[Event "Styl sachisty - RESENI"] [Site "Leningrad"] [Date "1939.??.??"] [Round "?"] [White "Kotov, A."] [Black "Botvinnik, M."] [Result "0-1"] [Annotator "Bilek,J;Lipnickij,I;Botvinnik,M"] [SetUp "1"] [FEN "r2qr1k1/1ppb1ppp/8/8/2Q1n3/PN2P3/1B3PPP/R4RK1 b - - 0 18"] [PlyCount "41"] [EventDate "1939.??.??"] [EventType "game"] [EventCountry "URS"] {[%evp 0,41,-42,-42,-91,-68,-121,-86,-121,-123,-123,-105,-149,-114,-108,-85, -99,-98,-74,-107,-97,-100,-85,-59,-71,-79,-76,-55,-83,-48,-89,-111,-127,-125, -149,-127,-171,-155,-194,-140,-530,-553,-557,-559]} {Zde tedy stojí klícová pozice pro posouzení a zjištení vašeho stylu hry. Z didaktických duvodu jsem skupinu 1/ oznacil za 'intuitiky', 2/ za hráce logické, poctáce (matematiky), 1/ Šachista intuitivního stylu uvažování by zde celou svoji úvahu nad pozicí mel zacít hodnocením pozice. Ta by mohla vypadat napríklad takto: "Na šachovnici vznikla pozice s ruznobarevnými strelci (RS) ve strední hre. Co o takových pozicích obecne vím? Klícové jsou vetšinou dva faktory: A/ bezpecné postavení vlastního krále a B/ aktivita strelce. Je zrejmé, že muj král je zabezpecen lépe, protoze precíslení figur na královském krídle (KK) mohu vytvorit pouze já sám. V takovém prípade postavím svého strelce na c6 a ten bude, po presunu dámy na g5, pres centralizovaného jezdce - jako pres rentgen - hledet na pešce g2. Zacnou hrozit nejruznejší odtazná napadení jezdcem. Souperuv strelec vypadá sice postaven na první pohled pekne, ale protoze postrádá souhru s ostatními figurami, není nikterak nebezpecný. Co se týce dalších faktoru, které podtrhují moji výhodu: moje vež již stojí na otevreném sloupci 'e' (OL) a prípadne muze být téz vyslána jako 'precíslující jednotka' na KK (Ve6-g6); centralizovaný jezdec na e4 je kolosální; jak je to však s mojí druhou, dámskou veží? Ale vždyt ta už na OL stojí (!) a navíc muze vstoupit do hry pres mustek a6 nebo a4, opet k posílení útoku proti králi a centralizaci (slabá bílá pole v tábore bílého). Nesmím zapomínat ani na typický jev pro pozice s RS - bílý je chronicky sláb po celém komplexu bílých polí! Stojím tedy jasne lépe! Jedinou šancí bílého je pešcová majorita 4-3 v centru a na KK. Pokud nebudu hrát dostatecne durazne, muze bílý po f2-f3 a e3-e4 zahnat mého centralizovaného jezdce a potom by i muj strelec na c6 kousal do granitu. Mohu profylakticky zamezit plánu f2-f3 a e3-e4?" Nyní by tedy celkem spokojený cerný teprve zacal vytycovat tahy kandidáty, pricemž nakonec by zrejme nejsilnejší nebo jeden z nejsilnejších tahu v pozici zrejme bez obtíží nalezl. 2/ Logicky uvažující šachista by bez skrupulí okamžite pristoupil k vyhledávání tahu kandidátu a ucinil by jiste více propoctové práce. Nakonec by však i on klícový profylaktický tah se 'zájmem o KK bílého' našel. Po dalším propoctu nejsilnejšího pokracování by zjistil, že jeho pozice je již silne lepší. Pojdme však dále. Cerný pokracoval} 18... Qg5 {1/ "Zvetšuju precíslení na KK a profylakticky bráním nepríjemnému postupu bílých pešcu po f2-f3 a e3-e4. Dáma z pole g5 plní ovšem i obranné úkoly. Chrání až do této chvíle citlivý bod g7. Díky celému komplexu slabých bílých polí v tábore bílého hrozí mimo jiné i zisk kvality. Jsou vytvoreny hrozby..." Následuje propocet. 2/ "Hrozí 19...Sb5 i 19...Sh3. Bránit se zahnáním jezdce f2-f3 je rovnez znemožneno pro 19...Dxe3+." Následuje propocet.} (18... Nd6 $15) (18... Ra4 $15 {Poznamenejme, že vzhledem k možnosti bílého v následujícím 19. tahu není vubec jisté, zda byl Botvinnikem zvolený postup objektivne nesprávnejší cestou!}) 19. f4 $2 {[%mdl 16384] 1/ "Bílý oslabuje pole po nejdelší diagonále i druhou radu. Nikdy už nemuže pomýšlet na postup pešcu v centru a na KK." 2/ Musím propocítat a vybrat si mezi tahy kandidáty Dg6, Dg4, poprípade jiným ústupem. Kotov si byl jiste vedom težkého oslabení bílých polí, ale nevidel jiné východisko. Pokud nenajdeme 19.h4! nic vhodnejšího se nenabízí. Tedy z nouze ctnost...} ({Kdo z ctenáru je v 'kurzu' moderního šachu ci patrí mezi silné hráce, nemela by v jeho úvahách zapadnout odpoved} 19. h4 $1 $11 {Smyslem reálné obeti je odvléci dámu od krytí pešce g7. Obtížnost nalezení tohoto kombinacního obratu v minulosti jen podtrhuje fakt, že jej - pokud vím - ani žádný glosátor v predpocítacové dobe nenavrhl.} Qxh4 ({V úvahu je brát i} 19... Qh6 20. Qxc7 {[%CAl Yc7f4]} Bb5 (20... Z0 $140 21. Qf4) 21. Rfe1 Qxh4 (21... Nxf2 $5 22. Nd4 $1 $13 {xSb5, xc2.} (22. Kxf2 $2 Rac8 { ...s dalším vtržením na c2 a bíly se ocitl v kritické situaci.})) 22. Qf4 Qxf4 23. exf4) 20. Qd4 $1 {[%csl Rd7,Rg7] xSd7, xPg7.} (20. f3 $4 Ra4 $1 $19 21. Qxc7 Ng3 22. Z0 $140 Ne2#) 20... Qf6 $8 21. Qxe4 Qxb2 (21... Rxe4 22. Bxf6 gxf6 23. Nc5 $1) 22. Qxb7) (19. Rfd1 $4 {[%mdl 8192]} Bh3 20. Qf1 (20. g3 Nxf2 $1) 20... Ra6 $40 {/-+}) (19. Rfc1 $4 {[%csl Ye3,Yf2,Rg1][%mdl 8192] 1/ "No moment! Vždyt ted nechrání bílého krále ani jedna figura. Zde musí neco být!" 2/ "Nabízí se kombinace 19...Jxf2. Propocítám. Pokud náhodou nevyjde, podívám se po jiných tazích."} Nxf2 $1 20. Kxf2 Qxe3+ 21. Kf1 Ra4 $40 {/-+}) 19... Qg6 {Figury cerného jsou centralizovány lépe a i pomocníci hodnocení, které známe v pozicích ruzbobarevných strelcu ci figurového centra (otevreného centra prostého pešcu), vyznívá jednoznacne ve prospech cerného. Dvižok nenachází ani ve vetších hloubkách uspokojivou obranu; z pohledu jeho propoctu stojí tedy cerný zrejme na výhru. 'Oficiální cást' testu, ohledne vašeho zarazení do kategorie logických ci intuitivních šachistu, skocila, presto si však partii prehrajme až do konce, a to podle stejného klíce uvažování, na který jsme zvyklí.} 20. Rfd1 $2 $19 {Po tomto tahu cerný lehce prevede strelce na nejdelší diagonálu a upevní své FC.} ({Ani po lepším} 20. Qxc7 { jak se ríká 'nemel bílý na ružích ustláno'.} Bh3 21. Qc2 Rac8 22. Qe2 Nd6 {[%csl Re2,Re3,Rg2][%CAl Yc8c2,Ye8e3,Yc2h2,Yg6g2,Yh3g2] s hrozbami 23... Vc2 i 23...Vxe3.} ({Pocítac vyhrává banálním} 22... Be6 23. Qd1 (23. f5 $142) 23... Bxb3 24. Qxb3 Nd2) 23. Rf2 (23. Rac1 $1 Rxe3 $1 24. Rxc8+ Nxc8 25. Qd2 h5 $17) 23... Bg4 24. Qe1 Ne4 25. Rf1 Rc2 $19 26. Qb1 {s matem nejpozdeji v peti tazích!} Rxg2+ $1 {Kombinace s ideou prímého rozrušení pešcového krytu.} 27. Kxg2 (27. Kh1 Rg1+ $1) 27... Bd7+ $1 28. Kh1 (28. Kf3 Qg4#) 28... Bc6 ({k rychlému záveru samozrejme vede i praktické} 28... Nf2+) 29. h3 Nf2+ 30. Kh2 Qg2#) 20... Nd6 21. Qd3 (21. Qxc7 Bc6) 21... Bf5 22. Qc3 Be4 ({Botvinnik rychle vyhrával prímým útokem po} 22... Bh3 23. g3 ( 23. Qxg7+ Qxg7 24. Bxg7 Be6 $1 {xJb3, xSg7.}) 23... h5 {[%csl Re3,Rg1,Gg6,Gh3] [%CAl Yh5h4,Yd6f5,Yd6e4]}) (22... Ne4 $5) 23. Rd2 Bc6 (23... Bf5 $1) 24. Qd3 Nf5 $6 (24... Be4) (24... Ne4) 25. Be5 f6 26. Bxc7 $2 ({Šance na záchranu dávalo} 26. Nd4 $3 fxe5 27. Nxf5 Qf7 28. fxe5 Rxe5 29. Ng3 Rae8 30. e4 Bxe4 31. Nxe4 Rxe4 $17) 26... Rxe3 $19 {Výmena pešcu c7 za e3 vede k ješte vetší aktivite cerných figur; ty se tvárí odhodlane, jakoby chtely pred sídlem bílého monarchy usporádat demonstraci, a po chvíli mnohem více!} (26... Be4 $1 $19) 27. Qc4+ Kh8 28. Bb6 Ree8 {Botvinnik, pravdepodobne v casové tísni, volí nejjistejší postup, který proste nemuže být prehlédnutím, tím méne hrubou chybou. Jenže si predstavte, že ani jeden z obou tahu veží (ani Botvinnikuv, ani obet kvality) není nejlepším rešením a vypouští tedy nejméne cást výhody!} (28... Rae8 $6 29. Bxe3 Bxg2 (29... Rxe3 $4 30. Rd8+ $18) 30. Rxg2 Qxg2+ 31. Kxg2 Nxe3+ 32. Kf2 Nxc4 $17) (28... Rh3 $3 29. Nd4 ({hlavní hrozba = } 29. Z0 $140 Nh4 $1) 29... Ne3 30. Qd3 Be4 $19) (28... Nd6 $5 29. Qb4 Rd3) 29. Qf1 ({i tentokráte hrozilo} 29. Z0 Nh4) 29... h5 30. Nd4 {Vynucuje výmenu jezdcu, to však cernému nijak nevadí. Útok pokracuje.} Nxd4 31. Bxd4 ({ Efektní záver vznikal v prípade} 31. Rxd4 $6 Rxa3 $3 {[%mdl 640]} 32. Rxa3 Re1 $1 33. Ra8+ Kh7) 31... Re4 {[%CAl Ya8e8]} 32. Re1 Rxe1 33. Qxe1 Rxa3 34. Kh1 Ra8 $138 ({Efektne zakoncovalo partii} 34... Rf3 $1 {[%mdl 512]}) 35. Re2 Kh7 36. h3 Re8 37. Qf2 $2 {[%mdl 8192] Kotov, unaven dlouhou obranou, se dopouští rozhodující chyby, i když partii už stejne zachránit nemohl.} (37. Qd2 Rd8) 37... Qxg2+ $1 {Na záver této pekné ukázky prichází kombinace s ideou vazby.} 38. Qxg2 Rxe2 0-1