[Event "Villa de Benasque"] [Site "?"] [Date "2019.07.14"] [Round "10"] [White "Angel Espinosa"] [Black "Carlos Javier Bernabeu"] [Result "0-1"] [ECO "E91"] [Annotator "Análisis táctico 3.0 (7s)"] [PlyCount "84"] [SourceVersionDate "2017.11.19"] {[%evp 14,84,96,35,80,70,172,102,237,28,160,29,69,5,78,-33,22,-48,-37,-101,158, -62,-52,-64,-13,-208,154,85,198,120,190,39,43,19,49,0,28,-5,32,-169,38,-161,0, -88,11,0,0,0,31,26,30,-352,-352,-348,-338,-670,-648,-678,-650,-842,-858,-2423, -2412,-2363,-1287,-1541,-1561,-1480,-1466,-1457,-1439,-29991,-29992]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 Bg4 7. Be3 Nfd7 8. h4 (8. O-O $16) 8... e5 {E91: Defensa India de Rey (Sistema clásico).} 9. d5 {[#]} h6 $146 (9... Na6 $14) ({Predecesor:} 9... Nf6 10. Nd2 Bxe2 11. Qxe2 c5 12. g4 h5 13. Bg5 Nbd7 14. f3 Qb6 15. Nf1 Qb4 16. Bd2 Qxb2 {1-0 (49) Brown,M (2489)-Bachmann, A (2653) Philadelphia 2017}) 10. Qd2 (10. h5 $18) 10... Bxf3 (10... h5 $16 { valía la pena intentarlo.}) 11. gxf3 $2 (11. Bxf3 $18 h5 12. g4) 11... Kh7 ( 11... h5 $1 $11) 12. f4 ({Las blancas deberían jugar} 12. h5 $16) 12... exf4 $11 13. Bxf4 a5 (13... Na6 $11 {permanece igual.}) 14. O-O-O (14. h5 $16 g5 15. Be3) 14... a4 $15 15. Rdg1 (15. a3 $11) 15... a3 {Esperando por ...axb2+.} 16. b3 Qf6 $2 {[%mdl 8192]} (16... Qe7 $1 $17 {y la vida brilla.}) 17. Rh3 $2 (17. e5 $1 $16 {[%CAl Re5f6]} dxe5 18. Bg5 Qxf2 19. Be7) 17... Nc5 $1 {[%CAl Rc5e4] apuntando a ...Cxe4!} 18. e5 dxe5 {[#]} 19. Be3 $2 (19. Bg5 $1 $11 {[%mdl 512]} Qb6 (19... hxg5 20. hxg5+) 20. h5 Nxb3+ 21. axb3 Qxb3 22. hxg6+ Kg8 23. gxf7+ Rxf7 24. Rhg3 hxg5 25. Qxg5 Qb2+ 26. Kd1) 19... Qe7 $2 (19... Nxb3+ $1 $19 20. axb3 e4) 20. Qc2 ({Mejor es} 20. b4 Nca6 21. Ne4 Qxb4 22. Qxb4 Nxb4 23. Bc5 { [%mdl 64] Ataque doble}) 20... Kh8 (20... e4 $16) 21. h5 $36 {[%mdl 2048] Las blancas realmente están empujando.} g5 {[#]} 22. Bxc5 $2 ({Las blancas tienen que jugar} 22. Rxg5 $1 $18 Nxb3+ 23. Qxb3 hxg5 24. Ne4) 22... Qxc5 $14 23. Qf5 {Ad3 sería matador ahora.} Qd4 24. Rg4 e4 $1 25. Rxe4 Qf6 $1 {[%CAl Rf6f5]} 26. Qg4 $2 (26. Qxf6 $14 Bxf6 27. b4) 26... Qb6 $2 (26... Qxf2 $19 27. Rf3 Qh2) 27. Rf3 $2 {[#]} (27. Qf5 $14 {era forzada para mantener un asidero.}) 27... Na6 $2 (27... f5 $1 $19 {[%CAl Rf5g4][%mdl 512]} 28. Rxf5 Na6) 28. Na4 (28. Qf5 $1 $11 {mantiene el equilibrio.} Nb4 29. Kb1) 28... Qb4 ({Las negras deberían intentar} 28... f5 $17 29. Nxb6 (29. Rxf5 $2 Qxb3 30. Rxf8+ Rxf8 $17) 29... fxg4 30. Rxf8+ Rxf8) 29. Bd3 {Df5 es la amenaza fuerte.} f5 30. Rxf5 Qxb3 31. axb3 a2 32. Re6 $2 {[%mdl 8192]} (32. Re2 $11 {y Las blancas no tienen de que preocuparse.} a1=Q+ 33. Bb1) 32... a1=Q+ $19 33. Kd2 {Las negras deben ahora evitar De4.} Nb4 {[%CAl Ba6b4,Bb4d3,Bd3f4][%mdl 32]} 34. Be4 $2 (34. Rxf8+ Rxf8 35. Qe4 Qa2+ 36. Kc1 Qa3+ 37. Kd2 Nxd3 38. Qxd3 Rxf2+ 39. Ke1) 34... Qd4+ ({ Más débil es} 34... b5 35. cxb5 Qd4+ 36. Ke2 $17) 35. Ke2 {[#]} Nd3 $1 { [%mdl 576] Clavada} 36. f3 (36. Bxd3 Qxg4+) 36... Nf4+ 37. Ke1 Qe3+ {[%mdl 64] Ataque doble} 38. Kd1 Nxe6 39. dxe6 Rxf5 40. Qxf5 Rd8+ 41. Bd5 c6 {[%mdl 64] Clavada} 42. Nb6 Bc3 {Precisión: Blancas = 31%, Negras = 44%.} 0-1