {Sieiro-Vera/Cuba-ch/ 1982/0.5 (26)}) 14. Nce2 Kh8 15. Bg5 (15. Bg5 Nc6 16. f5 Nxd4 17. Nxd4 Nf6 18. Qh4 Rae8 19. fxe6 fxe6 20. Bxe6 Bd8 21. Qh3 Rxe6 22. Nxe6 Qb6+ 23. Kh1 { Almasi,I-Vaulin,A/Kecskemet 57/(247)/1993/0.5 (23)})) (13. a3 Nc6 14. Nxc6 Bxc6 15. Rfe1 (15. f4 Bf6 16. f5 Qe7 17. Qg4 Kh8 18. Bd2 Bxc3 19. Bxc3 e5 20. Rfe1 Nf6 21. Qh4 Rad8 22. Rd3 Qb7 23. Rde3 Rfe8 24. h3 $14 {Stirenkov,V-Vaulin,A/ Budapest Festival (9)/1991/1-0 (41)}) (15. Bf4 Qb7 16. Rfe1 a5 17. e5 dxe5 18. Bxe5 Bf6 19. Rd4 Rd8 20. Rxd8 Bxd8 21. Ne2 a4 22. Ba2 b4 23. axb4 Qxb4 24. Bc3 $36 {Short,N-Kasparov,G/London (m/20)/1993/0.5 (36)}) 15... a5 16. f3 (16. Bg5 Bxg5 17. Qxg5 Qb7 18. Rd4 Nf6 19. Qe3 Rfd8 20. Red1 b4 21. axb4 e5 22. R4d3 Qxb4 23. f4 exf4 24. Qxf4 $14 {Riegler,P-Danner,G/Ljublana Pirc mem/1993/1-0 (44)}) 16... Bf6 17. Bg5 Bxg5 18. Qxg5 Nf6 19. Qg3 Rfd8 20. Rd2 a4 21. Ba2 b4 22. axb4 Qb6+ 23. Qf2 Qxb4 24. Nd1 $10 {Martin del Campo,R-Sunye Neto,J/Merida (01)/1993/0.5 (42)}) 13... a5 $1 $146 (13... b4 $6 14. Ne2 a5 15. Nf4 $1 Kh8 16. Bg5 Nf6 17. Qh4 $1 Bb5 $2 (17... a4 18. Nh5 axb3 19. Nxf6 $16) (17... Nc6) 18. Nd4 $1 Be8 (18... Bxf1 19. Ndxe6 fxe6 20. Bxe6 g6 21. Nxg6+ Kg7 22. Qh6#) 19. Ndxe6 $1 fxe6 20. Nxe6 Qa7 21. e5 $1 dxe5 22. Nxf8 Bxf8 23. Bxf6 gxf6 24. Rd8 Nd7 25. Qg4 $1 {1-0/Kasparov,G-Gelfand,B/Linares/1993/}) (13... Nc6 $5 14. Ne2 (14. Bg5 Bxg5 15. Nxg5 Rd8 16. f4 h6 17. Nf3 b4 18. Ne2 Nf6 19. e5 Ne4 20. Qh4 dxe5 21. fxe5 Nc5 22. Qg3 Bc8 23. Rxd8 Rxd8 24. Kh1 $15 {Sax,G-Wojtkiewicz, A/Budapest zt-A (09)/1993/0-1 (42)}) (14. Bf4 Rd8 15. Rfe1 Bc8 16. h4 Kh8 17. Rd3 {Zapata,A-Sunye Neto,J/Merida (03)/1993/0.5 (17)}) 14... a5 15. c3 a4 16. Bc2 e5 17. Nd2 Be6 18. Bb1 Kh8 19. Be3 Nf6 20. f4 Nh5 21. Qf3 Nxf4 22. Nxf4 exf4 23. Qxf4 a3 24. b3 $13 {Ashley,M-Arnason,J/Saint Martin/1993/}) 14. a4 b4 15. Ne2 Nc6 16. Nf4 Bf6 $6 (16... Kh8) 17. Nd3 (17. Nh5 Bxb2 18. e5 Nxe5 $1 19. Bxg7 $140 Nxf3+ 20. gxf3 Bxg7 $19) 17... e5 18. Be3 Be7 19. Nd2 Nf6 20. f3 (20. f4 Ng4 $13) 20... Rfe8 21. Kh1 Be6 22. Rfe1 Rac8 (22... d5 23. Bg5 $5 (23. Nc5 $2 Bxc5 24. Bxc5 d4 25. Bxe6 Rxe6 26. Re2 Nd7 27. Nb3 Nd8 28. Bxd4 Rg6 $19)) 23. Qf2 d5 $1 24. Bb6 Qb8 25. Bc5 Bxc5 (25... d4 26. Bxe6 fxe6 27. Bxe7 Rxe7 $14) 26. Nxc5 Nd4 27. Nxe6 fxe6 28. exd5 Nxb3 (28... exd5 29. Ne4 $1 (29. f4 Nxc2 30. Rxe5 Rxe5 31. fxe5 Qxe5 $17) 29... Nxb3 (29... Nxe4 30. Bxd5+ Kh8 31. Bxe4 $18) 30. Nxf6+ gxf6 31. cxb3 (31. Rxd5 Nd4 (31... Qb7 32. Rb5) 32. Qg3+ ( 32. Rd7 Nf5) 32... Kf7 (32... Kh8 33. Rd7 Rg8 (33... Nf5 34. Qh3 Ng7 35. Qh6 Rg8 36. Re4 {/\ Rh4}) (33... Ne6 34. Qh4 Ng5 35. Qh6 $18) 34. Qh4 Rg7 35. Qxf6 Rcg8 36. Rxe5 Nxf3 $5 37. Rxg7 (37. gxf3 Qf8 $1 38. Qxf8 Rg1#) 37... Qxe5 38. Rxg8+ Kxg8 39. Qd8+ Kf7 40. gxf3 Qe1+ $10) (32... Kf8 33. Qh4 Qb6 34. Qh6+ Kf7 35. Qxh7+ Kf8) 33. Qh3 $5 (33. Rd7+ Re7 34. Rxe7+ Kxe7 35. Qg7+ Ke6 $17)) 31... d4 32. f4 $13) 29. Nxb3 exd5 30. Nxa5 Qa8 31. Nb3 Qxa4 32. Ra1 Qc6 33. Re2 d4 ( 33... d4 34. Ra5 (34. Rae1 Nd5 35. Rxe5 Rxe5 36. Rxe5 Qxc2 37. Qxc2 Rxc2 38. Rxd5 Rxb2 39. h4 Rxb3 40. Rxd4 $10) 34... Qd6 35. Qe1 d3 36. cxd3 Qxd3 37. Nc5 Qd4 $10) 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.10.07"] [Round "14"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B88"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "78"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Nc6 8. Be3 Be7 9. f4 O-O 10. O-O Nxd4 11. Bxd4 b5 12. e5 dxe5 13. fxe5 Nd7 14. Ne4 Bb7 15. Nd6 Bxd6 16. exd6 Qg5 17. Qe2 (17. Rf2 a5 18. a4 b4 (18... e5 $5) 19. Qe2 Ra6 20. Qb5 Qxb5 21. axb5 Rxd6 22. Be3 Ra8 23. Bf4 Rd4 24. Be3 {0,5/Winants, L-Tukmakov,V/Wijk/1993/}) 17... e5 (17... Bd5 $6 18. Rad1 Bxb3 19. axb3 { /\ c4-c5}) (17... a5 18. a4 (18. c3 Ra6 $5) 18... b4 19. Bc4 {/\ Bb5} (19. Rad1 $6 Ba6 20. Bc4 Bxc4 21. Qxc4 Rac8 22. Qe2 Rc6 $132)) 18. Bc3 (18. Be3 Qg6 19. Rad1 Kh8 20. h4 Nf6 (20... f5 $5 21. h5 Qf6 $13 {Browne,W-Donner,HJ/Wijk/1974/} ) 21. d7 Qg3 (21... Rfd8 22. Rd6 $1 Rxd7 $140 23. Rfxf6 gxf6 24. Rxd7 $18) ( 21... Bc6 22. Rd6 Bxd7 23. Rfxf6 gxf6 24. Rxd7) (21... Rad8 22. Bc5 Rg8 23. Be7 Rxd7 24. Rxd7 Nxd7 25. Bxf7 $18) 22. Rxf6 $1 gxf6 {Zapata,A-Rodriguez,Am/ Bucaramanga/1992/} 23. Qf2 $16) 18... Qg6 19. Rad1 Kh8 20. Bd5 Bxd5 (20... Qxd6 21. Bxf7 Qb6+ 22. Kh1 $14) 21. Rxd5 Qe6 22. Rfd1 Rfc8 $146 (22... f5 23. a4 bxa4 24. Bxe5 Rae8 25. c4 Nxe5 26. d7 Nxd7 27. Qxe6 Rxe6 28. Rxd7 Rc6 29. R1d4 {0,5/Christiansen,L-Spasov,L/Indonesia/1982/}) 23. Ba5 $1 Rc6 24. b3 Rac8 ( 24... Re8 $5 25. c4 bxc4 26. bxc4 f5 $13) (24... h6 25. c4 bxc4 26. bxc4 Rb8 ( 26... f5)) 25. Bc7 Re8 26. c4 bxc4 27. bxc4 f5 28. h3 $6 (28. Qc2 e4 29. Qa4 Rc5 30. Rxc5 Nxc5 31. Qc6) 28... h6 (28... e4 29. Qf2 e3 30. Qxf5 e2 31. Re1 Rxc4 32. Qxe6 (32. Rxe2 $2 Qxe2 33. Qxd7 Qe3+ $1 $19) 32... Rxe6 33. Rd2 Rce4 34. g3 R4e5 $13) 29. Qc2 e4 30. Qa4 Rc5 31. Rxc5 Nxc5 32. Qc6 Nd7 (32... Nd3 33. Qd5 Qxd5 34. cxd5 Ne5 35. Rd4 $16) 33. Qd5 (33. Qxa6 f4 $132) 33... Qg6 ( 33... Qxd5 34. Rxd5 e3 35. Kf1 $16) 34. Qd2 $2 (34. c5 $1 Re5 (34... f4 35. c6 f3 (35... Nf6 $2 36. Qd2) 36. g4 (36. Rd2 $2 Nf6 37. Qd4 e3 38. d7 exd2 39. dxe8=Q+ Qxe8) 36... Nf6 37. Qf5 Qf7 $1 (37... Qxf5 $2 38. gxf5 e3 39. Rc1 (39. d7 $2 f2+) 39... f2+ 40. Kf1 e2+ 41. Kxf2 Ne4+ 42. Ke1 $18) 38. Qf4 (38. d7 Qxa2 39. dxe8=Q+ Nxe8 40. Qf8+ Kh7 41. Qf5+ Kh8 $10) 38... Qxa2 39. Qd2 (39. Qh2 $6 Qa4 $13 (39... Qxh2+ 40. Kxh2 e3 41. Rc1 e2 42. Bb6 e1=Q 43. Rxe1 Rxe1 44. d7 Re8 45. d8=Q Rxd8 46. Bxd8 Ne4 47. Be7 f2 48. Kg2 Nd2 49. Kxf2 Nc4 50. Bc5 $18)) (39. Qg3 Qc2) 39... Qxd2 40. Rxd2 e3 41. Rb2 (41. Rd1 f2+) 41... e2 42. Ba5 Ne4 43. Rxe2 fxe2 44. d7 Rf8 45. c7 Rf1+ 46. Kg2 Rf2+ $10) 35. Qa8+ Kh7 (35... Re8 36. Qxa6 e3 (36... Ne5 37. c6 Nf3+ 38. Kf1 Qg3 39. d7 f4 40. dxe8=Q+ Kh7 41. Qxe4+ $18) 37. c6 e2 38. Re1 Qg3 39. Rxe2 $18) 36. c6 Rb5 $1 (36... f4 37. cxd7 f3 38. Rd2 $1 e3 (38... Rg5 39. g4 Rxg4+ 40. hxg4 Qxg4+ 41. Kf2 Qh4+ ( 41... Qf4 42. Qxe4+ $1 $18) 42. Ke3 Qe1+ 43. Kd4 Qxd2+ 44. Kxe4 $18) (38... Qg5 39. d8=Q Qe3+ (39... Qxd2 40. Qg8+ Kg6 41. Qae8+ Rxe8 42. Qxe8+ $18) 40. Rf2 Qe1+ (40... Qc1+ 41. Kh2 Qf4+ 42. g3 $18) 41. Kh2 Qxf2 42. Qg8+ Kg6 43. Qae8+ Rxe8 44. Qxe8+ Kf5 45. Qf7+ Ke5 46. d7+ Kd4 47. Bb6+ $18) 39. d8=Q Qb1+ 40. Kh2 exd2 41. Qg8+ Kg6 42. Qxf3 d1=Q 43. Qff7+ Kg5 44. Bd8+ $18) 37. Qxa6 $1 (37. cxd7 Rb2 38. g4 fxg4 39. Qe8 Qf5 40. Rf1 (40. Qg8+ Kxg8 41. d8=Q+ Kh7 42. Qh4 Qf3) (40. Qf8 Qxf8 41. Rf1 Qg8 42. d8=Q Qxa2 43. d7 gxh3 44. Qh8+ Kxh8 45. d8=Q+ Kh7 46. Qd6 Rg2+ 47. Kh1 Rg6 48. Qh2 Qg2+ $1 $19) 40... Qc5+ 41. Kh1 Qc2 $19) 37... Rb2 38. Qf1 f4 39. cxd7 $8 f3 40. g4 (40. d8=Q $2 Rxg2+ 41. Kh1 Qg3 42. d7 Qxh3+) 40... Qf6 41. d8=Q f2+ 42. Kh2 Qf4+ 43. Kg2 Qf3+ 44. Kh2 Qxd1 ( 44... Qf4+) 45. Qf8 Qxf1 46. Qf5+ $10) 34... Re5 35. Qe3 Qe6 (35... Qf7 $1 36. Rc1 f4 $40) 36. Rc1 Rc5 37. Rc2 Kg8 (37... Rxc4 $2 38. Qb3 Ne5 39. Rxc4 Nxc4 40. d7 Qxd7 41. Qxc4 $18) 38. a4 Kf7 39. Qf2 e3 (39... e3 40. Qf3 $15) 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.28"] [Round "10"] [White "Short, Nigel D"] [Black "Kasparov, Garry"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B86"] [WhiteElo "2655"] [BlackElo "2805"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "86"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Nbd7 8. f4 Nc5 9. Qf3 b5 (9... Qc7 10. O-O (10. f5 Nxb3 (10... e5 11. Nde2 Nxb3 12. axb3 Bd7 13. Bg5 Bc6 14. Ng3 Be7 15. h4 O-O-O 16. O-O-O Qa5 17. Bxf6 Bxf6 18. Kb1 Be7 19. Nd5 Bxd5 20. Rxd5 Qb4 21. Ne2 Kb8 22. Nc3 Rc8 23. Rd3 Qa5 24. g3 $14 { Filipenko,A-Gaponenko,L/Smolensk cup/1991/1-0 (39)}) 11. axb3 Be7 12. fxe6 fxe6 13. Be3 O-O 14. O-O Bd7 15. Qh3 d5 16. Nxe6 Qe5 17. exd5 Nxd5 18. Nxd5 Qxd5 19. Rfd1 Bxe6 20. Rxd5 Bxh3 21. gxh3 Bf6 22. Bd4 Rae8 23. Rf1 Re2 24. Bxf6 { Hoffmann,M-Fabiano,G/Mitropa-Cup (4) ITA-GER [4]/1991/0.5 (41)}) 10... Be7 11. f5 O-O 12. g4 Nxb3 13. axb3 d5 14. exd5 Bc5 15. Be3 Qe5 16. Rad1 Nxg4 17. Qxg4 Qxe3+ 18. Kh1 exf5 19. Nxf5 Bxf5 20. Qxf5 Rae8 21. d6 Re5 22. Qf3 Qxf3+ 23. Rxf3 Rd8 24. d7 $13 {Neverov,A-Isupov,V/RSFSR-ch Kuibishev/1990/1-0 (62)}) ( 9... Nxb3 10. axb3 Rb8 11. Be3 Qc7 12. e5 Nd7 13. O-O dxe5 14. fxe5 Nxe5 15. Qg3 f6 16. Ne4 b5 17. Rad1 Qb7 18. Ng5 Bc5 19. b4 Bb6 20. Ngxe6 Bxe6 21. Nxe6 Bxe3+ 22. Qxe3 Qe7 23. Qh3 h5 24. Rfe1 {Filipenko,A-Sadriev,O/URS-sf Voronez/ 1991/0.5 (49)}) (9... Qd7 10. Be3 b5 11. e5 Bb7 12. Qg3 dxe5 13. fxe5 Nfe4 14. Nxe4 Nxe4 15. Qh3 Bb4+ 16. Ke2 Bd5 17. c3 Be7 18. Rhd1 Bxb3 19. axb3 Qc7 20. Qf3 Qxe5 21. Rf1 f5 22. Rfd1 O-O 23. Bf4 Qf6 24. Nc6 $17 {Mindras,C-Costescu,M/ Singeorz ROM-chJ/1993/1-0 (35)}) 10. f5 Bd7 11. fxe6 (11. a3 e5 12. Nde2 h6 13. Bd5 Rb8 14. Ng3 Nxd5 15. Nxd5 Bc6 16. Be3 Bxd5 17. exd5 Nd7 18. Ne4 Nf6 19. Nxf6+ Qxf6 20. O-O Be7 21. Rae1 O-O 22. Bf2 Bd8 23. Kh1 Qe7 24. Re4 {Kovalev, A-Tataev,M/Moscow/1990/1-0 (34)}) 11... fxe6 12. Bg5 Be7 13. O-O-O O-O 14. e5 Nfe4 (14... Nxb3+ 15. axb3 Nd5 16. Bxe7 Nxe7 17. Qg3 $14) 15. Bxe7 Qxe7 16. Nxe4 $1 (16. Qe3 Nf2 17. exd6 Qxd6 18. Ndxb5 Qb6 $17) 16... Rxf3 17. exd6 Nxb3+ (17... Qh4 18. Nxc5 (18. gxf3 Nxe4 19. fxe4 $13) 18... Qg5+ 19. Kb1 Qxc5 20. Nxf3 $44) 18. Nxb3 (18. axb3 Qh4 19. gxf3 e5 $1 20. Nc5 $140 exd4 21. Nxd7 Qh6+ 22. Rd2 Qxd6 $19) 18... Qf8 (18... Qh4 $5) 19. gxf3 Qxf3 20. Nec5 Bc6 (20... Qc6 21. Nxd7 Qxd7 22. Nc5 Qc6 23. b4 Rd8 24. d7 $16) 21. Rhe1 e5 (21... a5 22. d7 Bxd7 23. Rxd7 a4 24. Nd2 $16) 22. d7 Rd8 23. Rd6 a5 24. a3 (24. Nxa5 Qf4+ ( 24... Qf2 25. Nd3 $1 Qf8 26. Rxc6 $16) 25. Kb1 Qb4 26. Rxe5 Bxd7 (26... Qxa5 27. Rxc6 Qd2 28. a3 Rxd7 $13) 27. Nab3 Rf8 28. a3 (28. Rxd7 Rf1+ 29. Nc1 Rxc1+ $1 30. Kxc1 Qf4+) 28... Qf4 29. Nxd7 Qxh2 $13) 24... a4 25. Nd2 Qg2 26. c3 (26. Rxe5 $2 Qg1+) 26... Bd5 27. Nd3 (27. Rxe5 Qg1+ 28. Kc2 Bf7) 27... Bb3 (27... e4 28. Rxd5 e3 (28... exd3 29. Re8+ Kf7 30. Rf5+ Kg6 31. Rxd8 $18) 29. Rxe3 Qxd5 30. Re8+ Kf7 31. Ne5+ Kf6 32. Rxd8 $18) 28. Nxe5 (28. Rxe5 Kf7 $5) 28... Qxh2 29. Nc6 Qxd6 30. Re8+ Kf7 (30... Rxe8 31. dxe8=Q+ Qf8 32. Ne7+ $18) 31. Nxd8+ Kg6 32. Ne6 $1 Qh2 (32... Qxd7 33. Nf8+ Kf7 34. Nxd7 Kxe8 35. Nxb3 axb3 36. Nc5 $18) 33. Nf4+ (33. d8=Q $4 Qg1+ 34. Nf1 Qxf1+ 35. Kd2 Qf2+ 36. Kd3 Bc2#) (33. Rf8 Qh4 34. Nf3 $1 Qh1+ 35. Kd2 Qd1+ 36. Ke3 Qc1+ (36... Qxd7 37. Ne5+ $18) 37. Kf2 Qxb2+ 38. Kg3 $18) 33... Kh6 (33... Qxf4 34. d8=Q $18) 34. Nd3 Qg1+ 35. Re1 (35. Ne1 Qg4 $1 36. Nxb3 Qxd7) 35... Qg5 36. Ne5 $2 (36. Rh1+ $1 Kg6 37. Ne5+ Kf5 38. Nc6 $18) 36... g6 37. Rf1 (37. Nc6 Qf5 38. Nxb3 Qxd7 39. Ne5 $16) 37... Be6 38. Nf7+ (38. Rf8 Bxd7 $1 39. Nxd7 Qe7) 38... Bxf7 39. Rxf7 Qd5 40. Re7 Qd6 41. Rf7 Qd3 42. Ne4 Qe3+ 43. Nd2 Qd3 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.10.05"] [Round "13"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Short, Nigel D"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D19"] [WhiteElo "2805"] [BlackElo "2655"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "67"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 dxc4 5. a4 Bf5 6. e3 e6 7. Bxc4 Bb4 8. O-O Nbd7 9. Qe2 Bg6 10. e4 O-O 11. Bd3 Qa5 (11... Re8) 12. e5 Nd5 13. Bxg6 (13. Ne4 c5 $5) 13... fxg6 14. Ne4 c5 15. Nd6 Qa6 16. Qxa6 bxa6 17. Ng5 $2 (17. Be3 $5 $14) 17... cxd4 18. Nxe6 Rfb8 19. Rd1 Nxe5 20. Rxd4 Rb6 $1 21. Rxd5 Rxd6 22. Rxd6 Bxd6 23. Bf4 Re8 24. Nd4 Bc5 25. Nb3 Bb4 $6 (25... Bf8 $10) 26. Be3 Nd3 ( 26... Nc4 27. Bd4 Bd6 {/\ Rb8} (27... Re2 $2 28. Kf1 Rc2 29. Rc1 Nd2+ 30. Kg1 Nxb3 31. Rxc2 Nxd4 32. Rc4 $18)) 27. Rb1 Rc8 28. Bxa7 $6 (28. Nd4 $1 $14) (28. Nc1 Ne5 (28... Nxc1 29. Rxc1 Rxc1+ 30. Bxc1 Kf7 31. Kf1 Ke6 32. Ke2 Kd5 33. Kd3 Bc5 34. f3 Bd4 35. b3 Kc5 (35... Ke5 36. Kc4) 36. Ke4 Bf6 37. Ba3+ Kc6 $16) 29. Bxa7 Rc2 30. Na2 $14) 28... Rc2 29. Bd4 Kf7 30. h3 Be7 31. Rd1 Nxb2 32. Na1 Nxd1 33. Nxc2 Bf6 34. Bxf6 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.10.19"] [Round "19"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Short, Nigel D"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C73"] [WhiteElo "2805"] [BlackElo "2655"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "51"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. Bxc6+ bxc6 6. d4 exd4 7. Qxd4 Nf6 ( 7... c5 8. Qd3 Nf6 9. Nc3 Bb7 10. O-O $14) 8. O-O Be7 9. e5 (9. Nc3 O-O 10. Re1 $6 (10. b3) 10... Bg4 $1 11. Qd3 Bxf3 12. Qxf3 Nd7 $10 {Nunn,J-Portisch,L/ Reykjavik/1988/}) 9... c5 10. Qd3 dxe5 11. Qxd8+ Bxd8 12. Nxe5 Be7 13. Re1 O-O 14. Bg5 Be6 15. Nd2 (15. Nd7 $2 Nxd7 16. Bxe7 Rfe8 17. Bg5 Bxa2 $1) (15. Ng4 $6 Rab8 16. b3 Nxg4 17. Bxe7 Rfe8 18. Bxc5 Bxb3 $1 19. Rxe8+ Rxe8 20. Na3 Be6 $15) 15... Rfe8 16. h3 h6 17. Bh4 Rad8 18. Ndf3 g5 19. Bg3 Bd5 20. Rad1 Kg7 21. c4 Bb7 22. Rxd8 Rxd8 (22... Bxd8 23. Nd3 $14) 23. Nc6 Bxc6 24. Rxe7 Rd1+ 25. Kh2 Ne4 26. Rxc7 (26. Rxc7 Bd7 27. Ra7 (27. Be5+ Kg6 28. g4) 27... h5 28. Be5+ (28. Rxa6 f6 $1 (28... g4 $2 29. hxg4 hxg4 30. Nh4 f6 (30... Nd2 31. Be5+ Kf8 32. Kg3 $16) 31. f3 Nd2 32. fxg4 Bxg4 33. Ra7+ Kg8 (33... Kh6 34. Bf4+ Kh5 35. Rh7# ) 34. Bf4 Nf1+ 35. Kg1) (28... h4 $2 29. Be5+ f6 30. Nxg5 $1 Nxg5 31. Bxf6+ Kg6 32. Be7+ Kh5 33. Bxc5 $16) 29. h4 g4 30. Ng1 Nxg3 31. fxg3 Rd2 32. Ra7 Kg6 33. Ne2 Rxe2 34. Rxd7 Rxb2 $10) 28... Kg6 (28... f6 $2 29. Bd4 $1 $18) 29. Rxa6+ Kf5 30. Bc3 g4 31. hxg4+ hxg4 32. Ng1 (32. Ne5 Nxc3 33. Nxd7 Ne4 34. Nxc5 g3+ 35. fxg3 Nf2 36. g4+ Kxg4 37. g3 Rd2 $132) 32... Be6) 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.16"] [Round "5"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Short, Nigel D"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E35"] [WhiteElo "2805"] [BlackElo "2655"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "35"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. cxd5 exd5 6. Bg5 h6 7. Bh4 c5 8. dxc5 (8. O-O-O $2 Bxc3 9. Qxc3 g5 10. Bg3 cxd4 11. Qxd4 Nc6 12. Qa4 Bf5 13. e3 Rc8 $19 {Keres,P-Botvinnik,M/1941/}) 8... g5 9. Bg3 Ne4 10. e3 Qa5 (10... Nc6 11. Nf3 Qa5 $1 (11... Qf6 12. Bb5 $1 Nxc3 13. Bxc6+ bxc6 14. a3 $16 {Kasparov, G-Spassky,B/Linares/1990/}) 12. Nd2 Nxc3 13. bxc3 Bxc3 14. Rb1 Qxc5 15. Rb5 Qa3 16. Rb3 Bxd2+ 17. Qxd2 Qa5 $10 {Spassky,B-Fischer,R/Belgrade (m/20)/1992/}) ( 10... Qf6 $5 11. Bb5+ Bd7 12. Bxd7+ Nxd7 13. Nge2 Bxc3+ 14. bxc3 O-O 15. Rd1 Qe6 16. h4 g4 $13 {Goldin-Lautier,J/Palma GMA/1989/}) 11. Be5 O-O 12. Bd3 Nc6 $1 13. Bxe4 Nxe5 14. Bxd5 (14. Bh7+ $2 Kg7 15. Bd3 d4 $1 16. exd4 Nxd3+ 17. Qxd3 Re8+ 18. Nge2 b6 $1 {/\ Ba6}) 14... Bg4 $1 15. Nf3 Bxf3 16. Bxf3 (16. gxf3 Rac8 $36) 16... Nxf3+ 17. gxf3 Rac8 18. O-O (18. O-O Rxc5 19. Qe4 Bxc3 20. bxc3 b6 21. f4 Qxc3 $10) 1/2-1/2 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.11"] [Round "3"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Short, Nigel D"] [Result "1-0"] [ECO "C88"] [WhiteElo "2805"] [BlackElo "2655"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "117"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. a4 (8. c3 d5 9. exd5 Nxd5 10. Nxe5 Nxe5 11. Rxe5) 8... Bb7 9. d3 Re8 10. Nbd2 (10. Na3 $5) 10... Bf8 11. c3 h6 (11... d5 12. exd5 Nxd5 13. d4 Bd6 14. Ne4 Qd7 15. Nc5 Bxc5 16. dxc5 Rad8 {Bashkov-Komissarov/Podolsk/1990/}) (11... g6 $5) 12. Ba2 $1 $146 (12. h3 d6 13. Nh2 Nb8 14. axb5 axb5 15. Rxa8 Bxa8 {Sznapik, A-Stempin/POL-ch/1990/}) (12. Nf1 d5) 12... d6 (12... d5 13. exd5 Nxd5 14. Ne4 $1 $16) 13. Nh4 (13. axb5 axb5 14. Qb3 Qd7 15. Qxb5 Reb8 (15... Ba6 16. Bxf7+ Kxf7 17. Rxa6 $18) 16. Qb3 Ra7 17. Qc2 $16) 13... Qd7 (13... Ne7 14. axb5 axb5 15. Qb3 $16) 14. Ng6 Ne7 15. Nxf8 Kxf8 (15... Rxf8 {/\ Kh8, f5}) 16. f3 $1 (16. Qf3 Ng6 17. Nf1 Qg4 18. Qe3 (18. Qxg4 Nxg4 19. f3 Nf6 20. Be3 $14) 18... Nf4 19. Ng3 $16) 16... Rad8 $2 (16... c5 $5 $14) (16... d5 17. Nf1 c5 18. Ng3 $16) 17. b4 Ng6 (17... d5 18. Qb3 $16) 18. Nb3 Bc8 (18... Nf4 19. Bxf4 (19. Be3 { /\ Qd2, d4}) 19... exf4 20. Qd2 Nh5 21. Nd4 g6 22. g4 $1 $16) 19. Bb1 Nh5 ( 19... Qe7 20. axb5 (20. Be3 Be6 21. Na5 Rc8 22. d4 $16) 20... axb5 21. Ra7 Be6 22. Re2 $16) 20. axb5 axb5 21. Be3 Nh4 (21... Nhf4 {/\ h5, h4, Qg5<=>} 22. Ra2 $5 (22. Ra7 Nxg2 23. Kxg2 Qh3+ 24. Kh1 Nh4 25. Qe2 Nxf3 26. Rc1 Bg4 27. Qg2 Qh5 28. Rxc7 Ne1 29. Qg3 $13)) 22. Ra2 Re6 23. d4 Rg6 24. Kh1 Re8 25. dxe5 Rxe5 26. g4 $1 (26. f4 $2 Nxg2 27. Rxg2 Rxg2 28. Kxg2 Qh3+ 29. Kg1 Bg4 30. Qd2 Bf3 31. fxe5 Qg4+ 32. Kf1 Ng3+ $1 33. hxg3 (33. Kf2 Nxe4+ 34. Kf1 Nxd2+ 35. Nxd2 Qg2#) 33... Qh3+ 34. Kg1 Qh1+ 35. Kf2 Qg2#) (26. Rg1 $1 Ng3+ 27. hxg3 Rxg3 28. f4 Nf3 29. f5 (29. gxf3 Rh5+ 30. Rh2 Rxh2+ 31. Kxh2 Qh3#) 29... Nxg1 30. Bxg1 $18) 26... Rf6 27. Bd4 $2 (27. Nd4 $1 Nf4 (27... c5 28. Nf5 $18) 28. Nf5 $18) 27... Ng3+ 28. hxg3 Nxf3 29. Bxe5 Qxg4 30. Rh2 Nxe1 $1 31. Qxe1 (31. Qxg4 $4 Rf1#) 31... dxe5 $2 (31... Qf3+ 32. Kg1 dxe5 33. Re2 (33. Bc2 $2 Rg6 34. Rg2 Bh3) ( 33. Nc1 Rg6 34. Ne2 Qe3+ $1 35. Qf2 Qd2 $1 {x Bb1}) (33. Rh4 $6) 33... Bh3 $1 34. Kh2 Bf1 $1 $132) 32. Nd2 Rd6 33. Bc2 Be6 34. Kg1 Kg8 35. Nf1 Qg5 36. Qe3 Qd8 $2 (36... Qxe3+ 37. Nxe3 Rc6 38. Nd1 Bg4 39. Rd2 Bxd1 40. Bxd1 Rxc3 $132) 37. Rd2 c6 38. Rxd6 Qxd6 39. Qc5 $6 Qxc5+ 40. bxc5 h5 41. Nd2 Kf8 42. Kf2 Ke7 43. Bb3 Bd7 44. Nf3 Kf6 45. c4 $1 bxc4 (45... Be6 46. cxb5 Bxb3 47. b6 $18) 46. Bxc4 Be6 47. Be2 Bg4 48. Bd1 g6 49. Ba4 Bd7 50. Ne1 Ke6 51. Bb3+ Ke7 52. Nd3 f6 53. Nb4 f5 54. Ba4 $18 fxe4 55. Bxc6 Bxc6 56. Nxc6+ Ke6 57. Ke3 g5 (57... Kd5 58. Ne7+ Kxc5 59. Nxg6 Kd5 60. Nh4 $18) 58. Kxe4 h4 59. gxh4 1-0 [Event "PCA-World-ch Kasparov-Short +6-1=13"] [Site "London"] [Date "1993.09.30"] [Round "11"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Short, Nigel D"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C45"] [WhiteElo "2805"] [BlackElo "2655"] [Annotator "Ftacnik,L"] [PlyCount "100"] [EventDate "1993.09.07"] [EventType "match"] [EventRounds "20"] [EventCountry "ENG"] [SourceTitle "CBM 036"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "1993.10.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "1993.10.01"] [SourceQuality "1"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nxc6 Qf6 6. Qd2 (6. f4 dxc6 7. Qf3 Nh6 8. h3 Bd7 9. Nc3 O-O-O 10. Bd2 Rhe8 11. O-O-O Qe7 12. g4 f6 13. Bd3 Nf7 14. h4 h6 15. h5 Bb4 16. Kb1 Bxc3 17. Bxc3 c5 18. Rhe1 Bc6 19. Qf1 Bd7 20. Qg1 Kb8 21. e5 fxe5 22. fxe5 Ng5 23. Qg3 Bc6 24. Rf1 {Schallopp,E-Riemann,F/DSB-1. Kongress Leipzig (03)/1879/0-1 (76)}) 6... dxc6 7. Nc3 (7. Qf4 Be6 8. Nc3 Qxf4 9. Bxf4 O-O-O 10. Rd1 Rxd1+ 11. Nxd1 Ne7 12. Be3 Bxe3 13. Nxe3 Rd8 14. b3 c5 15. f3 Nc6 16. Be2 Nd4 17. Kf2 f6 18. Rd1 Nxe2 19. Rxd8+ Kxd8 20. Kxe2 Kd7 21. Kd3 b5 22. f4 g6 23. f5 Bf7 24. Ng4 {Faibisovich,V-Peicheva,V/Groningen open (02)/1991/1-0 (52)}) (7. Bc4 Ne7 8. O-O O-O 9. Qg5 Qxg5 10. Bxg5 Ng6 11. Nc3 h6 12. Bd2 Ne5 13. Bb3 Be6 14. Bxe6 fxe6 15. Rae1 Rad8 16. Re2 b5 17. Nd1 Nc4 18. Bc1 Rd7 19. b3 Rfd8 20. Ne3 Nd2 21. Rfe1 Nxe4 22. Nf1 Nc3 23. Re5 Bb6 24. a3 { Oral,T-Manafi,R/Duisburg WchJM-U16 (01)/1992/0-1 (30)}) (7. Bd3 Be6 8. O-O (8. Qf4 O-O-O (8... Bb4+ 9. c3 O-O-O 10. Bc2 Qg6 11. Qg3 Bd6 12. Qxg6 hxg6 13. h3 Bc4 14. Be3 Nf6 15. Nd2 Ba6 16. O-O-O Rhe8 17. Rhe1 Nd7 18. Nf3 f6 19. e5 Nxe5 20. Nxe5 Rxe5 21. Bxg6 Rh8 22. Bd3 Bxd3 23. Rxd3 a5 24. Bd2 {Oral,T-Gross,D/ TCH-ch Luhacovice (07)/1993/0.5 (71)}) 9. Nc3 Qxf4 10. Bxf4 Ne7 11. Bg3 Ng6 ( 11... Bb4 $1 12. O-O Bxc3 13. bxc3 c5 14. Rad1 Nc6 15. a3 Rhf8 $1 { 16. f4 f5} 16. Bh4 $13 {Leko,P-Srokowski,J/Kecskemet/1992/} (16. Bh4 Rde8 17. Bb5 Bd7 $10 {Srokowski,J})) 12. f4 Rhe8 13. Ne2 Bg4 14. h3 Bh5 (14... Bxe2 $2 15. Kxe2 $16) 15. f5 (15. Rf1 Bb4+ $1) 15... Bxe2 16. Kxe2 Ne5 17. Bxe5 (17. Rad1 $14) 17... Rxe5 18. Rad1 b5 19. Kf3 Re7 20. g4 Bd4 21. b3 {Smagin,S-Van der Sterren,P/ Prague Chip (05)/1992/0.5 (21)}) 8... O-O-O 9. Qe2 (9. Qg5 Qxg5 10. Bxg5 f6 11. Bd2 h5 12. Nc3 Nh6 13. Rad1 Ng4 14. b3 a6 15. Na4 Ba7 16. Bb4 Ne5 17. Be2 Bg4 18. Bxg4+ Nxg4 19. Bc5 b6 20. Ba3 Rhe8 21. h3 Ne5 22. Rfe1 Rxd1 23. Rxd1 Nd7 24. Nc3 $14 {Pandavos,E-Dominiguez,J/Thessaloniki olm (3)/1988/1-0 (39)}) 9... Ne7 (9... h5 10. e5 Qe7 11. Nd2 Nh6 12. Kh1 Ng4 13. Nf3 Bd5 14. Bf4 f6 15. Rae1 g5 16. Bg3 Kb8 17. h3 h4 18. Bh2 Bxf3 19. Qxf3 Nxh2 20. Kxh2 fxe5 21. Qe2 Rhf8 22. Be4 Qf6 23. Qf3 Rd2 24. Qxf6 $17 {Ehlvest,J-Fernandez,JL/Pamplona/1991/0-1 (49)}) 10. Kh1 g5 11. Qh5 h6 12. f4 Qd4 13. Bd2 gxf4 14. Bc3 Qe3 15. Bd2 Qd4 16. Bc3 Qe3 17. Bd2 Qd4 18. Bc3 {Bjelajac-Agzamov /Vrsac/1983/0.5 (18)}) 7... Be6 8. Na4 $6 $146 (8. Bd3 O-O-O 9. O-O (9. Qe2 Bd4 $1 (9... Ne7 10. e5 $1 $16) 10. Bd2 Ne7 (10... Nh6 $1 11. f3 (11. f4 $2 Bg4 $17) (11. h3 Rhe8 $1 (11... g5 12. f3 { 0-0-0, g3, f4}) 12. Rf1 $1 {0-0-0, f4K} Qe7 (12... g5 $5 $13) 13. O-O-O f6 14. f4 (14. Bc4 $2 Bxc3) 14... Nf7 $5 15. g4 $6 g5 $1) 11... Rhe8 12. O-O-O Qe5 $5 13. g4 f6 14. Kb1 b5 $1 15. Rc1 $1 Bg8 $1 16. Nd1 Qe6 $13 17. b3 Nf7 18. c3 Bb6 19. Be3 Ne5 $1 20. Bc2 $6 Qd6 21. Nf2 $6 { f4K} (21. Nb2 $1 $13 {(+)c4}) 21... Qa3 $1 22. Bxb6 $6 axb6 { <