[Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "1.1"] [White "Artemiev, Vladislav"] [Black "Harikrishna, Pentala"] [Result "1-0"] [WhiteElo "2769"] [BlackElo "2690"] [Annotator "TA"] [PlyCount "79"] [EventDate "2020.??.??"] 1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 e6 6. e4 Bb4 7. Nxc6 bxc6 8. Bd3 e5 9. O-O O-O 10. h3 {10.Qe2 is setting a new trend. B44: Sicilian: Taimanov: 5 Nb5.} d6 11. Be3 Bxc3 12. bxc3 {The position is equal.} Nd7 {[#]} 13. Qd2 $146 ({Predecessor:} 13. Qa4 Nc5 14. Bxc5 dxc5 15. Qxc6 Bxh3 16. Rfd1 Qg5 17. Bf1 Bg4 18. Rd5 Rac8 19. Qd6 {1-0 (59) Vishnu,P (2538)-Thybo,J (2464) Lund 2017}) 13... Nc5 14. Bc2 Be6 15. Rfd1 Nb7 16. c5 dxc5 17. Qxd8 Rfxd8 18. Rxd8+ Rxd8 19. Rb1 $36 {White has good play.} Nd6 20. a4 Nc4 21. Bxc5 a5 (21... h6 $11) 22. Be7 $14 Rc8 {White leaves nothing to chance now.} 23. Rb7 h6 24. Kf1 c5 25. Ke1 Rc6 26. Rb5 Na3 27. Rb8+ Kh7 28. Bb3 Bxb3 (28... Nc4 $16) 29. Rxb3 $16 {Endgame KRB-KRN} Nc4 30. Rb5 Rc7 31. Bxc5 ({But not} 31. Rxc5 $6 Rxc5 32. Bxc5 Kg6 $16) 31... f6 32. Ke2 Rd7 {[#] intending ...Rd2+.} 33. Be3 $1 Rc7 (33... Kg6 $142 34. Rc5 Nxe3 35. Kxe3 Ra7) 34. Kd3 $18 Nxe3 35. fxe3 {KR-KR} Rd7+ 36. Kc2 Kg6 37. Rxa5 {White is clearly winning.} Kg5 38. g3 h5 39. Rd5 Rc7 40. a5 {Accuracy: White = 100%, Black = 58%.} 1-0 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "1.2"] [White "Dubov, Daniil"] [Black "Grischuk, Alexander"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2770"] [BlackElo "2784"] [Annotator "TA"] [PlyCount "84"] [EventDate "2020.??.??"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 Nbd7 7. c5 c6 8. Bd3 { 8.h3 is the hot move. Played by Levon Aronian in May 2020.} b6 9. b4 {D37: Queen's Gambit Declined: 5 Bf4.} a5 10. a3 Ba6 11. O-O Qc8 12. Rb1 axb4 { The position is equal.} 13. axb4 Bxd3 14. Qxd3 Qb7 15. Rfc1 Ra7 16. h3 Rfa8 17. Qc2 {[#]} b5 $146 ({Predecessor:} 17... bxc5 18. bxc5 Qc8 19. Ne1 Bd8 20. Nd3 Bc7 21. Rb3 Nf8 22. Ne5 Qe8 {1/2-1/2 (23) Bauer,C (2637)-Istratescu,A (2651) Switzerland 2013}) 18. Nd2 Nf8 19. Nb3 Ng6 20. Bg3 Bd8 21. Ra1 Rxa1 22. Rxa1 Rxa1+ 23. Nxa1 Qa6 24. Qb2 Ne4 25. Nxe4 dxe4 26. Bd6 Qa4 {[#] Hoping for . .. Qd1+.} 27. Nc2 Ne7 28. Bxe7 Bxe7 29. Qb1 g6 30. Kf1 f5 31. Ke2 Bf6 32. f3 exf3+ 33. gxf3 Kf7 34. f4 Ke7 35. Kd2 Kd7 36. Kc3 Bh4 37. Kb2 Qa8 38. Qh1 Kc7 39. Na1 Qa4 40. Nc2 Qa8 41. Na1 Qa4 42. Nc2 Qa8 {An uneventful encounter. Accuracy: White = 100%, Black = 100%.} 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "1.3"] [White "Nakamura, Hikaru"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2829"] [BlackElo "2881"] [Annotator "TA"] [PlyCount "145"] [EventDate "2020.??.??"] 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 e5 4. d4 cxd4 5. cxd4 exd4 6. Nxd4 Nf6 7. Nxc6 bxc6 8. Bd3 {B22: Sicilian: 2 c3.} Bd6 9. O-O O-O {[#]} 10. Nc3 $146 ({Predecessor: } 10. Nd2 Re8 11. Re1 Qc7 12. g3 Bc5 13. Qc2 d6 14. Nc4 Ng4 15. Re2 Be6 16. Bf4 {1/2-1/2 (40) Duplenko,V (2287)-Goncharov,I (2380) ICCF email 2010}) 10... Re8 11. h3 Be5 12. Qc2 h6 13. Bd2 d5 14. exd5 cxd5 15. Rfe1 Bd7 16. Rad1 Rc8 17. Qb1 Qb6 18. Re2 (18. Bf5 $11) 18... Bd4 (18... Bb8 $17) 19. Rde1 $11 Re6 20. Bf5 Rxe2 21. Rxe2 {Hoping for Bxd7.} Bxf5 22. Qxf5 {Double Attack} Qa6 23. Re7 Rd8 24. a3 Qb6 25. b4 Qd6 26. Re1 Qa6 27. a4 Qc4 $36 {Black has the initiative. } 28. Nb5 ({White should try} 28. Qf4 $15) 28... Ne4 $17 {Double Attack} 29. Nxd4 Qxd4 30. Be3 Qxb4 {Double Attack} 31. Rc1 Nc3 {Threatens to win with ... Ne2+.} 32. Qf3 d4 {[#]} 33. Bxd4 $1 Qxd4 34. Rxc3 Qxa4 {Endgame KQR-KQR} 35. Kh2 Qd7 36. Ra3 {[#]} a5 $1 37. g3 (37. Rxa5 Qc7+) 37... Qd5 38. Qc3 Ra8 39. h4 a4 40. Qb4 Qc6 41. Qd4 h5 42. Qb4 g6 43. Qd4 Kh7 44. Qf4 Qd7 45. Qb4 Ra6 46. Qf4 Ra5 47. Qb4 (47. Qc4 $142) 47... Rf5 (47... Qf5 $142 48. Qd4 Rd5) 48. Qb2 ( 48. Kg1 $17) 48... Qa7 49. Re3 (49. Kg2 $17) 49... Qc5 50. Kg1 {Strongly threatening Re8.} Qc6 51. Qa2 Kg7 52. Kh2 Kh7 $2 ({Black should play} 52... Qb6 $19 53. Kg2 Qc6+ 54. Kh2 Qb7 55. Qa1+ Kh7) 53. Ra3 (53. Kg1 $1 $11) 53... Qc5 54. Kg2 Qc6+ 55. Kh2 $1 Qc5 56. Kg2 $1 Rxf2+ (56... Kg7 $17 {aiming for ... Rxf2+!} 57. Rxa4 {[#]} Rxf2+ $1 58. Qxf2 Qc6+ {Double Attack} 59. Kg1 Qxa4 60. Qb2+ Kh7) 57. Qxf2 $11 {The position is equal.} Qxa3 58. Qxf7+ $17 {KQ-KQ} Kh6 59. Qg8 Qb2+ 60. Kh3 Qg7 (60... a3 $5 61. Qf8+ $8 Qg7 62. Qxa3 Qe5 $11) 61. Qe8 $1 Qd4 62. Qe7 Qd5 63. Kh2 $1 Qa2+ 64. Kh3 Qd5 65. Kh2 $1 Qd4 66. Kh3 Qa1 67. Kh2 Qa2+ 68. Kh3 Qc4 69. Kh2 Qc2+ 70. Kh3 Qf5+ 71. Kh2 Qc8 72. Qe3+ Kh7 73. Qa7+ {Double Attack. And White is the lucky defender. Accuracy: White = 87%, Black = 88%.} 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "2.1"] [White "Harikrishna, Pentala"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "B33"] [WhiteElo "2690"] [BlackElo "2881"] [Annotator "Shahid"] [PlyCount "170"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 0,102,29,39,41,57,44,42,14,19,32,31,49,50,36,-5,-5,10,1,1,5,1,-15,-2,4, 4,4,21,30,6,11,16,19,19,31,19,42,17,21,26,49,49,54,60,44,34,34,31,3,-20,15,1, -14,8,0,19,12,5,4,19,5,0,179,25,181,16,21,-6,1,11,5,-32,12,-15,20,-37,-34,-27, -27,-14,-82,-112,-110,-100,-112,-117,-109,-126,-121,-110,-92,-98,-92,-92,-86, -95,-92,-92,-92,-92,-92,-92,-92,-92,-92]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. Bg5 a6 8. Na3 b5 9. Nd5 Be7 10. Bxf6 Bxf6 11. c4 b4 12. Nc2 a5 13. g3 {B33: Sicilian: Pelikan and Sveshnikov Variations.} g6 14. Nxf6+ Qxf6 15. Bg2 {The position is equal.} O-O 16. O-O Bb7 17. Qd2 Nb8 { [#]} 18. Rfd1 $146 ({Predecessor:} 18. Ne3 Nd7 19. f4 Qe7 20. f5 Qg5 21. Rad1 Ra6 22. Qf2 Nf6 23. h4 Qh6 24. Nd5 Bxd5 25. cxd5 {0-1 (71) Tate,A (2308) -Georgiev,K (2588) Heraklion 2019}) 18... Ra6 19. Qe3 Nd7 20. a3 Rb6 21. axb4 axb4 22. Ra4 b3 23. Ne1 Nc5 24. Ra3 Ra6 25. Rxa6 Bxa6 26. Bf1 Rc8 27. Nf3 Bb7 28. Nd2 Bc6 29. Ra1 Rb8 30. Ra3 Ba4 $2 {[#]} (30... Qd8 $11) 31. h4 $2 ({ White has to play} 31. Rxa4 $1 $18 Nxa4 32. Qa7 {Double Attack}) 31... h5 $2 { [#]} (31... Qe7 $11 {and Black is okay.}) 32. Be2 $2 (32. Rxa4 $1 $18 Nxa4 33. Qa7 {Double Attack}) 32... Kg7 33. Nb1 (33. Rxa4 $5 Nxa4 34. Qa7 $14 {Double Attack}) 33... Qd8 34. Nd2 Ra8 35. Kh2 Ne6 (35... Bc6 $5 36. Rxa8 Qxa8 $15) 36. Nf3 Bc6 {...Rxa3 is the strong threat.} 37. Rxa8 Qxa8 38. Qxb3 Bxe4 39. Qe3 Bb7 40. c5 (40. b4 $1 $11 {remains equal.}) 40... Nxc5 $17 41. Nxe5 {[#]} Qa1 $1 $36 {White is under strong pressure.} 42. Nf3 Qxb2 43. Ng5 Bd5 (43... Nd7) 44. Bf3 Bxf3 45. Qxf3 Qf6 46. Qe3 Ne6 47. Nf3 Qf5 48. Kg2 Qd5 49. Kg1 Kf6 50. Qc3+ Ke7 51. Qe3 Qc5 52. Qd3 Qc1+ 53. Kg2 Qc6 54. Kg1 Nc5 55. Qe3+ Qe4 56. Qc3 Ne6 ( 56... Qb1+ 57. Kg2 Qd3 58. Qe1+ Qe4 59. Qc3 Nd3) 57. Qa3 Ke8 58. Kg2 g5 { Strongly threatening ...g4.} 59. Kg1 g4 60. Ng5 Nxg5 61. hxg5 $15 {Endgame KQ-KQ} Qe1+ 62. Kg2 Qe5 63. Qa8+ Ke7 64. Qg8 $2 (64. Qc8 $15) 64... Qe4+ $2 ( 64... Qd5+ $1 $19 65. Kf1 Qd1+ 66. Kg2 Qf3+ 67. Kg1 h4 $1 68. gxh4 g3 69. fxg3 Qxg3+ {Double Attack} 70. Kf1 Qxh4) 65. Kg1 $1 Qg6 66. Qc8 Qb1+ 67. Kh2 Qb6 68. Kg2 {[#]} Qc5 $1 69. Qg8 $2 ({Better is} 69. Qb8 $15) 69... Qf5 $2 ({Black should play} 69... Qd5+ $19 70. Kg1 Qd1+ 71. Kg2 Qf3+ 72. Kg1 h4 $1 73. gxh4 g3 74. fxg3 Qxg3+ {Double Attack} 75. Kf1 Qxh4) 70. Qb8 Qe4+ 71. Kg1 d5 72. Qc7+ ( 72. Qb2 $11) 72... Kf8 $1 73. Qd8+ Kg7 74. Qf6+ Kg8 75. Qd8+ Kh7 76. Qf6 Qg6 { Hoping for ...Qxf6.} 77. Qf4 Qe6 78. Qd4 (78. Qc7 $1 $15) 78... Kg6 $17 79. Kf1 (79. Qh8 $17) 79... Kxg5 $19 80. Qg7+ Kf5 81. Qh8 {[#]} (81. Qh7+ $17 Qg6 82. Qh8) 81... Ke4 $1 82. Qxh5 $2 {[#]} (82. Kg1) 82... Kd3 $1 83. Qh7+ Qe4 84. Qh6 Kc2 85. Qc6+ Qc4+ {Accuracy: White = 64%, Black = 79%.} 0-1 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "2.2"] [White "Grischuk, Alexander"] [Black "Nakamura, Hikaru"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2784"] [BlackElo "2829"] [Annotator "TA"] [PlyCount "72"] [EventDate "2020.??.??"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6 6. Nxe5 Be7 7. Bf1 Nxe5 8. Rxe5 O-O 9. d4 Ne8 {C67: Ruy Lopez: Berlin Defence: 4 0-0 Nxe4.} 10. d5 d6 11. Re1 Bf5 {[#]} 12. Nc3 $146 ({Predecessor:} 12. Bd3 Bxd3 13. Qxd3 Bg5 14. Nd2 Nf6 {1/2-1/2 (14) Vitiugov,N (2747)-Nakamura,H (2736) Moscow 2019}) 12... Nf6 13. Qf3 Bg6 14. Bd3 a6 15. Be3 Qd7 16. Bd4 Rae8 17. h3 Bd8 18. a3 Rxe1+ ( 18... Bh5 {keeps more tension.} 19. Qf4 Bg6 20. Qf3) 19. Rxe1 Re8 20. Rxe8+ Qxe8 21. Kf1 Bxd3+ 22. Qxd3 Nd7 23. Qe2 (23. Qc4 {looks sharper.} Nf8 24. Ne2 Qd7 25. f3 c5 26. dxc6 Qxc6 27. Qxc6 bxc6 28. Bc3) 23... Qxe2+ 24. Kxe2 $11 { Endgame KBN-KBN} Bf6 25. Ke3 Kf8 26. Ne4 Bxd4+ 27. Kxd4 {KN-KN} Ke7 28. c4 a5 29. b4 axb4 30. axb4 b6 31. g4 h6 32. f4 g6 33. Nc3 Nb8 34. Ne4 Nd7 35. Nc3 Nb8 36. Ne4 Nd7 {A rather calm draw. Accuracy: White = 95%, Black = 96%.} 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "2.3"] [White "Artemiev, Vladislav"] [Black "Dubov, Daniil"] [Result "1-0"] [WhiteElo "2769"] [BlackElo "2770"] [Annotator "TA"] [PlyCount "59"] [EventDate "2020.??.??"] 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. e3 a6 5. b3 c5 6. Bd3 {D30: Queen's Gambit Declined: Systems without Nc3.} Nc6 7. Bb2 cxd4 8. exd4 {The position is equal. } Qa5+ 9. Nbd2 Ba3 {[#]} 10. Qc1 $146 ({Predecessor:} 10. Bxa3 Qxa3 11. O-O O-O 12. c5 b6 13. Qc1 Qxc1 14. Raxc1 bxc5 15. Rxc5 Bb7 16. Rfc1 {1/2-1/2 (31) Almeida Saenz,A (2426)-Gonzalez Garcia,J (2541) Merida 2007}) 10... Bxb2 11. Qxb2 dxc4 12. bxc4 O-O 13. O-O Rb8 14. Ne4 Nxe4 15. Bxe4 Bd7 16. d5 exd5 17. cxd5 Ne7 18. Ne5 Rfd8 19. Rfd1 Ng6 20. Nc4 Qc7 (20... Qc5 $1 $11 21. Rac1 b5) 21. Rac1 $16 Qf4 22. Qd4 ({White should play} 22. Bxg6 $14 hxg6 23. Nb6) 22... f5 (22... Re8 {with more complications.} 23. f3 f5 24. g3 Qh6 25. Bd3 b5) 23. Bf3 Qxd4 24. Rxd4 b5 25. Na5 $36 {White fights for an advantage.} Ne5 26. d6 { Rc7 is the strong threat.} Rbc8 27. Rc7 {[#]} (27. Bd5+ $11 Kf8 28. Rdd1) 27... Be6 $2 (27... Rxc7 $1 $17 {stays on course.} 28. dxc7 Rc8) 28. Bd5 $18 Bxd5 29. Rxd5 Nf7 (29... Nd7 $142 30. Nc6 (30. Rxf5 Rxc7 31. dxc7 Rc8 $11) 30... Kf7) 30. Nc6 {Accuracy: White = 74%, Black = 59%.} 1-0 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "3.1"] [White "Dubov, Daniil"] [Black "Harikrishna, Pentala"] [Result "1-0"] [WhiteElo "2770"] [BlackElo "2690"] [Annotator "TA"] [PlyCount "119"] [EventDate "2020.??.??"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. Qc2 Bb7 6. Bg2 c5 7. O-O cxd4 8. Nxd4 Bxg2 9. Kxg2 Qc8 10. e4 {E15: Queen's Indian: 4 g3 sidelines, 4 g3 Ba6 and 4 g3 Bb7 early deviations.} d6 11. Rd1 a6 {[#]} 12. Qe2 $146 {White is slightly better.} ({Predecessor:} 12. b3 Be7 13. Nc3 O-O 14. Bf4 Qb7 15. Nf3 b5 16. Bxd6 Bxd6 17. Rxd6 b4 18. Na4 Qxe4 19. Qxe4 Nxe4 {1/2-1/2 (53) Safin,R (2121) -Dimitrova,A (2233) Moscow 2018}) 12... Nbd7 13. Nc3 Be7 14. Nf3 O-O 15. Bf4 Qc7 16. Rac1 Rac8 17. b3 h6 18. e5 dxe5 19. Nxe5 Qb7+ 20. Qf3 Qxf3+ 21. Kxf3 Rfd8 22. Nxd7 Nxd7 23. Ke2 Kf8 24. Rd3 Nc5 25. Rxd8+ Bxd8 26. Be3 Be7 27. g4 Ke8 28. f3 Bg5 29. f4 Be7 30. f5 Rc6 31. fxe6 fxe6 32. h3 Bf6 33. b4 Bxc3 ( 33... Nd7 $14) 34. Rxc3 $14 {Endgame KRB-KRN} (34. bxc5 $16 Ba5 35. cxb6 Bxb6 36. c5) 34... Ne4 35. Rc1 Kd7 36. a4 e5 37. b5 axb5 38. axb5 Rf6 39. Ra1 { aiming for Ra7+.} Ng3+ $1 40. Kd3 Rf3 41. Ra7+ Kc8 42. Rxg7 {[#] And now Rh7 would win.} Nf1 43. Ke2 Rxe3+ 44. Kxf1 {Strongly threatening Rh7.} Rxh3 {KR-KR} 45. Rg6 {Black must now prevent Kg2.} Rc3 $2 {White leaves nothing to chance now.} ({Black should try} 45... Kc7 $14) 46. Rxh6 $18 ({Stronger than} 46. Rxb6 Rxc4 47. Rg6 Rb4 $11) 46... Kd7 (46... Kb7 $142 47. g5 Rf3+ 48. Kg2 Rf5) 47. Rc6 Ke7 48. Ke2 e4 49. g5 Kf7 50. Kd2 (50. Rxb6 $142 Rxc4 51. Rb8) 50... Rd3+ 51. Ke2 (51. Ke1 $142 Re3+ {[#]} 52. Kf2 $1 Rf3+ 53. Ke2) 51... Rc3 52. Rxb6 Rxc4 53. Ke3 Rb4 54. Rf6+ Kg7 55. b6 Kh7 56. Kf4 Kg7 57. Rc6 Kf7 58. Rc7+ Kg6 59. b7 Kh5 60. Rg7 {Accuracy: White = 89%, Black = 68%.} 1-0 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "3.2"] [White "Nakamura, Hikaru"] [Black "Artemiev, Vladislav"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2829"] [BlackElo "2769"] [Annotator "TA"] [PlyCount "29"] [EventDate "2020.??.??"] 1. c4 c6 2. d4 d5 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 Nf6 5. Bf4 Nc6 6. e3 a6 7. Be2 Bf5 8. Nf3 e6 9. O-O {D13: Slav Defence: Exchange variation without ...Bf5.} Be7 10. Rc1 O-O 11. Na4 {[#] The position is equal.} Nh5 $5 $146 {An interesting novelty.} ({Predecessor:} 11... Nd7 12. Nc5 Nxc5 13. dxc5 Rc8 14. Nd4 Be4 15. f3 Bg6 16. Qd2 Re8 17. b4 e5 18. Nxc6 Rxc6 19. Bxe5 Bxc5 20. Rxc5 Rxe5 21. Rxc6 bxc6 { 1/2-1/2 (59) Bozyaka,A (1658)-Advait,B (1995) Antalya 2019}) 12. Be5 Nf6 (12... f6 $5 13. Bg3 Nxg3 14. hxg3 Rc8 $11) 13. Bf4 Nh5 14. Be5 Nf6 15. Bf4 {An uneventful encounter.} 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.18"] [Round "3.3"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Grischuk, Alexander"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B14"] [WhiteElo "2881"] [BlackElo "2784"] [Annotator "TA"] [PlyCount "107"] [EventDate "2020.??.??"] {[%evp 0,107,22,22,29,18,18,4,17,17,20,11,27,27,38,24,26,1,13,6,10,11,11,10,23, 23,20,13,16,6,9,1,29,0,6,-3,8,30,15,4,4,-19,-25,-81,-68,-79,-58,-108,-106,-140, -128,-113,-58,-67,-69,-106,-94,-115,-96,-110,-110,-110,-113,-131,-105,-171, -153,-178,-155,-173,-83,-143,-124,-124,-90,-177,-151,-130,-61,-152,-158,-137, -145,-183,0,-21,-21,-188,-13,-13,-9,-10,-15,-12,16,22,103,0,18,0,158,155,143, 150,127,127,126,125,139,128]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 O-O 5. Bg5 c5 6. e3 cxd4 7. exd4 d5 8. cxd5 exd5 9. Be2 {B14: Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack with 5...e6 and 5...g6.} h6 10. Bxf6 Qxf6 11. O-O {The position is equal.} Bxc3 12. bxc3 Nc6 {[#]} 13. Nd2 $146 ({Predecessor:} 13. Re1 b6 14. Nd2 Be6 15. Nf1 Rac8 16. Ne3 Ne7 17. Rc1 Ng6 18. g3 Rc7 19. f4 {1-0 (92) Mamedyarov,S (2800)-Nakamura,H (2785) Paris 2017}) 13... Be6 14. Re1 Rfc8 15. Nf1 Na5 16. Rc1 Nc4 17. Qb3 b6 18. Bxc4 Rxc4 19. Ne3 Rc6 20. Qa3 Qd8 21. c4 ( 21. g3 $11) 21... dxc4 $17 22. d5 Bxd5 23. Rcd1 Rc5 24. Qc3 Qd7 25. Rd4 { Black must now prevent Red1.} Re8 26. Red1 {[#]} Rxe3 $1 27. Qxe3 c3 28. f3 Qc6 29. Qd3 (29. Rc1 $17 {was called for.}) 29... c2 $19 30. Rc1 Rc3 31. Qf5 Qe8 $1 {( -> ...Qe3+!)} 32. Qf4 Bxa2 33. Qd2 Qc6 34. Ra4 (34. Rd8+ $142 Kh7 35. Rd3) 34... Qc5+ (34... Qxa4 35. Qxc3 Bb3 36. Qc8+ Kh7 37. Qc3 $19) 35. Kh1 $2 (35. Qf2 {is a better chance.} Qd5 36. Qd4 Qxd4+ 37. Rxd4) 35... Be6 36. Rxa7 b5 37. Ra5 {White hopes to continue with Rxb5!} Rc4 38. h3 (38. Ra8+ Kh7 $19) 38... Qc6 (38... Kh7) 39. Qd8+ Kh7 40. Qd3+ {[#]} ({Inferior is} 40. Ra8 Qc5 $19) 40... g6 $1 41. Qd8 (41. Ra2 $142 Bf5 42. Qd8) 41... b4 {aiming for ...Qc7.} 42. Ra8 {[#]} Bc8 $1 43. Rb8 Kg7 $2 (43... Qd7 $19 44. Qf6 (44. Qf8 $2 Rc7 $19) 44... Kg8) 44. Rb6 $1 $132 {White puts up resistance} Qc7 45. Qxc7 Rxc7 46. Rxb4 {Endgame KRR-KRB} g5 47. g4 {Rb2 is the strong threat.} Rc3 48. Kg2 { Hoping for Rb2.} Bd7 49. Rb2 Bc6 50. Rbxc2 {White has an edge.} ({Don't do} 50. Rcxc2 $6 Bxf3+ 51. Kf2 Ra3 $16) 50... Bxf3+ 51. Kg3 Rxc2 52. Rxc2 Bd5 53. Rc5 Be6 54. h4 {And White is the lucky defender. Accuracy: White = 69%, Black = 87%.} 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.19"] [Round "4.2"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Dubov, Daniil"] [Result "0-1"] [ECO "A48"] [WhiteElo "2881"] [BlackElo "2770"] [Annotator "Shahid"] [PlyCount "92"] [EventDate "2020.??.??"] [TimeControl "900+10"] {[%evp 0,83,23,29,35,24,64,35,43,24,57,-4,53,28,47,51,46,31,45,27,28,9,15,22, 19,16,25,10,17,11,10,-37,-46,-39,-47,-17,-15,-21,0,0,-20,-25,-12,0,0,-45,0,0,0, 0,0,-92,-101,-154,-112,-80,0,-216,-210,-251,-249,-270,-270,-162,-166,-123,-122, -123,-116,-106,-100,-96,-79,-101,-106,-117,-112,-103,-120,-144,-149,-204,-165, -185,-236,-246]} 1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0: 00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 3. h3 {[%emt 0:00:48]} d6 {[%emt 0:00:54]} 4. Bf4 { [%emt 0:00:00]} Nbd7 {[%emt 0:01:01]} 5. e3 {[%emt 0:00:04]} g6 {[%emt 0:01:54] } 6. Be2 {[%emt 0:00:02]} Bg7 {[%emt 0:00:09]} 7. O-O {[%emt 0:00:01]} O-O { [%emt 0:00:00]} 8. c4 {[%emt 0:00:01]} Ne4 {[%emt 0:01:00]} 9. Qc2 {[%emt 0:00: 21]} e5 {[%emt 0:00:35]} 10. Bh2 {[%emt 0:00:02]} Ng5 {[%emt 0:00:14]} 11. Nbd2 {[%emt 0:00:23]} Nxf3+ {[%emt 0:01:23]} 12. Nxf3 {[%emt 0:00:03]} Re8 {[%emt 0: 00:00]} 13. Rfd1 {[%emt 0:00:04]} Qe7 {[%emt 0:00:48]} 14. Rac1 {[%emt 0:01:58] } exd4 {[%emt 0:00:17]} 15. exd4 {[%emt 0:01:10]} Bh6 {[%emt 0:00:16]} 16. Bd3 {[%emt 0:00:01]} Bxc1 {[%emt 0:00:09]} 17. Qxc1 {[%emt 0:00:00]} Qf6 {[%emt 0: 00:00]} 18. Bf4 {[%emt 0:01:01]} Nf8 {[%emt 0:00:30]} 19. Bg5 {[%emt 0:00:04]} Qh8 {[%emt 0:00:28]} 20. d5 {[%emt 0:02:16]} cxd5 {[%emt 0:00:05]} 21. cxd5 { [%emt 0:00:02]} Nd7 {[%emt 0:01:13]} 22. Bb5 {[%emt 0:01:06]} Qg7 {[%emt 0:00: 00]} 23. Bh6 {[%emt 0:02:37]} Qf6 {[%emt 0:00:02]} 24. Rd4 {[%emt 0:02:25]} a6 {[%emt 0:00:53]} 25. Rf4 {[%emt 0:00:11]} Qe7 {[%emt 0:00:19]} 26. Bxd7 { [%emt 0:00:46]} Bxd7 {[%emt 0:00:03]} 27. Bg5 {[%emt 0:00:30]} Rac8 {[%emt 0: 00:00]} 28. Qa1 {[%emt 0:02:18]} Qe2 {[%emt 0:00:38]} 29. b3 {[%emt 0:00:28]} Rc2 {[%emt 0:00:51]} 30. Bh4 {[%emt 0:00:53]} Rb2 {[%emt 0:00:19]} 31. Kh2 { [%emt 0:00:07]} Qc2 {[%emt 0:00:12]} (31... h6) 32. Rc4 {[%emt 0:00:18]} Qb1 { [%emt 0:00:00]} 33. Qxb1 {[%emt 0:00:01]} Rxb1 {[%emt 0:00:00]} 34. Rc7 { [%emt 0:00:01]} Bf5 {[%emt 0:00:10]} 35. Bf6 {[%emt 0:00:11]} h6 {[%emt 0:00: 12]} 36. Nd2 {[%emt 0:00:06]} Rd1 {[%emt 0:00:09]} 37. Nc4 {[%emt 0:00:01]} Rxd5 {[%emt 0:00:00]} 38. Rxb7 {[%emt 0:00:00]} Be6 {[%emt 0:00:27]} 39. Ra7 { [%emt 0:00:06]} Rd1 {[%emt 0:00:20]} 40. Nb2 {[%emt 0:00:21]} Rd2 {[%emt 0:00: 04]} 41. Kg3 {[%emt 0:00:02]} g5 {[%emt 0:00:04]} 42. Rxa6 {[%emt 0:00:08]} Rc8 {[%emt 0:00:00]} 43. h4 {[%emt 0:00:41]} gxh4+ {[%emt 0:00:02]} 44. Kf3 { [%emt 0:00:15]} Rcc2 {[%emt 0:00:13]} 45. Na4 {[%emt 0:00:11]} Rxf2+ {[%emt 0: 00:03]} 46. Ke3 {[%emt 0:00:04]} Rxf6 {[%emt 0:00:03]} 0-1 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.19"] [Round "4.3"] [White "Grischuk, Alexander"] [Black "Artemiev, Vladislav"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2784"] [BlackElo "2769"] [Annotator "TA"] [PlyCount "91"] [EventDate "2020.??.??"] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. Bg5 Nbd7 6. e3 Qa5 7. Nd2 Bb4 8. Rc1 {D52: Queen's Gambit Declined: Cambridge Springs Variation.} O-O (8... Ne4 { seems wilder.} 9. Ncxe4 dxe4 10. Bh4 Qxa2 11. Be2 f5) 9. Be2 (9. Bh4 {feels hotter.} e5 10. dxe5 Ne4 11. Ncxe4 dxe4 12. a3) 9... Bxc3 10. bxc3 {[#]} dxc4 $146 ({Predecessor:} 10... b6 11. Bf4 Re8 12. a4 c5 13. O-O cxd4 14. exd4 e5 15. dxe5 Nxe5 16. cxd5 Qxd5 {0-1 (26) Aronian,L (2803)-Mamedyarov,S (2757) Beijing 2013}) 11. Bxf6 $1 Nxf6 12. Nxc4 Qc7 $1 13. O-O b6 14. Bf3 Rd8 15. Qb3 Ba6 16. Rfd1 Rac8 17. Ne5 Bb7 18. c4 c5 19. Bxb7 Qxb7 20. a4 Qc7 21. h3 h6 22. a5 bxa5 23. Qa3 Ne4 24. Qd3 Nf6 25. Qa3 cxd4 26. exd4 Nd7 27. Nf3 Nb6 28. c5 Nd5 29. Ra1 Nb4 {Hoping for ...Nc2.} 30. Qxa5 Qxa5 31. Rxa5 {The position is equal.} Nc6 32. Ra6 Rc7 33. Rd2 Rd5 34. Kf1 g5 35. Ke2 e5 36. dxe5 Rxc5 37. g3 Kg7 38. Kf1 Rb7 39. Kg2 Rb6 40. Raa2 a5 41. Rd6 Rb7 42. e6 Re7 43. exf7 Rxf7 44. Nd4 Nxd4 45. Rxd4 Ra7 46. h4 {An uneventful encounter. Accuracy: White = 94%, Black = 97%.} 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.19"] [Round "5.1"] [White "Harikrishna, Pentala"] [Black "Grischuk, Alexander"] [Result "1-0"] [WhiteElo "2690"] [BlackElo "2784"] [Annotator "TA"] [PlyCount "55"] [EventDate "2020.??.??"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 d6 6. a4 {Threatens to win with b4. C54: Giuoco Piano: 4 c3 Nf6, main lines with 5 d4 and 5 d3.} a5 7. Bg5 h6 8. Bh4 {The position is equal.} g5 9. Bg3 O-O 10. Nbd2 {[#]} Nh5 $146 ({ Predecessor:} 10... Ba7 11. Qb3 Ne7 12. d4 Ng6 13. O-O-O Qe7 14. h4 g4 15. h5 Nf4 16. Bxf4 exf4 {1-0 (24) Beerdsen,T (2488)-Warmerdam,M (2475) Maastricht 2019}) 11. h3 Qf6 12. Qe2 Kh8 (12... Ne7 {feels hotter.} 13. Nh2 Qg6 14. Ng4 Bb6 15. O-O-O Kg7) 13. Bh2 Nf4 14. Bxf4 gxf4 15. g4 Bd7 (15... fxg3 $5 16. fxg3 Ne7 $11) 16. O-O-O Rg8 17. Rdg1 Rg7 18. Rg2 Rag8 19. Rhg1 Ba7 20. Nh2 (20. Bb3 $11) 20... Nd8 $15 21. h4 Qxh4 ({And not} 21... Bxa4 22. g5 $1 $16) 22. Ndf3 Qe7 23. g5 (23. Kb1 $17) 23... Ne6 $4 {[#]} (23... Bxa4 24. Ng4 $18) (23... Bh3 $19 {and all is fine.} 24. Ng4 Bxg2 25. Rxg2 hxg5) 24. Ng4 $1 $18 hxg5 (24... Rh7 $142 25. Nf6 {Double Attack} (25. gxh6 Nd8 $14) 25... Rg6 26. Nxh7 Kxh7 27. gxh6 Kxh6) 25. Nh6 Rh7 26. Nxg8 Kxg8 27. Nxg5 f3 28. Qxf3 {Accuracy: White = 70%, Black = 59%.} 1-0 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.19"] [Round "5.2"] [White "Artemiev, Vladislav"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2769"] [BlackElo "2881"] [Annotator "TA"] [PlyCount "155"] [EventDate "2020.??.??"] 1. Nf3 d5 2. e3 c5 3. b3 a6 4. Bb2 Nc6 5. d4 Bg4 6. Be2 {A06: RĂ©ti Opening: 1 Nf3 d5.} ({White should try} 6. dxc5 $14 e5 7. h3 Bxf3 8. Qxf3) 6... Bxf3 7. Bxf3 (7. gxf3 cxd4 8. Bxd4 Nxd4 $15) 7... cxd4 8. exd4 {The position is equal.} e6 9. O-O Nf6 10. c4 Be7 11. Na3 O-O 12. Nc2 {[#]} Qd7 $146 ({Predecessor:} 12... Rc8 13. Ne3 Qd7 14. Qe2 dxc4 15. Nxc4 Rc7 16. Rad1 Nb4 17. d5 Nbxd5 18. Bxf6 Bxf6 {0-1 (35) Hacche,D (2127)-Antic,D (2476) Adelaide 2008}) 13. Qe2 Rfd8 14. Rfd1 Bf8 15. Ne3 g6 16. a3 a5 17. Rac1 Ne7 18. g3 Bg7 19. Rc2 a4 20. b4 dxc4 $1 21. Nxc4 Nfd5 22. Ne5 Qe8 23. Be4 Rac8 24. Rdc1 Rxc2 25. Rxc2 Nf5 26. Bd3 Nd6 27. Rc5 b6 28. Rc2 Rc8 29. b5 Ne7 30. Rxc8 Qxc8 31. Qd1 Qa8 32. Qc2 { [#] Qc7 is the strong threat.} Nd5 33. Be2 Qa5 34. Nc6 (34. Qd3 $11 {remains equal.}) 34... Qe1+ $17 35. Bf1 Nxb5 36. Qxa4 Nbc3 37. Bxc3 Qxc3 ({Don't blunder} 37... Nxc3 $2 38. Qa8+ Bf8 39. Ne5 $16) 38. Nd8 {[#] White wants to mate with Qe8+.} Qc7 39. Nc6 (39. Qe8+ {seems wilder.} Bf8 40. Nc6 Kg7 41. a4 h5 42. Qa8) 39... Bf8 40. Ne5 Kg7 41. Nc4 Be7 42. Qb3 Bf6 43. Ne3 Qc3 (43... Nxe3 {feels hotter.} 44. fxe3 h5 45. Kf2 h4 46. Be2 Qc1) 44. Qxc3 Nxc3 $11 { Endgame KBN-KBN} 45. Nc2 Be7 46. Bc4 g5 47. Kf1 Nb1 {Strongly threatening ... Nd2+.} 48. Ba2 Nxa3 49. Nxa3 Bxa3 $15 {KB-KB} 50. g4 b5 51. Ke2 h5 52. gxh5 Bd6 53. h3 Kh6 54. d5 e5 55. Bb1 Kxh5 56. Bf5 Kh4 57. Kd3 Bc5 58. Ke4 f6 ({Of course not} 58... Bxf2 59. Kxe5 Bg3+ 60. Kf6 $11) 59. Kf3 b4 60. Kg2 b3 61. Kf1 b2 62. Kg2 Bd6 63. f3 Kh5 64. Kf1 Bc5 65. Be4 Kh6 66. Ke2 Kg7 (66... Ba3 $17 67. Kd2 Kh5) 67. Kd2 $11 Kf7 68. Kc3 Bd4+ 69. Kc4 Ke7 70. Bf5 Kd6 71. Be4 Kc7 72. Kb5 Bf2 73. Bf5 Kd6 74. Kc4 e4 75. Bxe4 Ke5 76. Kb3 Bd4 77. Kc2 Kd6 78. Kb1 {Accuracy: White = 87%, Black = 90%.} 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters by chess24"] [Site "Online"] [Date "2020.06.19"] [Round "5.3"] [White "Dubov, Daniil"] [Black "Nakamura, Hikaru"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2770"] [BlackElo "2829"] [Annotator "TA"] [PlyCount "87"] [EventDate "2020.??.??"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. Nc3 dxc4 7. Ne5 c5 8. dxc5 Qxd1+ 9. Nxd1 {E06: Closed Catalan: Early deviations.} Bxc5 10. Ne3 c3 11. bxc3 {The position is equal.} Nbd7 12. Nd3 Rb8 (12... Be7 13. a4 Rb8 14. a5 Nc5 15. Nxc5 Bxc5 16. Ba3 Bxa3 17. Rxa3 Bd7 18. O-O Rfc8 19. Rb1 Bc6 20. Rab3 Bxg2 21. Kxg2 Rc7 22. f3 h6 23. Kf2 g6 24. Rb4 b6 25. axb6 axb6 26. Rxb6 Rxb6 27. Rxb6 Rxc3 {1/2-1/2 (38) Dubov,D (2699)-Nakamura,H (2736) chess24.com INT 2020}) 13. Nc4 b6 14. Bf4 Bb7 15. Bxb7 Rxb7 16. Rb1 $36 {Threatening Na5! White is pushing.} Nd5 {[#]} 17. Na5 $1 {[#] Pin} Nxf4 $1 (17... bxa5 18. Rxb7) 18. Nxb7 (18. Nxf4 Rc7) 18... Nxd3+ 19. exd3 Be7 20. c4 Rb8 21. c5 $1 {[#]} Rxb7 $146 ( 21... Ne5 $11 {keeps the balance.}) ({Predecessor:} 21... Ne5 22. f4 Nxd3+ 23. Ke2 Rxb7 24. Kxd3 Bxc5 25. Rhd1 Kf8 26. Kc4 Ke7 27. Kb5 a5 {1/2-1/2 (60) Harikrishna,P (2724)-Karjakin,S (2754) Jerusalem 2019}) 22. c6 $1 $16 {Double Attack} Rc7 {...Ne5 is the strong threat.} 23. cxd7 Rxd7 {Endgame KRR-KRB} 24. Ke2 g6 25. Rhc1 Bc5 26. a4 Kg7 27. Rc4 a5 28. f4 h5 29. d4 Rxd4 30. Rxd4 Bxd4 $14 {KR-KB} 31. Rd1 e5 32. fxe5 Bxe5 33. Kd3 Bd6 34. Ke4 {White has compensation.} Bc5 35. Ke5 Bf2 36. Rd3 Bc5 37. h3 Bf2 38. g4 hxg4 39. hxg4 Bc5 40. Rd7 Bg1 41. Rb7 Bc5 42. Rd7 Bg1 $1 43. Rb7 Bc5 44. Rd7 {Accuracy: White = 93%, Black = 97%.} (44. Rb8 $14) 1/2-1/2 [Event "Chessable Masters GpA"] [Site "chess24.com INT"] [Date "2020.06.20"] [Round "4.1"] [White "Nakamura, Hikaru"] [Black "Harikrishna, Pentala"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B40"] [WhiteElo "2736"] [BlackElo "2719"] [Annotator "Shahid"] [PlyCount "119"] [EventDate "2020.06.20"] {[%evp 0,119,19,38,40,41,41,32,5,12,8,9,31,20,21,20,17,-7,9,6,8,-11,6,2,-5,5, 61,47,79,62,63,63,78,74,54,48,101,106,112,94,96,66,90,80,79,76,78,33,46,7,-6, -63,-65,-66,-40,-82,-40,-105,-19,-98,-98,-101,0,0,66,58,44,44,48,48,50,50,48, 85,85,-13,8,8,37,56,81,50,48,47,48,40,63,0,82,0,192,210,210,232,817,0,81,5,59, 0,5,-121,-121,-139,-127,-132,-161,-157,-55,-48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 Nf6 5. d3 d6 6. O-O Be7 7. Re1 O-O 8. c3 Bd7 9. Nbd2 Qc7 10. a3 Ne5 11. Nxe5 dxe5 12. a4 Bc6 13. Nc4 Rad8 14. f4 Nd7 15. fxe5 Nxe5 16. Bf4 f6 17. Bh3 Bd6 18. Bxe6+ Kh8 19. Bxe5 Bxe5 20. Qe2 Qe7 21. Bh3 Bc7 22. b3 g6 23. Rad1 f5 24. Bg2 (24. e5) 24... f4 25. Rf1 fxg3 26. e5 gxh2+ 27. Kh1 Bxg2+ 28. Qxg2 Rxf1+ 29. Rxf1 $6 (29. Qxf1 $142) 29... Rxd3 30. Qxb7 Rg3 ( 30... a5 $142 $1) 31. Qxa7 $11 Rg1+ 32. Rxg1 hxg1=Q+ 33. Kxg1 Qg5+ 34. Kf1 Qf4+ 35. Ke2 Bxe5 36. Qa8+ Kg7 37. a5 Bxc3 38. Qb7+ Kh6 39. Qh1+ Kg7 40. a6 Qg4+ 41. Qf3 Qe6+ 42. Qe3 Qg4+ 43. Kd3 Bf6 44. Qxc5 Qd1+ 45. Nd2 Qa1 46. a7 h5 47. Qb6 ( 47. Qc7+ Kh6 48. Qf4+ Kg7 49. Qa4 Qc3+ 50. Ke2 Qe5+ 51. Kd1 $18) 47... Qc3+ 48. Ke2 Qe5+ 49. Kf1 Qf4+ 50. Qf2 Qxf2+ 51. Kxf2 Bd4+ 52. Kf3 Bxa7 53. Ne4 Kf7 54. Ng3 Kf6 55. Nxh5+ gxh5 56. b4 Kg5 57. b5 Kh4 58. b6 Bxb6 59. Kg2 Kg4 60. Kh1 1/2-1/2